Historie vložených míst

Nově vložená místa můžete sledovat i v našem RSS kanále na http://rss.hrady.cz
Notice: Array to string conversion in /var/www/hrady/https/funkce_dispmisto.php on line 216

20. 01. 2021

 Sušice
tvrz, zaniklý, volně přístupno, Zlínský kraj, Sušice
Dnes již téměř zaniklé tvrziště, o kterém první zmínka pochází z roku 1344 v souvislosti s jejími vlastníky, kterými byli Jitka, vdova po Rupertovi ze Sušic, a její synové Dluhomil a Jaroslav. Tvrz zanikla asi v polovině 15. století. Na jejím místě dnes stojí rodinný domek.

18. 01. 2021

 Schönbrunn
180.0 m. n.m.
Wien, Vídeň
zámek, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Rakousko, Vídeň
Původní zámek Katterburg koupil v r. 1569 císař Maxmilián II. Od té doby císařské loviště. Zámek poškozen při druhém tureckém obléhání Vídně v roce 1683. V období 1696-1750 postupně postaven dnešní zámek. Letní sídlo Habsburků s přestávkou až do r. 1918. Od té doby patří státu, od r. 1996 památka UNESCO.
 Błotnica
240.0 m. n.m.
Plottnitz
zámek, zachovalý, volně přístupno, Polsko, opolskie
Zámek s dvorem a zahradou založený snad cisterciáckými opaty je doložen v pol. 18. století. V 19. století byl majetek obvykle pronajímán a zámek sloužil jako sídlo nájemců. Později byl areál užíván jako zemědělské družstvo. Dnes v soukromých rukou.

17. 01. 2021

 Chvalovice
222.0 m. n.m.
ostatní, přestavěno, nepřístupno, Jihomoravský kraj, Chvalovice
Bývalá budova poddanské usedlosti, která bývá zřejmě neoprávněně označována jako zámeček. Není známo ani datum vzniku usedlosti. V současné době je zde umístěn hotel.
 Trubiska
490.0 m. n.m.
zámek - lovecký, zachovalý, volně přístupno, Zlínský kraj, Pozděchov
Lovecký zámek vybudoval v polovině 19. století Filip Stillfried jako centrum loveckého revíru. Po roce 1887 zámek přechází do rukou Rudolfa Stillfrieda, po něm náležel jeho dceram Gabriele a Marianě. Dnes slouží potřebám mysliveckého sdružení Pozděchov.

16. 01. 2021

 Tusculum
300.0 m. n.m.
zámek, zachovalý, přístupno příležitostně, Zlínský kraj, Lukov
Zámek byl postaven v roce 1894 jako sídlo šlechtičny Charloty z Wenckheimu, jež byla manželkou majitele panství Lešná Františka Seilerna. Po privatizaci v roce 1990 jej soukromá firma Euroalfa přestavěla v reprezentační hotel, který je tam dodnes.

14. 01. 2021

 Široký Brod
360.0 m. n.m.
ostatní - palác, dům, zachovalý, přístupno příležitostně, Olomoucký kraj, Široký Brod
Pseoduklasicistická dvoukřídlá vila, někdy rovněž nazývaná zámečkem, kterou vybudoval v roce 1881 Alois Gross. Dnes je v opravené vile umístěna mateřská školka.
 Široký Brod
360.0 m. n.m.
zámek, přestavěno, volně přístupno, Olomoucký kraj, Široký Brod
Výstavný raně klasicistický zámek vybudoval pro sebe po roce 1874 Antonín Scheffer, jenž koupil v Širokém Brodě rychtu (fojtství), jejíž součásti byl i hospodářský dvůr. Po roce 1945 přešel zámek do majetku státu. Dnes je v soukromých rukou a je využíván jako dílny a garáže.

13. 01. 2021

 Síň rodáků
500.0 m. n.m.
škola u sv. Jana, Horní škola
ostatní - palác, dům, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Vysočina, Jimramov
Klasicistní školu nechal v r. 1801 vystavět hrabě Antonín Belcredi. Svému účelu sloužila až do r. 1986. V letech 1992-1994 proběhla rekonstrukce a v r. 1998 byla v budově otevřena Síň rodáků.
 kostel sv. Máří Magdalény
630.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, Array, Jihočeský kraj, Jistebnice
Kostelík na konci křížové cesty na vrchu Vyšehrad nechal na místě zbořené dřevěné kaple v roce 1861 postavit Ludvík Karel Nádherný. Jednolodní orientovaná stavba v novorománském stylu má pětiboký závěr a hranolovou věž se zvonovým patrem nad vchodem. Kostelík je památkově chráněn od roku 1958.

11. 01. 2021

 Suché Lazce
250.0 m. n.m.
zámek, přestavěno, přístupno příležitostně, Moravskoslezský kraj, Opava-Suché Lazce
Vznik zámku je spjat s parcelací sucholazeckého dvora počátkem 19. století, kdy si Alois Koppert nechal postavit nové sídlo nazývané zámek. V r. 1921 byl zámek zabrán československým státem a r. 1931 prodán Antonínu Hanákovi, jehož dědicům patří upravený zámek dodnes a je využíván k bydlení.

10. 01. 2021

 Čertovka
260.0 m. n.m.
hradiště, zaniklý, nepřístupno, Středočeský kraj, Vraný
Výšinné sídliště Čertovka bylo osídleno v pravěku, v eneolitu lidmi řivnáčské kultury a také v době bronzové zástupci únětické kultury. Archeologové zde objevili žárové hroby, kultovní předměty, pozůstatky obytných chat i zbytky pecí sloužících k tavení bronzu. Poprvé bylo zkoumáno mezi světovými válkami.
 radnice
220.0 m. n.m.
Otmuchów
ostatní - palác, dům, zachovalý, přístupno příležitostně, Polsko, opolskie
Radnici nechal v r. 1538 vybudovat vratislavský biskup Jakub ze Salzy. V r. 1604 byla díky vratislavskému biskupovi Janu VI. ze Žiče přistavěna věž. Dnešní podoba stavby je výsledkem přestavby z r. 1877. Na nároží jsou hodnotné renesanční sluneční hodiny z r. 1575.
 Ořechov
550.0 m. n.m.
Nový Ořechov, Ronov
zámek, přestavěno, volně přístupno, Vysočina, Ořechov
Tvrz, později označovaná jako zámek, poprvé doložena r. 1596, kdy ji Jan Polczar postoupil Alině Berkové z Lomnice a ta ještě v témže roce Lvu Burianovi Berkovi z Dubé. Po celou dobu bylo toto šlechtické sídlo součásti dvora. Dnes je bývalý zámek v soukromém vlastnictví a slouží k bydlení.
 kaple sv. Jana Nepomuckého se zvoničkou
470.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, přístupno příležitostně, Jihočeský kraj, Boršov nad Vltavou
Původně zvonička, do níž vysvěcen zvon již r. 1819. Nyní pseudogotická kaple sv. Jana Nepomuckého z r. 1916. Zděná obdélná s průčelním portálem a vrcholící zvoničkou se stanovou střechou a křížem. V kapli sochy Panny Marie, sv. Jana Nepomuckého a sv. Linharta. Nově opravena. Přístupná dohodou.
 kostel sv. Markéty (Margity) Uherské
238.0 m. n.m.
Bratislava-Lamač
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Slovensko, Bratislavský
Roku 1570 postaven v Lamači první zděný kostel. V roce 1947 zbourán a postaven kostel nový. Autorem architektonického návrhu z roku 1937 je architekt Milan Michal Harmic. Na průčelí kostela mozaikový obraz sv. Markéty Uherské.

07. 01. 2021

 výklenková kaplička Panny Marie
490.0 m. n.m.
U vrchu Baba
sakrální památky - kaple, zachovalý, nepřístupno, Jihočeský kraj, Boršov nad Vltavou
Zděná vysoká štíhlá kaplička s výklenkem, procházejícím celou stavbu. Je zakončena trojúhelníkovým štítem se stanovou stříškou, krytou taškami. Uprostřed výklenku stojí socha Panny Marie. Na kapličce letopočet 2017 s nápisem. Vedle ní křížek z r. 1862 a mezi nimi vysoký kámen (menhir?). Vyhlídka.

06. 01. 2021

 kaple Panny Marie
486.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, přístupno příležitostně, Vysočina, Horní Krupá
Pseudogotická kaplička Panny Marie vystavěna roku 1895. Krytá černě natřeným plechem. Na kapličce věžička, zakončenou křížem. Uvnitř kaple obraz Panny Marie s jezulátkem.
 Starý hrad
450.0 m. n.m.
Podbranč
hradiště, terénní náznaky, nepřístupno, Slovensko, Trnavský
Lokalita byla osídlena ve středním eneolitu, mladší době bronzové až starší době železné, střední a pozdní době laténské a v době římské. Slovanské osídlení je doloženo v období Velké Moravy a raného středověku, kdy bylo zesíleno opevnění.

05. 01. 2021

 kostel sv. Heleny
460.0 m. n.m.
Stránske
sakrální památky - kostel, chrám, zřícenina, nepřístupno, Slovensko, Žilinský
Povolení ke stavbě kostela udělil ostřihomský arcibiskup 29. června 1368. Přestavěn na konci 15. stol. V 18. stol. hlášeny trhliny ve zdivu, provedeny pokusy o zajištění stavby. R. 1800 spadla klenba. R. 1858 poškozen zemětřesením, r. 1877 zcela opuštěn. V současnosti probíhá konzervace zdiva.

04. 01. 2021

 Šemberovo divadlo
290.0 m. n.m.
ostatní - palác, dům, zachovalý, nepřístupno, Pardubický kraj, Vysoké Mýto
Šemberovo divadlo ve Vysokém Mýtě vzniklo r. 1925. Zdejší divadelní spolek působil již od r.1909. Název nese po místním učiteli a jazykovědci. Od r. 1997 píše svoji novodobou historii. Samotné divadlo prošlo v r. 2020 částečnou rekonstrukcí.
 kaplička Panny Marie
470.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, nepřístupno, Jihočeský kraj, Boršov nad Vltavou
Zděná kaplička z druhé poloviny 19. století. Stojí severozápadně od vsi u silnice na rozcestí o Vrábče. Obdélná s půlkruhovým výklenkem, zdobeným štukovým rámem. Ve výklenku socha Panny Marie. Na bocích průčelí sloupky zdobené hlavicemi. Ve štítu ve vrcholu jetelový kříž. Zachovalá, nově opravená.
 pancéřový vlak Hurban
300.0 m. n.m.
památník SNP, Zvolen
pomník, památník, zachovalý, nepřístupno, Slovensko, Banskobystrický
Replika pancéřového vlaku IPV II „J.M. Hurban“ z II. světové války vznikla jako rekvizita pro film Den, který neumře z r. 1974. Dnes slouží jako památník SNP.

03. 01. 2021

 židovský hřbitov
sakrální památky - židovské památky, chátrající, nepřístupno, Jihočeský kraj, Květuš
Židovský hřbitov v Květuši je z 18. století, dle nejstaršího dochovaného náhrobku z doby před rokem 1782. Poslední pohřeb na něm proběhl v roce 1929, jednalo se však o občana z Nadějkova, nikoliv z Květuše. Od války byl hřbitov devastován a pustl. Základní péče se dočkal až na konci 20. století.
 Býkovická skála
497.0 m. n.m.
příroda - vrch, zachovalý, nepřístupno, Středočeský kraj, Býkovice
Býkovická skála je nevelký vrcholový skalní útvar nad Velkým Býkovickým rybníkem ukrytý v lesním porostu. Významný geodetický bod v sousedství Malého Blaníku.
 kostel Církve československé husitské
370.0 m. n.m.
Husův sbor
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Středočeský kraj, Vlašim
Památkově chráněná funkcionalistická stavba z r. 1926 podle projektu architekta Rudolfa Javůrka. Na věži je umístěn nejstarší vlašimský zvon z roku 1438. V interiéru je socha žehnajícího Krista od Jana Vítězslava Duška, jednoho z nejvýznamnějších sochařů třicátých let 20. století.

02. 01. 2021

 kostel sv. Václava
505.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Jihočeský kraj, Vrábče
Novogotický kostel na návsi postaven v letech 1935-1936 místními občany. Asi na jeho místě stávala původně zvonička se zvonem z r. 1756. Jednolodní stavba s presbytářem a sakristií, v průčelí vysoká hranolová věž se vstupním průčelím, zakončená jehlancovou střechou. Přístupno při bohoslužbách.
 pohřební kaple Auerspergů
370.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, volně přístupno, Středočeský kraj, Vlašim
Neoklasicistní pohřební kaple byla na hřbitově u sv. Jiljí postavena pro rod Auerspergů r. 1884. Hřbitov, na kterém stála byl zrušen roku 1979, ostatky knížecí rodiny byly přeneseny do krypty v kostele. Osamoceně stojící stavba má vstupní průčelí s trojúhelníkovým štítem, erby a nápisem PAX VOBIS.
 Eibenstein I
390.0 m. n.m.
Raabs an der Thaya - Eibenstein
hrad, terénní náznaky, nepřístupno, Rakousko, Dolní Rakousko
Lokalita zaniklého hradu z 12. století s výraznými terasami a stupňovými náspy. Pravděpodobně až po zániku sídla zde před r. 1160 vznikl románský kostel, jenž mohl mít ve středověku i obrannou funkci.

31. 12. 2020

 kaplička Panny Marie Lurdské
440.0 m. n.m.
Panny Marie Klatovské
sakrální památky - kaple, zachovalý, nepřístupno, Jihočeský kraj, Lipí
Kaplička P. Marie (Klatovské, Lurdské) z roku 1867. Stojí v polích ve skupině stromů při silnici Lipí-Dubné cca 1 km od obce Lipí. Obdélná, zděná s vysokým valeně zaklenutým výklenkem s obrazem Panny Marie s Ježíškem a uzavřená mříží. U kapličky bývala studánka a kámen s otiskem kolene P. Marie.

30. 12. 2020

 mauzoleum Júliuse Andrássyho
105.0 m. n.m.
Trebišov
sakrální památky, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Slovensko, Košický
Novogotické mauzoleum rodu Andrássy z r. 1893. Postaveno podle návrhu Artura Meininga. V mramorovém sarkofágu je pochován ministr zahraničí Rakousko-uherské monarchie Július Andrássy a jeho žena Katarína Kendeffyová. V cínové rakvi spočívá jejich syn Teodor Andrássy.
 výklenková kaplička sv. Jana Nepomuckého
440.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, nepřístupno, Jihočeský kraj, Lipí
Výklenková kaplička sv. Jana Nepomuckého stojí na rozcestí silnic na kraji obce. Drobná obdélná zděná stavba s valeně zaklenutým výklenkem, uzavřeným mříží. V zadní stěně výklenku nika se sochou sv. Jana Nepomuckého. Ze středu hřebene kapličky vyrůstá dvouramenný jetelový kříž. Volně přístupná.

29. 12. 2020

 návesní kaple
440.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, přístupno příležitostně, Jihočeský kraj, Lipí
Návesní kaple postavená Linhartem Chromým r. 1897. Zděná stavba obdélného půdorysu s trojbokým závěrem, hranolovou zvonicí a jehlancovou střechou s křížem. Na štukovém rámu kruchty datace s nápisem. Interiér lodi je zaklenut hladkou hrotitou klenbou. Mobiliář tvoří 14 zastavení křížové cesty.

28. 12. 2020

 kaplička Panny Marie
490.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, nepřístupno, Jihočeský kraj, Vrábče
Lidová kaplička v selském baroku zasvěcená P. Marii. Drobnější stavba na obdélném půdorysu, v průčelí valeně zaklenutá nika, v ní umístěna prosklená schránka s P. Marií. Kaplička vrcholí půlkruhovým štítem, uprostřed slepé okénko, u něhož po stranách rozdělen štukový letopočet 1838. Volný přístup.
 Čínský pavilon
360.0 m. n.m.
Čínský hrad
ostatní - vyhlídka, zachovalý, přístupno příležitostně, Středočeský kraj, Vlašim
Nejstarší dochovaný čínský pavilon v České republice a zároveň nejvzácnější stavba ve Vlašimském parku. Dříve nazývaný Čínský hrad byl postaven kolem roku 1780. Mnoho dekorací již bylo vyměněno nebo redukováno.

27. 12. 2020

 kaplička sv. Jana Nepomuckého
505.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, nepřístupno, Jihočeský kraj, Vrábče
Lidová kaplička bez slohových prvků z pol. 19. stol. Obdélná stavba s půlkruhovým výklenkem pokrytým lidovou malbou. Zadní stěnu pokrývá postava P. Marie s Ježíškem. Patrně dodatečně byl výklenek osazen sochou sv. Jana Nepomuckého. Uzavřen skleněným rámem a dřevěnou ohrádkou. Volný přístup.

26. 12. 2020

 kaplička sv. Jana Nepomuckého
438.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, nepřístupno, Jihočeský kraj, Včelná
Klasicizující kaplička sv. Jana Nepomuckého pochází z 2. poloviny 19. století. Zděná stavba na obdélném půdorysu vrcholí trojúhelníkovým štítem s dvouramenným křížem. Stojí při silnici z Českých Budějovic přes Včelnou na Kamenný Újezd a Český Krumlov. Volně přístupná, zachovalá.

25. 12. 2020

 kaple Panny Marie
438.0 m. n.m.
soukromá kaple
sakrální památky - kaple, zachovalý, volně přístupno, Jihočeský kraj, Včelná
Pseudobarokní soukromá kaple Panny Marie se zvoničkou. Postavena r. 1900 rodinou Karla Černého a rodinou Vycpálků z Plzně. Obdélná zděná stavba se zaklenutým portálem a hranolovou zvoničkou. Nad vstupním portálem nápis "ZDRÁVAS MARIA" ve štukovém obdélném ránu a letopočtem. Na vrcholu prutový kříž.

24. 12. 2020

 Trebišov
105.0 m. n.m.
zámek, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Slovensko, Košický
Barokně klasicistní zámek z r. 1786 založil gróf Imrich Čáki. V r. 1838 přešel na Andrássyovce. Za nich přestavěn. Zámek využíván při lovech. Po 2. světové válce nemocnice s poliklinikou. Od r. 1982 otevřen veřejnosti. Dnes muzeum.

23. 12. 2020

 kostel sv. Dismase
432.0 m. n.m.
sakrální památky, zachovalý, přístupno příležitostně, Jihočeský kraj, Dříteň
Kostel byl postaven r. 1691 schwarzenberským architektem Giacomem Antoniem de Maggi. V l. 1748-1760 byl barokně přestavěn a v 19. století přistavěna západní předsíň. Je to barokní osmiboká centrála s představenou západní věží a obdélným presbytářem. V r. 2015 opraven. Přístupný v době bohoslužeb.
 kostel Všech svatých
493.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Jihočeský kraj, Kamenný Újezd
Pův. gotický jednolodní kostel s pravoúhlým kněžištěm, sakristií po severní straně a západní věží poprvé připomínán v r. 1263. Postaven uprostřed hřbitova, obehnaného ohradní zdí. Je významným dokladem stáří a historie obce. Stavba obsahuje řadu hodnotných středověkých stavebních konstrukcí.
 sloup se sochou Panny Marie
560.0 m. n.m.
sakrální památky - socha, monument, zachovalý, nepřístupno, Vysočina, Batelov
Socha Panny Marie s Ježíškem je cca 1 m vysoká kamenická práce na výrazném kamenném sloupu připomínající lidovou tvorbu. Původní záznam v databázi památkové péče uvádí rok vzniku 1685 jako barokního originálu, dnes je považována za mladší kopii Batelovské Madony. Chráněna od roku 1958.

22. 12. 2020

 Kamenný Újezd
493.0 m. n.m.
tvrz, zaniklý, nepřístupno, Jihočeský kraj, Kamenný Újezd
Zaniklá středověká tvrz, jediná písemná zmínka z r. 1409 (rožmberská popravní kniha). Tvrz jako rezidence neměla dlouhého trvání, neboť již poč. 15. stol. sídlili majitelé na hradě Maškovci. Pak sloužila jako obydlí kaplanů. Koncem 17. stol. zbořena. Zbytky tvrze zarovnány před koncem 19. století.
 Muzeum slovenské vesnice
450.0 m. n.m.
Múzeum slovenskej dediny, Martin
skanzen, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Slovensko, Žilinský
Největší národopisná expozice na Slovensku ukazuje způsob života v 2. polovině 19. a 1. polovině 20. století. Na ploše 15,5 ha je 145 obytných, hospodářských, technických, společenských a sakrálních staveb z regionů Orava, Liptov, Kysuce-Podjavorníky a Turiec.
 kaple sv. Josefa
420.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, přístupno příležitostně, Jihočeský kraj, Homole
Kaple sv. Josefa je prostá zděná obdélná stavba s představěnou zvonicí a rovným závěrem, bez slohových prvků. Uzavírá ji sedlová, nad závěrem valbová střecha. Je orientovaná východním směrem. Interiér lodi je zaklenut zrcadlovou klenbou bez výzdoby. Byla postavena v 20. letech 20. století.
 kostel sv. Petra a Pavla
540.0 m. n.m.
bývalý kostel sv. Havla
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Vysočina, Rančířov
V jádru románský kostel z 13. století prošel poměrně složitým vývojem, několikrát byl upraven v gotice i baroku. V letech 1305–1530 patronát premonstrátské kanonie v Gerasu, poté přešel patronát na město Jihlava. Roku 1662 zasvěcen sv. Havlu, v 18. století barokně přestavěn a změnil zasvěcení.