Hrad Bečov skrývá doslova poklad. Cena relikviáře je srovnatelná s korunovačními klenoty

Je dobře známo, že hrady patří k nejoblíbenějším a nejnavštěvovanějším výletním cílům. Přitahují nás na nich nejen dramatické osudy jejich majitelů, ale také příběhy, které putují z generace na generaci. Některé hrady skrývají různé záhady a tajemství, které se nám doposud nepodařilo rozluštit.

Zdroj: Lucie Krotilova / CC BY-SA 3.0

Bečov nad Teplou

Hrad byl založen kolem roku 1300, pány z Oseka v rámci kolonizace zdejšího kraje, který zažil největší rozkvět v 1. polovině 16. století za vlády Pluhů z Rabštejna, ti velmi zbohatli díky těžbě kovů a to hlavně stříbra.

Největší záhadou tohoto objektu se stalo hledání (dnes druhé nejvýznamnější) movité kulturní památky v Česku. V roce 1984 kontaktoval občan USA Danny Douglas československý zastupitelský úřad ve Vídni, který chtěl zakoupit nějaký předmět, dokonce za 250 000 dolarů. 

Nechtěl ale prozradit, o jakou památku má zájem, ani kde se nachází. Do vyšetřování byli povoláni psychologové i kriminalisté a až po dlouhé době vyšlo najevo, že se jedná o dutý kovový předmět, zakopaný na místě vzdáleném asi 100 km od Norimberku, kam byl ukryt na konci 2. světové války. Pod nátlakem se Douglas přiznal, že má kupce a prodejní cena by byla kolem 4 mil. dolarů. Pár dní před podpisem smlouvy byla nalezena písemná zpráva Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, kde bylo psáno, že předmět má nevyčíslitelnou cenu.

 

Zdroj: Draceane / CC BY-SA 4.0

Smlouva se nepodepsala, předmět byl restaurován a uložen právě na bečovském hradě.

Relikviář svatého Maura

Zdroj: Packare / CC0

Jedná se o vzácný relikviář svatého Maura, který je výjimečnou zlatnickou památkou na území České republiky. Jeho hodnota je takřka nevyčíslitelná a srovnatelná s korunovačními klenoty. Tento nález je považován za jeden z největších nálezů 20. století v tehdejším Československu a restaurátorské práce trvaly velmi dlouho, zhotoven byl roku 2002.

Při prohlídce nám prozradí ledacos, ale váha relikviáře zůstává z bezpečnostních důvodů velkou neznámou.

Autor: Jana Dvořáková