Historie vložených míst

Nově vložená místa můžete sledovat i v našem RSS kanále na http://rss.hrady.cz

28. 03. 2023

 smírčí kříž
516.0 m. n.m.
smírčí kříž Baba
sakrální památky - křížek, boží muka, zachovalý, volně přístupno, Jihočeský kraj, Otěvěk
Kamenný žulový smírčí kříž na rozcestí vedle božích muk. Ojedinělá památka tohoto druhu v Jihočeském kraji. Památkově chráněný.
 socha Václava Hanky
275.0 m. n.m.
pomník, památník, zachovalý, volně přístupno, Královéhradecký kraj, Hořiněves
Před roubeným rodným domem Václava Hanky (1791-1861), původně zájezdním hostincem, byla r. 1890 umístěna jeho kamenná socha na vysokém podstavci. Jejím autorem je významný český sochař přelomu 19. a 20. století Mořic Černil.
 kostel sv. Josefa
290.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Královéhradecký kraj, Vlčkovice v Podkrkonoší
Farní kostel sv. Josefa ve Vlčkovicích byl postaven v letech 1849–1850 na místě původní barokní kaple Panny Marie z r. 1703. Je to intaktně dochovaná empírová sakrální stavba, urbanistická dominanta obce. Farnost administrována ex currendo z Hořiček, nedělní bohoslužby jednou měsíčně.
 výklenková kaplička
474.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, volně přístupno, Jihočeský kraj, Staré Hodějovice
Barokní zděná sloupková výklenková kaplička obdélného půdorysu s půlkruhovým štítem a půlkruhově zaklenutou nikou. Pochází z 18. století. Památkově chráněná.
 kaple Bolestivé Matky Boží
290.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, volně přístupno, Královéhradecký kraj, Dubenec
Prostá barokní kaple postavena místním farářem Böhmem r. 1720. Na začátku 70. let 20. století vykradena a dveře poničeny. V r. 1978 kaplička opravena místními nadšenci v čele s panem Vejrem ze sousedních Velichovek.

27. 03. 2023

 Terčino údolí
500.0 m. n.m.
Tereziino, Terezčino, Theresienthal.
příroda, zachovalý, volně přístupno, Jihočeský kraj, Nové Hrady
Přírodně krajinářský park, dnes na ploše 138,3 ha
 Terčino údolí
500.0 m. n.m.
Tereziino, Terezčino, Theresienthal.
příroda, zachovalý, volně přístupno, Jihočeský kraj, Nové Hrady
Pův. přírodně krajinářský park založený r. 1756 na popud hraběnky Terezie hrabětem Johannem Nepomukem Josefem Buquoyem a nazván jejím jménem. Park postupně doplněn mnoha romantickými stavbami a umělým vodopádem. Parkem prochází naučné stezky. Národní přírodní památka, objekty též památkově chráněné.
 kostel sv. Josefa
290.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Královéhradecký kraj, Dubenec
Kostel sv. Josefa v Dubenci vybudován v letech 1736-1738 se začleněním zbytků staršího kostela z doby kolem r. 1600. Hlavní oltář se sousoším sv. Rodiny z r. 1740 od Jiřího Fr. Pacáka, hlavního sochaře jezuitů ze Žirče. Kostel nyní užíván řeckokatolickou církví.
 kostel Nejsvětější Trojice
270.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Královéhradecký kraj, Litíč
Kostel Nejsvětější Trojice v Litíči stojí na hřbitově na návrší nad obcí. Nahradil původní renesanční stavbu z r. 1586. Původní kostel zbořen r. 1860 a v letech 1860–1861 postaven kostel současný v novorománském slohu. Nyní v majetku obce, církevně využíván jen příležitostně.
 kaple Svaté Rodiny
402.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, příležitostně, Liberecký kraj, Mařenice
Kaple Sv. Rodiny pochází z 2. pol. 18. stol. Stojí mezi dvěma stromy. Zachovalá a udržovaná jednoduchá stavba čtvercového půdorysu. Sedlová stříška krytá bobrovkami. Na bocích niky. Uvnitř jednoduchý dřevěný kříž s hlavou Krista. Kaple téměř zničena koncem 20. stol. V r. 2009 nově postavena.
 Vyšný Kubín
470.0 m. n.m.
Dolný kaštieľ
zámek, zachovalý, příležitostně, Slovensko, Žilinský
V 17. století nechal Beňadik Kubínyi postavit na místě starší stavby nové renesanční sídlo. Upraveno v 18. a 19. století. Po znárodnění ve 20. století byl r. 1989 navrácen rodině Kubínských. V r. 2010 byla novým majitelem zahájena rekonstrukce. Dnes slouží jako hotel s restaurací.

26. 03. 2023

 fara a kaplanka
400.0 m. n.m.
sakrální památky, zachovalý, nepřístupno, Zlínský kraj, Valašské Klobouky
Fara postavena r. 1782, deset let po pozdně barokní přestavbě kostela. Rozměrná jednopatrová obdélná stavba s vysokou valbovou střechou. Jižně od fary stojí kaplanka, přízemní obdélná stavba s valbovou střechou. Mezi nimi je průjezd do farního dvora. Součást městské památkové zóny.
 kostel sv. Petra a Pavla
290.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Královéhradecký kraj, Zaloňov
Novogotický kostel sv. Petra a Pavla v Zaloňově pochází z let 1898-1900 a nahradil barokní stavbu z 18. století. Je filiální v římskokatolické farnosti při děkanství Jaroměř a konají se v něm pravidelné bohoslužby.
 návesní kaple Panny Marie Lurdské
490.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, nepřístupno, Jihočeský kraj, Březí
Návesní kaple obdélného půdorysu s trojbokým uzávěrem, krytá sedlovou, v uzávěru polovalbovou taškovou střechou. V průčelí mohutný hrotitý portál vstupu. Na hřebeni střechy šestiboká zvonička s jehlancovou stříškou. Po pravé straně portálu vstupu kříž na kamenném podstavci. Pozůstatek zaniklé obce.

25. 03. 2023

 kostel Proměnění Páně
320.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Královéhradecký kraj, Velichovky
Renesanční kostel Proměnění Páně ve Velichovkách založil r. 1616 Hannibal z Valdštejna. Upravován v 18. a 19. stol. a r. 1930. Zařízení vesměs rokokové. Nyní filiální kostel ve farnosti Jaroměř s pravidelnými sobotními bohoslužbami.
 Holohlavský rybník
250.0 m. n.m.
Pazderní rybník
voda - rybník, zachovalý, volně přístupno, Královéhradecký kraj, Holohlavy
Holohlavský rybník je vodní plocha o rozloze necelých 4 ha, která svého času fungovala v úzké souvislosti se zdejší pazdernou, a proto se původně nazývala Pazderní rybník.
 barokní sýpka
360.0 m. n.m.
technická památka, zachovalý, příležitostně, Liberecký kraj, Lvová
Sýpka pravděpodobně vznikla v průběhu 17. stol. Zděná, omítnutá, obdélná patrová budova se sedlovou střechou krytou taškami. Štít sýpky cihlový. Sýpka je součástí Krajinné památkové zóny Lembersko. Sýpku získali v roce 2020 noví majitelé. Chtějí historickou stavbu zachránit před rozpadnutím.
 busta hraběte F. A. Sporcka
275.0 m. n.m.
pomník, památník, zachovalý, volně přístupno, Královéhradecký kraj, Choustníkovo Hradiště
Bronzovou bustu mecenáše umění a zakladatele lázní a hospitálu v Kuksu hraběte Fr. Ant. Šporka (Sporcka) vytvořil pro městys Choustníkovo Hradiště německý sochař Eduard Gerhardt r. 1901. Je umístěna na kamenném pilíři při silnici v centru.
 kostel Povýšení sv. Kříže
295.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Královéhradecký kraj, Choustníkovo Hradiště
Pozdně barokní kostel Povýšení sv. Kříže z let 1760-1770 postaven na místě starší stavby zásluhou J. Ch. Swéerts-Sporcka. Jednotné rokokové vnitřní zařízení pochází z doby stavby. Nyní filiální kostel ve farnosti při děkanství Dvůr Králové n. L. s pravidelnými bohoslužbami.

24. 03. 2023

 kostel sv. Máří Magdalény
270.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Královéhradecký kraj, Heřmanice
Kostel sv. Máří Magdalény gotického původu přestavěn barokně v letech 1720-1721 hrabětem F. A. Sporckem, po požáru r. 1882 upraven klasicistně a přistavěna nová věž. V presbytáři náhrobní kameny rodičů a sourozenců vojevůdce Albrechta z Valdštejna. Nyní filiální kostel bez pravidelných bohoslužeb.
 rybník Svatá Anna
238.0 m. n.m.
voda - rybník, zachovalý, volně přístupno, Královéhradecký kraj, Skřivany
Rybník Svatá Anna vznikl na původním toku Cidliny v místech, kde se do ní vléval Mlýnský, dnes Skřivanský náhon, a to v době, kdy se tu nacházela pouze kamenná tvrz, nejspíše někdy počátkem 16. století. Postupem času byl zmenšován a nakonec dokonce rozdělen na několik drobnějších vodních ploch.

23. 03. 2023

 výklenková kaple Panny Marie Lurdské
493.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, volně přístupno, Jihočeský kraj, Kamenný Újezd
Výklenková kaple barokního tvarosloví. Zděná stavba obdélného půdorysu, v průčelí s mohutným výklenkem (nikou). Na ozdobné kovové mříži, která ho uzavírá, v horní části letopočet 1800; uvnitř plastika Panny Marie. V průčelí zakončena prolamovaným štítem s volutami a krytá sedlovou taškovou střechou.

22. 03. 2023

 dům Štěpána Bílka
400.0 m. n.m.
ostatní - palác, dům, zachovalý, příležitostně, Zlínský kraj, Valašské Klobouky
Nejstarší dochovaný měšťanský dům v Kloboukách postavil soukeník Štěpán Bílek kolem r. 1722. Starší zástavba byla zničena během kuruckých útoků z Uherska. Přízemní dům s dřevěnými střešními štíty a šindelovou střechou. Součást městské památkové zóny.
 Třebešovský rybník
275.0 m. n.m.
voda - rybník, zachovalý, volně přístupno, Královéhradecký kraj, Velký Třebešov
Vodní plocha Třebešovského rybníka vznikla na Válovickém potoce nejspíše spolu se sousední tvrzí v Malém Třebešově, tedy v 16. století. Není však vyloučeno, že se zde mohla nacházet ještě před jejím vybudováním.
 kaple Korunování Panny Marie
298.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, nepřístupno, Olomoucký kraj, Nová Ves
Nová Ves, místní část města Litovel, kaple Korunování Panny Marie. O minulosti se nic neví. U kapličky litinový kříž. Kaplička je velmi malá. Tradice zvonit třikrát denně zanikla. Zvon zvoní pouze jako umíráček. Pobožnosti se v kapli nekonají.
 vodní nádrž Kadaň
290.0 m. n.m.
voda - přehrada, zachovalý, volně přístupno, Ústecký kraj, Kadaň
Vodní nádrž Kadaň je přehradní nádrž na řece Ohři u města Kadaň z let 1966-1971. Její hráz o délce 104 m, šířce 5 m a výšce 14 m vytvořila přehradní jezero o rozloze 67 ha a maximální hloubce 11 m. Malá vodní elektrárna se nachází v objektu na pravé straně hráze.

21. 03. 2023

 výklenková kaple sv. Jana Nepomuckého
490.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, volně přístupno, Jihočeský kraj, Březí
Výklenková kaple z 1. poloviny 19. století. Zděná stavba obdélného půdorysu s vysokým výklenkem v průčelí, krytá sedlovou taškovou střechou. Původní plastika sv. Jana Nepomuckého z interiéru je ve sbírkách Městského muzea v Týně nad Vltavou. Ponechána jako vzpomínka na obec Březí u Týna n. Vlt.
 památníky Jana Palacha a Johna Lennona na Smrku
1270.0 m. n.m.
pomník, památník, zachovalý, volně přístupno, Moravskoslezský kraj, Ostravice
Památníky ve formě kamenných mohyl s pamětními deskami pod vrcholem hory Smrk připomínají od r. 1970 oběť studenta Jana Palacha a od r. 1982 památku Johna Lennona, člena proslulé skupiny The Beatles, zavražděného r. 1980.

19. 03. 2023

 kaple sv. Jana Nepomuckého
500.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, volně přístupno, Jihočeský kraj, Podhájí
Barokní síňová kaple čtvercového půdorysu s hranolovou zvoničkou byla postavena ve druhé polovině 18. století. Barokní socha sv. Jana Nepomuckého, která byla umístěna v interiéru, je nyní ve sbírkách Městského muzea v Týně nad Vltavou. Jediný pozůstatek vysídlené a zaniklé obce.
 socha sv. Jana Nepomuckého
405.0 m. n.m.
sakrální památky - socha, monument, zachovalý, volně přístupno, Zlínský kraj, Valašské Klobouky
Barokní pískovcová socha z r. 1747. Donátorem byl Tobiáš Fusek, zdejší rodák a farář v Křižanovicích. U nohou světce sedí dvojice putti. Mezi nimi je kartuše s chronogramem. Na seznamu kulturních památek od r. 1958. Součást městské památkové zóny.
 vodní nádrž Orlík
330.0 m. n.m.
voda - přehrada, zachovalý, volně přístupno, Středočeský kraj, Bohostice
Vodní nádrž Orlík vybudovaná v letech 1954–1961 přehradila tok Vltavy nad obcí Solenice. Její 450 m dlouhá betonová hráz dosahuje výšky 91 m. Vzdutí je dlouhé na Vltavě 68 km, na Otavě 23 km a na Lužnici 7 km. Největší hloubka je 74 m. Na březích řada rekreačních objektů a kempů.
 katedrála sv. Petra a Nejsvětější a Nedělitelné Trojice
30.0 m. n.m.
Gloucester
sakrální památky - kostel, chrám, chátrající, volně přístupno, Spojené království, Anglie
Katedrála anglikánské církve součástí opatství založeného asi r. 678. Uváděn jako románský i gotický svatostánek. Opatství zrušeno Jindřichem VIII. Katedrála korunována čtyřmi věžičkami. Krypta jedna ze čtyř katedrálních krypt v Anglii. Nejzajímavější je baldachýnová hrobka Eduarda II.

18. 03. 2023

 kaple
283.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, příležitostně, Středočeský kraj, Pucheř
Kaplička pochází z 19. stol. Vystavěna na čtvercovém půdorysu se stanovou střechou a hranolovou vížkou s jehlancovou střechou. Stavba na svažujícím se terénu na straně vstupního průčelí. Vnitřní prostor zaklenut českou plackou. Kaple od r. 1987 zapsána do státního seznamu kulturních památek.

17. 03. 2023

 Rusecký písník
236.0 m. n.m.
voda - rybník, zachovalý, volně přístupno, Královéhradecký kraj, Hradec Králové-Rusek
Vodní plocha písníku vznikla díky zdejší těžbě písků a štěrkopísků, zahájené poč. 50. let 20. stol. Dnes je rekultivována a slouží rybářům, k plavání, bruslení či hraní hokeje. Je významným biotopem vodní fauny a flóry se vzácnějšími druhy vodního ptactva, jemuž nevadí ani sousední letiště.
 jezero Most
199.0 m. n.m.
antropogenní jezero
voda - jezero, zachovalý, volně přístupno, Ústecký kraj, Most
Jezero Most je antropogenní jezero, které vzniklo jako výsledek rekultivace bývalého hnědouhelného dolu Ležáky a bylo pojmenováno k uctění památky královského města Most, které bylo zbouráno kvůli těžbě hnědého uhlí. Jezero má rozlohu 311 ha, délku 2,5 km a šířku 1,5 km. Je přístupné z Mostu MHD.
 kaple
450.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, volně přístupno, Jihočeský kraj, Poněšice
Zděná kaple obdélného půdorysu s trojbokým uzávěrem na vyšším soklu, vyrovnávajícím nerovnost terénu. V průčelí vstupní, v nadpraží zalomený štukový portál, uzavřený dřevěnými dveřmi; po stranách okénka. Krytá sedlovou, v závěru polovalbovou taškovou střechou. V interiéru na menze soška Panny Marie.

15. 03. 2023

 Milada
146.0 m. n.m.
antropogenní jezero
voda - jezero, zachovalý, volně přístupno, Ústecký kraj, Chabařovice
Jezero Milada vzniklo zatopením hnědouhelného lomu Chabařovice v rámci rekultivačních prací. Má rozlohu 252 ha a bylo napuštěno v r. 2010. Nyní slouží k rekreačním účelům. Voda v jezeře je velmi kvalitní a díky tomu se zde vyskytují ohrožené druhy ryb a obojživelníků. Rybolov je tu však zakázán.
 Milada na vrchu Krchov
489.0 m. n.m.
věž - rozhledna, zachovalý, v návštěvních hodinách, Středočeský kraj, Přední Chlum
Soukromá dřevěná rozhledna Milada o výšce téměř 30 m vznikla na vrchu Krchov (489 m n. m.) v letech 2014-2017. Vstup jen v otevírací době a zpoplatněn. Vyhlídková plošina v 27 metrech po 144 schodech. Nádherný výhled na okolí hráze Orlické přehrady.
 Kristýna
238.0 m. n.m.
antropogenní jezero
voda - jezero, zachovalý, volně přístupno, Liberecký kraj, Hrádek nad Nisou
Jezero Kristýna vzniklo severozápadně od Hrádku nad Nisou při německé hranici zatopením bývalého lignitového dolu spodní vodou. Při rozloze cca 14 ha a hloubce 28 m využíváno především k rekreaci. Na březích jsou pláže a kempy.
 Novohamerský viadukt
702.0 m. n.m.
technická památka, zachovalý, volně přístupno, Karlovarský kraj, Nové Hamry
Novohamerský viadukt je na železniční trati Karlovy Vary–Johanngeorgenstadt. Postaven v roce 1899. Vede přes Bílý potok a silnici. Most dvouobloukový, kamenný, z hrubých světlých pravidelných kvádrů. Trať má v současnosti číslo 142.

14. 03. 2023

 socha sv. Jana Nepomuckého
439.0 m. n.m.
sakrální památky - socha, monument, zachovalý, volně přístupno, Jihočeský kraj, Kamenný Újezd
Barokní socha světce v typickém odění a postoji na vyšším, architektonicky ztvárněném podstavci se stlačenými volutami. Pochází z poloviny 18. století. Památkově chráněná.
 Barbora
245.0 m. n.m.
antropogenní jezero
voda - jezero, zachovalý, volně přístupno, Ústecký kraj, Oldřichov
Umělé jezero v Mostecké pánvi vzniklo zatopením zbytkové jámy po těžbě hnědého uhlí. Vznikla vodní plocha o rozloze 55 ha hluboká až 60 m. Původně lom zatopen důlní vodou, později zprůtočněn přivedením vody z potoka Bouřlivce. Nyní na jižních březích pláže a kemp.
 historický meteorologický sloup
493.0 m. n.m.
technická památka, zachovalý, volně přístupno, Jihočeský kraj, Kamenný Újezd
Nevelký meteorologický sloup umístěný na rohu obecního úřadu vznikl před rokem 1920. V minulosti dvakrát přemístěn (v roce 1923 a 1952). Technická památka.

13. 03. 2023

 pranýř
400.0 m. n.m.
ostatní, zachovalý, volně přístupno, Zlínský kraj, Valašské Klobouky
Jeden z nejstarších dochovaných pranýřů v Česku. Pochází ze 16. stol. Písemné zprávy o něm chybějí. Město mělo hrdelní právo od roku 1356. Osmiboký, pískovec, výška 1,43 m. Na seznamu kulturních památek od r. 1958. Součást městské památkové zóny.
 kovárna
451.0 m. n.m.
ostatní - palác, dům, zachovalý, příležitostně, Jihočeský kraj, Poněšice
Pozdně klasicistní kovárna na návsi, otevřená polokruhovým obloukem podsíně pracovního prostoru ve vstupním průčelí a vrcholící zděnou zvoničkou s křížkem. Postavena ve druhé polovině 19. století. Interiér klenutý s freskou.

12. 03. 2023

 Mlýnský rybník
245.0 m. n.m.
Bělečský rybník
voda - rybník, zachovalý, volně přístupno, Královéhradecký kraj, Běleč nad Orlicí
Vodní plocha Mlýnského rybníka vznikla z toho důvodu, aby měl zdejší mlýn dostatek vody v sušších obdobích, kdy v Šanovci a Bělečském potoce voda chyběla. K jejímu vybudování došlo na počátku 17. století a na rozdíl od mnoha dalších rybníků nedošlo nikdy k jejímu zrušení.
 sousoší Nejsvětější Trojice
515.0 m. n.m.
sakrální památky - socha, monument, zachovalý, volně přístupno, Pardubický kraj, Sklené
Sousoší Nejsvětější Trojice z roku 1893. Stojí před kostelem. Původně stálo u fary, která byla zbourána. Na sloupu sousoší reliéf svaté Rodiny.
 venkovský dům
451.0 m. n.m.
ostatní - palác, dům, zachovalý, nepřístupno, Jihočeský kraj, Poněšice
Unikátně dochovaná roubená chalupa čp. 4 je příkladem původní zástavby venkova. Pochází z 1. poloviny 18. století. Byla dříve součástí větší hospodářské usedlosti a sloužila pravděpodobně jako výměnek. Památkově chráněná.

11. 03. 2023

 Frymburk
490.0 m. n.m.
Želenov
tvrz, chátrající, nepřístupno, Plzeňský kraj, Frymburk
Mladší sídlo ve Frymburku, renesanční tvrz postavená v době, kdy už starší sídlo neexistovalo, v části pův. poplužního dvora staršího sídla Branišovskými po r. 1574. Vlastní tvrz je součástí renesančního hospodářského dvora, který je vyzdoben dodnes viditelnými sgrafity. V mapách označována Želenov.
 Hájek
245.0 m. n.m.
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Středočeský kraj, Obrubce
Velmi v terénu nevýrazné tvrziště Hájek 1,5 km, objevené až v roce 2000. První známý majitel byl v první polovině 15. stol. Rameš z Hrádku. Tvrz pravděpodobně zaniká r. 1468. Roku 1519 se uvádí pustý dvůr Hájek patřící Obrubcům, další zmínka o pustém dvoře Hájek je z r. 1576.
 Římovice
415.0 m. n.m.
tvrz, terénní náznaky, nepřístupno, Vysočina, Římovice
Terénní pozůstatky tvrze u č. p. 1, s jejímž přídomkem se v letech 1372 až 1376 uvádí Ješek Talafous z Říčan, který následně prodává tvrz Slavatům z Chlumu. Před rokem 1547 se uvádí ves jako pustá. Znovu obnovena byla před rokem 1580, kdy se opět uvádí její existence.
 Drahoraz
280.0 m. n.m.
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Královéhradecký kraj, Drahoraz
První zmínka o vsi je z roku 1294, kdy se uvádí Aldík z Drahoraze. V roce 1318 Sulek z Drahoraze. V roce 1361 vlastní ves Zdeněk ze Střevače. V letech 1434 až 1437 se uvádí Zdeněk z Kopidlna a Drahoraze. V druhé pol. 15. stol. připojena ke Kopidlnu. Pravděpodobně nedlouho poté panské sídlo zaniká.
 Podhradie
Bašta
hrad, nepatrné zbytky zdí, volně přístupno, Slovensko, Žilinský
Hrádek strážící obchodní cestu byl založen někdy v 15. století. 1. listopadu 1526 byl obsazen a poničen vojskem krále Jana Zápolského, po čemž zřejmě zanikl. V roce 2013 probíhal v lokalitě archeologický výzkum.
 mariánský sloup
395.0 m. n.m.
sakrální památky - socha, monument, zachovalý, volně přístupno, Zlínský kraj, Valašské Klobouky
Mariánský sloup z r. 1761 postavil soukenický cechmistr Tobiáš Tomaštík. Mírně podživotní sochy svatého Floriána, Vendelína, Tekly a archanděla Rafaela. Na čtyřhranném sloupu stojí pozlacená korunovaná socha Panny Marie s Ježíškem. Součást městské památkové zóny.

10. 03. 2023

 socha sv. Jana Nepomuckého
272.0 m. n.m.
sakrální památky - socha, monument, zachovalý, volně přístupno, Středočeský kraj, Krchleby
Socha sv. Jana Nepomuckého pochází z r. 1752. Stojí na polygonálním soklu. Ve vrcholu klečící světec se sepjatýma rukama nadnášený oblaky. Socha umístěna na okraji kamenného můstku. Klečící světec oblečený v kanovnickém rouchu. R. 1973 socha zapsána do státního seznamu kulturních památek.

09. 03. 2023

 kovaný kříž
493.0 m. n.m.
sakrální památky - křížek, boží muka, zachovalý, volně přístupno, Jihočeský kraj, Kamenný Újezd
Železný kovaný kříž na nízkém kamenném soklu z 2. poloviny 18. století. Památkově chráněný.

08. 03. 2023

 výklenková kaplička Panny Marie
502.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, volně přístupno, Jihočeský kraj, Bukovec
Zděná vysoká štíhlá kaplička obdélného půdorysu s výklenkem, procházejícím celou stavbu. Je zakončena trojúhelníkovým štítem se stanovou taškovou stříškou. Uprostřed výklenku stojí socha Panny Marie.
 socha svatého Petra
366.0 m. n.m.
sakrální památky - socha, monument, zachovalý, volně přístupno, Liberecký kraj, Cvikov
Socha svatého Petra pochází z počátku 19. století. Doklad lidové zbožnosti. Autor není znám. Socha světce v nadživotní velkosti. V pravé ruce železný kříž, levá ruka tiskne k hrudi knihu. Nad sochou plechová stříška. V seznamu kulturních památek od r. 1967.

07. 03. 2023

 Červený dům
395.0 m. n.m.
ostatní - palác, dům, zachovalý, v návštěvních hodinách, Zlínský kraj, Valašské Klobouky
Městský dům soukenické rodiny Tomaštíků z r. 1781. Červená barva omítky mu dala jméno Červený dům. Jednopatrová obdélná stavba v jižním rohu náměstí se šindelovou střechou a dřevěnou pavlačí. Dnes pobočka Městského muzea. Součást městské památkové zóny.
 výklenková kaple
444.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, volně přístupno, Jihočeský kraj, Kamenný Újezd
Výklenková kaple při cestě z obce Kamenný Újezd směrem na Březí. Drobná zděná stavba obdélného půdorysu s průčelním výklenkem, s trojúhelníkovým štítem a krytá sedlovou taškovou střechou.
 Struhaře
430.0 m. n.m.
zámek - původní tvrz, chátrající, nepřístupno, Ústecký kraj, Vítkovice
Barokní venkovský zámek přestavěný ze starší tvrze v 17. stol. a upravený hrabětem Maxmiliánem Václavem Lažanským z Bukové po r. 1730. Po r. 1980 nevyužíván a zchátral. Nyní v soukromém vlastnictví a zahájené rekonstrukci.
 kamenný rozcestník
493.0 m. n.m.
technická památka, zachovalý, volně přístupno, Jihočeský kraj, Kamenný Újezd
Kamenný válcový rozcestník v jižní části náměstí z doby kolem poloviny 19. století. Původně stával u rybníka Štilec; na toto místo přestěhován v roce 1975.
 Mokraď
490.0 m. n.m.
Abaffyovský kaštieľ, Dolný Kubín
zámek, zachovalý, nepřístupno, Slovensko, Žilinský
Opevněné renesanční sídlo založili koncem 16. stol. Gužičové. V r. 1758 nechali Abafiové stavbu barokně upravit. Později zde byl sirotčinec, městský úřad a správa cestovního ruchu. Od r. 1999 se o zámek starali skauti. V současnosti je nově opravený zámek v soukromém vlastnictví.

06. 03. 2023

 boží muka
493.0 m. n.m.
sakrální památky - křížek, boží muka, zachovalý, volně přístupno, Jihočeský kraj, Kamenný Újezd
Boží muka při staré silnici směr Kaplice (nyní ul. Budějovická). Kamenná sloupková s okoseným dříkem a hranolovou kaplicí s hlubokým výklenkem a na vrcholu s vysokým železným křížkem. Datována do roku 1726. Památkově chráněná.
 vodní nádrž Slapy
271.0 m. n.m.
voda - přehrada, zachovalý, volně přístupno, Středočeský kraj, Slapy
Vodní nádrž Slapy vznikla v letech 1949-1955 jako třetí stupeň tzv. Vltavské kaskády. Mohutná přehradní hráz je dlouhá 260 m a vysoká 60 m. Vzniklé jezero je dlouhé 44 km při maximální hloubce 58 m. Vodní elektrárna Slapy s 3 Kaplanovými turbínami byla uvedena do provozu v letech 1955–1956.
 Vějíř Žofie Chotkové
240.0 m. n.m.
mlhoviště-fontána
ostatní, zachovalý, volně přístupno, Hl.m.Praha, Praha 6-Hradčany
Plastika nazvaná Vějíř Žofie Chotkové s funkcí mlhoviště byla odhalena poblíž Písecké brány na Hradčanech v červnu 2019. Dílo vytvořila sochařka Martina Hozová a bylo umístěno do místa spojeného s českým šlechtickým rodem Chotků u Chotkových sadů a Chotkovy silnice.

05. 03. 2023

 kovaný kříž
425.0 m. n.m.
sakrální památky - křížek, boží muka, zachovalý, volně přístupno, Jihočeský kraj, Březí
Rokokový kovaný kříž s bohatě tvarovanými profily, spojujícími ramena, patu a vrchol; usazený v kamenném soklu. Pochází z 18. století (datace 1733). Památkově chráněný.
 staroegyptský chrámový komplex
98.0 m. n.m.
Luxor
sakrální památky - kostel, chrám, zřícenina, volně přístupno, Egypt
Luxor byl hlavním městem Egypta. Byl znám jako Théby. Ve městě jsou památky thébské historie. V 7. stol. př. n. l. město zničeno. Théby spolu s Karnakem obsahují třetinu památek a starožitností celého světa. Chrám v Luxoru je staroegyptský chrámový komplex v centru města.

04. 03. 2023

 boží muka
493.0 m. n.m.
sakrální památky - křížek, boží muka, zachovalý, volně přístupno, Jihočeský kraj, Kamenný Újezd
Kamenná barokní sloupková boží muka z 1. poloviny 18. století. Toskánský sloup na vyšším soklu nese hranolovou kapličku s mělkými výklenky, jejíž kamenná stříška vydutého tvaru je ukončená koulí a kovovým křížkem. Památkově chráněná.
 socha sv. Šebestiána
302.0 m. n.m.
sakrální památky - socha, monument, zachovalý, volně přístupno, Středočeský kraj, Křesetice
Socha sv. Šebestiána stojí na vysokém hranolovém podstavci. Sokl ukončuje profilovaná vysazená římsa. Barokní dílo z 1. pol. 18. stol. Autor neznámý. Šebestián pažemi připoután ke kmeni stromu. Tělo v lehkém kontrapostu. Kvalitní vrcholná barokní plastika.

03. 03. 2023

 boží muka
493.0 m. n.m.
sakrální památky - křížek, boží muka, zachovalý, volně přístupno, Jihočeský kraj, Kamenný Újezd
Gotická žulová sloupková boží muka na návsi. Ve výklenku bývala barokní soška sv. Jana Nepomuckého z poloviny 18. století; nyní je zde soudobá (?) soška světce. Boží muka z konce 15. století (datována 1492). Památkově chráněná.
 Košťany nad Turcom
420.0 m. n.m.
zámek, zachovalý, příležitostně, Slovensko, Žilinský
Kolem r. 1775 nechali Ruttkayové na místě starší renesanční stavby vystavět nové sídlo. Současnou podobu zámek získal při přestavbě kolem r. 1830, kterou uskutečnil turčianský podžupan Karol I. Ruttkay. Od r. 1910 sloužil jako sídlo notářského úřadu. Dnes je zde restaurace a penzion.
 radnice
395.0 m. n.m.
dům Jana Horného
ostatní - palác, dům, zachovalý, příležitostně, Zlínský kraj, Valašské Klobouky
Novobarokní obytný a obchodní dům obchodníka Jana Horného z r. 1897. Jedna z několika místních staveb významného architekta Huberta Gessnera. Dnes radnice. Bohatá štuková výzdoba, secesní schodiště. Součást městské památkové zóny.

02. 03. 2023

 bývalý svobodnický dvůr Lexů
450.0 m. n.m.
středověké a raně novověké vladycké sídlo ve svobodnickém dvoře
ostatní - palác, dům, přestavěno, nepřístupno, Jihočeský kraj, Poněšice
Zaniklé středověké a raně novověké vladycké sídlo na svobodnickém dvoře, poprvé připomínané v roce 1407. Jedinou starší součástí dispozice zůstává zděný sklípek s roubeným patrem na jihozápadě areálu dvora. Soukromý majetek (rodu Lexů patří skoro 400 let). Nepřístupný.
 radnice
355.0 m. n.m.
technická památka, zachovalý, příležitostně, Liberecký kraj, Cvikov
Budova staré radnice pochází z 16. století. Empírová podoba z roku 1822. Průčelí domu je trojosé zakončené trojúhelníkovým štítem se znakem Berků z Dubé. Doklad vývoje správní budovy. V současnost době je v prostorách bývalé radnice restaurace. V seznamu kulturních památek od r. 1967.

01. 03. 2023

 pomník dětským obětem války
320.0 m. n.m.
pomník lidickým dětem
pomník, památník, zachovalý, volně přístupno, Středočeský kraj, Lidice
2. NEJSTARŠÍ STAVBA LIDOVÉ ARCHITEKTURY V ČESKÉ REPUBLICE
 pomník dětským obětem války
320.0 m. n.m.
pomník lidickým dětem
pomník, památník, zachovalý, volně přístupno, Středočeský kraj, Lidice
Světově ojedinělé sochařské dílo Marie Uchytilové-Kučové (1924-1989) z let 1969-2000 vzniklo za spolupráce jejího druhého manžela Jiřího Václava Hampla (1929-2022) a nachází se na pietním území Památníku Lidice.

28. 02. 2023

 kostel sv. Václava
380.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Středočeský kraj, Přibyslavice
Raně gotický kostel sv. Václava z konce 13. stol. Postaven zásluhou drobovické komendy řádu německých rytířů, podstatně přestavěn v 19. stol. Dochován pův. presbytář a obvodové zdivo lodi. Nyní filiální kostel ve farnosti Žleby bez pravidelných bohoslužeb.

27. 02. 2023

 stará radnice
398.0 m. n.m.
ostatní - palác, dům, zachovalý, v návštěvních hodinách, Zlínský kraj, Valašské Klobouky
Barokní radnice s prvky valašského lidového stavitelství z l. 1797-1798 nahradila starší dřevěnou radnici. Od r. 1962 je v ní Městské muzeum. Jednopatrová obdélná stavba s dřevěným střešním štítem, dřevěnou hodinovou věží a šindelovou střechou. Součást městské památkové zóny.
 kostel Všech svatých
400.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Středočeský kraj, Kozohlody
Kostel Všech svatých gotického původu z přelomu 13. a 14. stol. založen z iniciativy komendy řádu německých rytířů. V 18. stol. doplněn o věž a v 19. stol. klasicistně upraven. Nyní filiální ve farnosti Zbýšov v Čechách s měsíčními nedělními bohoslužbami.