Historie vložených míst

Nově vložená místa můžete sledovat i v našem RSS kanále na http://rss.hrady.cz

01. 12. 2020

 fojtství
ostatní - palác, dům, zachovalý, přístupno příležitostně, Olomoucký kraj, Lipová-lázně
Existence rychty- fojtství (šoltézství) je v Dolní Lipové doložena od 17. století. Současná klasicistní podoba stavby s volutovým štítem pochází z doby kolem roku 1800. Dnes kulturní památka ČR.
 vodopád na Černém potoce
630.0 m. n.m.
voda - vodopád, zachovalý, nepřístupno, Liberecký kraj
Až sedm metrů vysoký vodopád na Černém potoce přepadávající přes velký balvan to nehluboké tůně. Jedná se o nejvyšší vodopád v Jizerských horách

30. 11. 2020

 vodopády svatého Wolfganga
650.0 m. n.m.
Wolfgangovy vodopády
voda - vodopád, zachovalý, nepřístupno, Jihočeský kraj, Vyšší Brod
Vodopády najdeme na Opatské stezce I., která začíná u vstupní Rožmberské brány kláštera ve Vyšším brodě. Nachází se na říčce Menší Vltavici (cca 1,5 km od kláštera). Jedná se o skupinu mimořádně vysokých vodních kaskád po celé cestě, která vrcholí právě největší kaskádou - vodopádem sv. Wolfganga.
 boží muka
242.0 m. n.m.
sakrální památky - křížek, boží muka, zachovalý, nepřístupno, Středočeský kraj
Boží muka z konce 18. stol. Zděný omítnutý hranolový sloup. Nástavec s vpadlinami a novodobými obrázky. Sloup ukončuje římsa a nástavec krytý stanovou taškovou stříškou. Práce lidového mistra. Památkově chráněno od r. 1966.
 kostel sv. Petra a Pavla
407.0 m. n.m.
sakrální památky, zachovalý, přístupno příležitostně, Jihočeský kraj, Nákří
Původně gotický kostel z 1. pol. 14. století (nejstarší záznam v pamětní knize fary k r. 1345). Upraven barokně a přistavěna průčelní věž (1719 -20 - arch. P.I. Bayer - ve službách knížat ze Schwarzenbergu). V r. 1897 byl rozšířen a restaurován, pak ještě poč. 21. stol.. Přístupný při bohoslužbách.

29. 11. 2020

 výklenková kaplička sv. Jana Nepomuckého
407.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, nepřístupno, Jihočeský kraj, Nákří
Obdélná zděná výklenková kaplička sv. Jana Nepomuckého, ukončená trojúhelníkovým štítem vrcholícím kovovým křížkem. V průčelí půlválcová nika s obrazem sv. Jana Nepomuckého. Svým umístěním při hlavní silnici je výrazným krajinotvorným a urbanistickým prvkem a zároveň je dokladem lidové zbožnosti.
 Litovany
410.0 m. n.m.
tvrz, zaniklý, nepřístupno, Vysočina, Litovany
Zcela zaniklá tvrz poprvé zmiňována v roce 1373, kdy na ní sídlili příslušníci rodu Milotů. Poslední zmínka je z roku 1493, kdy Václav z Kbelova zapsal ves i s tvrzí Hynkovi z Bačkovic. Dnes je celé tvrziště zastavěno vesnickými usedlostmi a domky.
 socha sv. Jana Nepomuckého
sakrální památky - socha, monument, zachovalý, nepřístupno, Jihomoravský kraj, Vranov nad Dyjí
Sochu sv. Jana Nepomuckého nechala zhotovit Marie Anna hraběnka z Althannu v roce 1731. Roku 2016 byla památkově chráněná socha zrestaurována.
 kaple sv. Josefa
310.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, nepřístupno, Jihomoravský kraj, Vranov nad Dyjí
Stavba vznikla pravděpodobně v 19. století. Otář s obrazem sv. Josefa v r. 1866 zhotovil a daroval Josef Doré z nedaleké manufaktury na výrobu keramiku. V r. 1927 a 2015 proběhly renovace.
 Doubravice nad Svitavou
tvrz, přestavěno, volně přístupno, Jihomoravský kraj, Doubravice nad Svitavou
Zaniklá tvrz byla založena ihned po zničení nedalekého hradu. Uvádí se, že k tomu došlo kolem roku 1447. Dnes stojí na jejím místě úplně přestavěná budova, v níž je umístěna dřevovýroba.
 boží muka
290.0 m. n.m.
sakrální památky - křížek, boží muka, zachovalý, nepřístupno, Olomoucký kraj, Velká Kraš
Boží muka jsou na tomto místě prvně prokazatelně doložena na císařském povinném otisku map stabilního katastru Slezska z roku 1836. V roce 2015 byla provedena rekonstrukce.

28. 11. 2020

 výklenková kaple sv. Petra
413.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, nepřístupno, Jihočeský kraj, Boršov nad Vltavou
Výklenková kaple sv. Petra je čtyřboká hranolová zděná omítnutá stavba se segmentově zaklenutým vrcholem. Datována je chronogramem do r. 1716. V průčelí má nárožní pilastry, nesoucí profilovanou římsu. Na vrcholu pískovcová socha Panny Marie. Ve výklenku nástěnná malba sv. Petra. Kulturní památka.
 kaple sv. Cyrila a Metoděje
450.0 m. n.m.
Horní kaple, Mathonova kaple
sakrální památky - kaple, zachovalý, volně přístupno, Olomoucký kraj, Slavětín
Kapli nechali v letech 1887-1888 postavit dr. František Mathon a Placidus Johannes Mathon k uctění památky jejich otce J. Mathona. Dne 23.9.1888 byla slavnostně vysvěcena farářem Janem Zbořilem z Měrotína.
 socha sv. Jana Nepomuckého
266.0 m. n.m.
sakrální památky - socha, monument, zachovalý, nepřístupno, Středočeský kraj, Kluky
Sloup se sochou Madonny z roku 1879. Sloup nese osmibokou kaplici. Reliéfy na sloupu zobrazují světce. Na vrcholu na obláčku kamenná socha zobrazující milostnou sochu typu Panny Marie mariazellské.
 socha sv. Jana Nepomuckého
266.0 m. n.m.
sakrální památky - socha, monument, zachovalý, nepřístupno, Středočeský kraj, Kluky
Plastika sv. Jana Nepomuckého z druhé poloviny 18. stol. Zhotovena z pískovce. Podstavec ukončen původní kamennou římsou. Plastika v podživotní velikosti. Oděn v obvyklý šat, na hlavě biret. Práce lidového mistra. Kulturní památka od r. 1966.
 kaplička sv. Jana Nepomuckého
413.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, nepřístupno, Jihočeský kraj, Boršov nad Vltavou
Kaplička je větších rozměrů s hlubokým výklenkem zaklenutým valenou klenbou a se sochou sv. Jana Nepomuckého. Svým umístěním při hlavní silnici je výrazným krajinotvorným a urbanistickým prvkem a zároveň je dokladem lidové zbožnosti. Pojetím odpovídá kulturní památce o státní památkové péči.

27. 11. 2020

 zaniklá kaple
Dolní kaple
sakrální památky - kaple, zaniklý, nepřístupno, Olomoucký kraj, Slavětín
Návesní barokní kaple neznámého patrocinia je prvně prokazatelně doložena na mapě z r. 1834, ale jistě vznikla mnohem dříve. Stavba sloužila jako zvonice a ke konání májových pobožností, ale mše se zde nekonaly. Barokní kaple zanikla někdy v polovině 20. století.
 výklenková kaple P. Marie
413.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, nepřístupno, Jihočeský kraj, Boršov nad Vltavou
Výklenková zděná omítnutá kaple P. Marie na obdélném půdorysu, s valbovou střechou z 19. století (v nice datována do r. 1907). V průčelí je stlačeně valená nika uzavřená mříží. Nad římsou se zvedá převýšený lichoběžníkový štít, ukončený dvouramenným kovovým křížkem. Kulturní památka od r. 1958.
 předměstská usedlost
252.0 m. n.m.
ostatní - palác, dům, zachovalý, volně přístupno, Středočeský kraj
Empírová usedlost z doby kolem roku 1830 se starší renesanční částí. Jádrem je patrová obytná stavba. Obytné budovy s bohatě zdobenou fasádou. K levému křídlu přiléhá ohradní zeď s bránou do dvora. Od r. 1966 chráněná kulturní památka.

26. 11. 2020

 kostel sv. Jakuba Většího (Staršího)
413.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Jihočeský kraj, Boršov nad Vltavou
Zachovalý, původně gotický kostel ze 14. století (loď), koncem 15. stol. přestavěn a přistavěna pozdně gotická věž s dlátkovou střechou, další přestavby v průběhu 18. - 20. stol. (kruchta, oratoř, předsíň). V interiéru hodnotné nástěnné malby sv. Kryštofa z 16. století. Přístupný v době bohoslužeb.

25. 11. 2020

 kaplička sv. Anny
330.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, nepřístupno, Jihočeský kraj, Homole
Výklenková kaplička sv. Anny pochází z 2. poloviny 19. století. Lidová, s prvky selského baroka - klasicismu. Obdélná s nízkou valbovou taškovou střechou, prolomená hlubokou nikou s novodobým obrazem sv. Anny, vyučující P. Marii a uzavřená mříží. Stojí na trojsměrném rozcestí u dvora Koroseky.
 boží muka
408.0 m. n.m.
sakrální památky - křížek, boží muka, zachovalý, nepřístupno, Olomoucký kraj, Mírov
Pilířová boží muka z pískovce vysoké 3 m. V horní části s deskou na hlavici sloupu. Na ní osazena kaplice. V orámovaných plochách kaplice reliéfy. Boží muka jedna z nejstarších v regionu. Památkově chráněno od r. 1964.

24. 11. 2020

 dvůr Koroseky
430.0 m. n.m.
ostatní - palác, dům, přestavěno, volně přístupno, Jihočeský kraj, Homole
Bývalý panský dvůr, jehož čtyři přízemní křídla obklopují prostorné čtvercové nádvoří. Má barokní podobu, starší renes. zdivo se snad zachovalo ve východním křídle (renesanční tvrz - Jindřich Častolár z Dlouhé Vsi v letech 1575-1579; zanikla při barokních přestavbách na panský dvůr). Nepřístupný.
 kaple sv. Jana Křtitele
370.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, přístupno příležitostně, Olomoucký kraj, Loučka
Kaple sv. Jana Křtitele byla postavena v r. 1838 na místě původní dřevěné zvoničky. Kolem r. 2010 proběhla rekonstrukce kaple patřící pod správu římskokatolické farnosti Cholina.
 Voříškův (Robmhápův) dvůr
381.0 m. n.m.
ostatní - palác, dům, zachovalý, volně přístupno, Jihočeský kraj, České Budějovice
Předměstský dvůr, sloužící jako šlechtické a později vrchnostenské sídlo. Pův. z 2. poloviny 14. stol., přestavěn v 19. stol. Reprezentativní část byla v patrovém severozápadním nároží. Zachovány klenuté prostory a v patře barokní a klasicistní štuky. Soukromý majetek.
 socha sv. Jana Nepomuckého
241.0 m. n.m.
sakrální památky - socha, monument, zachovalý, nepřístupno, Olomoucký kraj, Senice na Hané
Barokní kamenosochařská práce z 1. pol. 18. stol. Na podstavci reliéf znaku olomouckého kapitulního děkana. Nad římsou socha sv. Jana Nepomuckého. Oběma rukama drží kříž. Kulturní památka chráněná od r. 1981.

23. 11. 2020

 socha sv. Floriána
266.0 m. n.m.
sakrální památky - socha, monument, zachovalý, nepřístupno, Středočeský kraj, Kluky
Socha sv. Floriána z poloviny 18. století. Materiál pískovec. Neomítnutý podstavec z nepravidelných kamenů. Sv. Florián v podživotní velikosti. Postava oděná v šat římského vojáka. Kulturní památka chráněná od r. 1966.
 kostel sv. Jiří
365.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Jihočeský kraj, Purkarec
Zachovalý raně gotický kostel z doby kolem r. 1300 (presbytář a portál na jižní straně lodi), upraven barokně na přelomu 17. a 18. stol. do dnešní podoby, věž přistavěna v r. 1879 (nahradila původní dřevěnou zvonici z r. 1694). Zařízení kostela rokokové z r. 1780. Přístupný při bohoslužbách.

22. 11. 2020

 Síň voroplavby na Vltavě
365.0 m. n.m.
ostatní - palác, dům, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Jihočeský kraj, Purkarec
Regionální muzeum připomíná nelehkou práci a zašlou slávu voroplavby. Spolek Vltavan v Purkarci (spolek plavců vorařů a pobřežních) byl založen v r. 1902. Jím založené muzeum od r. 1977 sídlilo v domku paní Šlechtové a nyní je od r. 1995 zde. Přístupné v návštěvních hodinách (i mimo na tel.).
 klášter redemptoristů s kostelem Božského Srdce Páně
350.0 m. n.m.
sakrální památky - klášter, zachovalý, přístupno příležitostně, Olomoucký kraj, Bílsko
Kostel Božského Srdce Páně s klášterem redemptoristů byl postaven v l. 1902-1903. Dne 4. října 1903 byl kostel slavnostně vysvěcen olomouckým arcibiskupem dr. Theodorem Kohnem. V současnosti kostel slouží jako filiální a klášterní budova je využívána k potřebám obecního úřadu.
 kostel sv. Prokopa a sv. Jana Křtitele
381.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Jihočeský kraj, České Budějovice
Kostel již z počátku 13. století (raně gotický presbytář a sakristie, portál ve věži) na místě původní osady Budivojovice. Jeho nynější podoba je však výsledkem pozdně gotické přestavby kolem r. 1461 a pozdějších úprav. Nástěnné malby z konce 16. století. Empírové náhrobky. Přístupný příležitostně.
 Libív
460.0 m. n.m.
tvrz, zaniklý, volně přístupno, Jihočeský kraj, Libív
Patrně středověké a raně novověké drobné sídlo (dvorec či tvrz). První zmínka je až z r. 1484 (Rynart Pakosta z Libívě). Místo, kde stála, není známo. Hypoteticky lze jen uvažovat o rozlehlé usedlosti č. p. 2, která je zcela přestavěna. Soukromý majetek - nepřístupný.
 socha sv. Jiljí
238.0 m. n.m.
sakrální památky - socha, monument, zachovalý, nepřístupno, Olomoucký kraj, Senice na Hané
Kamenosochařská práce sakrálního charakteru z 30. let 18. stol. Materiál sochy pískovec. Na kamenném nízkém soklu socha sv. Jiljí v poustevnickém rouchu s laní. Kvalitní sochařská práce. Socha památkově chráněna od r. 1981.

21. 11. 2020

 boží muka
460.0 m. n.m.
sakrální památky - křížek, boží muka, zachovalý, nepřístupno, Jihočeský kraj, Libív
Boží muka z 2. poloviny 19. století, tzv. týnský typ. Tvoří jej litinový krucifix usazený na vysokém žulovém podstavci, který se směrem nahoru zužuje. Kulturní památka - památkově chráněno od 3. 5. 1958. Volně přístupná.
 kaple sv. Jana Nepomuckého
381.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, přístupno příležitostně, Středočeský kraj, Doksy
Kaple sv. Jana Nepomuckého vznikla ve 2. pol. 18. stol. Je situována na návsi. Orientována vstupním průčelím k silnici. Stavba se zvoncovým nástavcem. Nezaměnitelně spoluvytváří prostor návsi. Památkově chráněno od r. 1967.
 klášterní kostel Panny Marie a sv. Mikuláše
325.0 m. n.m.
Maria Laach
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, nepřístupno, Německo, Porýní-Falc
Opatství Maria Laach je středověký benediktinský klášter. Založen roku 1093. Mohutný klášterní kostel patří mezi vrcholné románské stavby. Trojlodní bazilika se dvěma chóry. Od r. 1956 probíhala restaurace kostela. Vnitřek kostela po restaurování poměrně prostý. Kostel má šest zvonů a velké varhany.

20. 11. 2020

 výklenková kaplička se smírčím křížem
350.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, nepřístupno, Olomoucký kraj, Bílsko
Výklenková kaplička a smírčí kříž spolu tvoří jeden památkový soubor. Smírčí kříž je dokladem jedné z forem výkonu trestu zřejmě z 16.-17. století. Výklenková kaple je drobnou lidovou architekturou sakrálního charakteru z počátku 19. století.

19. 11. 2020

 Sárospatak
110.0 m. n.m.
Rákóczi vár
zámek - hrad přestavěný na zámek, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Maďarsko
Novověký hrad založil Petr Perenyi v 1. pol. 16. stol. Starší Červenou věž mohl postavit Štěpán Paloczi v 2. pol 15. stol. V letech 1616-1711 majetek rodu Rákoczi. Za nich hrad přestavěn na zámek. Několikrát obsazen císařským vojskem. V letech 1875-1945 patřil Windischgrätzům.
 mariánský sloup
376.0 m. n.m.
sakrální památky - socha, monument, zachovalý, nepřístupno, Středočeský kraj, Družec
Ukázka kamenické práce místního původu. Pochází z roku 1674. Toskánský sloup vysoký asi 4 m. Sloup tesaný z pískovce, zakončen toskánskou hlavicí, dole patkou. Na podstavci stojí drobná plastika P. Marie s Ježíškem na levé ruce. Sloup památkově chráněn od r. 1967.

17. 11. 2020

 městský dům
255.0 m. n.m.
ostatní - palác, dům, zachovalý, volně přístupno, Středočeský kraj, Čáslav
Dům s věží, postavený na zbytku bývalého opevnění. Z hlavní části domu vystupuje bašta jako podnož. Dům má středověké jádro. Přestavba na poč. 19. stol. Trojosé průčelí věže členěno lizénami. Severovýchodní fasáda tvořena režnou kamennou hradební zdí. Kulturní památka od r. 1987.

15. 11. 2020

 smírčí kříž
243.0 m. n.m.
ostatní - smírčí kámen, zachovalý, nepřístupno, Olomoucký kraj, Senice na Hané
Smírčí kříž je laická kamenická práce neznámého autora. Vznik pravděpodobně v průběhu 16. stol. Pískovcový, s rameny a hlavou „do kulata“. Na přední straně má vyryto kopí. Kulturní památka památkově chráněná od r. 1964.

14. 11. 2020

 socha Panny Marie Bolestné
285.0 m. n.m.
sakrální památky - socha, monument, zachovalý, nepřístupno, Středočeský kraj, Slaný
Původní socha Panny Marie Bolestné pochází z poč. 18. stol. Z aleje před klášterem přestěhována do kláštera. V roce 2015 město Slaný nechalo sochu zrestaurovat. Opětovně postavena v aleji před klášterem.
 Rájec nad Svitavou
310.0 m. n.m.
Starý zámek
zámek, zaniklý, nepřístupno, Jihomoravský kraj, Rájec nad Svitavou
Zcela zaniklý starý zámek, jenž vznikl za Bernarta Drnovského z Drnovic kolem roku 1570, a to přestavbou původní tvrze někdy označované jako dolní hrad. Zámek v první polovině 18. století zcela vyhořel a již nebyl obnoven. Dnes je v místě zámecký park.
 Rájec nad Svitavou
330.0 m. n.m.
Horní hrad
hrad, zaniklý, nepřístupno, Jihomoravský kraj, Rájec nad Svitavou
Zcela zmizelý hrad či tvrziště na návrší Hradisko, jehož vznik není přesně datován. V roce 1376 jej prodali Heřman a Všebor z Rájce Buňkovi z Mostišť. V roce 1412 se Horní hrad uvádí jako pustý.

13. 11. 2020

 socha Panny Marie Bolestné
389.0 m. n.m.
sakrální památky - socha, monument, zachovalý, nepřístupno, Středočeský kraj, Kamenné Žehrovice
Socha je lidová kamenická práce z pol. 18. stol. Zhotovena z pískovce. Na hranolovém podstavci dřík s tvarovanými zrcadly. Patrny zbytky nečitelného nápisu. Socha Panny Marie hrubě tesaná v tradičním zřaseném rouchu. Památkově chráněno od r. 1967.
 kostel sv. Františka z Assisi
240.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Olomoucký kraj, Vidnava
Gymnaziální kostel sv. Františka z Assisi z let 1896-1898 je ojedinělou ukázkou slezské reprezentativní církevní architektury konce 19. století na našem území. K vysvěcení došlo 19. října 1898. Kostel se dochoval v téměř nedotčené původní podobě a patří ke kulturním památkám ČR.

12. 11. 2020

 sloup se sochou sv Floriána
243.0 m. n.m.
sakrální památky - socha, monument, zachovalý, nepřístupno, Olomoucký kraj, Loučany
Kamenný sloup se sochou sv. Floriána z roku 1818. Podstavec zdoben reliéfem Panny Marie Bolestné. Na vrcholu sloupu kamenná deska, na ní postava sv. Floriána. Rukou přidržuje praporec, u nohy hořící objekt. Kulturní památka od r. 1981.
 Podměstský mlýn
245.0 m. n.m.
mlýn - vodní, zachovalý, volně přístupno, Středočeský kraj, Čáslav
Podměstský mlýn pochází z 16. století. Areál s ohradní zdí s branami a fragmentem technického zařízení. Mlýn dokladem zástavby původního předměstí, součást středověkého města. Jednopatrová podélná budova. K mlýnu patří dvě klasicistní zděné brány. Mlýn památkově chráněn od r. 1966.

11. 11. 2020

 kostel sv. Jana Křtitele
620.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Moravskoslezský kraj, Rudná pod Pradědem
Nejstarší kostel ve Staré Rudné byl nepochybně dřevěný a mohl vzniknout již ve 13. století. Později postaven zděný. Současná podoba kostela zasvěceného sv. Janu Křtiteli pochází z roku 1812. U kostela byl hřbitov a fara.

10. 11. 2020

 socha Panny Marie Bolestné
402.0 m. n.m.
sakrální památky - socha, monument, zachovalý, nepřístupno, Olomoucký kraj, Mírov
Barokní sloup se sochou Panny Marie Bolestné. Pochází z roku 1706. Stojí u rohu kostela. Vytvořen z maletínského pískovce. Od roku 2007 zařazen mezi chráněné kulturní památky.

09. 11. 2020

 busta spisovatele Rudolfa Slobodu
154.0 m. n.m.
Bratislava-Devínska Nová Ves
pomník, památník, zachovalý, nepřístupno, Slovensko, Bratislavský
Rudolf Sloboda byl slovenský spisovatel. Pomník darovalo Ministerstvo kultury Devínskej Novej Vsi. Autorem busty je Alexander Ilečko. Bratislavská městská část ji osadila v roce 1998. Výhrady jsou ale k nevhodnému podstavci i k místu, kde pomník stojí.

08. 11. 2020

 zvonice s přístavbou
440.0 m. n.m.
sakrální památky - zvonice, zachovalý, přístupno příležitostně, Olomoucký kraj, Budětsko
Současná zvonice byla postavena na místě starší dřevěné někdy kolem r. 1765. Ke zvonici přiléhalo skladiště a šatlava. Dnes stavba slouží jako hasičská zbrojnice. Ve zvonici je zavěšen zvon z r. 1765 s reliéfy světců - sv. Františka Serafínského a sv. Jana Nepomuckého.
 měšťanský dům
257.0 m. n.m.
ostatní - palác, dům, zachovalý, volně přístupno, Středočeský kraj, Čáslav
Gotický dům, součást historické zástavby. Upravován kolem roku 1800. Řadový dům s loubím, kamenným obkladem, obloučkovými štíty, atikou a polovalbovou střechou. Vysoká sedlová střecha. Podloubí na trojici pilířů. Interiéry jsou částečně klenuté. Dům památkově chráněn od r. 1966.

07. 11. 2020

 socha sv. Antonína Paduánského
263.0 m. n.m.
sakrální památky - socha, monument, zachovalý, nepřístupno, Středočeský kraj, Slaný
Socha sv. Antonína Paduánského pochází z roku 1734. Původně stála před františkánským klášterem. V 19. stol. nahrazena kopií od A. Havla. V r. 2011 zrestaurována. Nyní stojí ve Vinařického ulici pod kostelem sv. Gotharda.

06. 11. 2020

 Staré Hory
490.0 m. n.m.
zámek, zachovalý, volně přístupno, Vysočina, Jihlava-Staré Hory
Zámeček, jehož stavitel je neznámý stejně jako datum jeho výstavby, je poprvé zachycen na mapě I. vojenského mapování z let 1764-1768. Po roce 1800 jej získal Josef Heller, jehož rod vlastnil zámek až do 20. let 20. století. V 90. letech přešel do soukromých rukou.
 kaple sv. Anny
440.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, přístupno příležitostně, Olomoucký kraj, Budětsko
Kapli nechala na své náklady postavit Anna Műllerová. Stavbu provedl kolem r. 1900 stavitel Antonín Valenta z Konice. Slavnostní svěcení kaple a mramorového kříže z r. 1900, stojícího u vchodu, proběhlo v neděli dne 14. června 1903.
 socha Ježíše Krista
373.0 m. n.m.
sakrální památky - socha, monument, zachovalý, nepřístupno, Středočeský kraj, Družec
Socha Ježíše Krista pochází z roku 1914. Původně stála na návsi. Restaurována v roce 2009. Nově umístěna pod kostelem. Slavnostní vysvěcení 5. prosince 2009. Nové místo je důstojným místem pro umístění sochy.

05. 11. 2020

 socha Ecce Homo
240.0 m. n.m.
sakrální památky - socha, monument, zachovalý, nepřístupno, Olomoucký kraj, Senice na Hané
Socha Ecce Homo pochází z 1. pol. 18. stol. Na římse na hladkém stupni je umístěna postava Krista. Oděna ve zvlněnou bederní roušku a plášť. Tvář obrácena k pravému rameni. Na hlavě má trnovou korunu. Socha je nadprůměrné kvality. Od r. 1964 památkově chráněná kulturní památka.

04. 11. 2020

 Sedlatice
630.0 m. n.m.
Sedlatitz
zámek, zřícenina, nepřístupno, Vysočina, Sedlatice
Barokní zámek začal budovat v roce 1703 probošt premonstrátské kanonie v Nové Říši Bernard Leupold z Lowenthalu pro občasný pobyt příslušníků kláštera. Na počátku 19. století přestal plnit rezidenční funkci a přeměnil se v budovu dvora. V roce 1948 přešel do majetku státu. Dnes je zborcený a čeká ho úplný zánik.
 kaple Panny Marie
270.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, nepřístupno, Olomoucký kraj, Velká Kraš
Památkově chráněná samostatně stojící drobná klasicistní kaple Panny Marie pravděpodobně pochází z konce 19. století. Je dokladem zbožné úcty původních obyvatel a malebnou součástí kulturní krajiny.
 kaple Navštívení Panny Marie
242.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, přístupno příležitostně, Středočeský kraj, Močovice
Klasicistní kaple vystavěna roku 1831. Roku 1872 přestavěna, r. 1875 ještě zlepšena a zařízena. V r. 1916 odebrány zvony pro válečné účely, taktéž nové zvony za druhé světové války. Důkladná rekonstrukce kaple proběhla v roce 2009.

03. 11. 2020

 Husův sbor
254.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Středočeský kraj, Čáslav
Styl klasicizující moderny. Pochází z roku 1925, architekt Bohumil Kozák. Symetrický objekt s vyvýšenou středovou partií. Ve střední části je halový prostor modlitebny. Nad středem korunní římsa a nad ní atika. Nad středním průčelí bronzový kalich. Na seznamu kulturních památek od r. 1987.
 boží muka
450.0 m. n.m.
sakrální památky - křížek, boží muka, zachovalý, nepřístupno, Olomoucký kraj, Budětsko
Tříboká zděná boží muka asi z 18. stol. Sakrální stavba je v těchto místech poprvé doložena na I. vojenském mapování - josefském z let 1764-1783. V nice na čelní straně je obraz Panny Marie s Ježíškem.

02. 11. 2020

 kaple Panny Marie
440.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, přístupno příležitostně, Olomoucký kraj, Budětsko
Samostatně stojící drobná zděná kaple Panny Marie pravděpodobně pochází z konce 18. století. Stavba je kulturní památkou ČR.