Historie vložených míst

Nově vložená místa můžete sledovat i v našem RSS kanále na http://rss.hrady.cz

26. 01. 2022

 kostel Panny Marie
410.0 m. n.m.
kostel sv. Vojtěcha
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Jihočeský kraj, Záblatíčko
Novogotický jednolodní kostel Panny Marie s hranolovou třípatrovou věží v západním průčelí. Nachází se v dominantní poloze na návrší nad vsí na jejím jihovýchodě. Byl postaven v roce 1903. Výklenková kaple sv. Vojtěcha v blízkosti kostela je datována do roku 1826. Kostel přístupný v době bohoslužeb.

25. 01. 2022

 výklenková kaple sv. Vojtěcha
410.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, volně přístupno, Jihočeský kraj, Záblatíčko
Výklenková kaplička před presbytářem kostela Panny Marie. Datována ve štítu - rok 1826. Obdélná, s volutovým štítem s božím okem a datací. V průčelí segmentově zaklenutý výklenek s ozdobnou kovanou mříží. Střecha zvalbená s bobrovkami, ve vrcholu štítu v průčelí křížek. Památkově chráněná.
 galerie barokních soch
220.0 m. n.m.
sakrální památky - socha, monument, zachovalý, volně přístupno, Královéhradecký kraj, Kopidlno
Skupina barokních sakrálních soch z města Kopidlna a blízkého okolí je umístěna na bývalém hřbitově kolem kostela sv. Jakuba Staršího. Starý zrušený hřbitov připomíná jen deska z dětského hrobu zabudovaná v ohradní zdi. Od r. 1964 chráněno jako kulturní památka.
 kostel Nejsvětější Trojice
370.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Jihomoravský kraj, Lažánky
Kostel Nejsvětější Trojice v Lažánkách je gotického původu asi z 13.-14. stol., renesanční věž přistavěna počátkem 16. stol. Největší přestavba v baroku provedena v 60. letech 18. stol. Nyní farní kostel s pravidelnými bohoslužbami.
 Kalvárie
726.0 m. n.m.
Banská Štiavnica
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Slovensko, Banskobystrický
Kalvárie v Banské Štiavnici je soubor dvaceti dvou samostatných sakrálních staveb včetně kaplí, kostelů a Božího hrobu. Zakladatelem barokního komplexu vybudovaného v letech 1744–1751 byl František Perger.
 katedrála svatého Petra
125.0 m. n.m.
Trier/Trevír
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, volně přístupno, Německo, Porýní-Falc
Významná románská architektonická památka. Nejstarší kostel v Německu. Nejstarší část postavena již ve 4. století. Chrám zničen Franky a Vikingy. Dóm je mozaikou mnoha slohů. Průčelí z 11. století. K nejvzácnějším památkám patří tzv. Kristovo roucho. Zapsána na seznamu Světového dědictví UNESCO.

24. 01. 2022

 kostel sv. Vavřince
440.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Jihočeský kraj, Kostelec
Jednolodní kostel sv. Vavřince, původně raně gotický z doby kolem roku 1300 (kamenný hrotitý portál), věž z 2. pol. 16. století, v 18. století barokně přestavěn. Zařízení kolem roku 1700. Obklopen hřbitovem s ohradní zdí. Opraven na začátku 21. stol. Přístupný při bohoslužbách. Památkově chráněný.
 Blahutovická rozhledna
328.0 m. n.m.
věž - rozhledna, zachovalý, volně přístupno, Moravskoslezský kraj, Blahutovice
Konstrukci rozhledny tvoří kombinace pilastrů z dřevěných lepených panelů a ocelové příhradové pozinkované konstrukce středového nosníku, kolem kterého se vine kruhové vřetenové schodiště, zakončené vyhlídkovou plošinou ve výšce 15 m nad terénem. Stavba pochází z r. 2021 a je volně přístupná.

23. 01. 2022

 městské opevnění
55.0 m. n.m.
Firenze/Florencie
ostatní - brána, opevnění, zachovalý, příležitostně, Itálie, Toskánsko
V roce 59 př. n. l. zde Římané založili opevněnou kolonii. V 6.,10. a 11. století město nově opevněno. Druhý okruh opevnění vznikl v letech 1173–1175 a třetí v letech 1284–1333. Počátkem 16. století došlo k zesílení obrany. V 19. století byla velká část městských hradeb zbořena.
 kaple
440.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, volně přístupno, Jihočeský kraj, Malešice
Mohutná obdélná zděná kaple, v zadní části s pravoúhlým zakončením. V průčelí s půlkruhovým vstupem, na bocích po jednom půlkruhovém okně. Krytá sedlovou střechou, v zakončení polovalbovou, s taškami. Na střeše šestiboká zvonička s cibulovou bání, vrcholící makovicí s křížem.
 kostel sv. Audoena
15.0 m. n.m.
Dublin
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, v návštěvních hodinách, Irsko, Dublin
Kostel z konce 12. stol. s románským portálem. Několikrát přestavován a rozšiřován, naposledy na přelomu 15. a 16. stol. Uvnitř byly v období 1430-1695 kaple cechu sv. Anny. Od pol. 16. stol. anglikánský. V 18. a 19. stol. sneseny některé střechy. Tři části patří státu, jedna anglikánské církvi.
 muzeum Pořežany
450.0 m. n.m.
ostatní - palác, dům, zachovalý, v návštěvních hodinách, Jihočeský kraj, Pořežany
Muzeum historických vozidel, stará zemědělská technika a selská jizba od roku 2000. 1900 metrů čtverečních výstavní plochy v tříposchoďové historické budově a venkovním přístřešku. Přístupné v návštěvních hodinách nebo po domluvě. V soukromém majetku.
 Veselská rozhledna
548.0 m. n.m.
věž - rozhledna, zachovalý, volně přístupno, Moravskoslezský kraj, Veselí
Veselská rozhledna z r. 2018 je dřevěná stavba s ocelovými výztužemi, která stojí na betonovém základu obsypaném břidlicí do tvaru pyramidy. Její celková výška činí téměř 14 metrů, krytá vyhlídková plošina se nachází ve výši 9 metrů a vede na ni 44 schodů. Rozhledna je volně přístupná.
 Olšová
475.0 m. n.m.
věž - rozhledna, zachovalý, volně přístupno, Moravskoslezský kraj, Pohoř
Na návrší Olšová u vsi Pohoř stojí dřevěná rozhledna na kamenném soklu z r. 2014. Celkově je vysoká asi 17 metrů. Její zastřešený ochoz poskytuje překvapivě daleký rozhled na oblast Moravské brány, Beskydy i Nízký a Hrubý Jeseník.
 Wedrichova hrobka
280.0 m. n.m.
pomník, památník, zachovalý, volně přístupno, Liberecký kraj, Česká Lípa
U kostela Narození Panny Marie býval městský hřbitov. Zůstala zde empírová hrobka rodiny Wedrichů. Poslední člen rodiny Heinrich se stal štědrým mecenášem České Lípy. Po válce je hřbitov opuštěn a parkově upraven. Hrobka opravena, ale opuštěna.

22. 01. 2022

 kostel sv. Václava
375.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Jihočeský kraj, Zliv
Novogotický obdélný kostel s pravoúhlým presbytářem a s hranolovou věží se zvonicí; kryt sedlovou střechou, věž jehlancovou střechou s makovicí a s křížem. Na místě kaple z r. 1865; postaven v r. 1913. U vchodu kamenný kříž. Stojí na staré návsi, kolem něj malý parčík. Přístupný při bohoslužbách.
 kostel sv. Jakuba Většího
358.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Liberecký kraj, Košťálov
Gotický kostel ze 14. století, barokně přestavěný v r. 1717, o pět let později byla přistavěna věž. Starší ze dvou zvonů je údajně z r. 1378. Zařízení kostela je převážně z 2. poloviny 18. století, na kazatelně obrazy evangelistů z konce 17. století.
 Juliusturm
13.0 m. n.m.
Schwedt/Oder
technická památka, zachovalý, volně přístupno, Německo, Braniborsko
Věž Juliusturm postavena r. 1909. Součást kanalizačního systému. Odvádí odpadní vody celého centra města dodnes. V letech 1988/89 věž kompletně zrekonstruována. Doplněna o nové technické vybavení. Poslední rekonstrukce r. 1995. R. 2008 dostala schwedtská dominanta novou střechu.

21. 01. 2022

 výklenková kaplička sv. Jana Nepomuckého
410.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, volně přístupno, Jihočeský kraj, Křenovice
Výklenková kaplička, obdélná s půlkruhovým výklenkem, uzavřeným kovanou čtvercovou mříží. Zakončená trojúhelníkovým štítem s vrcholovým křížkem. Sedlová střecha. Postavena před rokem 1850.
 výklenková kaple
250.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, volně přístupno, Středočeský kraj, Beřovice
Barokní výklenková kaple. Lidová architektura a umění. Má obdélníkový půdorys. Stavba z kamene a omítnutá. Stěny kapličky ukončeny neprofilovanou římsou. Ve výklenku litinový barevně malovaný reliéf s výjevem Krista nesoucího kříž. Kaple zapsána do seznamu kulturních památek r. 1967.
 Odry – městská památková zóna
340.0 m. n.m.
ostatní, zachovalý, volně přístupno, Moravskoslezský kraj, Odry
Městská památková zóna Odry je ohraničena linií bývalých městských hradeb. Středem jsou měšťanské domy a dva zájezdní hostince, vystavěné v pozdně středověkém, renesančním a raně barokním stylu.
 kostel sv. Markéty
280.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Jihomoravský kraj, Moravské Knínice
Kostel sv. Markéty v Moravských Knínicích gotického původu z r. 1366, přestavěn goticky koncem 15. stol., barokně r. 1681 a novogoticky r. 1855. V presbytáři dochovány fresky z doby kol. r. 1500, restaurovány 1960-1961. Filiální kostel ve farnosti Kuřim s pravidelnými bohoslužbami.

20. 01. 2022

 kostel sv. Archanděla Michaela
22.0 m. n.m.
Hamburg
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, volně přístupno, Německo, Hamburk
Hlavní protestantský kostel Sankt Michaelis. Nejvýznamnější barokní kostel v severním Německu. Původní kostel zničen bleskem. R. 1786 nová stavba. Ve 20. stol. dvakrát rekonstruován. Bronzová socha archanděla Michaela nad hlavním portálem jako vítěze nad Satanem. Mramorový oltář z r. 1910.
 kostel sv. Jiří
280.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Jihomoravský kraj, Čebín
Kostel sv. Jiří v Čebíně je románského původu z 13. stol., goticky rozšířen ve 14. stol. Významně přestavován v 17., 18. a 19. stol. Pův. dřevěné zvonové patro gotické věže nahrazeno zděným r. 1694. Novogotické úpravy z r. 1851. Nyní kostel farní.

19. 01. 2022

 Nonndorf
470.0 m. n.m.
Raabs an der Thaya
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Rakousko, Dolní Rakousko
Výrazné tvrziště osídlené asi ve 13.-15. století. Tvrz se prvně uvádí v r. 1395, kdy byla panovnickým lénem. Od r. 1456 se tvrz již připomíná jako pustá.
 klášter dominikánů s kostelem Povýšení sv. Kříže
270.0 m. n.m.
klášter klarisek s kostelem Povýšení sv. Kříže, Ząbkowice Śląskie
sakrální památky - klášter, zachovalý, příležitostně, Polsko, dolnośląskie
Ve 13. století zde vznikl dominikánský klášter s kostelem prvně doložený k r. 1302. Areál byl mnohokrát poničen a přestavěn. Od r. 1815 jej využívali evangelíci a v r. 1946 jej převzaly sestry klarisky. Kostel slouží jako filiální.
 sloup se sochou Panny Marie
237.0 m. n.m.
sakrální památky - socha, monument, zachovalý, volně přístupno, Olomoucký kraj, Olomouc-Nová Ulice
Sloup se sochou P. Marie je kamenosochařská práce z 1. pol. 19. stol. Stojí před kostelem Panny Marie Pomocné. Původně umístěn při polní cestě v katastru Nové Ulice. Přemístěn z důvodu častého poškozování. Na pilíři P. Marie na zeměkouli obtočené hadem. V seznamu kulturních památek zapsána r. 1964.

18. 01. 2022

 Fountains Abbey
101.0 m. n.m.
sakrální památky - klášter, zřícenina, volně přístupno, Spojené království, Anglie
Ruiny jednoho z nejstarších anglických klášterů. R. 1132 vystavěny dřevěné stavby. Komplex vybudován jako v Clairvaux ve třech etapách rané gotiky. Mniši opatství opustili r. 1539, když král Jindřich VIII. nařídil zrušení anglických klášterů. R. 1540 stavby prodány a změněny na hospodářské objekty.
 Fanterova skála
790.0 m. n.m.
ostatní - vyhlídka, zachovalý, volně přístupno, Liberecký kraj, Tanvald
Výrazné vyhlídkové skalisko při vrcholu Tanvaldského Špičáku turisticky zpřístupněno r. 1889 vybudováním žebříku, tedy před vybudováním kamenné rozhledny s turistickou chatou.

17. 01. 2022

 kamenný železniční viadukt
517.0 m. n.m.
technická památka, zachovalý, volně přístupno, Vysočina, Nová Ves
Doklad mostního stavitelství konce 19. stol. Součást železniční tratě z Horní Cerekve do Tábora. Mírně zakřivený kamenný viadukt tvořen jedenácti klenutými oblouky. Vyzděn z lomového kamene. Oblouky půlkruhově zaklenuté. Nad silniční komunikací je záklenek segmentový. Výrazný krajinotvorný prvek.

16. 01. 2022

 Jarošův mlýn
240.0 m. n.m.
Muzeum řemesla mlynářského
mlýn - vodní, zachovalý, v návštěvních hodinách, Jihomoravský kraj, Veverská Bítýška
Současný Jarošův mlýn postaven v letech 1937-1938 na místě starého mlýna ze 17. stol. Čtyřpatrová budova moderního mlýna znárodněna r. 1951 a v restituci vrácena r. 1991. Mlýn v provozu do r. 2002, poté zpřístupněn jako muzeum. Od r. 2002 kulturní památka ČR.
 dvůr Mitrov
450.0 m. n.m.
Mittrowitzer Hof
ostatní - palác, dům, zachovalý, nepřístupno, Jihomoravský kraj, Uherčice
Dvůr s panským domem vznikl snad ve 2. polovině 17. století, kdy uherčické panství vlastnili Berchtoldové. Od poloviny 18. století zde fungoval teletník s byty panských úředníků. Po 2. světové válce byl dvůr přeměněn na vepřín. Dnes v soukromém vlastnictví.

15. 01. 2022

 kostel Jména Panny Marie
220.0 m. n.m.
kostel sv. Mikuláše, Horné Orešany
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Slovensko, Trnavský
Nejstarší zmínka o kostele v Orešanech je z r. 1390. Současný farní kostel založil v r. 1758 hrabě Juraj Erdödy. V 1. polovině 19. století proběhla rozsáhlejší přestavba, při které se změnilo patrocinium. Po dokončení věže v r. 1859 byl r. 1861 kostel nově vysvěcen.
 Buonconsiglio
242.0 m. n.m.
hrad, zachovalý, volně přístupno, Itálie, Trentino-Alto Adige
Hrad Buonconsiglio, nejvýznamnější světská stavba v severní Itálii. Vystavěn v Německé čtvrti Trenta. Stojí na nejstarší části středověkého biskupského hradu, pocházející z 12. stol. V letech 1485–1539 hrad rozšířen v rámci příprav na tridentský koncil. R. 1974 předán provincii Trento.
 kostel sv. Jakuba Staršího
235.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Jihomoravský kraj, Veverská Bítýška
Pozdně barokní kostel sv. Jakuba Staršího byl zbudován v letech 1771-1782 na místě již kapacitně nevyhovující gotické stavby, doložené od r. 1481. Orientovaná stavba s věží v západním průčelí je kostelem farním s pravidelnými bohoslužbami.

14. 01. 2022

 sýpka
240.0 m. n.m.
technická památka, zachovalý, nepřístupno, Středočeský kraj, Želevčice
Dvoupatrová barokní sýpka z pol. 18. stol. Dvě půdní podlaží. Okna v patře pravoúhlá, v přízemí špaletová. Portál se znakem Kinských, umístěným nad vstupem. Obvodové zdi ve spodní částí 1,40 m silné. Dřevěné dveře mají původní zámek. Sýpka zapsána do seznamu kulturních památek r. 1987.

13. 01. 2022

 Stolpe
15.0 m. n.m.
hrad, nepatrné zbytky zdí, volně přístupno, Německo, Braniborsko
Hrad Stolpe postaven r. 1170. Stojí na vyvýšenině u bývalého toku řeky Odry. Hluboká spodní stavba, chránící před poddolováním. Stavba navržena jako věžový hrad. S průměrem 18 m nejsilnější pevnost v Německu. Věž je donjon, byla obydlena.
 socha a hrob Hany Kvapilové
220.0 m. n.m.
pomník, památník, zachovalý, volně přístupno, Hl.m.Praha, Praha 5-Smíchov
Sochu Hany Kvapilové vytvořil v letech 1909-1913 z tyrolského bílého mramoru Jan Štursa (1880-1925) na podnět spisovatelky Růženy Svobodové. Byla umístěna na petřínském svahu v Kinského zahradě poblíž budovy Národopisného muzea r. 1914 a do základů pomníku tajně také urna s hereččiným popelem.
 Polský dům
220.0 m. n.m.
Dom Polski
ostatní, zachovalý, příležitostně, Moravskoslezský kraj, Ostrava - Moravská Ostrava
Polský dům (Dom polski) byl postaven r. 1900 v historizujícím raně secesním slohu s prvky naturalismu, symbolismu a dekorativismu jako kulturní centrum polské menšiny. Nyní upraven na hotel.
 kostel Nanebevzetí Panny Marie
580.0 m. n.m.
klášter dominikánů s kostelem sv. Mikuláš, kostel s farou, německý kostel, Banská Štiavnica
sakrální památky - klášter, zachovalý, příležitostně, Slovensko, Banskobystrický
V r. 1275 byl starší románský kostel předán dominikánům, kteří u něj založili klášter. Později sloužil evangelikům, následně jezuitům a od r. 1773 piaristům. Od r. 1776 chrám slouží jako farní. Klášter byl zbořen v r. 1933. U kostela je farní budova z 18. století spojená s areálem dřevěnou chodbou.

12. 01. 2022

 Mohauptova kašna
275.0 m. n.m.
technická památka, zachovalý, volně přístupno, Liberecký kraj, Česká Lípa
V Městském parku v České Lípě je kaskádovitá kašna. Vybudována r. 1924. Věnovaná německému hudebnímu skladateli Franzi Mohauptovi. Byl ředitelem českolipské dívčí školy. Členové pěveckého sboru se zasloužili o vybudování kašny. Nad kašnou bývala pamětní deska.
 pevnost Lenan
35.0 m. n.m.
pevnost, bunkr, chátrající, volně přístupno, Irsko, Donegal
Britská pevnost z r. 1895 kontrolovala ústí fjordu Lough Swilly do Atlantiku. Tři dělová stanoviště. Děla s dostřelem 9 km, od r. 1909 nová děla s dostřelem téměř 27 km. Během 1. svět. války fjord základnou britského námořnictva. V l. 1938-1952 pevnost obsazena irskou armádou, poté opuštěna.
 Hetov
400.0 m. n.m.
zámek - původní tvrz, zaniklý, není známo, Ústecký kraj, Bílina
Původně tvrz přestavěná na zámek ve stylu holandské renesance. Z důvodu založení radovesické výsypky srovnán se zemí.
 starý židovský hřbitov
345.0 m. n.m.
sakrální památky - židovské památky, chátrající, volně přístupno, Královéhradecký kraj, Náchod
Židé v Náchodě žili od poloviny 14. století a tzv. starý židovský hřbitov byl založen v první polovině 16. století. K ukládání zemřelých sloužil do roku 1925. Za 2. světové války jej zničili nacisté a teprve nyní pomalu prochází obnovou.

11. 01. 2022

 socha sv. Jana Nepomuckého
455.0 m. n.m.
sakrální památky - socha, monument, zachovalý, volně přístupno, Jihočeský kraj, Údolí
Barokní socha světce z pískovce v mírně podživotní velikosti. Stojí na zdobeném čtyřbokém hranolu s volutovým podstavcem na okraji mostu přes řeku Stropnici. Pochází z 1. čtvrtiny 18. století, v invokaci chronogram 1725. Památkově chráněná.
 kašna v Bílkově ulici
465.0 m. n.m.
technická památka, zachovalý, volně přístupno, Jihočeský kraj, Chýnov
Kamenná kašna ze 17. stol. Má urbanistickou cenu jako doklad umístění. Jednoduchý architektonický výraz. Kašna situována uprostřed křižovatky silnic. Parapet členěný nárožními a středovými a lizénovými výstupky. Kašna zapsána v seznamu památek od r. 1963.

10. 01. 2022

 kaple sv. Jana Nepomuckého pod Dolní branou
575.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, nepřístupno, Jihočeský kraj, Prachatice
Barokní kaple u Dolní brány z roku 1772. Jedná se o drobnou obdélnou kapli s výrazně členěným štítem. Průčelí zdobí pilastry, štít je ozdoben plochou kartuší. Boční stěny jsou prolomeny oválnými okénky. Interiér je zaklenut křížovou klenbou. Kaple je památkově chráněna od roku 1958.

09. 01. 2022

 Richmond
110.0 m. n.m.
Yorkshire
hrad, zřícenina, volně přístupno, Spojené království, Anglie
Hrad Richmond postaven r. 1066. Nejstarší budovy zahrnují dlouhé kamenné zdi a velký oblouk. Další opravy až v 19. stol. Tvrz upravena jako skladiště. Během druhé světové války využíván jako vězení. Památka národního významu, historická budova.
 Finkův kámen
678.0 m. n.m.
Finkstein, Finkenstein
ostatní - vyhlídka, zachovalý, volně přístupno, Liberecký kraj, Smržovka
Vynikající přírodní skalní vyhlídka Finkův kámen, pojmenovaná podle průmyslníka Finkeho, který se zasloužil o rozvoj města Smržovky, byla turisticky zpřístupněna dvěma německými spolky r. 1898, které nechaly vytesat schody a zabezpečit vrchol skaliska. Novější názvy místa se neujaly.
 automobilka Kaipan
600.0 m. n.m.
ostatní, zachovalý, příležitostně, Liberecký kraj, Smržovka
Kaipan, nejmenší česká automobilka se specializací na sportovní roadstery, sídlí od r. 2003 na horním okraji města Smržovka v budově bývalé továrny na trezory a konzervy. Vzor jejich výroby je vystaven jako upoutávka na domečku před budovou.
 kaple Panny Marie
455.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, nepřístupno, Jihočeský kraj, Údolí
Barokní obdélná návesní kaple s půlkruhovým závěrem, s volutovým štítem a šestibokou zvonicí s lucernou s cibulí, makovicí a křížem. Postavena koncem 18. století; dle V. Wagnera roku 1790. Na portálku letopočet 1799. Památkově chráněná.

08. 01. 2022

 kaple sv. Jana Nepomuckého
528.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, příležitostně, Vysočina, Zahrádka
Kaplička z r. 1800, tradiční kulturně-historická součást venkovského prostředí. Před vstupem pamětní kamenný kříž s korpusem Krista. Kaplička zděná, omítnutá, čtvercového půdorysu. Stanová šindelová střecha. Zvonička s oplechovanou cibulkou. Zapsána do seznamu památek r. 1963.
 sousoší Stávka na jámě Trojice
210.0 m. n.m.
pomník, památník, zachovalý, volně přístupno, Moravskoslezský kraj, Ostrava - Moravská Ostrava
Sousoší se nachází v centru města na travnaté ploše náměstí Dr. Edvarda Beneše. Je dílem sochaře Vladislava Gajdy a je věnováno památce hornické stávky z r. 1894, při které zemřelo 12 horníků.

07. 01. 2022

 socha sv. Jana Nepomuckého
338.0 m. n.m.
sakrální památky - socha, monument, zachovalý, volně přístupno, Pardubický kraj, Chornice
Pozdně barokní, autorsky neurčená socha pochází z r. 1754. Podstavec s rokokovými vázami po bocích. Na římse profilovaná patka nesoucí sochu světce. Stojí v klasickém kontrapostu oděn v kanovnické roucho. Doklad barokní zbožnosti. Socha restaurována. V seznamu kulturních památek od r. 1964.
 Údešice
245.0 m. n.m.
tvrz, zaniklý, volně přístupno, Středočeský kraj, Jarpice
Renesanční tvrz Údešice z konce 16. stol. byla během třicetileté války i s přilehlým dvorem vypálena a již nebyla obnovena. Dvůr se změnil na skupinu samot s dominantní sýpkou.
 kaple sv. Jana Nepomuckého
541.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, volně přístupno, Jihočeský kraj, Nové Hrady
Barokní kaple naproti novému zámku na rozcestí, postavená kolem roku 1730. Obdélná, s pilastry v průčelí a volutově tvarovaným štítem, se sedlově zvalbenou střechou. Ve výklenku v podobě grotty socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1731. Památkově chráněná.

06. 01. 2022

 Veterán Muzeum-Roděj
494.0 m. n.m.
ostatní - palác, dům, zachovalý, příležitostně, Jihočeský kraj, Jílovice
Muzeum historických vozidel v bývalé skladištní budově Hospodářského družstva na železničním nádraží Jílovice. Ve sbírce exponáty starší než 100 let. Přístupné po telefonické domluvě.
 socha Elišky Krásnohorské
205.0 m. n.m.
pomník, památník, zachovalý, volně přístupno, Hl.m.Praha, Praha 2-Nové Město
Pomník české básnířky, libretistky, spisovatelky a bojovnice za práva žen na vzdělání Elišky Krásnohorské stojí na okraji parku na pražském Karlově náměstí od r. 1931. Dílo z bílého rumunského mramoru vytvořila první česká profesionální sochařka Karla Vobišová-Žáková.

05. 01. 2022

 pečovatelský ústav diakonek s evangelickým kostelem
280.0 m. n.m.
Ząbkowice Śląskie
sakrální památky - klášter, zachovalý, nepřístupno, Polsko, dolnośląskie
Zakladatelem evangelických pečovatelských ústavů byl pastor Hermann Graeve. Klášter byl dokončen v r. 1874 a v r. 1895 došlo k vysvěcení kostela. Později vznikl dům Elim a škola. Po 2. světové válce byl klášter upraven pro bytové účely. Kostel v 70. letech vyhořel a stal se zříceninou.

04. 01. 2022

 dřevěný betlém
494.0 m. n.m.
ostatní, zachovalý, volně přístupno, Jihočeský kraj, Jílovice
Dřevěný betlém se sochami Svaté rodiny v životní velikosti v parčíku na návsi naproti kostelu sv. Jakuba Staršího v Jílovicích.
 kostel sv. Jana Křtitele
560.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Liberecký kraj, Janov nad Nisou
Farní kostel sv. Jana Křtitele v Janově nad Nisou postaven v letech 1800-1811. Stavba s novorenesančními prvky v 19. stol. významně upravována, vnitřní zařízení vesměs novobarokní. Bohoslužby se tu konají vždy 3. neděli každého měsíce.

03. 01. 2022

 kostel sv. Jakuba Staršího
494.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Jihočeský kraj, Jílovice
Původně jednolodní gotický kostel s trojboce ukončeným presbytářem z doby kol. r. 1300, hranolovou věží z r. 1695, barokní kaplí sv. Jana Nepomuckého a předsíní. Upraven koncem 15. století, r. 1710 barokně přistavěna kaple (P. I. Bayer), loď prodloužena r. 1891. Památkově chráněno.
 klášter cisterciáků s kostelem Nanebevzetí Nejsvětější Panny Marie a sv. Jakuba staršího
250.0 m. n.m.
klasztor cystersów Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Jakuba Starszego, Kamieniec Ząbkowicki
sakrální památky - klášter, zachovalý, příležitostně, Polsko, dolnośląskie
V r. 1210 založil vratislavský biskup Vavřinec proboštství. Gotický kostel postaven v l. 1290-1350 a klášter v l. 1318-1388. Areál mnohokrát zničen a obnoven. V l. 1681–1732 přestavěn v barokním slohu. V r. 1810 byl klášter zrušen. Kostel slouží jako farní a v klášteře sídlí Státní archiv.
 metropolitní kostel svatého Petra
York
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, volně přístupno, Spojené království, Anglie
První dřevěný kostel postaven r. 627. R. 630 stavba kamenného kostela. R. 1066 zde korunován Vilém I. Kostel několikrát vyhořel a pak opravován v normanském slohu. Za Jindřicha VIII. ustanoven první anglikánský arcibiskup. R. 1984 Yorská katedrála vážně poničena požárem. Oprava dokončena r. 2018.

02. 01. 2022

 Castle Carra
25.0 m. n.m.
hrad, zřícenina, volně přístupno, Irsko, Mayo
Hrad postavil někdy v období let 1238-1300 anglonormanský rod Stauntonů. V jeho rukou do 2. pol. 16. stol. V 15. stol. rozsáhle přestavěn. Palác hlavní obrannou a obytnou stavbou. V 17. až 19. stol. majetek rodu Lynch, byl ale nahrazen sousedním zámkem a zpustl. Dnes majetek státu.
 kostel Nanebevzetí Panny Marie
463.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Jihočeský kraj, Dvory nad Lužnicí
Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie z 19.století. Stojí ve středu obce. U kostela je hřbitov.
 kostel Nanebevzetí Panny Marie
463.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Jihočeský kraj, Dvory nad Lužnicí
Barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie z r. 1788 ve středu obce. Při kostele stojí fara a hřbitov. R. 1854 renovován hlavní oltář, kazatelna a hlavní vstup, v r. 1878 pak nový obraz a varhany. V interiéru se dále nachází rokoková kazatelna či nové lavice z r. 2010. Přístupný v době bohoslužeb.
 kamenný železniční viadukt
266.0 m. n.m.
technická památka, zachovalý, volně přístupno, Středočeský kraj, Bohouňovice I
Viadukt postaven r. 1900. Půdorysně esovitě zakřiven. Sedm půlkruhových oblouků o rozpětí 12 m. Stavěn z pískovcových kvádrů a žulových bloků. Pilíře mírně kónické. Patří k nejpůsobivějším objektům dopravního stavitelství na území středních Čech. R. 1991 prohlášen za nemovitou kulturní památku.

01. 01. 2022

 vodojem
415.0 m. n.m.
technická památka, zachovalý, volně přístupno, Jihočeský kraj, Mokré
Nízká zděná stavba na obdélném půdorysu se sedlovou střechou a lidovou plastikou "Leciána" na vrcholu štítu v průčelí. Pochází z roku 1875 - letopočet ve štítu vodojemu. Vnitřek jednoprostorový, bez vybavení a je zaklenut valenou klenbou. Technická památka.
 klášter piaristů s kostelem sv. Františka Xaverského
235.0 m. n.m.
klášter jezuitů s kostelem sv. Františka Xaverského, Trenčín
sakrální památky - klášter, zachovalý, příležitostně, Slovensko, Trenčiansky
Kostel s klášterem byl postaven v l. 1653–1657 italskými staviteli Pietrem a Gothardem Spazzo v raně barokním slohu. V r. 1708 areál vyhořel. Barokní obnova proběhla v letech 1709-1713. V r. 1773 klášter s kostelem přešel do rukou piaristů.

31. 12. 2021

 výklenková kaple Nejsvětější Trojice
389.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, volně přístupno, Jihočeský kraj, Litvínovice
Barokně-klasicistní výklenková kaple s bohatou reliéfní výzdobou, podle datace z roku 1834. Stojí na křižovatce účelových cest; její umístění pravděpodobně druhotné. Památkově chráněna.
 kostel sv. Petra a Pavla
390.0 m. n.m.
kostel s farou, Pfarrkirche Peter und Paul, Drosendorf Altstadt
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Rakousko, Dolní Rakousko
První zmínka o farním kostele pochází z r. 1153, kdy jej Oldřich z Perneku daroval nově založenému klášteru Geras (Jeruš), ke kterému farnost patří dodnes. Současný gotický kostel vznikl kolem r. 1515. V 18. století přestavěn barokně. Areál fary a kostela je obehnán kamennými zdmi.
 Dobrá Voda
862.0 m. n.m.
věž - rozhledna, zachovalý, volně přístupno, Jihočeský kraj, Horní Planá
Přes 36 m vysoká kovová rozhledna Dobrá Voda stojí od podzimu 2021 na vrchu stejného jména nad Horní Planou. Stojí na vrcholu ve Stifterově parku a doplňuje areál poutního kostela se zázračnou studánkou a Stifterovým pomníkem. Je trvale volně přístupná.
 fara
463.0 m. n.m.
ostatní - palác, dům, chátrající, nepřístupno, Jihočeský kraj, Dvory nad Lužnicí
Pozdně barokní jednopatrová budova fary vedle kostela Nanebevzetí Panny Marie. Postavena současně s kostelem ve 3. čtvrtině 18. století s hospodářským dvorem. Památkově chráněno.
 socha sv. Libora
487.0 m. n.m.
sakrální památky - socha, monument, zachovalý, volně přístupno, Olomoucký kraj, Jesenec
Barokní socha sv. Libora na hranolovém podstavci pochází z roku 1736. Světec oblečen v roucho biskupa. Na hlavě má mitru. V ruce biskupskou berlu. Pravá ruka v žehnajícím gestu. Doklad dobového uměleckého a náboženského cítění. R. 1973 zapsána do seznamu kulturních památek.

30. 12. 2021

 fara
433.0 m. n.m.
technická památka, zachovalý, příležitostně, Pardubický kraj, Křenov
Architektonicky cenná barokní patrová venkovská fara. Součást barokního architektonického komplexu spolu s kostelem. Na portálu vytesán nápis. Jednopatrová budova odprodána a funkci fary neplní. Muzeum kultury života a práce faráře. Také stylový hostinec. Zapsána r. 1964 jako kulturní památka.

29. 12. 2021

 památník lesní úzkorozchodné železnice
350.0 m. n.m.
Vígľaš
technická památka, zachovalý, volně přístupno, Slovensko, Banskobystrický
Úzkorozchodnou železnici na svoz dřeva o délce 26 km nechal v l. 1905-1907 zbudovat majitel panství Friedrich Herceg. V r. 1908 byla nasazena první parní lokomotiva. Ke zrušení železnice došlo v r. 1975. Jedinou památkou na ni je pomník s lokomotivou U 175.48, jeden krytý a dva oplenové vozy.
 pomník obětem II. světové války
463.0 m. n.m.
pomník, památník, zachovalý, volně přístupno, Jihočeský kraj, Dvory nad Lužnicí
Pomník stojí ve středu obce Dvory nad Lužnicí. Na něm je vyryto 19 jmen obyvatel obce, kteří padli za II. světové války.
 kaplička
214.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, příležitostně, Olomoucký kraj, Olomouc-Lazce
Lazce byly původně malá osada, nyní část Olomouce. Kaplička leží při silnici na Uničov. Postavena v roce 1841. Vedle kapličky stojí lípa svobody. U ní stával ještě kříž, ale ten zmizel. Kaplička je jednou z připomínek starých Lazců.
 pomník padlým v I. světové válce
463.0 m. n.m.
pomník, památník, zachovalý, volně přístupno, Jihočeský kraj, Dvory nad Lužnicí
Pomník postavený ve 20. století na památku padlým ve světové válce. Stojí v obci Dvory nad Lužnicí.
 klášter augustiniánů s kostelem sv. Augustina
200.0 m. n.m.
Augustinerkirche, Wien/Vídeň
sakrální památky - klášter, zachovalý, příležitostně, Rakousko, Vídeň
Klášter založil vévoda Fridrich I. Habsburský a dal jej augustiniánům, kteří zde působili v l. 1327-1836 do jeho zrušení. Od r. 1634, kdy byl chrám povýšen na dvorní farní kostel, se zde konaly svatební obřady členů habsburské a habsbursko-lotrinské dynastie. K návratu řeholníků došlo v r. 1951.

28. 12. 2021

 kříž u kostela Nanebevzetí Panny Marie
463.0 m. n.m.
sakrální památky - křížek, boží muka, zachovalý, volně přístupno, Jihočeský kraj, Dvory nad Lužnicí
Křížek pochází z konce 18. století. Stojí na návsi obce Dvory nad Lužnicí.
 kostel Panny Marie
283.0 m. n.m.
Semur-en-Auxois
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, volně přístupno, Francie
Začátky kostela jsou z 11. stol. Přestavěn ve 13. a 14. sol. Od r. 1739 kolegiátní kostel. Průčelí má dvě čtvercové věže, příčná loď osmibokou zvonici. Kruchta se třemi portály. Triforium zdobí vyřezávané hlavy. Apsida se třemi kaplemi. Kaple Sainte-Barbe s vitráží na památku amerických vojáků.