Historie vložených míst

Nově vložená místa můžete sledovat i v našem RSS kanále na http://rss.hrady.cz

11. 08. 2022

 Panský dům
480.0 m. n.m.
zámek - lovecký, zachovalý, nepřístupno, Plzeňský kraj, Otěšín
Původně postaven jako lovecký zámeček. Z druhé poloviny 18. století (po roce 1764). V patře zámečku objeveny nástěnné malby. Součástí areálu mohutná panská stodola v těsném sousedství. Památkově chráněný.
 Nebesa
630.0 m. n.m.
národní přírodní rezervace
příroda - vrch, zachovalý, příležitostně, Karlovarský kraj, Stráž nad Ohří
Národní přírodní rezervace Nebesa vyhlášená r. 2020 je chráněné území v údolí řeky Ohře nad jejím levým břehem. Jejím účelem je ochrana přirozených lesních ekosystémů bučin, suťových a lužních lesů a zejména biotopu ohrožené užovky stromové. Území je přístupné jen po značených cestách.
 kostel sv. Mikuláše
490.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Plzeňský kraj, Kdyně
Farní kostel sv. Mikuláše gotického původu z 2. poloviny 14. stol., pozdně barokně přestavěn do dnešní podoby. Vyniká svou typickou cibulovitou bání a zlaceným křížem. Vzácné varhany z r. 1763 pocházejí z tachovské dílny rodu Gartnerů. Kostel od r. 1958 v seznamu kulturních památek ČR.

10. 08. 2022

 Pochvalovská stráň
450.0 m. n.m.
národní přírodní rezervace
příroda - skála, zachovalý, nepřístupno, Středočeský kraj, Kozojedy
Národní přírodní rezervace Pochvalovská stráň, vyhlášená r. 1989, je opuková skalní stěna, na jejíž horní hraně roste borovice a keřovitá reliktní medvědice lékařská a zimostrázek. Území rezervace severně od Rakovníka je turisticky nepřístupné a neschůdné.
 akvadukt u Hadrovce
475.0 m. n.m.
technická památka, zachovalý, volně přístupno, Plzeňský kraj, Havlovice
Akvadukt u Hadrovce převádí vody historického kanálu přes železniční trať Domažlice-Furth i.W., resp. Poběžovice. Dřevěná stavba r. 2012 nahradila starý akvadukt z r. 1862 zbořený r. 1984. Je součástí cyklotrasy Praha-Plzeň-Regensburg-München. Jediné křížení vodního toku se železnicí v ČR.
 kaple
365.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, příležitostně, Středočeský kraj, Líský
První zmínka o obci z roku 1616. Kaple pochází ze zač. 20. stol. Letopočet 1904 umístěn nad vchodem do kaple. Na kapličce deska se jmény místních občanů padlých v 2. světové válce.
 synagoga
440.0 m. n.m.
sakrální památky - židovské památky, zachovalý, příležitostně, Plzeňský kraj, Kdyně
Synagoga ve Kdyni stojí v Masarykově ulici č.p. 12, naproti sokolovně. Vystavěna byla na začátku 60. let 19. století. Jedná se o budovu s velmi dobře zachovaným interiérem, jež je od roku 1997 kulturní památkou. Vstupenky do objektu se prodávají v městském infocentru.

09. 08. 2022

 pomník husitské bitvy u Domažlic
551.0 m. n.m.
Baldovské návrší
pomník, památník, zachovalý, volně přístupno, Plzeňský kraj, Luženičky
Pomník k 500. výročí husitské bitvy u Domažlic měl být zbudován na Baldovském návrší r. 1931. Byla však postavena jen hranolová základna s pamětními kameny z husitských bojišť. Po poškození r. 2007 byl dokončen r. 2015 instalací mohutného žulového kalicha od klatovského sochaře Václava Fialy.
 Ve Studeném
400.0 m. n.m.
národní přírodní rezervace
příroda, zachovalý, nepřístupno, Středočeský kraj, Samechov
Národní přírodní rezervace Ve Studeném u vsi Samechov chrání od r. 1935 přirozené lesní porosty s pralesovitou strukturou tvořené přírodními společenstvy bučin a suťových lesů jako poslední rozsáhlejší komplex lesa se zachovalou přirozenou druhovou skladbou v údolí Sázavy. Veřejnosti nepřístupná.
 kostel sv. Martina
500.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Plzeňský kraj, Klenčí pod Čerchovem
Kostel sv. Martina v Klenčí pod Čerchovem je barokní stavba z let 1737-1745 na místě starší, pozdně gotické stavby. Novou stavbu inicioval hrabě Filip Stadion. Přenesena do ní i tzv. Lomikarova hrobka z r. 1696. Farní kostel s pravidelnými bohoslužbami.

08. 08. 2022

 Tuhošť
443.0 m. n.m.
hradiště, zachovalý, volně přístupno, Plzeňský kraj, Smolov
Raně středověké slovanské hradiště Tuhošť v sousedství Domažlic bylo podle malého průzkumu z r. 1959 osídleno v 10.-12. stol., pravděpodobně však i dříve. Některými badateli považováno za možný Wogastisburg, dějiště bitvy Sámovy říše s franským králem Dagobertem v letech 631 nebo 632.
 Chrastavická vyhlídka
493.0 m. n.m.
věž - rozhledna, zachovalý, volně přístupno, Plzeňský kraj, Chrastavice
Zhruba pětimetrová dřevěná vyhlídková věž byla nad Chrastavicemi vybudována na jaře 2012 jako součást česko-německého projektu „Vyhlídková místa na Domažlicko“. Je volně přístupná a doplněná o odpočívadlo s informační tabulí.

07. 08. 2022

 Stará pošta
480.0 m. n.m.
Dům přírody Českého lesa
ostatní - palác, dům, zachovalý, příležitostně, Plzeňský kraj, Klenčí pod Čerchovem
Tzv. Stará pošta v centru Klenčí pod Čerchovem je historická budova z r. 1546, která sloužila původně jako celnice, poštovní stanice a zájezdní hostinec s pamětní deskou generála A. V. Suvorova. Nyní je v ní umístěn Dům přírody Českého lesa.
 Kout na Šumavě
425.0 m. n.m.
tvrz, přestavěno, příležitostně, Plzeňský kraj, Kout na Šumavě
Tvrz z konce 16. století nechal postavit Jiří hrabě z Guttensteina. Pův. renesanční objekt v centru obce je nyní upraven na sídlo obecního úřadu a centrum služeb.
 kostel sv. Jiří
425.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Plzeňský kraj, Kout na Šumavě
Kostel sv. Jiří vznikl na místě barokní kaple z r. 1704, k níž byla r. 1870 přistavěna obdélníková loď. V letech 1907-1909 prodloužen a opatřen novou věží. Opravován v letech 1993-1995 a po r. 2000. Nyní filiální kostel ve farnosti Kdyně s pravidelnými bohoslužbami.

06. 08. 2022

 stará radnice
110.0 m. n.m.
Olsztyn/Olštýn
technická památka, zachovalý, příležitostně, Polsko, warmińsko-mazurskie
Staré radnice vznikla v roce 1507. Postavena v pozdně gotickém slohu. Dochovaly se gotické severní, východní a jižní zdi. Věž sloužila jako strážnice. V roce 1945 radnice vypálena. Rekonstrukce v l. 1946-1949. V r. 2003 zásadní rekonstrukce a obnova věžičky. V současnosti Zemská lidová knihovna.
 kostel sv. Víta
570.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, volně přístupno, Vysočina, Lipnice nad Sázavou
Kostel sv. Víta je gotický, prvně zmíněn v r. 1347. Prošel mnoha úpravami, zvláště v období baroka. Umístěn pod hradem Lipnice, v zástavbě malého města.
 Kubíčkova skála
513.0 m. n.m.
věž - rozhledna, zachovalý, volně přístupno, Plzeňský kraj, Tlumačov
Asi pětimetrová dřevěná vyhlídková stavba byla na Kubíčkově skále u Tlumačova vybudována v létě r. 2012 a volně zpřístupněna veřejnosti v září téhož roku. Je součástí česko-německého projektu.

05. 08. 2022

 Vůznice
350.0 m. n.m.
národní přírodní rezervace
příroda, zachovalý, nepřístupno, Středočeský kraj, Nižbor
Národní přírodní rezervace Vůznice z r. 1984 se nachází na styku tří středočeských okresů a zahrnuje hluboké údolí středního toku stejnojmenného potoka a jeho přítoků o rozloze 231,22 ha. Přístup možný pouze po značené odbočce ke zřícenině hradu Jenčov, zbytek rezervace nepřístupný.
 kostel sv. Vavřince
420.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Plzeňský kraj, Mrákov
Kostel sv. Vavřince v Mrákově byl na návsi vybudován v letech 1811–1813 na místě starší, patrně gotické stavby kostela či kaple. Nyní je kostelem farním s pravidelnými bohoslužbami.

04. 08. 2022

 Památník Jaroslava Haška
585.0 m. n.m.
Haškův domek
ostatní - palác, dům, zachovalý, v návštěvních hodinách, Vysočina, Lipnice nad Sázavou
Památník Jaroslava Haška v Lipnici nad Sázavou představuje jeho domek, kde žil na sklonku svého života a kde vzniklo dílo o vojáku Švejkovi. V samotném městě je několik jeho připomínek, socha, hrob, ale i tradiční Festival humoru.
 pamětní kámen Adolfa Kašpara
870.0 m. n.m.
pomník, památník, zachovalý, volně přístupno, Plzeňský kraj, Železná Ruda
Pamětní kámen v lese na západ od Železné Rudy označuje místo, kde proslulého malíře a zejména ilustrátora Adolfa Kašpara (1877-1934) na výletě k Čertovu jezeru postihl 29. června 1934 nenadálý záchvat mozkové mrtvice a předčasná smrt .
 Lužické hradiště
260.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Středočeský kraj, Mcely
Hradiště lužické kultury z mladší doby bronzové zaujímá plochu velkou 4,4 ha a leží uvnitř národní přírodní rezervace Čtvrtě vyhlášené r. 1989 poblíž vsi Studce, která je místní částí městyse Loučeň. Dochované valy a příkopy nejsnáze přístupné ze Studců po modrém značení.
 Čtvrtě
250.0 m. n.m.
národní přírodní rezervace
příroda, zachovalý, příležitostně, Středočeský kraj, Mcely
Národní přírodní rezervace Čtvrtě byla založena r. 1989 na ploše 94,30 ha. Předmětem ochrany je pestrá mozaika lesních typů se vzácnou květenou. Rezervace se nachází na katastrálním území obce Mcely. Přístup možný jen po značených cestách.

03. 08. 2022

 rozhledna Bernard
věž - rozhledna, zachovalý, v návštěvních hodinách, Vysočina, Humpolec
Ocelová rozhledna, obtáčející funkční komín pivovaru Bernard. Otevřena veřejnosti v r. 2022.
 katedrála sv. Štěpána
85.0 m. n.m.
Sens
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, volně přístupno, Francie
První gotická katedrála postavená na světě. R. 982 zřízeno první církevní sídlo. Poč. 12. století nahrazena primitivní katedrála grandiózní stavbou. Gotická architektura poprvé použita v katedrále. Dokončeno na konci 12. stol. Katedrála zařazena jako historická památka.
 Strádal
560.0 m. n.m.
Stradaly, Stradal
tvrz, zachovalý, příležitostně, Plzeňský kraj, Žihobce
Terénní pozůstatky středověké tvrze patřící v 16. stoletím Kraselovským z Kraselova, ve stejném století století zřejmě i zpustla. Nedaleko můžeme shlédnout také terénní proláklinu zvanou Soudná myť, kde se podle pověsti propadl zeman ze Strádala do země, když křivě přísahal.

02. 08. 2022

 expozice hudebních nástrojů
710.0 m. n.m.
ostatní, zachovalý, v návštěvních hodinách, Olomoucký kraj, Ostružná
Zcela unikátní expozice hudebních nástrojů v ČR. Muzeum vzniklo roku 2004 a dnes čítá na 900 ks exponátů z celého světa.
 radnice
640.0 m. n.m.
ostatní - palác, dům, zachovalý, volně přístupno, Olomoucký kraj, Branná
Budova radnice v městě Branná z let 1905-1906.
 židovský hřbitov
460.0 m. n.m.
sakrální památky - židovské památky, zachovalý, volně přístupno, Plzeňský kraj, Poběžovice
Židovský hřbitov v Poběžovicích založen zřejmě koncem 16. stol., dnešní podobu získal po úpravách r. 1929. Za 2. svět. války zdevastován nacisty, následně dále chátral a přišel o většinu náhrobků. Teprve od r. 2006 postupně opravován. Zachováno kolem 50 náhrobků, z nichž nejstarší je z r. 1634.
 Čerchovské hvozdy
950.0 m. n.m.
národní přírodní rezervace
příroda - vrch, zachovalý, příležitostně, Plzeňský kraj, Česká Kubice
Národní přírodní rezervace Čerchovské hvozdy je nejrozsáhlejším chráněným územím v Českém lese. Byla vyhlášena r. 2000 na rozloze 327 ha. Nalézá se na svazích vrcholů Čerchov, Malý Čerchov a Sedlová jedlina. Předmětem ochrany jsou bukové a smíšené lesní porosty s charakteristickou florou a faunou.
 kostel Panny Marie Pomocné z Hvězdy
770.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Plzeňský kraj, Železná Ruda
Kostel Panny Marie Pomocné z Hvězdy postaven v letech 1729-1732 vlastníkem zdejšího panství hrabětem Wolfem Jindřichem Nothafem. Zajímavostí jsou jeho půdorys šestiboké hvězdy a mohutná, šindelem krytá kopule s hvězdou namísto kříže na vrcholu. Farní kostel s pravidelnými bohoslužbami.

01. 08. 2022

 Výhledy
705.0 m. n.m.
pomník Jindřichu Šimonu Baarovi
pomník, památník, zachovalý, volně přístupno, Plzeňský kraj, Capartice
Pomník vlasteneckého kněze a oblíbeného spisovatele Jindřicha Šimona Baara byl na jeho oblíbeném místě vybudován r. 1933 a po 2. světové válce obnoven r. 1947. Jeho bronzová socha je dílem Ladislava Šalouna. Z místa je daleký rozhled na celé Chodsko a pásmo Šumavy.
 chrám Panny Marie
478.0 m. n.m.
Ulm
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, volně přístupno, Německo, Bádensko-Württembersko
Základ stavby položen r. 1377. Věž dokončena r. 1890. Věž byla nejvyšší stavbou světa. Dodnes je nejvyšší kostelní věží. Věž je vysoká 161,53 m. Dóm je 123 m dlouhý a 48 m široký. Uvnitř chámu 26 metrů vysoký svatostánek vytesaný z kamene.
 kaple sv. Antonína a Barbory
777.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, volně přístupno, Plzeňský kraj, Železná Ruda
Drobná zděná kaple při špičácké silnici v Železné Rudě byla postavena v letech 1836–1837. V červnu 1999 byla po celkové rekonstrukci zasvěcena českobudějovickým biskupem Antonínem Liškou sv. Antonínu a sv. Barboře. Stavba od r. 1958 zapsána v seznamu kulturních památek ČR.

31. 07. 2022

 kostel sv. Vavřince
460.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, chátrající, příležitostně, Plzeňský kraj, Tasnovice
Kostel sv. Vavřince v Tasnovicích postaven jako gotický ve 14. stol. na základech starší románské stavby. V 18. stol. barokně přestavěn a bohatě vybaven. Vzhledem ke statické poruše krovu stavba chátrá. Z iniciativy občanského sdružení probíhají postupně záchranné práce. Využíván jen příležitostně.

30. 07. 2022

 Jasenová
540.0 m. n.m.
Pivkov kaštieľ, Dobákovský kaštieľ
zámek, zachovalý, nepřístupno, Slovensko, Žilinský
Klasicistní zámek, obklopený parkem, nechali kolem r. 1830 postavit Dobákové (Dobákovci). Koncem 19. století rodina zámek prodala Pivkům (Pivkovci), jejichž potomci jej vlastní dodnes.
 křížová cesta sv. Anny
890.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, volně přístupno, Plzeňský kraj, Železná Ruda
Křížová cesta ze Železné Rudy na Hladový vrch ke kapli sv. Anny vybudována r. 1815, restaurována v letech 1864 a 1927. Po 2. světové válce zpustla. Obnovena po r. 1992 díky českým i německým nadšencům a finanční sbírce v Bavorsku. Zaniklá kaple sv. Anny znovu postavena.
 Tasnovické hradiště
467.0 m. n.m.
hradiště, zachovalý, volně přístupno, Plzeňský kraj, Tasnovice
Výšinné slovanské hradiště na Svatovavřineckém vrchu bylo rozlohou 13 ha největším svého druhu v západních Čechách. Bylo založeno na počátku 9. stol. a obýváno až do konce 12. stol. Mělo strategickou polohu při Řezenské stezce, která byla v raném středověku nejdůležitější spojnicí Čech a Bavorska.

29. 07. 2022

 Buttevant
90.0 m. n.m.
zámek - původní hrad, zřícenina, nepřístupno, Irsko, Cork
Hrad v lesoparku nad řekou Awbeg. Sídlo anglonormanského rodu Barry od zač. 13. stol. do r. 1790. Spojen s opevněním města. Na zač. 19. stol. přestavěn na zámek. V 1. pol. 20. stol. opuštěn, dnes zřícenina. Kromě zámku stojí také zámecky upravený válcový donjon a původní části hradu nad řekou.
 klášterecký viadukt
755.0 m. n.m.
technická památka, zachovalý, volně přístupno, Jihočeský kraj, Klášterec
Klášterecký viadukt stojí 2,5 km jihozápadně od Vimperka. Do provozu uveden r. 1900. V letech 2003 a 2004 proběhla rekonstrukce. Stavba z neomítnutých kamenných kvádrů překračuje potok v oblouku trati nedaleko soutoku Arnoštského potoka s Volyňkou. Tvoří ho čtyři oblouky.
 zvonice
565.0 m. n.m.
sakrální památky - zvonice, zachovalý, není známo, Vysočina, Lipnice nad Sázavou
Městská zvonice pod hradem Lipnice stojící na základech obranné věže. Postavena v 18. století v barokním slohu.
 Pluhův bor
700.0 m. n.m.
národní přírodní rezervace
příroda, zachovalý, nepřístupno, Karlovarský kraj, Nová Ves
Národní přírodní rezervace Pluhův bor z r. 1970 chrání na rozloze 88 ha typická hadcová společenstva Slavkovského lesa. Roste tu početná populace endemické rostliny rožce kuřičkolistého. Téměř z poloviny délky vede po hranici rezervace naučná stezka Mnichovské hadce.

28. 07. 2022

 kaple
450.0 m. n.m.
Dočkalův mlýn
sakrální památky - kaple, zachovalý, volně přístupno, Vysočina, Michalovice
Novodobá kaple z let 2006-2010 v areálu penzionu. Doposud nevysvěcena.

27. 07. 2022

 vesnický orloj
380.0 m. n.m.
technická památka, zachovalý, volně přístupno, Liberecký kraj, Kryštofovo Údolí
Ojedinělý vesnický orloj v Kryštofově Údolí vznikl v letech 2006-2008 v nevyužívané bývalé trafostanici. Je osazen celkem 22 figurami a podobně jako v Praze ve dvou okénkách defiluje každou hodinu 12 apoštolů. Mezi okénky je pohyblivá socha ponocného s trubkou a pejskem. V provozu od 8 do 22 hodin.
 kostel sv. Tomáše apoštola
475.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Plzeňský kraj, Nýrsko
Farní kostel sv. Tomáše apoštola v Nýrsku gotického původu z 1. pol. 14. stol., věž obnovena po požáru v 19. stol. V přilehlé barokní kapli P. Marie uložena část vybavení kostela v Dolním Nýrsku zbořeného r. 1973. Kostel přístupný při pravidelných bohoslužbách.

26. 07. 2022

 katedrála v Carlisle
28.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, v návštěvních hodinách, Spojené království, Anglie
Stavba kostela zahájena r. 1122. R. 1133 povýšen na katedrálu. Rekonstrukce ve 13. a 14. stol. Během anglické občanské války část katedrály zbourána. V letech 1853-1870 katedrála obnovena. Nejvýznamnějším architektonickým prvkem je východní okno. Soubor 46 vyřezávaných dřevěných sborových stánků.
 Rašeliniště Jizery
870.0 m. n.m.
národní přírodní rezervace
příroda - vrch, zachovalý, nepřístupno, Liberecký kraj, Jizerka
Národní přírodní rezervace Rašeliniště Jizery tvoří protáhlé území při horním toku řeky, která zde v podstatné délce tvoří státní hranici s Polskem. Chráněny jsou klečové porosty, vrchoviště, podmáčené smrčiny, rašelinné louky, štěrkopísčité náplavy řeky a společenstva rostlin a živočichů.
 kostel sv. Barbory
290.0 m. n.m.
Bytča
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Slovensko, Žilinský
Kostelík sv. Barbory v Bytči byl postaven asi na přelomu 16. a 17. století. Později vznikla věž, která byla několikrát upravena. Poslední větší úpravy proběhly v r. 1939.
 výklenková kaple
430.0 m. n.m.
Bílá Hůrka
sakrální památky - kaple, zachovalý, volně přístupno, Jihočeský kraj, Malešice
Novoklasicistní vysoká obdélná zděná stavba, v průčelí s mohutným půlkruhovým výklenkem (nikou) s profilovaným štukovým rámem, uzavřenou dřevěným členěným zaskleným rámem; uvnitř obraz P. Marie. Datována do roku 1874 v obdélném vpadlém poli pod nikou. Umístěna u cesty na začátku osady od Záblatí.

25. 07. 2022

 socha čůrajícího voříška
360.0 m. n.m.
pomník, památník, zachovalý, volně přístupno, Liberecký kraj, Kryštofovo Údolí
Ojedinělou sochu venkovského voříška čůrajícího na patník vytvořil r. 2014 pro Kryštofovo Údolí na Liberecku hořický sochař Aleš John. Plastika z umělého kamene se nachází u obecního parkoviště při průběžné silnici.
 Chejlava
600.0 m. n.m.
národní přírodní rezervace
příroda - vrch, zachovalý, nepřístupno, Plzeňský kraj, Měcholupy
Národní přírodní rezervace Chejlava na severovýchodním svahu Bukové hory na jižním Plzeňsku chrání již od r. 1933 staré a druhově bohaté bučiny s bohatým bylinným patrem jako nejcennější území s přirozenými lesními ekosystémy bučin, suťových lesů a olšin.

24. 07. 2022

 kostel Panny Marie Bolestné
580.0 m. n.m.
Kollerův kostel
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Plzeňský kraj, Hamry
Kostel Panny Marie Bolestné v Hamrech byl postaven v letech 1773-1774 na místě bývalé kaple na pozemku Kollerova dvora (Kollerhof). Nyní filiální ve farnosti Nýrsko bez pravidelných bohoslužeb. V sousedství Společná cesta Panny Marie Bolestné s Ježíškem z r. 2004 v podobě křížové cesty.
 kaple sv. Kunhuty na Prenetu
970.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, příležitostně, Plzeňský kraj, Hojsova Stráž
Kaple sv. Kunhuty ze 17. stol. v horské osadě Prenet nahradila starší kapli z r. 1408 v místě celnice na staré obchodní stezce. Místo bylo vylidněno po 2. světové válce a zpustlo. Zůstala jen uzavřená turistická chata a pustnoucí kaple, o jejíž záchranu se zasloužili nadšenci z Hojsovy Stráže.

23. 07. 2022

 kostel sv. Mikuláše
505.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Plzeňský kraj, Dešenice
Kostel sv. Mikuláše v Dešenicích byl postaven r. 1350 v gotickém slohu, později byl r. 1720 opraven a přestavěn barokně péčí Viléma z Kolowrat. Barokní vnitřní vybavení doplněno v 2. pol. 19. stol., z té doby i varhany. Nyní filiální kostel ve farnosti Nýrsko bez pravidelných bohoslužeb.
 katedrála svatého Jana Křtitele
51.0 m. n.m.
Perpignan
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, v návštěvních hodinách, Francie
Katedrální kostel zasvěcený sv. Janu Křtiteli. Stavba začala r. 1324, dokončena r. 1509. Postavena ve stylu jižní gotiky. Interiér bohatě zdoben. Neogotické vitráže a kostelní okna. Hodinová věž se zvonicí postavena r. 1743. Zvonkohra instalována ve zvonici kostela Saint-Jean-le-Vieux.

22. 07. 2022

 výklenková kaple sv. Václava
430.0 m. n.m.
Bílá Hůrka
sakrální památky - kaple, zachovalý, volně přístupno, Jihočeský kraj, Malešice
Novoklasicistní vysoká obdélná zděná stavba, v průčelí s mohutným půlkruhovým výklenkem (nikou) s profilovaným štukovým rámem, uzavřeným kovanou mříží; v něm socha sv. Václava. Datována do roku 1874 (v obdélném vpadlém poli pod nikou). Umístěna u cesty na rohu zahrady secesní fary na konci osady.
 kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
900.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Plzeňský kraj, Hojsova Stráž
Filiální kostel Neposkvrněného početí Panny Marie v Hojsově Stráži vznikl mezi lety 1824-1826 na místě, kde se dříve nacházela dřevěná kaple zasvěcená Panně Marii Růžencové z let 1760-1761. Je součástí farnosti Nýrsko, ale pravidelné bohoslužby se v něm neslouží.

21. 07. 2022

 Licklash
35.0 m. n.m.
hrad, zřícenina, není známo, Irsko, Cork
Hrad nad řekou Blackwater založil patrně anglonormanský rod de Cauntetonů v 1. pol. 13. stol. Poté až do pol. 17. stol. majetek rodu deRoche. V 16. stol. přistavěna obytná věž. Od pol. 17. stol. v rukou rodu Hendleys, vzápětí ale zpustl. Dosud stojí věž a přízemní zdi hradu.
 kaple sv. Jana Nepomuckého
395.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, není známo, Jihočeský kraj, Dívčice
Kaple stojící na poměrně neporušené návsi z 2. poloviny 19. století. V nynější podobě z roku 1906. Obdélná se vstupním půlkruhovým portálem v průčelí, zakončeném stupňovitým štítem. Na hřebenu taškové sedlové střechy hranolová zvonička, krytá jehlancovitou stříškou vrcholící makovicí s křížem.
 Černé a Čertovo jezero
1050.0 m. n.m.
národní přírodní rezervace
voda - jezero, zachovalý, volně přístupno, Plzeňský kraj, Železná Ruda
Černé a Čertovo jezero je název národní přírodní rezervace na Šumavě. Chráněné území tu bylo vyhlášeno již r. 1933. V r. 2010 bylo chráněné území pozměněno jako národní přírodní rezervace. Na rozloze 208,46 ha zahrnuje Černé a Čertovo jezero a mezi nimi ležící Jezerní horu (1343 m n. m.).
 kamenný most
344.0 m. n.m.
Řezno, Regensburg
technická památka, zachovalý, volně přístupno, Německo, Bavorsko
Po dómu nejvýznamnější stavba Řezna. Stavěn od r. 1135 do r. 1146. Postaven výhradně z kamene. Ze tří mostních věží se dochovala jen jižní věž. 16 segmentových oblouků. Zatáčí se k východu, stoupá ke středu, překonává výšku 5,50 m. Most je dlouhý 309 m. V letech 2010 až 2018 renovace mostu.

20. 07. 2022

 malý železniční viadukt
475.0 m. n.m.
technická památka, zachovalý, volně přístupno, Liberecký kraj, Novina
Kamennému železničnímu mostu v blízkosti tunelu U Myslivny v osadě Novina se říká Malý viadukt pro odlišení od delšího a vyššího viaduktu, který se nachází asi o 700 m dále směrem na Českou Lípu. Malý viadukt má délku 127 metrů, jeho výška je 17 metrů a je tvořen 10 oblouky.
 Novinský železniční viadukt
475.0 m. n.m.
velký viadukt
technická památka, zachovalý, nepřístupno, Liberecký kraj, Novina
Kamenný železniční viadukt postaven v letech 1898–1900 na trati z Liberce do České Lípy. Nachází se mezi nádražím Novina a tunelem pod Křižanským sedlem. Je postaven do oblouku, měří celkem 230 metrů a klene se více než 29 m nad údolím.
 vodní nádrž Nýrsko
525.0 m. n.m.
voda - přehrada, zachovalý, volně přístupno, Plzeňský kraj, Nýrsko
Vodní nádrž Nýrsko byla vybudována jižně od stejnojmenného města v letech 1965-1969 na horním toku řeky Úhlavy jako zásobárna pitné vody pro Klatovsko a Domažlicko. Přehradní jezero o délce 3 km má plochu 148 ha. Od r. 1996 využití rozšířeno o výrobu elektrické energie.

19. 07. 2022

 katedrála Narození Panny Marie
120.0 m. n.m.
Milano
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, v návštěvních hodinách, Itálie, Lombardie
Stavba katedrály začala v roce 1386. Nejvíce stavba pokročila v 16. stol. Kompletně dokončena byla až r. 1965. Katedrála je z bílého mramoru. Má 14.000 metrů čtverečních pro 40.000 věřících. Katedrálu tvoří jedna hlavní loď a čtyři menší postranní.
 kaple Nejsvětější Trojice
410.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, příležitostně, Ústecký kraj, Doubice
Barokní kaple vystavěná zřejmě mezi lety 1728-1729. Po odsunu německého obyvatelstva po 2. svět. válce chátrala. Od počátku 21. stol. postupně rekonstruována. V r. 2009 při posledních opravách fasády a střechy přistavěna věžička, čímž kaple získala současnou podobu.

17. 07. 2022

 kaple sv. Kříže
700.0 m. n.m.
poutní místo Křížkov (Kreuzwinkl)
sakrální památky - kaple, zřícenina, volně přístupno, Plzeňský kraj, Hamry
Poutní místo Křížkov (něm. Kreuzwinkl) bylo obnoveno obcí Hamry r. 2007. Původně tu stála kaple sv. Kříže z let 1730-1731, kterou založil a vystavěl svobodný sedlák Johann Torner. Nyní se zde nalézá obvodové zdivo zhruba do výšky 2 m, informační tabule o historii místa a 6 m vysoký dřevěný kříž.
 kaplička sv. Anny
162.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, příležitostně, Středočeský kraj, Tuhaň
Kaple sv. Anny postavena roku 1926. V nice umístěna malá soška sv. Anny. Kaplička zrekonstruována v devadesátých letech 20. století.
 Šumavský orloj
885.0 m. n.m.
technická památka, zachovalý, volně přístupno, Plzeňský kraj, Hojsova Stráž
Tzv. Šumavský orloj je technická pozoruhodnost, kterou v letech 2014-2017 zhotovil amatérský hodinář Zdeněk Landa. Je umístěna v pětimetrové dřevěné věži, která stojí při silnici v centru vsi Hojsova Stráž.

16. 07. 2022

 Clarova kaple
180.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, chátrající, nepřístupno, Ústecký kraj, Hřensko
Novogotická hřbitovní kaple (Clarova hrobka) stojí v Hřensku na bývalém hřbitově založeném v r. 1874. Po vysídlení místního německého obyvatelstva po skončení 2. světové války hřbitov zrušen a kaple chátrá.

15. 07. 2022

 Ballincollig
18.0 m. n.m.
hrad, zřícenina, není známo, Irsko, Cork
Jediný bergfritový hrad v Irsku z konce 14. stol. postavil patrně Roger Cole k obraně majetků proti irskému rodu MacCarthy. Od r. 1468 nebo 1469 v rukou rodu Barrett a rozsáhle přestavěn. Dvakrát dobyt během Irské konfederační války (1641-1653). Od konce 17. stol. pustý.
 Bílá strž
920.0 m. n.m.
národní přírodní rezervace
voda - vodopád, zachovalý, volně přístupno, Plzeňský kraj, Hamry
NPR Bílá strž leží na Šumavě na severovýchodním svahu hraniční hory Ostrý. Chrání hluboce zaříznuté skalnaté údolí Bílého potoka s četnými stupni, peřejemi a stejnojmenným vodopádem, včetně přirozených lesních porostů. Přístup pouze k vodopádu Bílá strž z obce Hamry po značené stezce.
 Souňov
300.0 m. n.m.
tvrz, chátrající, nepřístupno, Středočeský kraj, Souňov
Renesanční tvrz v areálu hospodářského dvora, v západní části obce. Tvrz nechal vystavět před rokem 1597 Václav Balbín z Orličné. V roce 1748 získává ves a tvrz Sedlecký klášter a následně přes náboženský fond se stává majetkem Schwarzenberků. Dnes v soukromém vlastnictví.
 Býchory
210.0 m. n.m.
tvrz, terénní náznaky, nepřístupno, Středočeský kraj, Býchory
Částečně poškozené tvrziště v l. 1973 a 1974 v zahradě domu č.p.17. V r. 1359 patří část vsi Vilémovi ze Skochovic, druhá část Janovi z Býchor. V r. 1444 prodáno Mikuláši z Raškovic. V r.1472 získává druhou část vsi Hynek Býchorský z Raškovic. Po prodeji Jan Býchorského v r.1523 Kolínu tvrz zaniká.

14. 07. 2022

 výklenková kaple
410.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, volně přístupno, Jihočeský kraj, Záblatí
Výklenková kaplička z druhé poloviny 18. století (datace ve štítu - 1769). Hranolová zděná stavba s půlkruhovým výklenkem, uzavřeným zdobnou kovanou mříží. Na rozcestí na konci vsi. Památkově chráněná.

13. 07. 2022

 katedrála svatého Petra, Pavla a Ondřeje
105.0 m. n.m.
Peterborough
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, volně přístupno, Spojené království, Anglie
Původní kostel založen okolo r. 650 a r. 870 Vikingy. V 10. stol. postaven nový kostel. Katedrála založena ve 12. stol. v normanském stylu. Sídlo peterboroughského anglikánského biskupa. R. 1643 katedrála poničena parlamentaristickým vojskem. Největší rekonstrukce a opravy zahájeny r. 1883.
 Chlumská stráň
350.0 m. n.m.
národní přírodní rezervace
příroda - vrch, zachovalý, příležitostně, Plzeňský kraj, Chlum
NPR Chlumská stráň ochraňuje svahové a suťové porosty na pravém erozním břehu řeky Berounky a potoka Radubice. Stromové patro je tvořeno významným společenstvem tisu červeného, dále pak reliktními bory a kulturními porosty. Na vodní prostředí je vázán výskyt mloka, ropuchy, ještěrky nebo zmije.