hrad Zniev

Znievský hrad, Turčianský hrad, Turuc, Turiec
Druhý nejvýše položený slovenský hrad dal název celé oblasti – Turiec. Vystavěn Ondřejem, přívržencem krále Bély IV. v l. 1241–42. Správní a obranné centrum oblasti. Po r. 1339 jeho význam klesl a připadl klášteru v podhradí. Po r. 1770 opuštěn.
Hlavní obrázek místa
Dolní hrad od severovýchodu
© Jan P. Štěpánek 11/2007
Graficke pismenko Jeden z nevýznačnějších slovenských hradů, který dal kdysi název celé oblasti – Turčianský hrad, hrad Turiec. Až později byl přejmenován na současný Zniev. Hrad se nachází na výrazném kopci (985 m.n.m) nad městečkem Klášter pod Znievom. Zniev je druhým nejvýše situovaným hradem na Slovensku. Až na hrad vede z městečka žlutá turistická značka. Ta začíná u místního hřbitova a kopíruje starou cestu na hrad. Až na hrad trvá cesta cca hodinu až hodinu a půl. Z kdysi mocného hradu se zachovaly jen velmi poškozené a málo výrazné zbytky základů horního hradu, ale převážně dolního hradu. Ten je tvořen zříceninou blokové stavby složitého vývoje. Ačkoliv byl dolní ...
Jan P. Štěpánek, 13.12. 2007

  historie

  Strategickou polohu v takřka tisícimetrové výšce využilo již v 11. až 12. století výšinné sídliště, ze kterého bylo možno dokonale alespoň vizuálně kontrolovat významné obchodní cesty z jihu (Nitrianska) přes Turiec do Polska. Výstavbu hradu na místě staršího sídliště inicioval přívrženec krále Bély IV., Ondřej z rodu Hunt-Poznanovců, a to patrně někdy v době tatarského vpádu v letech 1241–42. Písemně je hrad poprvé jmenován v roce 1243 jako

  Jan P. Štěpánek podle M. Plaček, M. Bóna: Encyklopedie slovenských hradů, Libri, Praha 2007, 11.12. 2007

  popis

  Popis hradu Zniev
  Původní výšinný kamenný hrad byl typem dvojdílného hradu se zděným kamenným opevněním. Hrad se rozkládal po okrajích táhlého vrcholového hřebene s dvojicí vrcholů. Na nejvyšším, západním vrcholu se rozkládal tzv. horní hrad s přiléhajícím opevněním. Horní hrad měl podobu obdélné věžovité stavby, v přízemí trojprostorové, kterou chránil systém šíjového příkopu a zděných hradeb od klesajícího terénu směrem na východ, k tzv. dolnímu hradu. V

  Jan P. Štěpánek, 13.12. 2007

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Slovensko 1:50 000

  Slovenská republika, turisické mapy 1:50 000, VKÚ Harmanec
  hrad
  zřícenina
  volně přístupno
  Slovensko
  Žilinský