Historie vložených míst

Nově vložená místa můžete sledovat i v našem RSS kanále na http://rss.hrady.cz

19. 05. 2022

 kamenný kříž
177.0 m. n.m.
sakrální památky - křížek, boží muka, zachovalý, volně přístupno, Jihomoravský kraj, Strážnice
Kamenný kříž ke Cti a chvále Boží, darovaný soukromými osobami. Stojí vedle kaple sv. Rocha. Z roku 1919. Kvalitní sochařská práce.
 kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů
405.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Olomoucký kraj, Mírov
Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů v Mírově postaven poč. padesátých let 20. stol. Náhrada za hradní kostel sv. Markéty na mírovskému hradě. Do kostela Panny Marie Pomocnice křesťanů přenesena část inventáře z hradního kostela. Kostel slouží jako farní kostel. Je dost v desolátním stavu.

18. 05. 2022

 Senftenberg II
250.0 m. n.m.
hrad, terénní náznaky, není známo, Rakousko, Dolní Rakousko
Nedávno objevená lokalita hradu na ostrožně v ohybu řeky Kremže. Povrchovými nálezy datován do 11. a 12. stol. Hluboký ve skále vylámaný čelní příkop. Dohromady čtyři šíjové příkopy vymezovaly patrně tři hradní pahorky. Prostor prvního předhradí zaujímá kostel sv. Ondřeje.
 Hohenzollern
818.0 m. n.m.
Bádensko-Württembersko
hrad, přestavěno, příležitostně, Německo, Bádensko-Württembersko
Hrad se tyčí na strmém kopci. Původně postaven v první pol. 11. stol., zničen r. 1423. Třetí stavební etapa v letech 1846–1867. Hrad v soukromém vlastnictví rodu Hohenzollernů. Od druhé pol. 19. stol. současná romantická podoba. V hradu rozsáhlé muzeum.
 kaple Panny Marie
177.0 m. n.m.
kaplička za Skalickou branou
sakrální památky - kaple, zachovalý, volně přístupno, Jihomoravský kraj, Strážnice
Obdélná zděná kaple, v průčelí s obloukovitě zaklenutým vstupem, uzavřeným dvoukřídlými obdélnými dřevěnými dveřmi. Nad nimi v zazděném půlkruhu a v orámováním nad ním novodobé (strážnické) folkloristické ornamentální motivy. Krytá sedlovou, v závěru zvalbenou taškovou střechou.

17. 05. 2022

 kamenný kříž
177.0 m. n.m.
sakrální památky - křížek, boží muka, zachovalý, volně přístupno, Jihomoravský kraj, Strážnice
Hodnotný pozdně barokní kamenný kříž u Skalické brány. Sochařská práce datovaná do roku 1769. Památkově chráněný.
 roubená stodola
390.0 m. n.m.
ostatní, chátrající, volně přístupno, Jihočeský kraj, Radomilice
Samostatně stojící roubená stodola na kamenné podezdívce, s valbovou střechou s vysokým sklonem. Pochází patrně z 18. století; zachycena bezpečně na mapě stabilního katastru z roku 1831. Hodnotná stavba chráněná památkovým ústavem.
 Radomilice
390.0 m. n.m.
Schwarzenberský zemědělský dvůr
tvrz, chátrající, nepřístupno, Jihočeský kraj, Radomilice
Areál býv. tvrze (1410) s hosp. budovami panského dvora. Po skončení funkce tvrze jako rezidenčního sídla došlo po r. 1671 po přechodu do držení knížecího rodu Schwarzenbergů k raně barokní přeměně na hospodářský dvůr. Západně před dvorem je roubená stodola z 18. stol. K tomuto účelu slouží dodnes.

16. 05. 2022

 kostel svatých apoštolů Petra a Pavla
233.0 m. n.m.
Kraków
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, volně přístupno, Polsko, małopolskie
První chrám vybudovaným v barokním slohu v Polsku. Postaven v letech 1597 – 1619. V r. 1773 ve správě Jagellonské univerzity. Od r. 1832 farním kostelem. Sochy dvanácti apoštolů před kostelem se pochází z r. 1722. Zajímavostí je v kopuli nejdelší Focaultovo kyvadlo v Polsku.
 kaple sv. Floriána
sakrální památky - kaple, zachovalý, příležitostně, Olomoucký kraj, Křivá
Novogotická kaple byla postavena zřejmě ve 2. polovině 19. století. Později došlo k úpravě střechy. U vchodu stojí kamenný z roku 1886.

14. 05. 2022

 klášter kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje
210.0 m. n.m.
sakrální památky - klášter, zachovalý, příležitostně, Zlínský kraj, Velehrad
Dům byl postaven v r. 1927 jako hlavní sídlo kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje. V r. 1942 ústav zabrali nacisté a v r. 1952 komunisté. Od r. 2000 složí jako hlavní domov kongregace.
 pomník Eduarda Steffena
270.0 m. n.m.
pomník, památník, zachovalý, volně přístupno, Liberecký kraj, Česká Lípa
Pomník poprvé vztyčen r. 1894, odstraněn r. 1941. Eduard Steffen byl asistent pro volné kreslení na Vyšší reálné škole. Česká Lípa nechala r. 2020 pomník obnovit. Je tvořen dvoumetrovým podstavcem z bílého mramoru a bronzovou bustou. Přidána bronzová šála s malířskou paletou.

13. 05. 2022

 Karlův stánek
250.0 m. n.m.
ostatní - vyhlídka, zachovalý, volně přístupno, Hl.m.Praha, Praha 5-Zbraslav
Šestiboký altán Karlův stánek ze 70. let 19. stol. stojí na výběžku návrší Havlín nad zbraslavským zámkem a náměstím při červené turistické značce. Poskytuje vyhlídku na centrum Zbraslavi a soutok Vltavy s Berounkou. Před ním se nachází kříž z r. 1850.

11. 05. 2022

 kostel sv. Ondřeje
250.0 m. n.m.
Senftenberg
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, volně přístupno, Rakousko, Dolní Rakousko
Kostel z přelomu 12. a 13. stol. na ostrožně v ohybu řeky Kremže. Stojí v předhradí zaniklého hradu Senftenberg II. V 1. pol. 16. stol. opevněn hradbou. V 18. stol. barokní přestavba interiéru. Fresky od Martina Johanna Schmidta. Kamenná lávka spojuje kostel s hradním kopcem.
 kaple sv. Jana Nepomuckého
205.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, příležitostně, Zlínský kraj, Velehrad
Polygonální kaple sv. Jana Nepomuckého byla postavena roku 1715. Oltářní obraz světce je dílem Ignáce Viktorina Raaba z 2. poloviny 18. stol.
 Notre-Dame de la Garde
115.0 m. n.m.
Marseille
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, volně přístupno, Francie
Jeden ze symbolů města Marseille je katolická bazilika postavená v letech 1853–1864 v románsko-byzantském slohu. Na zvonici monumentální socha Madony s dítětem. Památka z doby druhého císařství. K bazilice patří malé muzeum.

10. 05. 2022

 Velehradský dům sv. Cyrila a Metoděje
205.0 m. n.m.
hospodářský dvůr
ostatní - palác, dům, zachovalý, v návštěvních hodinách, Zlínský kraj, Velehrad
Nejstarší zachovalá část areálu hospodářského dvora velehradského kláštera pochází z poloviny 16. století. Ve 20. století došlo k demolici západní části areálu. V letech 2010-2011 proběhla rekonstrukce a adaptace na multifunkční centrum.

08. 05. 2022

 Římské lázně
125.0 m. n.m.
Trier/Trevír
technická památka, zřícenina, příležitostně, Německo, Porýní-Falc
Římané obsadili oblast kolem r. 53 př. n. l. Rozkvětu dosáhlo město na počátku 4. stol. Konstantin nechal postavit lázně v první pol. 4. stol. Místo zábavy a společenských setkání. R. 400 Germáni město vyplenili. Město je desetkrát na seznamu světového dědictví UNESCO.

07. 05. 2022

 Svatý obrázek ve Školní ulici
177.0 m. n.m.
sakrální památky, zachovalý, volně přístupno, Jihomoravský kraj, Strážnice
Svatý obrázek Panny Marie pořízený vděčnými rodiči za záchranu syna, který spadl ze stromu. Původně umístěn na tomto stromě, po uhynutí stromu umístěn na dřevěném sloupku, ohrazeném dřevěnou ohrádkou.

06. 05. 2022

 městský dům č.p. 2
213.0 m. n.m.
ostatní - palác, dům, zachovalý, příležitostně, Zlínský kraj, Velehrad
Mohutný, samostatně stojící patrový dům s historickou severní fasádou byl postaven v roce 1726. Památkově chráněný objekt dokumentuje barokní fázi vývoje obce. Dnes slouží jako hotel.

03. 05. 2022

 bunkr B-S 4 „Lány“
148.0 m. n.m.
pevnost, bunkr, zachovalý, v návštěvních hodinách, Slovensko, Bratislavský
B-S 4 „Lány“ je těžký objekt československého opevnění. Jeden z mála zpřístupněných bunkrů v Bratislavě. Bunkr je od r. 2011 zrekonstruovaný. Průvodci jsou dobrovolníci, kteří objekt od r. 2011 opravují. Prohlídka trvá asi 45 minut.

02. 05. 2022

 Díl u Božího syna
225.0 m. n.m.
archeologická lokalita se zaniklým kostelem, kostelík sv. Jana Křtitele
sakrální památky - kostel, chrám, nepatrné zbytky zdí, volně přístupno, Zlínský kraj, Modrá
Archeologická lokalita s pozůstatky kostela asi z počátku 9. stol. V r. 1202 se chrám uvádí jako pustý. Definitivně zanikl v 80. letech 17. stol. Základy byly objeveny r. 1911. V letech 1999-2000 vznikl vedle základů chrámu nový kostelík sv. Jana Křtitele, který je jeho hypotetickou rekonstrukcí.

01. 05. 2022

 kaple sv. Cyrila a Metoděje
437.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, příležitostně, Jihomoravský kraj, Rohozec
První zmínka o obci z roku 1240. V obci kaple sv. Cyrila a Metoděje. Postavena roku 1861. Kaple pozoruhodná třístupňovou věží. Před kaplí kamenný kříž s ukřižovaným Kristem.

30. 04. 2022

 pěchotní srub MO-S 12 U pramene
250.0 m. n.m.
pevnost, bunkr, chátrající, nepřístupno, Moravskoslezský kraj, Šilheřovice
Pěchotní srub MO-S 12 (U pramene) vybudovaný stavební firmou J. Filipa ve dnech 24.-28. 8. 1936 jakožto součást čs. opevnění v rámci podúseku Ludgeřovice. Oboustranný, dvoupodlažní pěchotní srub, původně osazen dvěma pěchotními kulometnými zvony, dnes vytrženými. Objekt je zabezpečen.

29. 04. 2022

 Saturnův chrám
50.0 m. n.m.
Roma/Řím
sakrální památky - kostel, chrám, zřícenina, volně přístupno, Itálie, Lazio
Saturnův chrám je nejstarší římský chrám. Jeho kořeny sahají do prvopočátků římské republiky. Zasvěcen bohu zemědělství a žní Saturnovi. Chrám se nacházel 9 m nad okolním terénem. Sloupy, vyrobené z šedé a červené žuly, nesou velký mramorový architráv. Nejtypičtější zřícenina Fora Romana.

26. 04. 2022

 Davidův mlýn
400.0 m. n.m.
Golf mlýn, Starotěchanovický mlýn, Alt Zechsdorfer Mühle
mlýn - vodní, zachovalý, volně přístupno, Moravskoslezský kraj, Staré Těchanovice
Vodní mlýn přestavěný ve stylový penzion s restaurací v údolí řeky Moravice. První písemná zmínka z r. 1640 v urbáři vikštejnského panství. Na přelomu 19. a 20. stol. rodinou Franzlů modernizován a doplněn o Francisovu turbínu. Ve 2. pol. 20. stol. zchátral. Zachován funkční 700 m dlouhý náhon.

25. 04. 2022

 Caesarovo fórum
41.0 m. n.m.
Roma/Řím
pomník, památník, zřícenina, volně přístupno, Itálie, Lazio
Stavba prvního císařského fóra zahájena v roce 54 př. n. l. Koncipováno jako rozšíření Fora Romana. V roce 64 za Neronova požáru vyhořel i Caesarův chrám. Císař Hadrian nechal zrestaurovat. Nyní pouze fragmenty z Trajanova období. V roce 1933 vztyčeny korintské sloupy.
 poutní kříž
240.0 m. n.m.
sakrální památky - křížek, boží muka, zachovalý, volně přístupno, Moravskoslezský kraj, Darkovičky
Poutní kříž - drobná církevní stavba při okraji cesty mezi Kozmicemi a Darkovičkami, v nejvyšším místě s širokým výhledem do celého okolí Hlučínské pahorkatiny. Kříž má podobu velkého prostého dřevěného kříže s plastikou ukřižovaného Ježíše Krista a malým obrázkem Panny Marie v dolní části.
 dvůr se stodolou
250.0 m. n.m.
skanzen, zachovalý, příležitostně, Moravskoslezský kraj, Kozmice
Památkově chráněný soubor mohutné patrové stodoly z pohledového režného zdiva s navazující ozdobnou ohradní zdí ze stejného materiálu. Obě stavby jsou součástí zachovalého panského dvora z konce 19. století.

24. 04. 2022

 kostel Všech Svatých
220.0 m. n.m.
Łaziska/Laziska
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Polsko, śląskie
Roubený kostel Všech Svatých v jihopolské obci Łaziska založen ve 2. pol. 15. stol. Čtvercovou loď doplňuje mírně ustoupené kněžiště s polygonálním presbytářem a štenýřová věž v čele. V interiéru zajímavé renesanční polychromie z 16. století.

23. 04. 2022

 katedrála Panny Marie a svatého Štěpána
104.0 m. n.m.
Speyer/Špýr
sakrální památky - kostel, chrám, přestavěno, volně přístupno, Německo, Porýní-Falc
Místo osídleno nejméně pět tisíc let před n. l. Roku 1027 položen základní kámen k dómu. Dnes největším zachovaným románským kostelem. V 16. stol. se zde konalo pět říšských sněmů. Nejhorší katastrofu způsobilo vojsko Ludvíka XIV. Od r. 1981 je bazilika na seznamu světového dědictví UNESCO.

21. 04. 2022

 Leptis Magna
11.0 m. n.m.
ostatní - palác, dům, zřícenina, volně přístupno, Libye
Zachovalé ruiny starověkého města v Libyi, které v 7. stol. př. n. l. založili Féničané. Město významné impozantními stavbami. Největší rozkvět v polovině druhého stol. R. 365 zemětřesení. Největší rána invazí Vandalů r. 455. Od r. 533 součástí Byzantské říše.

20. 04. 2022

 kaple Narození sv. Jana Křtitele
339.0 m. n.m.
Jedovina
sakrální památky - kaple, zřícenina, volně přístupno, Ústecký kraj, Řehlovice
Skromné pozůstatky obvodových zdí kaple Narození sv. Jana Křtitele na vrchu Jedovina. Kaple pocházela z r. 1818.