Historie vložených míst

Nově vložená místa můžete sledovat i v našem RSS kanále na http://rss.hrady.cz

26. 10. 2021

 kostel sv. Petra a Pavla
430.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, chátrající, příležitostně, Středočeský kraj, Slavošov
Kostel ve Slavošově gotického původu z 13. stol. prošel několika gotickými a barokními úpravami. V letech 1897–1898 přestavěn novorománsky do současné podoby. Poslední opravy v 90. letech 20. století. Nyní filiální bez pravidelných bohoslužeb.

24. 10. 2021

 kaple sv. Floriána
280.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, příležitostně, Olomoucký kraj, Bělkovice-Lašťany
Kaple sv. Floriána pochází z roku 1802. Stojí na vyvýšenině nad rybníčkem. Na střeše kapličky zvonička se zvonem. Nad vchodem obraz sv. Floriána. Před kapličkou kamenný kříž. Úprava kaple a okolí v roce 2016.

23. 10. 2021

 kostel sv. Vavřince
490.0 m. n.m.
kostel s farou, Pfarrkirche Hl. Laurenz, Großau
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Rakousko, Dolní Rakousko
Kostel je prvně doložen na rytině Georga Matthäuse Vischera z r. 1672. Současný pozdně barokní kostel se západní věží vznikl přestavbou staršího chrámu v letech 1785–1790. K přestavbě došlo v souvislosti s povýšením lokálního kaplanství na farnost r. 1784.
 výklenková kaplička Panny Marie
535.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, volně přístupno, Jihočeský kraj, Strážkovice
Hranolová kaplička s půlkruhově zaklenutým výklenkem v průčelí, uzavřeným ozdobnou kovanou mříží. Ve výklenku obraz Ježíše Krista. Vrcholí trojúhelníkovým štítem na profilované římse s nápisem ReNowaTum MMX. Uzavírá ji sedlová střecha, krytá sedlovou stříškou. Na vrcholu kovaný železný křížek.
 morový sloup
322.0 m. n.m.
sakrální památky - socha, monument, zachovalý, volně přístupno, Pardubický kraj, Městečko Trnávka
Barokní pískovcový pilíř z r. 1731. Sousoší Panny Marie s morovými světci, sv. Šebestiánem, sv. Rochem a sv. Karlem Boromejským. Na trojbokém obelisku socha Panny Marie v oblacích. V letech 2013-2016 sloup restaurován. Zapsán do seznamu kulturních památek ČR.

22. 10. 2021

 výklenková kaplička Panny Marie
520.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, volně přístupno, Jihočeský kraj, Lomec
Zděná výklenková barokní kaplička asi z 1. poloviny 18. století. Hranolová s valeně zaklenutým výklenkem, krytým ozdobnou mříží; v něm socha Panny Marie a za ní její obraz v dřevěném rámu. Kryta sedlovou stříškou s dvojitými taškami bobrovkami.
 Killeavy
160.0 m. n.m.
sakrální památky - klášter, zřícenina, volně přístupno, Spojené království, Severní Irsko
Ženský klášter založila sv. Moninna na konci 5. stol. R. 923 zpustošen Vikingy. Zrušen během reformace r. 1542. Zříceniny dvou kostelů. Předrománský kostel z 10. nebo 11. stol. Nádherný vstupní portál s plochým překladem. Mladší gotický kostel z 15. stol.

21. 10. 2021

 kostel Nanebevzetí Panny Marie
410.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Jihočeský kraj, Dubné
Gotický dvoulodní kostel se čtvercovým presbytářem, sakristií a věží (stará z r. 1575 zbořena r. 1897; nová z r. 1901), ohrazený kamennou zdí. Připomínán ve 14. století, z něhož zachována řada hodnotných stavebních konstrukcí. Přestavby r. 1525 a 1575. Barokně upravován r. 1730. Památkově chráněn.
 kostel sv. Jana Evangelisty
Banská Belá
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Slovensko, Banskobystrický
Pozdně románský kostel byl vybudován v 1. polovině 13. století. Ve 2. polovině 16. století areál opevněn. V r. 1590 proběhla rozsáhlá goticko–renesanční přestavba. V 17. století byla románská věž zvýšena a v polovině 18. století opatřena novou kopulí.
 kašna
262.0 m. n.m.
technická památka, zachovalý, volně přístupno, Liberecký kraj, Česká Lípa
Empírová kašna pochází z r. 1837. Autor není znám. Dominanta hlavního českolipského náměstí. Tvořena nádrží a třikrát odstupňovaným sloupem se čtyřmi chrliči vody v podobě delfíních hlav. Horní část sloupu zdobena vlysem. Vrchol sloupu tvoří piniová šiška, Doklad kamenické práce klasicismu.

20. 10. 2021

 kaple Panny Marie
510.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, příležitostně, Olomoucký kraj, Dzbel
Kaple pochází z počátku 19. stol. Volně stojící kaplička obdélného půdorysu. Podstřešní římsa nese odstupňovaný hladký štít s půlkruhově zaklenutou nikou. Na vrcholu dvouramenný kovový kříž. Střecha sedlová. Drobná sakrální lidová architektura.

19. 10. 2021

 kaplička se sochou sv. Jiří
550.0 m. n.m.
Niedzica
sakrální památky - kaple, zachovalý, volně přístupno, Polsko, małopolskie
Kaplička se sochou sv. Jiří od Józefa Janose z Dębna vznikla v kmeni památného dubu zničeného v r. 1950 při zásahu bleskem.
 kostel sv. Vavřince
890.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Karlovarský kraj, Horní Blatná
Hornický kostel v Horní Blatné vznikl r. 1538 jako dřevěný a protestantský. Kamenný postaven r. 1594, jako katolický r. 1686 zasvěcen sv. Vavřinci, barokně přestavěn v letech 1754-1755, rekonstruován v letech 1993-1997. Nyní farní administrován ex currendo z farnosti Ostrov nad Ohří.
 zvonička
202.0 m. n.m.
technická památka, zachovalý, volně přístupno, Středočeský kraj, Uhy
Vidlicová zvonička na kamenné podezdívce pochází z přelomu 18. a 19. století. Rozsocha kmene postavena na dvoustupňovém kamenném soklu. Zakončena čtyřbokou jehlancovou stříškou krytou šindelem. Do rozsochy vsazen zvon. Zvonička se dostala do erbu obce.
 kostel Nejsvětější Trojice
364.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Vysočina, Vladislav
Pozdně románský kostel s apsidou, pravoúhlým kněžištěm a částí lodi, pocházející z počátku 13. století. Pozdější zaklenutí lodi a další úpravy barokní z počátku 18. století. Nyní farní kostel s pravidelnými bohoslužbami, od r. 1958 zapsán v seznamu kulturních památek ČR.

18. 10. 2021

 kaple Nejsvětější Trojice
395.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, není známo, Jihočeský kraj, Plástovice
Zděná kaple čtvercového půdorysu se stanovou střechou a završená zvonicí s jehlancovitou stříškou a vysokým křížem na makovici. Postavena na místě původní dřevěné zvoničky r. 1840, zvon nyní v kapli. Nedílná součást vesnické památkové rezervace. Na JZ straně kaple pomník Obětem 1. svět. války.
 Svatojosefský minerální pramen
180.0 m. n.m.
Kersko
voda - studánka, pramen, zachovalý, volně přístupno, Středočeský kraj, Hradištko
Minerální svatojosefský pramen byl získán poprvé v roce 1934 hlubinným vrtem do 59 m a poté co léty ztrácel svoji vydatnost, byl proveden v roce 1985 druhý vrt do hloubky 80 m. Jedná se o přírodní minerálku s lehkou radioaktivitou. Pramen vysvěcen v roce 2012.
 pravoslavný chrám sv. Václava a Ludmily
425.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Vysočina, Třebíč
Pravoslavný chrám byl postaven v letech 1939-1940 podle návrhu archimandrity Andreje (Vsevolod Kolomacký). Chrám je svým vzhledem čistým projevem napodobujícím architekturu starých byzantsko-slovanských staveb. Dnes kulturní památka ČR.
 kostel sv. Ondřeje
308.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Jihomoravský kraj, Popice
Farní kostel sv. Ondřeje v Popicích románského původu přestavěn barokně v letech 1696-1699 a přistavěna věž. Při velkém požáru r. 1806 věž vyhořela, opravena r. 1817 a r. 1863 postavena nová. Od r. 1958 kulturní památka ČR.

17. 10. 2021

 kaplička Panny Marie
227.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, příležitostně, Pardubický kraj, Podůlšany
Výklenková kaplička čtvercového půdorysu z počátku 20. století. Uvnitř je umístěna pískovcová socha Panny Marie.
 výklenková kaple sv. Františka
433.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, volně přístupno, Jihočeský kraj, Radošovice
Zajímavá ukázka drobné kaple jako doklad přežívání selskobarokního slohu až do počátku 20. století. Postavena v r. 1908. Hodnotný interiér s plochými nikami a představěnými zděnými menzami a s plackovou klenbou. Zakomponovaná do stromořadí, lemující silnici. Památkově chráněná.
 Matyášův chrám
152.0 m. n.m.
Budapešť
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, volně přístupno, Maďarsko
První kostel na tomto místě založen kolem r. 1015 Štěpánem. Později zničen mongolskými nájezdy. Současná gotická stavba z druhé poloviny 13. stol. V chrámu korunováno několik uherských králů. V době turecké nadvlády sloužil jako hlavní mešita. Dnešní podoba chrámu pochází z 19. stol.

16. 10. 2021

 kaple sv. Jana Nepomuckého
490.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, volně přístupno, Jihočeský kraj, Hvozdno
Návesní kaple z 19. století. Obdélná s pravoúhlým uzávěrem, průčelí uzavřeno prolamovanou atikou se slunečními hodinami a hranolovou zvoničkou s křížkem. Stojí na místě bývalé historické tvrze Hvozdno.
 kamenný železniční viadukt
438.0 m. n.m.
most, zachovalý, volně přístupno, Jihočeský kraj, Dobronice u Chýnova
Most stojí západně od Dobronic u Chýnova. Nachází se na železniční trati Tábor–Pelhřimov-Horní Cerekev. Vybudován v roce 1883. Viadukt vytvořen podle vzoru antických viaduktů. Most u Dobronic u Chýnova je pětiobloukový. Přemosťuje údolní nivu s Chotovinským potokem.

15. 10. 2021

 kaple Svaté Rodiny
440.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, příležitostně, Jihočeský kraj, Velice
Novogotická kaple sv. Rodiny je rozlehlá mohutná stavba kostelního typu. Obdélná, zakončená pravoúhlým presbytářem a v čele se vstupní věží. Byla postavena schwarzenberským stavitelem na zakázku manželů Louženských, kteří jí i financovali. Vznikla někdy poč. 90. let 19. stol., vysvěcena r. 1902.
 fara
480.0 m. n.m.
ostatní - palác, dům, zachovalý, nepřístupno, Jihočeský kraj, Dražice
Fara pochází z 2. pol. 18. stol. Vystavěna u příjezdové komunikace k farnímu kostelu. Volutovým štítem s lizénami orientována do ulice. Komplex dvou stodol na jižní straně areálu. Západním směrem se rozkládá rozlehlý ovocný sad s ohradní zdí. V seznamu kulturních památek od r. 1963.

14. 10. 2021

 katedrála sv. Munga
35.0 m. n.m.
Glasgow
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, v návštěvních hodinách, Spojené království, Skotsko
Gotická katedrála ze 13. stol. na místě starší románské katedrály. Postavena na místě prvního kostela ze 6. stol. Trojlodní bazilika s dvojpodlažním chórem. Stejná délka lodi a chóru, střední hranolová věž na svazkových pilířích, nevýrazné transepty. Od reformace r. 1560 presbyteriánská.
 výklenková kaplička sv. Jana Nepomuckého
480.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, volně přístupno, Jihočeský kraj, Popovice
Zděná výklenková kaplička pravděpodobně z konce 19. či počátku 20. století. Hranolová, s vysokým štíhlým valeně zaklenutým výklenkem, uzavřeným dřevěným zaskleným rámem. Ukončená sedlovou stříškou a krytá taškami. V průčelí vrcholí kovaným křížkem. Volně přístupná.
 plastika
277.0 m. n.m.
technická památka, zachovalý, volně přístupno, Liberecký kraj, Česká Lípa
Autorem plastiky je Vratislav Karel Novák. Jedná se o českého sochaře, šperkaře a vysokoškolského pedagoga. Průkopník kinetické plastiky. V roce 1983 navrhl a realizoval kovovou plastiku, určenou pro Telekomunikační ústřednu v České Lípě.

13. 10. 2021

 hradiště Věnec
765.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Jihočeský kraj, Zálezly
Výšinné opevněné hradiště, jedno z největších v jižních Čechách vybudováno na vrcholu kopce Pržmo. Členité, trojdílné hradiště se skládá z malé okrouhlé akropole chráněné z obou stran níže položenými předhradími. Opevnění je dochováno v podobě mohutných kamenných valů. Halštatsko-laténské období.
 kaple Navštívení Panny Marie
215.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, příležitostně, Olomoucký kraj, Olomouc-Černovír
První zmínka o Černovíru z roku 1249. Kaple Navštívení Panny Marie pochází z roku 1842. Kamenný kříž s reliéfem Panny Marie Bolestné z r. 1863 stojí vedle kaple, která byla počátkem 21. století rekonstruována.

12. 10. 2021

 venkovská usedlost
433.0 m. n.m.
ostatní - palác, dům, zachovalý, nepřístupno, Jihočeský kraj, Radošovice
Uzavřená zemědělská usedlost s dekorativním štítem obdélného obytného stavení směrem na náves. Dnešní podoba z roku 1863 (letopočet na štítu), původ bezpochyby starší. Stavba se zachovanou dispozicí (obytné stavení, špýchar, stodola aj.), včetně historické zahrady s ohradní zdí. Památkově chráněná.
 Panský mlýn
320.0 m. n.m.
Brusenka
mlýn - vodní, přestavěno, volně přístupno, Zlínský kraj, Brusné
Bývalý Panský mlýn v Brusném, doložený již ve 13. stol., byl v letech 1991-1997 rekonstruován a přestavěn na stylové restaurační zařízení a penzion. Dostal jméno Brusenka podle kolem protékajícího potoka. Zachovány některé části jeho zařízení včetně mlýnského kola.

11. 10. 2021

 boží muka
395.0 m. n.m.
sakrální památky - křížek, boží muka, zachovalý, volně přístupno, Jihočeský kraj, Dehtáře
Zděná pilířková boží muka, na rozcestí, na mírně vyvýšeném místě. Silně šikmý podstavec nese štíhlý hranolový dřík, nad římsou je kaplička se čtyřmi zasklenými segmentovými nikami (v nich drobné novodobé sošky). Vrcholí dvouramenným jetelovým křížkem. Z 1. poloviny 19. století. Památkově chráněná.
 kaplička
420.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, příležitostně, Jihočeský kraj, Zárybničná Lhota
První zmínka o vesnici je ze začátku 15. století. Kaplička postavena patrně v druhé polovině 19. stol. V adventní době kaple slavnostně osvětlena a místní zde zpívají koledy.
 Hvozdno
490.0 m. n.m.
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Jihočeský kraj, Hvozdno
Středověké sídlo ze 14. století, pravděpodobně vodní tvrz. Terénní pozůstatky, na nichž stojí kaple a obytný dům č.5 a část zachované na sucho kladené kamenné zdi, na jižní straně uzavírající areál tvrze. Ctibor z Hvozdna připojil pečeť ke stížnému listu k upálení Mistra Jana Husa. Volně přístupno.
 kostel sv. Petra a Pavla
480.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Plzeňský kraj, Líšťany
Barokní kostel sv. Petra a Pavla postavil v letech 1768-1769 plzeňský stavitel Eugen Candell (Kondel). Opravy kostela byly prováděny r. 1896, poté v letech 1901-1905 a dále v letech 1984 a 2007. Nyní kostel filiální ve farnosti Dolní Bělá s nedělními bohoslužbami jednou měsíčně.
 boží muka
433.0 m. n.m.
sakrální památky - křížek, boží muka, zachovalý, volně přístupno, Jihočeský kraj, Radošovice
Archaická kamenná sloupková boží muka byla postavena v roce 1630 na paměť morové nákazy. Mimořádná ukázka božích muk s přežívajícím pozdně gotickým tvaroslovím. Umístěním v otevřené návsi plní urbanistickou funkci pro náves i intravilán celé obce. Památkově chráněná.
 kaple Nanebevzetí Panny Marie
330.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, chátrající, nepřístupno, Liberecký kraj, Vrchovany
Současná pozdně barokní kaple Nanebevzetí Panny Marie vznikla v r. 1801, snad rozšiřující přestavbou původní stavby ze 17. století. Ve druhé polovině 20. století památkově chráněná stavba zchátrala a zpustla.

10. 10. 2021

 socha sv. Josefa
320.0 m. n.m.
sakrální památky - socha, monument, zachovalý, volně přístupno, Plzeňský kraj, Plzeň-Křimice
Kvalitní barokní socha světce umístěna na Křimickém náměstí. Autorem pravděpodobně Lazar Widmann. Pochází z přelomu 17. a 18. století. Nedávno restaurována.
 zvonice Soláň
805.0 m. n.m.
sakrální památky - zvonice, zachovalý, volně přístupno, Zlínský kraj, Karolinka
Novodobá, převážně dřevěná mohutná zvonice v rekreační lokalitě Soláň z roku 2006. Dílo arch. J. Kotáska. Uvnitř prostory infocentra a galerie místních umělců.
 vrchol Soláň
861.0 m. n.m.
příroda - vrch, zachovalý, volně přístupno, Zlínský kraj, Hutisko-Solanec
Soláň s výškou 861 m n.m. leží v CHKO Beskydy při Vsetínských vrších. Místo je významnou turistickou a lyžařskou lokalitou.
 kostel sv. Václava
615.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Vysočina, Pacov
Kostel postaven roku 1719 na místě původního hradu. Kostel po zrušení kláštera už nefungoval. Využíván jako reprezentační místnost a skladiště. Sloužil pro bohoslužby Československé církve husitské. V současné době nefunguje jako kostel. Využíván jako výstavní síň a galerie.

09. 10. 2021

 socha sv. Jana Nepomuckého
320.0 m. n.m.
sakrální památky - socha, monument, zachovalý, volně přístupno, Plzeňský kraj, Plzeň-Křimice
Kvalitní barokní socha z přelomu 17. a 18. století. Stojí v dominantní podobě nad řekou Mží. Restaurovaná na počátku 21. století. Památkově chráněná.
 Krukanice
460.0 m. n.m.
zámek, chátrající, nepřístupno, Plzeňský kraj, Krukanice
Barokní zámeček uvnitř poplužního dvora tepelských premonstrátů postaven v 2. polovině 17. stol. jako dílo Kr. Dienzenhofera, hosp. budovy pocházejí z 18. stol. Letní sídlo opatů po r. 1945 znárodněno, sídlo šlechtitelské stanice a statek. Nyní prázdný, devastovaný, bez využití a na prodej.
 kostel sv. Markéty
440.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Plzeňský kraj, Erpužice
Kostel sv. Markéty v Erpužicích gotického původu doložen r. 1378. R. 1701 barokně přestavěn nákladem hraběte Prospera ze Sinzendorfu. Částečně upravován ještě ve 2. polovině 18. stol. Nyní kostel filiální ve farnosti Stříbro s pravidelnými bohoslužbami.

08. 10. 2021

 sousoší Piety
320.0 m. n.m.
sakrální památky - socha, monument, zachovalý, volně přístupno, Plzeňský kraj, Plzeň-Křimice
Barokní sousoší na Zámeckém náměstí od známého plzeňského sochaře Lazara Widmanna. Zbudováno kolem roku 1730, obnoveno roku 1856. Hodnotná památka barokního sochařství na území města Plzně. Památkově chráněno.
 kostel sv. Martina
255.0 m. n.m.
kostel s farou
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Pardubický kraj, Holice
Současný barokní římskokatolický farní kostel byl postaven na místě staršího chrámu v letech 1736-1739 podle plánů Kiliána Ignáce Dienzenhofera. Barokní fara byla dokončena ještě před zahájením přestavby kostela roku 1734.
 kostel sv. Jana Křtitele
465.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, v návštěvních hodinách, Karlovarský kraj, Skalná
Původně farní kostel poprvé připomínán r. 1298. Barokně přestavěn v letech 1704-1709 stavitelem W. Braunbockem a A. Sandnerem. Jednolodní kostel typu il Gesu (v okrese ojedinělý) s podélným presbytářem a věží (dokončena až r. 1901) ve východním průčelí. Zařízení novodobé. Památkově chráněný.
 archeologický objekt Kuňja-Urgenč
hradiště, zřícenina, volně přístupno, Turkmenistán
Kuňja-Urgenč je na místě dřívějšího města Ürgenç. Vzácné stavby budované mezi 11. a 16. stoletím. V 16. stol. město opuštěno. Správní centrum přeneseno do města Chiva. Od r. 2005 součást světového dědictví UNESCO.

07. 10. 2021

 venkovský dům
320.0 m. n.m.
vrchnostenská bednárna pro zámecký pivovar
ostatní - palác, dům, zachovalý, nepřístupno, Plzeňský kraj, Plzeň-Křimice
Budova barokního původu postavena jako vrchnostenská bednárna pro zámecký pivovar. Její stavba je z let 1771-1787. Později přestavěna na obytnou budovu. Přízemní obdélný samostatně stojící dům se sedlovou střechou. Památkově chráněný.
 kostel sv. Víta
380.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Liberecký kraj, Osečná
Existence dřevěného farního kostela doložena ve 14. století. Zděný renesanční kostel s prvky doznívající gotiky nechal v letech 1565–1568 postavit Karel z Biberštejna. V r. 1619 přistavěna věž. Chrám byl po požáru v r. 1825 upraven do současné podoby.
 kostel Nanebevzetí Panny Marie
460.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Plzeňský kraj, Březí
Barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Březí byl postaven v letech 1719-1720 nákladem opata kláštera premonstrátů v Teplé Raimunda Wilferta. Nyní filiální kostel ve farnosti Dolní Bělá bez pravidelných bohoslužeb.
 sloup se sousoším Nejsvětější Trojice
380.0 m. n.m.
Mariánský, morový sloup
sakrální památky - socha, monument, zachovalý, volně přístupno, Karlovarský kraj, Karlovy Vary
Vrcholně barokní pískovcový sloup s vrcholovým sousoším a sochami světců. Autorem sochař Oswald Josef Wenda. Datace v nápisu "ERECT J. Wenda 1716" na patě západního boku soklu. Památkově chráněno.
 kostel sv. Jana Nepomuckého
530.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Královéhradecký kraj, Svoboda nad Úpou
Pozdně barokní kostel sv. Jana Nepomuckého byl postaven v letech 1777–1779. Roku 1836 byla v průčelí kostela zbudována kamenná, 35 metrů vysoká hranolová věž, která nahradila původní dřevěnou zvonici. Nyní filiální kostel ve farnosti Janské Lázně s pravidelnými bohoslužbami.

06. 10. 2021

 šatlava, věznice
267.0 m. n.m.
technická památka, zachovalý, v návštěvních hodinách, Liberecký kraj, Česká Lípa
Přesné datum postavení objektu není známo. První záznam o šatlavě je již z roku 1572. Jde o řadovou patrovou stavbu. Opatřena pěti opěrnými pilíři. V budově se nachází Archeologické muzeum, expozice o archeologii České Lípy, vězeňský kout věnován vlastní šatlavě.
 výklenková kaple
620.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, volně přístupno, Vysočina, Stonařov
Lidová zděná kaplička bez slohových prvků neznámého stáří. V zamřížovaném výklenku jednoduché hranolové stavby kryté sedlovou stříškou je obraz Panny Marie.
 sousoší Piety
428.0 m. n.m.
sakrální památky - socha, monument, zachovalý, volně přístupno, Plzeňský kraj, Klášter
Barokní sousoší Piety, hodnotné kamenosochařské dílo. Datované nápisy na podstavci - roku 1741 - nápisy české, latinské a německé. Postaveno správcem zelenohorského panství J. F. Lydlem. Památkově chráněno.
 kostel sv. Štěpána Prvomučedníka
221.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Olomoucký kraj, Olomouc-Klášterní Hradisko
Kostel vybudován v období let 1726-1731. Původně se jednalo o prelátskou kapli. Od roku 1784 slouží jako farní kostel. Situován východně od klášterních budov. S klášterem propojen dvoupodlažní vstupní chodbou. V kostele objeven cínový sarkofág s ostatky Oty I. Sličného a jeho manželky Eufemie.

05. 10. 2021

 kostel sv. Jana Nepomuckého
310.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Liberecký kraj, Velký Valtinov
Vrcholně barokní kostel sv. Jana Nepomuckého vznikl kolem r. 1729. Stavba byla realizována pod patronátem majitele panství Jana Jáchyma Pachty z Rájova.
 pamětní kámen
428.0 m. n.m.
pomník, památník
pomník, památník, zachovalý, volně přístupno, Plzeňský kraj, Klášter
Pamětní kámen pro český národ z roku 1805 pod Zelenou horou.
 důl Mauritius
940.0 m. n.m.
prohlídková štola Kryštof
technická památka, zachovalý, v návštěvních hodinách, Karlovarský kraj, Hřebečná
Bývalý slavný cínový důl Mauritius, v němž se těžilo od r. 1545 do r. 1944, se nachází nad Hřebečnou. Od r. 2014 je od května do září částečně zpřístupněn. Ve štole Kryštof jsou umístěny informační tabule, jedné prohlídky se může zúčastnit nejvýše 12 osob. Nutná předchozí rezervace.
 kostel Panny Marie Sedmibolestné
593.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Olomoucký kraj, Šubířov
Barokní venkovský kostel z r. 1714. Volně stojící orientovaná stavba. Půlkruhový závěr, čtyřboká věž. V ose presbytáře sakristie. Fasáda kostela hladká. Věž s oknem půlkruhově zaklenutým. Kostelní loď zastřešena sedlovou střechou. R. 1973 kostel zapsán do státního seznamu kulturních památek.

04. 10. 2021

 socha sv. Jana Nepomuckého
428.0 m. n.m.
sakrální památky - socha, monument, zachovalý, volně přístupno, Plzeňský kraj, Klášter
Socha je kvalitní kamenosochařské barokní dílo. Podle datace na soklu pochází z roku 1748. Památkově chráněno.
 Edinburgh
130.0 m. n.m.
pevnost, bunkr, zachovalý, v návštěvních hodinách, Spojené království, Skotsko
Hrad na skále nad hlavním městem Skotska. Hradní kaple sv. Margarety z 1. pol. 12. stol., nejstarší stavba ve městě. Mnohokrát obléhán a dobyt. Třikrát v rukou Angličanů. V novověku pevnost, zbrojnice a vězení. Dnes jsou zde vystaveny skotské korunovační klenoty. Spolu s městem památka UNESCO.
 boží muka
428.0 m. n.m.
sakrální památky - křížek, boží muka, zachovalý, volně přístupno, Plzeňský kraj, Klášter
Mohutná boží muka z pískovce. Pochází z doby kolem roku 1800. Toskánský sloup na vrcholu s koulí a kovovým křížkem. Památkově chráněno.
 vápenky
360.0 m. n.m.
Herzogliche Kalkwerke, wapienniki, Złoty Stok
technická památka, zachovalý, volně přístupno, Polsko, dolnośląskie
Místní tradice výroby vápna sahá až do 16. století. Vrcholu dosáhla v 19. století, kdy se Reichenstein stal hlavním producentem vápna ve Slezsku. V r. 2010 byla zpřístupněna zrekonstruovaná vápenka veřejnosti.
 kostel Čtrnácti sv. pomocníků
880.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Karlovarský kraj, Abertamy
Raně renesanční kostel v Abertamech postaven r. 1534, v letech 1735–1738 barokně přestavěn. Po 2. světové válce zchátral, v letech 1993–1996 a 2003 z iniciativy rodáků rekonstruován. Nyní filiální ve farnosti Ostrov. Od r. 1958 chráněn jako kulturní památka ČR.
 chrám Svatého Michaela na fóru
58.0 m. n.m.
Lucca
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, volně přístupno, Itálie, Toskánsko
Kostel poprvé zmiňován r. 795. Přestavěn po r. 1070. Přestavba až do 14. stol. Fasáda ze 13. stol. s velkým množstvím soch. Na vrcholu 4 m vysoká socha sv. Michaela s dvěma anděly. V pravém dolním rohu fasády socha Madony z r. 1480. Zvonice z 12. až 14. stol.

03. 10. 2021

 sochy sv. Vojtěcha, sv. Šebestiána, sv. Josefa, sv. Jana Nepomuckého
458.0 m. n.m.
soubor soch
sakrální památky - socha, monument, zachovalý, v návštěvních hodinách, Karlovarský kraj, Chyše
Soubor barokních pískovcových soch z 1. poloviny 18. století. Pravděpodobně byl jejich tvůrcem Matyáš Bernard Braun. Původně na mostě přes městský příkop, od roku 1967 na současném místě. Památkově chráněný.
 Číčovický kamýk
345.0 m. n.m.
sakrální památky - zvonice, nepatrné zbytky zdí, volně přístupno, Středočeský kraj, Číčovice
Zbytky zdí zvonice na samém vrcholu kopce Číčovický kamýk, který je přírodní památkou a poskytuje útočiště hájovým druhům ptactva, ještěrek a užovek. Kopec je vzácnou paleontologickou lokalitou s buližníkovým podložím.

01. 10. 2021

 zvonička
410.0 m. n.m.
sakrální památky - zvonice, zachovalý, volně přístupno, Jihočeský kraj, Žabovřesky
Zděná, vysoká hranolová zvonička, ukončená malou stříškou s taškami. Stojí na viditelném místě v parčíku na návsi. Ve vrcholu zvonička a pod ní v malých nikách reliéf sv. Jiří a znak obce.
 kostel sv. Mikuláše
475.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Plzeňský kraj, Pernarec
Kostel sv. Mikuláše v Pernarci je gotického původu, doložen r. 1360. Empírově upravován a rozšířen v letech 1820-1822 a pak na přelomu 19. a 20. stol. Vnitřní zařízení vesměs z 19. stol. Nyní filiální ve farnosti Dolní Bělá, bez pravidelných bohoslužeb.
 socha Kristus přítel dítek
470.0 m. n.m.
sakrální památky - socha, monument, zachovalý, volně přístupno, Plzeňský kraj, Rabštejn nad Střelou
Pískovcové sousoší Krista s dítětem na esovitě rozšiřovaném soklu, bohatě zdobeném rostlinným motivem. Na horním čele nad deskou pokračujícím soklíku reliéfní korunka a pod ním dvojznak Pöttingský a Manderscheidský. Pozdně barokní z 2. poloviny 18. století. Památkově chráněno.
 kostel sv. Emericha
590.0 m. n.m.
kostol sv. Imricha, Senohrad
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Slovensko, Banskobystrický
Současný pozdně barokní římskokatolický farní kostel sv. Emericha byl postaven r. 1764, pravděpodobně na místě staršího chrámu. Pod kostelem se nachází památná fara, v níž po studiích působil Andrej Kmeť.

30. 09. 2021

 socha sv. Barbory
460.0 m. n.m.
sakrální památky - socha, monument, zachovalý, volně přístupno, Plzeňský kraj, Rabštejn nad Střelou
Barokní plastika z hrubozrnného pískovce na kraji cesty, datovaná do roku 1714. Na vysokém členitém soklu s reliéfním nápisem osazena socha světice. Příklad dotvářející charakter městečka. Památkově chráněná.
 Kyprův mlýn
500.0 m. n.m.
mlýn - vodní, zachovalý, příležitostně, Vysočina, Knínice
Mlýn je prvně doložen na 1. vojenském mapování z let 1764-68. V r. 1839 mlýn postihl požár, po kterém jej Johann a Johanna Lodes obnovili. V r. 1930 vlastnil mlýn Vojtěch Zadražil. Dnes slouží jako ekofarma s ubytovacím zařízením.
 kamenný železniční viadukt
519.0 m. n.m.
most, zachovalý, volně přístupno, Vysočina, Pošná
Železniční viadukt u Pošné vystavěn kolem r. 1888. Most je o třech stažených obloucích. Pilíře vyzděné z lomového kamene. Stavbu mostu prováděli Italové. Zahájení provozu na trati uskutečněno 17. 12. 1888.
 výklenková kaplička sv. Jana Nepomuckého
400.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, volně přístupno, Jihočeský kraj, Žabovřesky
Hranolová výklenková kaple s hmotným rozeklaným štítem a uprostřed s čučkem v jižní části obce. Otvor výklenku (nika) je stlačeně zaklenutý, uzavřený ozdobnou kovanou mříží z poč. 19. století. Lidová architektura asi z 18. století inspirovaná renesancí. Památkově chráněna.

29. 09. 2021

 kostel sv. Jiří
250.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Pardubický kraj, Býšť
Farní kostel sv. Jiří se poprvé připomíná v r. 1360. Současný barokní kostel s farou byl postaven v r. 1796 a v r. 1807 byla obnovena farnost. V r. 1822 kostel zničil požár, po němž byl následně obnoven do současné podoby.
 kostel sv. Šebestiána
465.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, není známo, Karlovarský kraj, Skalná
Hodnotný původně gotický kostel ze 14. století, vkomponovaný do prostoru městského hřbitova. Zachován čtyřboký presbytář, jižní vstupní portál a křížová žebrová klenba se středovým svorníkem z 15. století. Přestavěn v 18. století. V interiéru dřevěný trámový strop. Památkově chráněný.
 kaple sv. Jana Nepomuckého u Horní brány
690.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, nepřístupno, Jihočeský kraj, Prachatice
Drobná barokní čtvercová sakrální stavba ze druhé poloviny 18. století stávala vně hradeb před Horní branou. Zdobená je nárožními pilastry a štítem s volutami. Nad zaklenutým vstupem, chráněným mříží, je výklenek s obrazem. Kaple je památkově chráněná od roku 1958.
 kostel sv. Alžbety
300.0 m. n.m.
kostol sv. Alžbety, Zvolen
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Slovensko, Banskobystrický
Římskokatolický farní kostel sv. Alžbety vznikl v letech 1243-1250. Na konci 14. století byl přestavěn v pozdně gotickém slohu. Později upraven a rozšířen renesančně a barokně.
 empírová kaple
257.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, nepřístupno, Liberecký kraj, Česká Lípa
Empírová kaple postavena jako hrobka továrníka Josefa Richtera v 1. pol. 19. stol. Hranolová zděná kaple v podobě antického chrámu. Na průčelí dva antické dórské sloupy. Na kapli sedlová střecha. Vstup uzavřen kovanou dvoukřídlou mříží bohatě zdobenou. Oprava kapličky v září r. 2006.

28. 09. 2021

 Grossau II
490.0 m. n.m.
Großau, Raabs an der Thaya
zámek, zachovalý, nepřístupno, Rakousko, Dolní Rakousko
Renesanční vodní zámek byl postaven zřejmě v 16. století, snad na starších základech. V r. 1856 byla baronem z Villa-Secca u zámku založena první zemědělská škola v Dolním Rakousku. V r. 1914 zde vznikl válečný internační tábor. V poslední době sloužil jako obytná budova.
 socha sv. Václava
453.0 m. n.m.
pomník, památník, chátrající, volně přístupno, Jihočeský kraj, Mladá Vožice
Socha stojí na náměstí od r. 1897. Světec v nadživotní velikosti. Socha v kontrapostu. Na hlavě má knížecí čapku. Svírá žerď zlaceného praporce. Oděný jako český kníže. Socha umístěna na hranolovém podstavci. Okolo na sloupcích kovový řetěz. Do seznamu památek zapsána r. 1987.

27. 09. 2021

 kaple sv. Anny
195.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, volně přístupno, Olomoucký kraj, Křenovice
Kaple byla postavena v r. 1832 u léčivého pramene uzdravujícího choleru. V r. 1974 bouře vyvrátila lípu, která kapli silně poškodila. Na podzim r. 1976 byla kaple zvětšena a prakticky od základů znovu postavena.
 kostel sv. Jiljí
440.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Vysočina, Hartvíkovice
Původně gotický farní kostel sv. Jiljí postaven před rokem 1340. Později v 17. a 18. století přestavěn do barokní podoby. Významně přestavován koncem 19. století. V nedávné době zrestaurována fasáda a interiér kostela.
 kostel sv. Bartoloměje
558.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Vysočina, Pošná
Kostel postaven v 2. pol. 13. stol. Dochovaný pozdně románský jednolodní kostel. V interiéru cenné gotické nástěnné malby. Stojí uprostřed bývalého hřbitova. Má masivní hranolovitou věž. Kostel zapsán do státního seznamu kulturních památek ČR r. 1963.

26. 09. 2021

 hrobka Hendrich
465.0 m. n.m.
pohřební kaple rodiny Hendrichů
sakrální památky - kaple, zachovalý, volně přístupno, Karlovarský kraj, Skalná
Soukromá pohřební kaple rodiny Hendrichů. Postavena v novogotickém stylu na půdorysu kříže skalenským stavitelem Andreasem Kirschnekem podle plánů arch. Emila Glockera. Pochází z roku 1888. Doklad funerální kultury v regionu vyšší střední třídy na konci 19. a poč. 20. století. Památkově chráněná.
 štola Starý Martin
540.0 m. n.m.
technická památka, zachovalý, v návštěvních hodinách, Ústecký kraj, Krupka
Prohlídková štola Starý Martin leží v krušnohorské stráni nad městem Krupka. Zpřístupňuje ukázku nejdelší žíly cínové rudy na našem území a způsobu její těžby. Vstupní objekt leží u silnice na Horní Krupku a horský hřeben. Od r. 2019 památka UNESCO.