Vyrazte za uměním Belgie. Sám Napoleon nařídil založení muzeí, aby ulehčil pařížskému Louvru

Belgické království bylo v minulosti součástí území Nizozemí, dnes je součástí geopolitického uskupení nazývaného Benelux. Tato země není ale známá pouze kvůli EU, naopak je také známá pro výtvarné umění a architekturu.

Zdroj: Michel wal / CC BY-SA 3.0

Belgie je jednou ze šesti zakladatelských zemí Evropské unie a jejím hlavním městem je Brusel, kde se nachází sídlo Evropské komise, Evropské rady a Evropského parlamentu.

V 16. století byla dokonce založena malířská dynastie a v dalších staletích se objevilo mnoho významných malířů, kteří se vyznačovali různými styly. Jejich díla můžeme najít v těchto nejkrásnějších muzeích země:

Královské muzeum výtvarných umění v Antverpách

 

Zdroj: Ad Meskens / CC BY-SA 3.0

Antverpy byly vždy městem umění a této pověsti zůstaly věrné dodnes. Jedním z důkazů je zdejší Královské muzeum výtvarných umění, s oficiálním názvem Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen.

Majestátní budova, jejíž vchod lemuje řada mohutných sloupů, korunovaných jezdeckými sochami a na rozdíl od mnoha jiných evropských muzeí, jejichž sbírky bývaly kdysi majetkem šlechticů, vychází antverpské poklady z tradice místních umělců. Architekti, navrhli stavbu v neoklasicistním stylu, která byla návštěvníkům zpřístupněna roku 1890.

Muzeum Groeninge v Bruggách

Zdroj: Le Fou / CC BY-SA 3.0

Bruggy jsou rušným evropským městem, kam neustále přijíždí velký počet milovníků umění, a i přesto je vidět, že minulost a přítomnost jsou neoddělitelně spjaty. Hlavním lákadlem tohoto muzea jsou díla umělců, jako byl Jan van Eyck Madona s kanovníkem van der Paelem, nebo Portrét Margarety van Eyck, jež byla umělcova manželka.

Královské belgické muzeum malířství a sochařství v Bruselu

Zdroj: Michel wal / CC BY-SA 3.0

Když se Napoleonovi podařilo vypudit jednou provždy Rakušany z jižního Nizozemí, věnoval se chvíli péči o umění. V roce 1794 zkonfiskovali Napoleonovi úředníci majetek církevních institucí a nejvýznamnější díla předali pařížskému Louvru.

Louvre nedokázal pojmout umělecké předměty posbírané po celé Evropě. Poté nařídil Napoleon v roce 1801, aby bylo založeno 15 muzeí v jednotlivých provinciích, k nimž patřil i Brusel. Po Napoleonově pádu se většina děl vrátila do Francie, ale 16 let po revoluci a založení nezávislého Belgického království v roce 1830 bylo muzeum přejmenováno na Královské belgické muzeum malířství a sochařství.

Muzeum výtvarných umění v Gentu

 

Zdroj: Paul Hermans / CC BY-SA 3.0

Je považováno za jedno z nejstarších v dnešní Belgii, jeho počátky sahají až do roku 1798, do období Francouzské revoluce. V muzeu jsou uložena díla umělců, jako byl James Ensor, Paul Delvaux nebo Fernando Khnopff. Mohutná budova, je postavena ze světlého pískovce a hned u vchodu ji zdobí dvě série bruselských tapisérií z období 17. století. K otevření došlo roku 1904.

Autor: Denisa Nová

Sdílet

Mohlo by vás zajímat