Částečně zrekonstruovaný hrad v centru stejnojmenného města. Založen kolem roku 1200 dublinským arcibiskupem Janem Comynem. V roce 1583 částečně opraven. V církevním držení až do 19. stol. Dnes v majetku státu.
Hlavní obrázek místa
Hradní brána.
© Pavel Semple, 03/2017
Graficke pismenko Hrad Swords stojí uprostřed stejnojmenného města, pouhé 4 km severně od letiště v Dublinu a 13 km severně od centra Dublinu. Spojení s letištěm a s Dublinem zajišťují autobusy.
Na říční straně hrad lemuje malý park. Vstup je zdarma v návštěvních hodinách. Vnitřní prostor hradu je příležitostně využíván ke koncertům a jiným zábavním akcím. Ve městě je dále k vidění kruhová věž z 10. či 11. stol. Ta patřila starému keltskému klášteru. Dnes stojí volně u kostela sv. Kolumba. Vedle ní stojí čtvercová kostelní věž původního středověkého kostela.
Pavel Semple , 12.12. 2018

  historie

  Hrad byl založen někdy kolem roku 1200 Janem Comynem, prvním anglonormanským arcibiskupem v Dublinu. Normanská okupace Irska začala v roce 1169. Do roku 1180 byl dublinským arcibiskupem Ir, sv. Laurence O’Toole. Swords byl až do 15. stol. biskupskou rezidencí spíše než hradem. Za arcibiskupa Jindřicha z Londýna byl v roce 1220 správcem hradu Vilém Galrote. Arcibiskupové se pak střídali v držení hradu po celé následující století. V roce 1324

  Pavel Semple, zdroj: (online Wikipedia), 12.12. 2018

  popis

  Hrad byl postaven v mírně klesajícím pravobřežním svahu říčky Ward. Na protějším břehu stál proti proudu řeky starý keltský klášter. Ten byl původním centrem místního osídlení dlouho před výstavbou hradu. Hrad má půdorys pětiúhelníku vymezeného tenkou obvodovou hradbou. Na jihu byly k hradbě přistavěny paláce a kaple. Na této straně je také branský dům s průjezdem v přízemí. Protější severní nároží dispozice zaujímá čtvercový donjon (obranná a

  Pavel Semple, zdroj: (místní informační tabule), 12.12. 2018
  hrad
  zřícenina
  přístupno v návštěvních hodinách
  Irsko