Historie vložených míst

Nově vložená místa můžete sledovat i v našem RSS kanále na http://rss.hrady.cz

09. 05. 2021

 rozhledna na vodárenské věži
272.0 m. n.m.
věž - rozhledna, zachovalý, volně přístupno, Pardubický kraj, Chrast
Barokní opuková vodárenská věž z r. 1662 na břehu rybníka byla přesně po 350 letech upravena na 24 m vysokou rozhlednu s malou expozicí historie vodárenství ve městě v interiéru.
 Mirský zámek
171.0 m. n.m.
Mir
zámek - původní tvrz, zachovalý, volně přístupno, Bělorusko
Původ hradního komplexu je v dobách rytířů Velkoknížectví litevského. Pozdně gotický hrad z cihel a kamene. Pět mohutných obranných věží. Promyšlený obranný systém. Okolo zámku zemní valy s bastiony. Obklopen vodním příkopem. Zařazen na Seznam světového dědictví UNESCO.

08. 05. 2021

 bazilika Panny Marie Růžencové
357.0 m. n.m.
Fátima
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, volně přístupno, Portugalsko
Podle svědectví dětí se zjevila Panna Maria zalitá sluneční září. Předpověděla konec války. Základní kámen baziliky posvěcen r. 1928 a r. 1953 vysvěcena. Uvnitř hroby všech tří dětí. Bazilika postavena z kamene v neobarokním slohu. Nad hlavním vchodem socha Panny Marie Růžencové.

07. 05. 2021

 městský špitál a chudobinec u sv. Bartoloměje
190.0 m. n.m.
ostatní - palác, dům, zachovalý, nepřístupno, Hl.m.Praha, Praha 2-Nové Město
Špitál s gotickým kostelem sv. Bartoloměje zřízen r. 1505. R. 1773 barokně přestavěn, r. 1784 špitál i kostelík zrušen. Od poč. 19. stol. městský chudobinec. R. 1884 zbořen kostel a na jeho místě postavena novorenesanční budova dle návrhu Josefa Srdínka. Dnes Ministerstvo spravedlnosti ČR.
 Notre-Dame-de-la-Salette
1770.0 m. n.m.
Fallavaux
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, volně přístupno, Francie
Svatyně Panny Marie je velké katolické mariánské poutní centrum. Kostel z r. 1846. R. 1879 oficiálně vysvěcen. Bazilika je velký kostel s plánem baziliky. Novorománská fasáda. V prohlubni rokle instalováno několik soch. Na náměstí socha Panny Marie. V kašně Fontána pramen „zázračného“ zdroje.
 rodný domek Václava Jana Tomáška
425.0 m. n.m.
pomník, památník, zachovalý, příležitostně, Pardubický kraj, Skuteč
Pamětní síň Václava Jana Tomáška (1774-1850) v jeho rodném skutečském domku připomíná nejvýznamnějšího českého hudebního skladatele a pedagoga předsmetanovského období. V současnosti domek slouží zároveň jako evangelická modlitebna.

06. 05. 2021

 výklenková kaplička sv. Jana Nepomuckého
490.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, volně přístupno, Jihočeský kraj, Komařice
Hranolová výklenková kaplička s obloukovým štítem, sedlovou střechou a hlubokým obloukovým výklenkem v průčelí, v němž je na římse uprostřed kříž a po stranách sochy sv. Jana Nepomuckého a Panny Marie. Výklenek je uzavřen ozdobnou kovanou mříží. Na vrcholu štítu dvojitý jetelový kovaný křížek.
 socha sv. Juliány z Nikomédie
340.0 m. n.m.
pomník, památník, zachovalý, volně přístupno, Středočeský kraj, Tuchoměřice
V srpnu 2020 byla na lesním rozcestí mezi Tuchoměřicemi, Přední Kopaninou a Horoměřicemi na původní podstavec instalována replika barokní sochy sv. Juliány z r. 1734, zničené za bouře r. 1867. Sochu světice podle dochované hlavy a nákresu zhotovil restaurátor Jiří Genzer.

05. 05. 2021

 výklenková kaplička Panny Marie
440.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, volně přístupno, Jihočeský kraj, Komařice
Zděná hranolová výklenková kaplička na nízkém podstavci. V průčelí půlkruhový výklenek se soškou Panny Marie uzavřený kovanou mříží. Kaplička ukončena trojúhelníkovým štítem s profilovanou římsou a kryta sedlovou stříškou s taškami. Na vrcholu v průčelí dvojitý jetelový kovaný křížek.

04. 05. 2021

 Kilbolane
145.0 m. n.m.
hrad, zřícenina, není známo, Irsko, Cork
Hrad založil patrně Maurice de Rocheford v 2. pol. 13. stol. Chránil anglonormanská teritoria proti útokům Irů ze západu. Během 15. a 16. stol. v rukou rodu FitzGibbon. V 1. pol. 17. stol. majetek rodu Power. Poškozen v pol. 17. stol. během Irské konfederační války. Poté zdrojem stavebního materiálu.

03. 05. 2021

 Kalvárie a sloup Nejsvětější Trojice
381.0 m. n.m.
sakrální památky - socha, monument, zachovalý, volně přístupno, Jihočeský kraj, České Budějovice
Barokní kalvárie je z r. 1741 a sloup Nejsvětější Trojice naproti z r. 1740. Jsou dílem význačného budějovického sochaře Josefa Dietricha. Součást areálu dominikánského kláštera s kostelem Obětování Panny Marie. Před rokem 1809 stávala mezi oběma díly brána s obrazem znázorňujícím založení kláštera.
 Rudrův mlýn a vodní mandl
290.0 m. n.m.
technická památka, zachovalý, v návštěvních hodinách, Královéhradecký kraj, Ratibořice
Ratibořický mlýn, jedno z dějišť Babičky Boženy Němcové, a sousední panský mandl, jsou jako památky Babiččina údolí přístupné veřejnosti během turistické sezóny. V sousedství stojí mariánská socha z r. 1796 a pomník Babičky s vnoučaty z r. 1922.
 Ujeździec
290.0 m. n.m.
Geseß
zámek - původní tvrz, zachovalý, nepřístupno, Polsko, opolskie
V r. 1444 se uvádí tvrz rodu von Jerin. V r. 1595 nechal Ondřej Jerin, zřejmě na místě staré tvrze, postavit nové opevněné renesanční sídlo. Posledním majitelem byl Konstantin von Jerin. Po 2. světové válce byl majetek zabaven a upraven na byty.

02. 05. 2021

 kostel Povýšení sv. Kříže
260.0 m. n.m.
kostol Povýšenia sv. Kríža, Žiar nad Hronom
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Slovensko, Banskobystrický
Současný klasicistní chrám vznikl v místech staršího kostela v letech 1806-1813. Donátorem stavby byl banskobystrický biskup G. Zerdahelyi. Plány vypracoval kněz řehole piaristů Florián Dom. Dne 14. září 1812 na svátek Povýšení svatého Kříže chrám posvětil biskup G. Zerdahelyi.

01. 05. 2021

 kostel sv. Martina
494.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, v návštěvních hodinách, Jihočeský kraj, Střížov
Jednolodní stavba s pětiboce uzavřeným presbytářem, hranolovou věží a sakristií. Je raně gotického původu (doložen k r. 1314) s netypickou dispozicí zvonice při stěně lodi. Raně gotický lomený portál. V presbytáři zbytky středověkých nástěnných maleb. Před kostelem kamenný kříž. Památkově chráněno.
 socha sv. Floriána
288.0 m. n.m.
sakrální památky - socha, monument, zachovalý, volně přístupno, Liberecký kraj, Mimoň
Soubor sedmi soch je zastavení místní Poutní cesty. Socha sv. Floriána je pozdně barokní po roce 1750. Socha s helmicí na hlavě je umístěna na vysokém podstavci. Socha se vymyká pojetí patrona hasičů, chybí jí hořící domek. Oprava proběhla v 80. letech 20. století. Poslední renovace a konzervace roku 2011

30. 04. 2021

 Přední vodní mlýn
381.0 m. n.m.
mlýn - vodní, přestavěno, příležitostně, Jihočeský kraj, České Budějovice
Mohutná zděná čtyřpodlažní obdélná stavba s průčelním středním rizalitem a rovným štítem flankovaným drobnými věžičkami. Novostavba z r. 1892, rekonstrukce na hotel provedena v r. 2009. Objekt přístupný pro hosty hotelu. Památkově chráněn od r. 1995.
 Staré bělidlo
295.0 m. n.m.
ostatní - palác, dům, zachovalý, v návštěvních hodinách, Královéhradecký kraj, Ratibořice
Staré bělidlo, dějiště Babičky Boženy Němcové, malebná chaloupka u mlýnského náhonu a Viktorčina splavu v Babiččině údolí, je přístupná jako muzejní expozice během turistické sezóny.
 kostel Nejsvětější Trojice
600.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Liberecký kraj, Horní Štěpanice
Původní kamenný kostelík vystavěn na popud rytíře Jana z Valdštejna kolem roku 1304, přestavěn barokně a později v roce 1812 empírově. V té době byla přistavěna věž. V kostele jsou náhrobní kameny Zdeňka a Viléma z Valdštejna. Dva cínové svícny byly odlity z dětských rakví z hrobky Valdštejnů.

29. 04. 2021

 fara
570.0 m. n.m.
ostatní - palác, dům, zachovalý, nepřístupno, Vysočina, Batelov
Pozdně renesanční jednopatrová budova fary v Batelově postavena v letech 1635-1636 za pánů Krabiců z Weitmile a faráře Ondřeje Františka Kukačky z Rájova, jehož podíl na přestavbě fary zmiňuje nápis na průčelí fary. Fara je významná rovněž pobytem Petra z Mladoňovic a Karla Havlíčka Borovského.

28. 04. 2021

 Pešlův nářaďový hamr a mlýn
430.0 m. n.m.
technická památka, zachovalý, nepřístupno, Jihočeský kraj, Komařice
Jeden z nejstarších hamrů na Českobudějovicku. Připomínán již r. 1660 i s mlýnem. Provoz hamru ukončen r. 1940, mlýnu r. 1948. Původní Francisova turbína v provozu do r. 1950. Dochováno kovací kladivo hamru a vodoenergetické zařízení je obnoveno. Soukromý majetek potomků posledních majitelů.

27. 04. 2021

 Lísek
680.0 m. n.m.
tvrz, zaniklý, volně přístupno, Vysočina, Rácov
Na vrchu Lísek stávalo středověké panské sídlo, tvrz či snad malý hrad. Naposledy je toto sídlo připomínáno těsně před třicetiletou válkou, v roce 1618. V 80. letech 20. století byly jeho pozůstatky, valy a příkopy kruhového tvaru, zlikvidovány. Dnes zde již nejsou žádné terénní náznaky.
 sousoší Panny Marie Budějovické
381.0 m. n.m.
mariánské sousoší
sakrální památky - socha, monument, zachovalý, volně přístupno, Jihočeský kraj, České Budějovice
Sousoší Panny Marie Budějovické vzniklo r. 1716. Autorem český barokní sochař Josef Ditrich. Vzniklo jako poděkování P. Marii za ochranu města před morovou epidemií r. 1713. V r. 1953 rozebráno a skladováno na různých místech. V r. 1991 znovu instalováno na nynější místo na Mariánském náměstí.

26. 04. 2021

 boží muka
230.0 m. n.m.
sakrální památky - křížek, boží muka, zachovalý, volně přístupno, Olomoucký kraj, Kožušany
Sakrální stavba na tomto místě je v mapách doložena od 2. poloviny 18. století. Současná boží muka se sochou sv. Antonína Paduánského nesou historizující prvky. Lze tedy předpokládat, že se jedná o starou stavbu snad z 18. století upravenou kolem přelomu 19. a 20. století.
 socha Panny Marie Immaculaty
460.0 m. n.m.
sakrální památky - socha, monument, zachovalý, volně přístupno, Jihočeský kraj, Komařice
Hodnotná socha Panny Marie Immaculaty (Neposkvrněná), vytesaná z pískovce v životní velikosti v letech 1730-1740 s umělecky hodnotným žulovým podstavcem. V obrubě je novodobě osazeno železné kované zábradlí s vrátky. Přesto, že autor není znám, je dokladem uměleckého umu a citu tehdejších umělců.
 Notre Dame de la Mer
4.0 m. n.m.
Saintes Maries de la Mer
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, volně přístupno, Francie
Obec známá jako Notre-Dame-de-Ratis v odkazu na tři Marie, které přijely se služebnicí Sárou. Kostel budován od 9. do 12. stol. jako pevnost. Trpěl nájezdy Vikingů a Saracénů. Současná podoba z přestavby v 15. stol. V květnu velké cikánské slavnosti.
 výklenková kaple sv. Jana Nepomuckého
460.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, volně přístupno, Jihočeský kraj, Komařice
Hranolová kaple se sochou sv. Jana Nepomuckého od F. Pischelta v ohradní zdi zámecké zahrady renesančního komařického zámku ze 16. století. S nárožními pilastry v průčelí a trojúhelníkovým štítem. Datována rokem 1844. U ní stojí dvě památné lípy malolisté. Památkově chráněna od 3.5.1958.

25. 04. 2021

 socha sv. Vavřince
286.0 m. n.m.
sakrální památky - socha, monument, zachovalý, volně přístupno, Liberecký kraj, Mimoň
Soubor sedmi soch je jedním ze zastavení místní Poutní cesty. Sv. Vavřinec patří k nejznámějším starokřesťanským světcům. Umučen zaživa na roštu a s tímto atributem je znázorňován. Socha dílem neznámého umělce z let 1750 až 1780. Roku 2017 restaurována. Vrátil se rošt, palmová ratolest, svatozář.
 Sedlo
490.0 m. n.m.
ostatní - palác, dům, zachovalý, nepřístupno, Jihočeský kraj, Sedlo
Zaniklá renesanční tvrz ze 16. století s pivovarem v panském dvoře. Od 17. století ztrácí residenční funkci, zpustlý je i pivovar a v majetku vyšebrodského kláštera slouží k hospodářským účelům. Během 19. století panský dvůr zcela přestavěn. Po 1. světové válce přechází do rukou soukromého majtele.
 kaple
227.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, příležitostně, Olomoucký kraj, Tážaly
Kaple byla postavena v roce 1825 na místě starší dřevěné zvonice zničené požárem. Před vchodem je socha Madony s dítětem a pamětní deskou obětem I. světové války.

23. 04. 2021

 Čierny Vrch
997.0 m. n.m.
Rudnianska Lehota
ostatní - vyhlídka, zachovalý, volně přístupno, Slovensko, Trenčiansky
Čierny Vrch (997 m n. m.) je třetím nejvyšším vrcholem pohoří Nitrické vrchy. Na vrcholku je oplocený dřevěný kříž a vyhlídkový přístřešek, od něhož se otvírají nádherné výhledy do širého okolí.

22. 04. 2021

 sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého
450.0 m. n.m.
Langau
sakrální památky - socha, monument, zachovalý, volně přístupno, Rakousko, Dolní Rakousko
Barokní sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého ze Zogelsdorfského pískovce byl postaven v r. 1728, pravděpodobně jako poděkování za skončení morové epidemie. V r. 1971 zrekonstruován a osvětlen.
 Masné krámy
381.0 m. n.m.
restaurace Masné krámy
ostatní - palác, dům, zachovalý, v návštěvních hodinách, Jihočeský kraj, České Budějovice
Masné krámy, kamenná nárožní budova bazilikální dispozice s klasicistním průčelím byla postavena náhradou za zrušené masné krámy na nám. Přemysla Otakara II. (tehdejším Rynku) v r. 1554 (pův. účelu sloužily až do r. 1899). V této podobě se dochovaly dodnes. Vyhlášená restaurace. Kulturní památka.
 Kalvárie
370.0 m. n.m.
Kalvária, Modrý Kameň
sakrální památky - kaple, zachovalý, volně přístupno, Slovensko, Banskobystrický
Kalvárii založil počátkem 18. století hrabě Pavol Balaša. V r. 1855 byla obnovena křížová cesta, r. 1859 vznikla kaple Bolestné Matky a v letech 1862-1864 otevřená kaple Ukřižování s 5 zastaveními. Za kalvárií byl v r. 1863 vztyčen kříž na památku kardinála Jana Szcitovského.

21. 04. 2021

 mariánský sloup
220.0 m. n.m.
sloup se sochou Panny Marie
sakrální památky - socha, monument, zachovalý, volně přístupno, Olomoucký kraj, Drahlov
Sloup se sochou Panny Marie je kamenosochařskou prací z 2. poloviny 19. století. Sloup je památkou místního významu.

20. 04. 2021

 kostel sv. Jiljí
390.0 m. n.m.
Pfarrkirche hl. Ägyd, Raabs an der Thaya - Eibenstein
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Rakousko, Dolní Rakousko
Románský kostel z poloviny 12. století byl později upraven goticky a snad plnil i obrannou funkci. Někdy v 18. století byla přistavěna barokní věž. V r. 1730 vznikla při kostele fara. V r. 1975 byla odkryta nástěnná malba z konce 16. století. Chrám je od r. 1160 až dodnes pod správou opatství Geras.
 kostel Božského srdce Páně
381.0 m. n.m.
klášter Kongregace Sester Nejsvětější Svátosti
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Jihočeský kraj, České Budějovice
Klášter Kongregace sester Nejsvětější Svátosti s novobarokním klášterním kostelem Božského srdce Páně z let 1903-1904. Postaven místním stavitelem Jakubem Stabernakem dle jeho návrhu. V okolních budovách areálu kláštera sídlí dvě církevní školy a církevní mateřská. Koncem 20. století rekonstruován.

19. 04. 2021

 smírčí kámen
560.0 m. n.m.
příroda - smírčí kámen, zachovalý, volně přístupno, Vysočina, Batelov
Nedatovaný křížový kámen s reliéfem latinského kříže, fragmentem nápisu v gotickém písmu a rytinou střelné zbraně, snad pistole. Původně se nacházel na okraji lesa severovýchodně od obce mezi Batelovem a Spělovem. Podle pověsti označoval místo, kde byl zabit důstojník francouzské armády.

18. 04. 2021

 historický meteorologický sloup
387.0 m. n.m.
technická památka, zachovalý, volně přístupno, Jihočeský kraj, České Budějovice
Historický meteorologický sloup s uměleckou výzdobou z roku 1925. Kamenný sloup projektoval a zrealizoval sochař J. V. Dušek z Tábora. V jeho okénku i dnes naleznete meteorologické informace. U paty sloupu je povodňová značka ukazující výšku vody 3. září roku 1888. Technická památka.
 převorství sv. Salvátora
135.0 m. n.m.
Saint Saviour’s Priory, Glendalough
sakrální památky - klášter, zřícenina, volně přístupno, Irsko, Wicklow
Malé augustiniánské převorství z pol. 12. stol. Zakladatelem byl patrně sv. Laurence O’Toole. Románský, později poutní kostel pustý nejpozději v 16. stol. V 19. stol. zakonzervován a částečně dostavěn. Oválný hřbitov ohraničen valem s nasucho kladenou zdí.
 kaple Panny Marie Sněžné
380.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, příležitostně, Královéhradecký kraj, Žernov
Pozdně barokní kaple v Žernově postavena r. 1780 v době morové epidemie. Loď prodloužena r. 1898 o 6 metrů na malý kostelík. Podstatně opravena v letech 1999-2007. Využívána pro občasné bohoslužby i jako obřadní síň pro necírkevní příležitosti.
 boží muka
635.0 m. n.m.
sakrální památky - křížek, boží muka, zachovalý, volně přístupno, Vysočina, Nová Ves
Žulová pilířková boží muka, pravděpodobně z 18. století, patří do rozsáhlé skupiny barokních božích muk v okolí Batelova. Kvádrový nízký sokl bez ozdob přechází v hranolový pilířek. Na něm je robustní, kónicky tvarovaná lucerna s půlkruhově zakončenými nikami. Památkově chráněna jsou od roku 1958.

17. 04. 2021

 Sazená
230.0 m. n.m.
Na Jílové
hradiště, zaniklý, volně přístupno, Středočeský kraj, Sazená
Pravěké opevněné sídliště nad vesnicí Sazená bylo ze tří stran chráněno prudkými svahy a pouze ze severu je leteckou prospekcí a magnetometrickým měřením doložen příkop. Archeologům se dosud nepodařilo datovat období osídlení, ve vsi byla nalezena keramika doby hradištní.
 Zlatý most
381.0 m. n.m.
most, zachovalý, volně přístupno, Jihočeský kraj, České Budějovice
Zlatý most je konstruován jako obloukový ocelový o jednom poli s dolní mostovkou. Původní dřevěný most byl v letech 1881-1882 nahrazen železným a pak r. 1915 nynějším ocelovým. V březnu 1945 poškozen bombardováním, opraven a posléze v letech 1976 a 2001. Ukázka technické zručnosti na poč. 20. stol.
 kaple Panny Marie
220.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, příležitostně, Olomoucký kraj, Drahlov
Kaple na místě současné stavby je prvně doložena roku 1833. Současná kaple Panny Marie, nebo alespoň její dnešní podoba, by měla pocházet z 2. poloviny 19. století. Dne 24. 9. 2016 byla po rekonstrukci nově vysvěcena.
 socha sv. Jana Nepomuckého
381.0 m. n.m.
sakrální památky - socha, monument, zachovalý, volně přístupno, Jihočeský kraj, České Budějovice
Barokní socha světce (umělý kámen) s andělíčky, na vysokém žulovém soklu, umístěná na pohledově významném místě na nábřeží řeky Malše, nedaleko historického centra města. Datace dle nápisu V.F.G. 1723. Památkově chráněná.
 kaple Povýšení sv. Kříže
610.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, příležitostně, Vysočina, Lovětín
Rustikální kaple Povýšení sv. Kříže byla na návsi v Lovětíně postavena v roce 1845. Jde o drobnou kapli se segmentově tvarovaným závěrem, krytou šindelem. Nad vstupním průčelím je hranolová zvonice. Památkově chráněna je od roku 1958. Vedle kaple stojí památkově chráněný litinový kříž z roku 1856.

16. 04. 2021

 socha Panny Marie Budějovické
381.0 m. n.m.
sakrální památky - socha, monument, zachovalý, volně přístupno, Jihočeský kraj, České Budějovice
Barokní pískovcová socha v nadživotní velikosti na polygonálním podstavci s volutami. Postava P. Marie má sepjaté ruce, dlouhé šaty s nařasenou sukní a rozevláté vlasy, za hlavou svatozář. Dílo nejvýznamnějšího jihočeského barokního sochaře Josefa Dietricha. Datace do r. 1715. Památkově chráněná.
 kostel sv. Jana a Pavla
350.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Jihomoravský kraj, Citonice
Pozdně barokní římskokatolický farní kostel sv. Jana a Pavla byl postaven v letech 1768-1769. V r. 1824 byla přistavěna věž, r. 1870 sakristie a téhož roku vznikla nadačním listem také fara.
 boží muka
600.0 m. n.m.
sakrální památky - křížek, boží muka, zachovalý, volně přístupno, Vysočina, Rácov
Žulová barokní sloupková boží muka z roku 1740, součást rozsáhlé skupiny božích muk s typickým barokním tvaroslovím v okolí Batelova. Hranolový sokl je zapuštěn do terénu, dřík hranolový, lucerna má mělké niky, stanovou stříšku, kamennou kouli a kovový křížek. Památkově chráněna od roku 1958.
 socha Boženy Němcové
280.0 m. n.m.
pomník, památník, zachovalý, volně přístupno, Královéhradecký kraj, Zlíč
Kamenný pomník Boženy Němcové z r. 1912 stojí v parčíku ve Zlíči při odbočce silnice do Ratibořic. Představuje v křesle sedící spisovatelku s knihou v pravé ruce, která je částečně kryta přehozem s květinovým vzorem. Na nynější místo byl instalován v r. 1975.
 boží muka
650.0 m. n.m.
sakrální památky - křížek, boží muka, zachovalý, volně přístupno, Vysočina, Lovětín
Žulová raně barokní sloupková boží muka z roku 1683, tvarově podobná řadě dalších božích muk v okolí Batelova. Mají čtyřboký sokl, zdobený rytými rámy. Dřík je hranolový, na něm je krycí deska a čtyřboká kaplice se třemi mělkými nikami a vzadu s nápisem. Památkově chráněna jsou od roku 1958.
 kostel sv. Rodiny
381.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, v návštěvních hodinách, Jihočeský kraj, České Budějovice
Kostel byl postaven v letech 1886-1887 v novogotickém stylu. Postaven místním stavitelem Jakobem Stabernakem. Interiér vyzdoben v beuronském stylu podle návrhu benediktina Gislena Béthunema. Přístupný při bohoslužbách pro potřeby přilehlého biskupského gymnázia.
 boží muka
630.0 m. n.m.
sakrální památky - křížek, boží muka, chátrající, volně přístupno, Vysočina, Batelov
Žulová barokní sloupková boží muka z roku 1743, součást rozsáhlé skupiny batelovských božích muk z 17. a 18. století. Mají čtyřboký sokl, zdobený rytými rámy. Na jeho přední straně je nápis NÁKLADEM / JANA MACI / 1743. Dřík je hranolový, se zkosenými hranami. Krycí deska a kaplice chybí.

15. 04. 2021

 socha sv. Jana Nepomuckého
381.0 m. n.m.
sakrální památky - socha, monument, zachovalý, volně přístupno, Jihočeský kraj, České Budějovice
Barokní socha světce na odstupněném podstavci s volutovými křídly a andílky. Plastika z konce 18. století, obnovena v roce 1888. Umístěna ve výklenku na jihovýchodní straně lodi kostela sv. Rodiny směrem k Mlýnské stoce. Součást původního souboru plastik umístěných ve městě. Památkově chráněno.
 sousoší Babičky s vnoučaty
280.0 m. n.m.
pomník, památník, zachovalý, volně přístupno, Královéhradecký kraj, Ratibořice
Symbol Babiččina údolí, pomník Babičky s vnoučaty z r. 1922 stojí v blízkosti ratibořického mlýna přímo u cesty podle náhonu ke Starému bělidlu.
 Žernovská rozhledna
377.0 m. n.m.
věž - rozhledna, zachovalý, volně přístupno, Královéhradecký kraj, Žernov
Ocelodřevěnou rozhlednu o pěti patrech vybudoval městys Žernov v období květen-listopad 2014. Od konce listopadu 2014 je 24 m vysoká rozhledna na západním okraji zástavby volně přístupná veřejnosti.

14. 04. 2021

 výklenková kaple sv. Jana Nepomuckého
381.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, volně přístupno, Jihočeský kraj, České Budějovice
Klasicistní výklenková kaple s barokní sochou sv. Jana Nepomuckého. Socha z roku 1708 obvyklým způsobem zpodobňuje světce v tradičním oděvu a s atributy. Dokládá oblibu jeho kultu v průběhu 18. i 19. století. Kulturní památka, která se nachází na území Městské památkové rezervace České Budějovice.
 boží muka
220.0 m. n.m.
sakrální památky - křížek, boží muka, zachovalý, volně přístupno, Olomoucký kraj, Drahlov
Drahlovská boží muka jsou drobnou lidovou stavbou vysoké úrovně z r. 1694. Kulturní památka ČR.
 kostel sv. Josefa
580.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Vysočina, Mirošov
Neorientovaný filiální kostel sv. Josefa nechal kolem r. 1740 postavit Jan Vratislav z Mitrovic na počest svého povýšení do hraběcího stavu. Jeho architektem je údajně Kilián Ignác Dientzenhofer, autorství není doloženo. Má oválnou loď, stěny jsou tvarovány pomocí konvexních a konkávních zalomení.

13. 04. 2021

 Litoradlice
400.0 m. n.m.
hradiště Hrad
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Jihočeský kraj, Temelín
Jednodílné výšinné opevněné hradiště z pozdní doby halštatské a raného středověku. První hradiště vyrostlo v 6. století před Kristem, konečnou podobu mu dali nejspíše Slované v 9., možná i v 8. století našeho letopočtu. Terénní náznaky (systém valů). Volně přístupné. Cesta k hradišti neznačena.
 boží muka
sakrální památky - křížek, boží muka, zachovalý, volně přístupno, Olomoucký kraj, Čertoryje
Boží muka vysoké úrovně z konce 17. století jsou obdobného architektonického výrazu jako boží muka v nedalekém Drahlově.

12. 04. 2021

 kostel sv. Vojtěcha
381.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Jihočeský kraj, České Budějovice
Farní kostel sv. Vojtěcha z let 1938-1939 podle projektu pražského architekta Jaroslava Čermáka. Bývalý františkánský kostel od 1.7.1990 dostali od biskupství k dispozici salesiáni spolu s přilehlou budovou. Mše svaté jsou každý den a v té době je kostel přístupný.
 kaple sv. Jana Nepomuckého
220.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, příležitostně, Olomoucký kraj, Čertoryje
V r. 1933 byla starší kaple pocházející pravděpodobně z 19. století upravena do současné podoby. V r. 1981 proběhla její rekonstrukce. Před vchodem je kamenný kříž.
 sloup se sochou Panny Marie
226.0 m. n.m.
mariánský sloup
sakrální památky - socha, monument, zachovalý, volně přístupno, Olomoucký kraj, Charváty
Sloup se sochou Panny Marie Lurdské je kamenosochařská práce místního významu z r. 1902.
 Mirošov
570.0 m. n.m.
zámek, terénní náznaky, volně přístupno, Vysočina, Mirošov
Zaniklý barokní zámek, který dal pravděpodobně vybudovat na místě tvrze Maxmilián Arnošt Hornek z Horneku, který vlastnil Mirošov v letech 1710–1730. Po r. 1949 vlastnil zámek státní statek. Od r. 1958 byl kulturní památkou. V r. 1985 se zřítila část zdí devastované budovy a r. 1986 byl zbourán.

11. 04. 2021

 kaple se studánkou kněžny Heleny
430.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, chátrající, volně přístupno, Jihomoravský kraj, Vranov nad Dyjí
Prostá pozdně klasicistní kaple se studánkou vznikla v r. 1816 nebo 1876. Kaple prošla pozdější secesní a historizující dekorativní úpravou. Koncem 20. století se kaple stala zříceninou a její studánka upadla v zapomnění. V r. 2002 došlo k rekonstrukci.
 kaple se studánkou kněžny Heleny
430.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, chátrající, volně přístupno, Jihomoravský kraj, Vranov nad Dyjí
Prostá pozdně klasicistní kaple se studánkou vznikla v r. 1816 nebo 1876. Kaple prošla pozdější secesní a historizují dekorativní úpravou. Koncem 20. století se kaple stala zříceninou a její studánka upadla v zapomnění. V r. 2002 došlo k rekonstrukci.
 zámecký pivovar
450.0 m. n.m.
technická památka, zachovalý, není známo, Karlovarský kraj, Chyše
První panský pivovar v Chyši vznikl r. 1580 za Ferdinanda Renšpergára z Ronšperka a z Držkovic. Lažanští z Bukové dali v letech 1839-1841 starý pivovar zbořit a na jeho místě postavit klasicistní nový pivovar. V r. 1932 zde byla výroba zastavena, obnovena byla r. 2006. Památkově chráněn od r. 1958.