Tajemství Černé paní ze Sovince. Zazdil ji zhrzený nápadník?

S hojně navštěvovaným hradem Sovinec v Nízkém Jeseníku je spojena celá řada tajemných úkazů, povídek a legend. Některé ještě přiživil v 90. letech minulého století nález dvou těl zazděných do hradní klenby.

Wikipedia

Je to příběh jak z nejtemnější kriminálky a výborně dotváří záhadnou atmosféru obestírající moravskoslezský hrad Sovinec. Na sklonku 20. století zde archeologové nalezli pod klenebním pasem zazděné ostatky dvou lidských koster. Jednalo se o muže robustní postavy ve věku mezi padesáti a šedesáti lety a mladé ženy, které mohlo být patnáct až sedmnáct let. Podle odborných záznamů měla dívka lebku v obličejové části roztříštěnou, ruce mírně pokrčené a v oblasti zápěstí zkřížené přes sebe. Pravděpodobně je měla svázané. Vzhledem k tomu, že podobné nálezy lze jen velmi těžko interpretovat, nabízí se prostor úvahám a bezbřehé fantazii. Jaké drama se na Sovinci kdysi událo?

Budova, ve které k nálezu došlo, pochází ze 17. století. Podle jedné z teorií by se mohlo jednat o tělo šlechtičny Anny, dcery jednoho z majitelů Sovince Vavřince Edera ze Štiavnice. Po otcově smrti se Anna v roce 1592 či 1594 provdala za Jana staršího Kobylku z Kobylího, člena starého moravského rodu. Dokud jeho manželka žila, byl brán pouze jako manžel bohaté šlechtičny, ale když Anna 18. ledna 1607 zemřela, stal se Jan starší Kobylka jediným majitelem rozsáhlého majetku Ederů, což nastartovalo jeho úspěšnou kariéru v různých oblastech veřejného života. Zbavil se své ženy on? A kdo byl onen muž pochovaný spolu s ní?

Skutečnost je mnohem prozaičtější. Ostatky Anny jsou pochovány v obci Paseka, v kostele svaté Kunhuty, který si Jan starší Kobylka vybral jako rodové pohřebiště.

Wikipedia

Příběh o Soví princezně

Je tu ale ještě další teorie. Podle ní by nalezená kostra mohla patřit dívce, která se odmítla provdat za jednoho z hradních pánů a za trest byla zazděna spolu se svým otcem. Dodnes se prý zjevuje na nádvořích a chodbách Sovince jako paní oděná do černého hávu, takzvaná Černá paní. 

Do třetice nález přiživuje legendu o Soví princezně, jejíž tělo údajně spočívá ve stříbrné rakvi zakopané pod skálou nedaleko hradu. Jedná se o tragický příběh veliké lásky Soví princezny a Sovího krále, kteří zemřeli následkem úklad zlé čarodějnice Durmy. Přízraky jejich těl se údajně v okolí hradu zjevují dodnes.