Dva základní druhy středověkého záchodu na hradech a dalších stavbách v Česku, Irsku a Británii

V tomto článku do toho šlápneme a probereme tematiku středověkých záchodů v Česku, Irsku a Británii. Bude řeč o dvou základních typech středověkých záchodů na hradech a dalších středověkých stavbách, tzv. vnějších a vnitřních záchodech.

Latrínová věž františkánského kláštera Quin v Irsku (15. stol.).
Latrínová věž františkánského kláštera Quin v Irsku (15. stol.).
Pavel Semple 08/2020

Na českých hradech a dalších památkách můžeme hojně vidět prevéty, malé arkýře na krakorcích. Odpad z nich padal volně dolů na zem nebo stékal po zdech. Bylo proto žádoucí, aby pod prevétem nebylo žádné okno, dveře nebo další prevét. Pokud byly hradní zdi natřené vápennou barvou, špinavé strouhy pod prevéty byly zvýrazněny. Tyto záchody je možno označit za venkovní typ, odpad okamžitě opouštěl interiér stavby.

Prevét na Hrádku v Kutné Hoře (nalevo, 15. stol.).
Pavel Semple 09/2021

V Irsku a Británii jsou sice prevéty také k vidění, převahu má ale druhý vnitřní typ záchodu. Jde o záchod, který má odpadovou šachtu ukrytou v síle zdi. Šachta ústí ven ze zdi až dole nad zemí. Tento druh záchodu byl stavebně náročnější, bylo třeba s ním počítat od samého začátku při stavbě hradu. Vyzdívání šachet komplikovalo a určitě také prodražovalo stavbu hradu. Středověcí stavitelé v Irsku a dnešní Británii se v tom ale doslova vyžívali. Ostrovní hrady jsou totiž těmito záchodovými šachtami prošpikované. Nešlo přitom jen o záchody, ale i o komíny. Odpadové šachty vedly dolů, ty komínové zase nahoru. Na českých hradech není tento náročnější druh záchodu snadno viditelný. Výjimky se ale najdou, svislá šachta v severní hradbě moravského Víckova může být záchodová. Opravdu pořádnou šachtu v síle zdi můžeme vidět na slovenském Uhrovci.  

Vyústění odpadové šachty na hradě Knaresborough v Anglii.
Pavel Semple 06/2013

Na hradech a dalších stavbách (například klášterech) v Irsku a Británii dosahují některé tyto šachty vskutku úctyhodných rozměrů, v tom případě šlo o velkokapacitní záchody. Buďto na nich sedělo několik lidí vedle sebe, nebo jednotlivé šachty z různých podlaží splynuly do jedné veliké šachty nad zemí. Majitelé a obyvatelé hradů si mohli být jisti, že bíle natřené hradní zdi jsou skutečně bílé, podobně jako prádlo v dnešních reklamách na prací prášky. Zato smrduté puchy neměly kam unikat, jedině šachtou vzhůru do hradu. Další potíž mohla nastat při obléhání. Teoreticky se mohl najít nějaký štíhlý voják, který by se vysoukal šachtou vzhůru a otevřel hradní bránu.  

Velkokapacitní latrína na hradě Raglan ve Walesu, kde všichni seděli v jedné řadě.
Pavel Semple 06/2016

Latrínové šachty z prvního a druhého patra se spojují do jedné veliké šachty v přízemí hradu Rathgorgin v Irsku (13. stol).
Pavel Semple 09/2021

Angličtina má v současnosti dvě slova pro středověké záchody, latrína (latrine) a garderoba (garderobe). Slovo latrína všichni dobře známe, pochází z latinského latrinae. Poslední dobou ale postupně převládá slovo garderoba. Toto slovo také známe, stejně jako v angličtině označuje šatník či oblečení. Dnešní odborná angličtina venkovní a vnitřní středověké záchody nijak nerozlišuje, všechno jsou to latríny nebo garderoby. Rozlišení by přitom bylo žádoucí. Velkokapacitní latríny byly někdy umístěny do samostatných věží či přístavků. V některých těchto případech sloužila dutina věže jako veliká odpadová šachta. Takové věže jsou v angličtině označovány jako latrínové věže nebo garderobové věže (latrine tower/garderobe tower). Stále jde o vnitřní typ záchodu, odpadová šachta je uvnitř zdiva. Latrínové věže či přístavky jsou k vidění i na českých hradech. Například hradní donjon na Rabí má záchodový přístavek. 

Použité zdroje:

  • https://en.wikipedia.org/wiki/Garderobe
  • https://cs.wikipedia.org/wiki/Prev%C3%A9t

Galerie