Císařská falc v Chebu, jediná stavba svého druhu u nás

Na návrší nad jedním ze zákrutů horního toku Ohře vzniklo v devátém století slovanské hradiště, na jehož místě si v první polovině 12. století postavil svůj hrad markrabě bavorské severní marky Děpolt II. z Vohburgu.

Zdroj: Karelj / Cs.wikipedia.org

Mocný rod

Roku 1167 pak Chebsko získal Fridrich I. Barbarossa z mocného rodu Štaufů pozdější římský císař, jenž se rozhodl přebudovat románský hrad na velkolepou falc, což je termín užívaný pro sídlo císaře.

Panovník své nové sídlo často navštěvoval, pořádal v něm říšské sněmy a pobýval zde také před svým odjezdem na třetí křížovou výpravu, při níž roku 1190 utonul ve vodách řeky Salef.

Konání svatby

Roku 1285 se zde dokonce konala svatba krále Václava II. s Gutou Habsburskou. Český panovník pak nechal naproti falci na druhém břehu Ohře vystavět nový hrad zvaný Václavský, jenž se měl stát jeho opěrným bodem na Chebsku. Obě sídla spojoval most, který se však později stal příčinou sporu mezi purkrabím a městem, a následně ho proto nechal král Václav IV. zbořit.

Zdroj: Jan Sokol / CC BY-SA 3.0

Úpadek královské moci

To byl ovšem počátek úpadku královské moci ve městě Chebu a také zániku Václavského hradu, který se roku 1542 uváděl již jako pustý.

Do současnosti se z hradu dochoval jen fragment zdi v bývalém kamenolomu. Ze dvou hradů oddělených řekou tedy zůstala stát jen falc. V dalších stoletích ji sice poznamenaly různé události a úpravy, ale přesto si dodnes uchovala mnoho ze svého charakteru a zůstala jedinou stavbou svého druhu na našem území.

Autor: Jana Dvořáková

Mohlo by vás zajímat