Jaká je vlastně historie betlémů, které se v této době objevují na veřejných prostranstvích i u nás doma

Začalo to ve stísněném prostoru jeskyně, který se stal prvním betlémem a improvizovanou kaplí a kde také proběhla první slavnostní půlnoční mše, kterou odsloužil František z Assisi 24. prosince roku 1223.

Betlém - jesličky
Betlém - jesličky
Autor:Agencia de Noticias ANDES, CC BY-SA 2.0 , via Wikimedia Commons

V roce 1223 na Vánoce nechal sv. František z Assisi postavit v jeskyňce u vsi Greccio, nedaleko města Assisi v Itálii jesle vystlané senem. Stalo se tak, když italský šlechtic Giovanni di Velita nechal Františka na Vánoce na jeho panství. František si přál vidět prostředí do kterého se narodil Ježíšek a tak tento výjev zinscenoval přeměnou interiéru jeskyně na jesličky a provizorní kapli. K jeslím byl přiveden osel a tele a na toto místo pozval v noci 24. prosince vesničany z širého okolí. Když nastala půlnoc, rozezněly se všude zvony a kopec se míhal mnoha světly, jak si příchozí svítili na cestu pochodněmi. Když vystoupali k jeskyni, uviděli jesličky, oslíka a telátko. Při nich sloužil kněz mši a František četl úryvky z Lukášova evangelia, které jediné vypráví podrobněji o Kristově narození. Podle tradice byla tato událost nejen prvním „betlémem“, ale byla tu prý poprvé sloužena i půlnoční mše.

Betlémy v době baroka

Členové františkánského řádu pak ve středověku šířili stavění jeslí v kostelích po Evropě. První vánoční jesle v Praze byly postaveny v roce 1562 a dle dobové zprávy se jednalo o „ jesle dosud nevídané.“ V době baroka betlémy tvořily figury v životní velikosti, oblékané do krásných šatů, bohatě zdobených krajkami a zlatem. Betlém byl tvořen sv. Pannou Marií, sv. Josefem, Jezulátkem, Třemi králi a pastýři.

Lidové betlémy

Koncem 18. století císař Josef II. betlémy v kostelích zakázal. Lidé na venkově si však začali stavět vlastní betlémy. Prostí lidé při stavění betlému nejenom napodobovali to, co viděli v kostelích, ale vymysleli si i vlastní pojetí betlémů. V lidových betlémech se kromě tradičních biblických postav objevují i další postavy, které lidoví betlemáři znali ze svého okolí. Byli to venkované, vesničtí řemeslníci, horníci, ponocní nebo pastýři. Také krajina betlémů v podání lidových betlemářů se měnila. Z exotické krajiny s orientálními stavbami a palmami, dostávala romantickou podobu středoevropských měst a vesnic. Pro některé dobré betlemáře se práce na betlémech stala jejich skromnou obživou.

První lidové betlémy byly vyřezávané ze dřeva, později se vyráběli keramické betlémy papírové betlémy a betlémy z dalších materiálů. Taky v dnešní době betlémy k Vánocům prostě patří. Ve vánočním čase se lidé chodí dívat na krásné betlémy do kostelů a v mnohých domácnostech lidé mají své vlastní, mnohdy staré a vzácné betlémy.

sv. František z Assisi
sv. František z Assisi Autor: Volné dílo, The Bridgeman Art Library, Object 86563

František z Assisi  nebo také  sv. František Serafinský se jmenoval Giovanni Battista Bernardone. Byl mnich a zakladatel žebravého řádu františkánů a mystik. Žil v letech 1182 - 1226. Je známý vedením jednoduchého a přísně asketického života a jako první, u koho se objevila stigmata. Bazilika nad jeho hrobem v Assisi a nedaleká kaple Porciunkule patří k nejvýznamnějším křesťanským poutním místům. Dnes je uctívaným patronem Itálie, zvířat a přírody, ekologie, vlčat a můžete jej poznat podle atributů, kterými jsou: františkánský hábit, stigmata, krucifix, umrlčí lebka, zeměkoule, bořící se dům, ptáci, jehně a vlk.

Použité zdroje:

  • https://cs.wikipedia.org/wiki/Jesli%C4%8Dky
Diskuze u článku 0 příspěvků
Sdílet článek:

Mohlo by vás ještě zajímat