Poznejte Malbork, sídlo baltských křižáků

Křižácký hrad by na severu Polska hledal asi málokdo. Přesto se zde jeden nedaleko Pomořan nachází a je to dokonce jeden z největších hradních komplexů na světě. V historii této dominanty hráli důležitou roli i Češi, přestože samotný Malbork není v naší zemi příliš známý.

Zdroj: Pixabay

Čím vším je Malbork?

Jak již bylo řečeno výše, Malbork je jedním z největších hradních komplexů na světě. A přestože se rozléhá na celých 21 hektarech, jeho prvenství v tomto ohledu není jisté. Bezpochyby se ovšem jedná o největší cihlovou stavbu na celém světě.

Je to právě červená barva cihel, ze kterých byl hrad postaven, která je pro celou stavbu naprosto charakteristická. Celý hradní komplex se nachází vedle stejnojmenného města zhruba hodinu jízdy od města Gdaňsk a můžeme ho rozdělit na tři části pojmenované Nízký, Střední a Vysoký hrad.

Malbork byl vystavěn kolem roku 1280 křižáckým Řádem německých rytířů, kteří přišli do severního Polska bojovat proti pohanským Prusům. V průběhu staletí Řád hrad udržel i v dobách největších vojenských katastrof, jakou byla například porážka od polsko-litevské koalice u Grunwaldu.

Jak Řád postupně ztrácel na síle, musel se stále více spoléhat na žoldnéřské armády, které ovšem nebyl schopen zaplatit. V roce 1454 byl proto nucen hrad odevzdat jednomu z velitelů těchto žoldnéřských armád. A právě zde vstupuje do historie Malborku česká stopa, protože tímto velitelem byl český hejtman Oldřich Červenka. Ten hrad následně prodal do polských rukou. 

Během dalších staletí hrad postupně ztrácel na významu, po prvním dělení Polska v roce 1772 se dostal do rukou Pruska. V následujících letech hrozilo hradu rozebrání, cihly z jeho hradeb byly používány na stavbu městských domů. V průběhu 19. a 20. století byl ovšem zrekonstruován do své původní podoby.

Zdroj: Pixabay

Malbork dnes

Malbork byl v roce 1997 zapsán na seznam UNESCO. V dnešní době sídlí v prostorách hradu muzeum, které nabízí pohled na historii hradu skrz zachovalé exponáty. Celá prohlídka hradu zabere zhruba 3 až 4 hodiny, je možné využít služeb průvodců, ale k dispozici je i audioprůodce pro individuální prohlídky.

Každoročně je na hradě pořádána rekonstrukce obléhání hradu z roku 1410 po výše zmíněné bitvě u Grunwladu. Tento svátek všech milovníků historie se koná v červenci.

Autor: David Štafl