Farní kostel Valtice – místo rozjímání, uklidnění i pocty našim předkům

Začátkem letošního podzimu jsem měla možnost strávit týden v jedné z nejkrásnějších lokalit naší republiky, v Lednicko-valtickém areálu. Jde o území ležící mezi Břeclaví a Mikulovem, jenž se svojí rozlohou, téměř 300 km2, řadí mezi nejrozsáhlejší památky zapsané na seznam světového dědictví UNESCO.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie dominuje náměstí Svobody ve Valticích
Kostel Nanebevzetí Panny Marie dominuje náměstí Svobody ve Valticích
© Tereza Marková 10/2020

Malé město s velkým kostelem

Od 13. století byl tento kraj panstvím rodu Lichtenštejnů, jednoho z nejbohatších knížecích rodů Evropy, a tito nám zde po sobě zanechali velké množství velkolepých staveb a úrodnou krajinu, pěstitelsky soběstačnou. O jedné takové jejich stavbě jsme si již povídali. Šlo o Kolonádu na Raistně s úžasnou vyhlídkovou terasou. Dnes ještě ve Valticích zůstaneme. Rozlohou neveliké městečko se právem pyšní jedním z největších kostelů brněnské diecéze.  Kostel s přilehlými objekty zaujímá plochu více než 4 hektary. Jde o Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Valticích.

Farní kostel Valtice a morový sloup
Farní kostel Valtice a morový sloup
© Huhulenik 9/2010

Stylově originální stavbu vyprojektoval knížepán osobně

Stavba tohoto svatostánku začala roku 1631 a s nucenými přestávkami trvala téměř čtyři desetiletí. Projektantem stavby byl pravděpodobně sám kníže Karel Eusebius z Lichtenštejna, jenž býval velkým podporovatelem architektury. Samotnou stavbou pověřil italského architekta Tencalla, ale když pod jeho vedením došlo ke zřícení klenby chrámy, byl okamžitě knížetem odvolán a dílo převzal brněnský stavitelský mistr Ondřej Erna.  Ovšem ani ten nebyl tím, kdo stavbu dokončil. V poslední fázi ho vystřídali opět italští kameníci a štukatéři, aby vytvořili vstup do kostela, respektive jeho honosné dvouvěžové průčelí. Stavba byla definitivně dokončena až v roce 1671.

Kostel má kapacitu 3000 osob. V červnu roku 1671 byl, tehdy ještě nedokončený kostel, vysvěcen pasovským biskupem Joštem. Trvalo další dvě staletí, než se celé stavitelské dílo završilo a plně vybavilo. V té době žilo ve Valticích a přilehlých obcích odhadem 2500 osob, což znamenalo, že obrovská kapacita kostela nikdy nebyla plně využita. Stejně tak ani abstraktní vnitřní štukatury a honosné oltářní přízdoby prostý valtický lid nijak neoslovovaly. Lidé toužili po menším kostelíku s obrazy jim známých svatých, v něž vkládali svou víru a naději.

Kostel s přilehlými objekty
Kostel s přilehlými objekty
© Pawlizs 3/2010

Štědrost knížete jako prezentace rodu, úspěchu a majetku

Lichnštejnové si ale potrpěli na noblesu. Za dobu stavby valtického kostela „spolkla“ dnešních 150 milionů korun. Na jedné straně zde dominovala štědrost knížete Karla Eusebia, jak hlásá nápis na průčelí kostela, kdy knížecí kasa dobře platila řemeslné odborníky a drahé umělce, ale na straně druhé chudý poddaný lid, v rámci své robotní povinnosti, tvrdě odedřel všechny pomocné práce.  

Kostel se zahradou
Kostel se zahradou
© Bylinkovazahradavaltice 5/2016

Kamenný památník minulých generací

Farní kostel ve Valticích je tedy raně barokní jednolodní stavbou s křížovým půdorysem. Jeho rozměry jsou úctyhodné – délka 48 metrů, šířka 28 metrů a výška stropů 34 metrů. Kostel se honosí dvěma věžemi o výšce 60 metrů. Nad hlavním oltářem visí dva obrazy z dílny jednoho z nejslavnějších světových malířů, mistra Petera Paula Rubense. Malba s názvem Nanebevstoupení Panny Marie je zdařilou kopií originálu, jenž je uložen ve vídeňské obrazárně. O zhotovení kopie díla byl požádán italský malíř Gaetano Fanti, který se úkolu zhostil velmi dobře. Za to si taky naúčtoval nemalou provizi ve výši 800 zlatých, což odpovídá zhruba 900000 Kč. Druhým Rubensovým obrazem je originál Nejsvětější trojice. Pokud vás zajímá jeho cena, tak vás asi zklamu, tu jsem nezjistila, ale když se před 4 lety konala v Londýně aukce s Rubensovým obrazem Lot a jeho dcery, aukční síň odhadla cenu na 20 a 30 milionů liber. Konečná částka, kterou nabídl nynější majitel díla, předčila ovšem veškerá očekávání. Vyšplhala se na neskutečných 45 milionů liber, což v přepočtu činí zhruba 1.365.000.000 Kč. No, nekupte to!

Ve valtické farní katedrále najdeme i další umělecká díla, jako třeba dvojici obrazů od knížecího dvorního malíře Giovanniho Battisty Ghidoni, zhotovené speciálně pro tento kostel a nesoucí názvy Obřezání Krista a Klanění Tří králů. Tomuto umělci byla údajně svěřena celá malířská výzdoba kostela, ale z finančních důvodů k ní nikdy nedošlo.

Zadní část valtického kostela
Zadní část valtického kostela
© Michal Klajban 9/2008

„Do varhan kdo zahrá, ať jen taškařinek nechá, v chrámoví posvátném, ať je si vědom, že pobývá Bůh“

(citát z knihy V. Němce, Pražské varhany)

V roce 1750 byl kostel vybaven velmi vzácnými varhany od rakouského stavitele varhan, Johanna Henckeho. Tyto prošly v letech 1993 až 1994 rozsáhlou rekonstrukcí, na níž se podílela firma Doubek a syn. Jsou umístěny na kůru a vede k nim přesně 78 schodů. Po zdařilé rekonstrukci byl roku 1994 nástroj znovu vysvěcen prelátem brněnské diecéze, monsignorem Ludvíkem Horkým.

Ve valtickém farním kostele se můžete setkat se spoustou dalších obrazů, soch, plastik a uměleckých děl, z nichž některá jsou od bezejmenných autorů a naproti tomu jiná se vyznačují věhlasnými jmény, jako např. František Biener, jenž byl významným sochařem knížecího dvora nebo Ignác Langelacher, mikulovský sochařský mistr.

Interiér kostela ve Valticích
Interiér kostela ve Valticích
© Lehotský 2/2012

Morový sloup jako památka obětem epidemie

Na výslovné přání Karla Eusebia byl před kostel umístěn další historický skvost, barokní morový sloup, jako poděkování Bohu za zažehnání morové epidemie a na památku zemřelých. Tento sloup má celkem pět soch. U nohou Panny Marie jako Královny nebes, stojí sv. Šebestián, sv. Rochus, sv. Ignác a sv. Karel Boromejský. Zajímavostí je, že každá z těchto čtyř soch je orientovaná s naprostou přesností na jednu světovou stranu.

Morový sloup před Farním kostelem ve Valticích
Morový sloup před Farním kostelem ve Valticích
© Pilný 12/2006

Do třetice všeho dobrého aneb sejdeme se na zámku

Naše, v pořadí již druhá procházka Valticemi končí, definitivně se s nimi však ještě neloučíme. Čeká nás třetí a poslední návštěva Valtic, při níž si budeme povídat o jejich nádherném zámku. Jestli vás k návštěvě města zatím nepřesvědčila ani kolonáda ani kostel, tak zámek bude tím pravým lákadlem, což sami uvidíte na nebývalém množství fotografií, které pro vás chystám.

Náměstí Svobody, Valtice
Náměstí Svobody, Valtice
© palickap 1/2019