Kašperk – středověký hrad dotýkající se nebeských bran

Na Šumavě, pouhé 3 kilometry od městečka s nezvyklým názvem Kašperské Hory, se ve výšce 886 metrů nad mořem majestátně rozkládá náš nejvýše položený středověký hrad Kašperk.

Hrad Kašperk
Hrad Kašperk
© https://commons.wikimedia.org/

Gotická architektura vrcholného středověku

Dvě obytné věže připojené k obdélníkovému paláci, s nímž tvoří nedílný celek, který proti nepříteli chránilo vnější opevnění. Vystoupáte-li až nahoru do jedné z hradních věží, naskytne se vám jedinečný pohled na naši krásnou Šumavu. Možná, že to byl jeden z mnoha důvodů, proč toto místo kdysi okouzlilo krále Karla IV. Tak, že zde nechal, v roce 1356, vybudovat hrad. Jelikož se na jeho stavbu spěchalo, byla vybudována v rekordním čase pěti let, téměř holýma rukama řemeslníků. Na stavbu byly použity pouze dřevěné trámy a kamení.

© https://commons.wikimedia.org/

Zlatá éra hradu Kašperk

Nejpodstatnějším důvodem stavby byla ale skutečnost, že tudy kdysi vedla tzv. Zlatá stezka, jenž tehdy patřila k nejvýznamnějším obchodním cestám celé střední Evropy. Svůj přívlastek „zlatá“ si získala pro svou mimořádnou výnosnost obchodu, který na ni probíhal. Bylo to v období, kdy byl v českých zemích výrazný nedostatek soli a právě sůl byla základním dovozním artiklem do Čech. Kromě soli k nám tudy proudily drahé látky, jižní ovoce, koření nebo třeba víno. Na oplátku se vyváželo obilí, slad, med, chmel, vlna a taky české pivo. Prostě 14. až 15. století bylo nejlepší érou hradu Kašperk.

Soudní stolice i popraviště

Aby hrad mohl vlastnit tzv. „hrdelní právo“ a mohly se zde vykonávat popravy, bylo nutné zbudovat popraviště a najmout kata. To se také stalo a později na tomto místě skončilo svůj život plno vrahů, zlodějů, ale taky třeba pouze „nepohodlných“ lidí. Negativní energie je tu cítit dodnes.

© https://commons.wikimedia.org/

Konec zlatých časů

Koncem 16. století začal hrad ztrácet svůj význam, královské pokladnice zely prázdnotou a celá stavba začala pomalu chátrat. Vládcům nezbylo nic jiného, než zkusit rozprodat to, co se rozprodat ještě dalo. A tak roku 1616 odkoupilo zpustlý hrad město Kašperské Hory a jeho vlastníkem je dodnes.

Národní kulturní památka

Přišel rok 1655 a s ním i rozhodnutí císaře Ferdinanda III. o boření některých hradů, mezi nimiž figuroval i Kašperk. Rozkaz naštěstí nikdy vykonán nebyl, a přestože hrad určitou dobu sloužil jako zásobárna levného stavebního kamene, zůstal dodnes zachován.

Dramatický rok 1938

Psal se nechvalně známý rok 1938, ve kterém došlo k vyhnání Čechů ze Sudet. Jako poděkování Němců za vysvobození z českého područí, darovali Kašperk samotnému Hitlerovi. Jediné štěstí bylo, že Hitler tehdejší hradní zříceninu odmítl.

© https://commons.wikimedia.org/

Současnost hradu

V roce 1968 se hradu ujali památkáři a postupně jej zrenovovali. V současnosti tudy projde ročně kolem 50 tisíc lidí a nejen jich. V roce 2005 si cestu na hrad našel sám anděl Petronel se svojí družinou a byla zde natáčena česká filmová pohádka Anděl Páně.

Mýty a legendy provázející dějiny hradu

Kašperk je hradem opředeným tolika mýty a legendami, že už se nedají ani spočítat. Tou nejznámější je asi legenda o skřítcích, jenž bedlivě střeží pod hradem ukryté zlaté doly. Při troše štěstí můžete tady nějakého malého ochránce zlata zahlédnout, zrovna tak jak přeludy hledačů pokladů.

© https://commons.wikimedia.org/

Strašidelné pověsti provázely dějiny Kašperka

Místní lidé, ale i návštěvníci hradu tvrdí, že se na tomto hradě dodnes dějí podivné věci. Tajemné kroky do neznáma, míhající se postavy, vrzající schodiště, ponurá až depresivní nálada, vnitřní napětí, které se člověka zmocní hned při vstupu do hradu a také podivný ženský křik rozléhající se v lesích okolo hradu.

© https://commons.wikimedia.org/

Děsivý ženský démon jménem Swiza

Ten „zpěv“, dá-li se tomu tak vůbec říkat, patří prý čarodějnici jménem Swiza, jejíž přízrak již celá staletí brázdí husté šumavské hvozdy. Setkání s ní bývá předzvěstí katastrof a pohrom. Zahlédnete-li v lesích vrásčitou stařenu oděnou do vlčí kůže, jejíž hlavu zdobí jelení paroží, rychle se otočte a utíkejte, seč vám síly budou stačit. Nebudete-li totiž dost rychlí, může vás bez milosti jediným svým pohledem proměnit v kámen. A až budete stoupat do kopce ke hradu, dobře si povšimněte, kolik různorodých kamenů kolem cesty leží.

© https://commons.wikimedia.org/

Tak co, máte ještě odvahu navštívit jeden z nejkrásnějších gotických hradů v České republice, hradu s mnoha záhadami? Bojíte se rádi? Pak buďte vítáni!