Číhošť – geografický střed naší republiky i místo tajemného úkazu, jenž stál místního faráře život

Po propršeném konci jara přichází nejočekávanější roční období a s ním spojené dovolené, výlety nebo prostě jen romantické toulky přírodou. Na cestování do zahraničí to letos nevypadá, ale Česká republika disponuje takovým množstvím krásných a zajímavých míst, že na zhlédnutí všech by snad ani jeden život nestačil.

Kostel v Číhošti
Kostel v Číhošti
© Hana Kubíková10/2013

Některá místa jsou notoricky známá a hojně vyhledávaná, jiná časem upadla do zapomnění, ale jsou i taková, o nichž ví třeba jen hrstka lidí. Jedním z takových míst je malinká obec nedaleko Ledče nad Sázavou, která se nazývá Číhošť.

Malá vesnička se stala geografickým středem naší vlasti

Zavítáte-li někdy do Havlíčkobrodského okresu, určitě se do Číhoště vypravte. Je to sice malinká vesnička se svými 340 obyvateli, ale na tuto svoji minivelikost má několik zvláštností, o kterých byste měli určitě vědět. Na samotném okraji této vísky, na původní louce uvidíte dřevěný kruhový altán a nedaleko něj objevíte kamenný pomníček s mapou České republiky. Pokud se u něj zastavíte, můžete si být jisti, že právě stojíte přímo uprostřed naší vlasti. Přesně zde je geografický střed České republiky.

 

Takto vypadá střed České republiky
Takto vypadá střed České republiky
© JirkaSv 2/2008

Jak se na to přišlo? Tady je návod...

Pokud vám vrtá hlavou, jak se k tomu přišlo a je-li to vůbec pravda, tak ano, toto místo je nezpochybnitelným těžištěm naší vlasti. Jeho souřadnice jsou 49° 44´ 37,5“ severní šířky a 15° 20´19,1“ východní délky a nacházíte se právě v nadmořské výšce 527,9 m. n. m.

Zajímá vás, jak se dá vypočítat takový střed republiky? Lze jej vypočítat pomocí analytické geometrie a tady je malá pomůcka. Představte si naší republiku jako nepravidelný mnohoúhelník, jehož celou plochu, ohraničenou státními hranicemi, je třeba rozdělit na trojúhelníky. Trojúhelníků by nakonec bylo 2834 a tuto skvělou práci odvedl v roce 2004 geodet Ing. Ladislav Fofonka, který následně každý z trojúhelníků definoval souřadnicemi vrcholů, těžištěm a velikostí plochy.  Republikovým těžištěm se pak stal vážený průměr všech těžišť, přičemž vahou každého těžiště byla plocha odpovídajícího trojúhelníku. Souřadnice středobodu ukazovaly do obce Číhošť a tak pan Inženýr Fofonka zaměřil v této vesničce trigonometrické body, jako je místní kostel a posléze určil střed naší vlasti, jenž ležel 400 metrů severovýchodně od kostela Nanebevzetí Panny Marie. Přesnost výpočtu se odhaduje tak na 50 metrů.

 

Číhošťská náves
Číhošťská náves
© Prazak 12/2006

Číhošťský zázrak se smutným koncem

Další zvláštností této obce je děj, jenž se stal v roce 1949 právě ve zmiňovaném kostele Nanebevzetí Panny Marie. Tato událost i po 70 letech zůstává záhadou. Byl prosinec a do vánoc zbývalo pouhých 13 dní. Jako každou adventní neděli tu probíhala adventní mše svatá, kterou vedl farář Josef Toufar. Při této mši se před očima 19 svědků rozkýval bezmála půlmetrový kříž na hlavním oltáři. Pan farář zrovna pronesl větu: „V tomto svatostánku stojí ten, jehož vy neznáte, zde je náš Spasitel“. A právě po těchto slovech se to stalo. Devatenáct přihlížejících věřících dosvědčilo, že tomu tak opravdu bylo, že kříž se vychylovat až o 45° a nakonec zůstal nasměrovaný ke kazatelně a nakloněný směrem dopředu. Samotný farář byl v tu dobu otočen ke kříži zády, takže si prý ničeho nevšiml. Přesto byl tehdejším režimem persekuován a nucen k doznání, že s tímto křížem během bohoslužby manipulovat. Páter se však k činu nikdy nepřiznal, naopak tvrdil, že s tím neměl nic společného.

 

Interier kostela Nanebevzetí Panny Marie
Interier kostela Nanebevzetí Panny Marie
© Hana Kubíková 10/2013

Tato událost vešla do dějin jako Číhošťský zázrak a i přes různé verze o provokaci či přispění lidské ruky k tomuto úkazu, nebyla nikdy vysvětlena, nicméně podle posledních závěrů se zdá, že se v tomto kostele skutečně odehrálo něco tajemného mezi nebem a zemí. Pana faráře to ale nakonec stálo život. Byl umučen v roce 1954 ve věznici ve Valdicích ve věku 48 let. Ačkoliv jeho přáním bylo být pohřbený v Číhošti, stalo se tak až po 65 letech od jeho smrti. K jeho památce dnes odkazuje taky zvon na místním kostele, který dostal jméno Josef. V loňském roce začal probíhat proces, po kterém zřejmě bude umučený farář prohlášen za svatého.

Některá místa mají smutnou historii, ale i taková stojí za připomenutí, aby časem neupadla v zapomnění úplně.  

Mapka s vyznačením obce Číhošť
Mapka s vyznačením obce Číhošť
© Frasty56 11/2016