Klíčové slovo
Hledání podle klíčového slova.

Počáteční písmeno
Země
Typ místa
Stav místa
Přístupnost místa
Služby spojené s místem

Hledání turisticky zajímavých míst

Nalezeno celkem 17 záznamů, 1 / 2 stran, vyhledáno za 0.84 sec
 
Brtnice
zámek - hrad přestavěný na zámek, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Vysočina,
Brtnice
,
Brtnice
Zámek vznikl přestavbou hradu, postaveného Valdštejny před r. 1436. V 2. pol. 16. stol. byl hrad přestavěn na renesanční zámek. Po r. 1620 byl zámek Valdštejnům zkonfiskován a získal jej Rombaldo hrabě de Collalto. V držení rodu do r. 1945, kdy byl zestátněn. Od r. 2008 postupná rekonstrukce zámku.
 Dolní most
Židovský most
most, zachovalý, volně přístupno, Vysočina,
Brtnice
,
Brtnice
Barokní most byl vybudován v první čtvrtině 18. stol. V l. 1715–18 byl vyzdoben barokními sochami světců sochaře Davida Liparta. Most byl dvakrát rozšířen, na počátku a v poslední čtvrtině 20. stol. Od r. 1958 patří mezi chráněné nemovité kulturní památky ČR. Od r. 1999 je ve znaku města Brtnice.
 fara
ostatní - palác, dům, zachovalý, nepřístupno, Vysočina,
Brtnice
,
Brtnice
Kdy fara vznikla není známo, první zmínka o ní je v souvislosti se sporem v pol.15. století. V 16. století byla protestantská, prvním katolickým knězem po rekatolizaci byl Jan Chytraeus. Roku 1657 fara vyhořela a při dalším požáru v roce 1760 shořel i farní archiv. Budova byla několikrát upravována.
 Hoffmannův dům
Muzeum Josefa Hoffmanna
ostatní - palác, dům, zachovalý, přístupno příležitostně, Vysočina,
Brtnice
,
Brtnice
Dům na dvou středověkých parcelách, v jádru pozdně gotické zdivo z doby kolem roku 1500. Středověké domy sjednoceny v 18. století, po velkém požáru v roce 1760. Další přestavby v 19. stol. a na počátku 20. stol. Rodný dům Josefa Hoffmanna, vídeňského architekta, přední postavy vídeňské secese.
 kamenný most
most, zachovalý, volně přístupno, Vysočina,
Brtnice
,
Brtnice
Most před radnicí byl postaven v 1. čtvrtině 18. století. Jednoobloukový most přes říčku Brtnici je vyzdobený šesti sochami sv. Jana Křtitele, sv. Floriána, sv. Jana Sarkandra, sv. Jana Nepomuckého, sv. Rocha a sv. Františka z Pauly z let 1715–17, jejichž autorem je místní sochař David Lipart.
 kaple Panny Marie Pomocné
sakrální památky - kaple, zachovalý, nepřístupno, Vysočina,
Brtnice
,
Brtnice
Původně kaple z let 1672–1673 (svěc. 1685), snad později doplněná špitálem. Zrušena roku 1784 a změněna na byty.
 klášter paulánů s kostelem bl. Juliány Collatové
sakrální památky - klášter, zachovalý, nepřístupno, Vysočina,
Brtnice
,
Brtnice
Klášter založen v první pol. 17. stol. Rombaldem z Collalta. Do komplexu začleněn původně renesanční evangelický zámecký kostel z konce 16. století. Barokní přestavba od Giovanniho Battisty Pieroniho. Zrušen roku 1784 a využit k hospodářským účelům. Na poč. 19. stol. zde byla textilní manufaktura.
 kostel sv. Jakuba Většího
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Vysočina,
Brtnice
,
Brtnice
Kostel stojí na místě pův. středověkého kostela, který vyhořel r. 1760. Po r. 1770 byl postaven nový kostel, slavnostně vysvěcen r. 1784. Od r. 1958 patří mezi nemovité památky ČR. V interiéru cenný mobiliář, mj. renesanční tepaná křtitelnice (před r. 1596) nebo ciborium (před r. 1600).
 městský hřbitov s kaplí sv. Floriána
515.0 m. n.m.
sakrální památky, zachovalý, přístupno příležitostně, Vysočina,
Brtnice
,
Brtnice
Hřbitov za jižním okrajem Brtnice založen kolem barokní kaple sv. Floriána po zrušení pův. hřbitova u kostela sv. Jakuba uvnitř městské zástavby. V pol. 19. stol. rozšířen o tzv. horní hřbitov na opačné straně ulice. Hrobky svých rodičů na dolním hřbitově navrhl významný architekt Josef Hoffmann.
 nový židovský hřbitov
sakrální památky - židovské památky, chátrající, volně přístupno, Vysočina,
Brtnice
,
Brtnice
Hřbitov založen v bezprostředním sousedství staršího hřbitova v roce 1860. Na ploše 2044 m2 se zachovalo cca 200 náhrobků z 19. a 20. století. Užíván byl do 2. světové války, poslední pohřeb zde proběhl ještě roku 1953, kdy zde byl pohřben A. Weisenstein. Vchod tvoří průčelí zbořené obřadní síně.
 panská zájezdní hospoda
Kábův dům; hotel U černého orla
ostatní - palác, dům, zachovalý, nepřístupno, Vysočina,
Brtnice
,
Brtnice
Budova postavena na středověkých parcelách, barokně přestavena v pol. 18. století. Účel přestavby není jistý – snad měla sloužit jako klášter paulánů či jako nájemný dům pro rodiny tkalců z místní soukenické manufaktury. Po dokončení stavby zde byl zájezdní hostinec, hotel, taneční a divadelní sál.
 radnice
ostatní - palác, dům, zachovalý, přístupno příležitostně, Vysočina,
Brtnice
,
Brtnice
Renesanční budova postavena na místě obytného domu v letech 1570 - 1585. Přestavena po požáru v roce 1609. Renesanční střední věž byla snesena, nejspíš po požáru roku 1760. Během další doby byla radnice často upravována, zvláště v interiéru. Zatím poslední úpravy proběhly v letech 2004-5.
 sloup se sochou sv. Leopolda
sakrální památky - socha, monument, zachovalý, volně přístupno, Vysočina,
Brtnice
,
Brtnice
Sloup se sochou sv. Leopolda byl vytvořen v letech 1676–77. Patří do skupiny šesti votivních sloupů, které nechal v rozmezí let 1660–77 na území městečka Brtnice vztyčit Antonín František hrabě Collalto s manželkou Marií Annou Maxmiliánou z Althannu. Autor sloupů je neznámý. Restaurován v l. 1993–4.
 sloup se sochou sv. Rocha a sv. Rozálie
sakrální památky - socha, monument, zachovalý, volně přístupno, Vysočina,
Brtnice
,
Brtnice
Sloup se sochou sv. Rocha a sv. Rozálie u roku 1661. Patří do souboru barokních votivních sloupů, od Simona Ohnesorga - kameníka z Vyskytné u Jihlavy Sloupy nechal vytvořit tehdejší majitel Brtnice Antonín František hrabě Collalto s manželkou Marií Annou Maxmiliánou, rozenou hraběnkou z Althannu.
 sloup se sochou sv. Tomáše Akvinského
sakrální památky - socha, monument, zachovalý, volně přístupno, Vysočina,
Brtnice
,
Brtnice
Sloup se sochou sv. Tomáše Akvinského vytvořen v 60. letech 17. století zřejmě kameníkem Simonem Ohnesorgem. Patří do skupiny šesti votivních sloupů, které nechal v rozmezí let 1660–77 na území městečka Brtnice vztyčit Antonín František hrabě Collalto s manželkou Marií Annou Maxmiliánou z Althannu.
1 | 2 |