Klíčové slovo
Hledání podle klíčového slova.

Počáteční písmeno
Země
Typ místa
Stav místa
Přístupnost místa
Služby spojené s místem

Hledání turisticky zajímavých míst

Nalezeno celkem 15 záznamů, 1 / 1 stran, vyhledáno za 0.4 sec
Broumov
Neu Heimhausen, Nový Heimhausen
zámek - lovecký, zachovalý, nepřístupno, Česká republika, Plzeňský kraj,
Broumov
,
Broumov
Lovecký zámeček v bývalé osadě Nový Haimhausen postavený v letech 1875-1876 Janem Arnoštem Berchem-Heimhausenem k sezónním pobytům.
Broumov
ské stěny - skalní bludiště
671.0 m. n.m.
přírodní scenerie, zachovalý, volně přístupno, Česká republika, Královéhradecký kraj, Hlavňov, Hlavňov
Broumovské stěny jsou skalní útvary s vyhlídkami na okolí. Broumovské stěny se také nazývá skalní bludiště a to proto,že se prolézá mezi skalami,které připomínají bludiště.
Jánský zámek Kastnerův zámek
zámek, chátrající, volně přístupno, Česká republika, Plzeňský kraj,
Broumov
,
Broumov
Pozdně barokní, částečně klasicistní zámek postavený nejspíše za Zikmunda Heimhausena koncem 18. stol. chátrající uprostřed zanikajícího parku. Jeden ze třech zámků postavený v této oblasti za Heimhausenů.
klášter benediktinů s kostelem sv. Vojtěcha
sakrální památky - klášter, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Česká republika, Královéhradecký kraj,
Broumov
,
Broumov
Původně gotický hrad, přestavěný ve 14. stol. na opevněný klášter benediktinů s kostelem sv. Vojtěcha. Současná podoba je výsledkem vrcholně barokní přestavby podle plánů K. I. Dienzenhofera. Objeven unikátní otisk tzv. turínského plátna z r. 1651.
kostel Nanebevzetí Panny Marie
400.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Česká republika, Královéhradecký kraj,
Broumov
,
Broumov
Nejstarší dochovaný dřevěný kostel v Česku spolehlivě doložen počátkem 15. stol. Po požárech 1421 a 1449 úpravy, přesto podstatné části stavby předhusitské. Od počátku hřbitovní, což ho spolu s polohou mimo vlastní město uchránilo od dalších požárů.
kostel sv. Anny
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Česká republika, Plzeňský kraj,
Broumov
,
Broumov
Kostelík sv. Anny byl postaven v letech 1929 – 1931 (podle jiných zdrojů 1934-1935).
kostel sv. Petra a Pavla
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Česká republika, Královéhradecký kraj,
Broumov
,
Broumov
Děkanský kostel sv. Petra a Pavla připomínán r. 1258, vvyhořel 1452, obnoven 1456, v r. 1679–82 barokně přestavěn. Zařízení většinou po požáru r. 1757, na oltáři gotická madona ze 14. století.
kostel sv. Václava
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Česká republika, Královéhradecký kraj,
Broumov
,
Broumov
Barokní kostel sv. Václava postaven podle projektu K. I. Dienzenhofera po r. 1729 na místě kostela broumovských protestantů. Stavba s křížovým půdorysem s polokruhovým kněžištěm. Noncem 18. stol. zrušen a ve druhé pol. 19. století opraven a obnoven.
mariánský sloup
sakrální památky - socha, monument, zachovalý, volně přístupno, Česká republika, Královéhradecký kraj,
Broumov
,
Broumov
Sloup vytvořil r. 1706 Jan Brokoff s podílem syna Michala Jana Josefa. Na sloupu sochy sv. Scholastiky, sv. Benedikta, sv. Vintíře, sv. Prokopa, sv. Václava, sv. Vojtěcha, sv. Markéty a sv. Hedviky. Na vrcholu Panna Marie s Ježíškem z r. 1728.
městské opevnění
ostatní - brána, opevnění, zřícenina, volně přístupno, Česká republika, Královéhradecký kraj,
Broumov
,
Broumov
Hradby vybudované v letech 1357 – 1359. Kromě fragmentů hradební zdi se zachovaly zbytky hradební věže chránící fortny na východní i západní straně.
Měšťanský pivovar
technická památka, chátrající, nepřístupno, Česká republika, Královéhradecký kraj,
Broumov
,
Broumov
Městský pivovar vedený městským sládkem byl v Broumově založen v 16. století. V letech 1866–1867 byl zmodernizován. Maximální výroba v letech 1910–11. V roce 1943 ukončena výroba.
sousoší sv. Víta v kotli
pomník, památník, zachovalý, volně přístupno, Česká republika, Plzeňský kraj,
Broumov
,
Broumov
Sousoší sv. Víta v kotli z roku 1749 při zámku, který po něm nese název Svatovítský. Sv. Vít patron mimo jiné také kovářů, z doby kdy byla v okolí Broumova těžena a zpracovávána železná a měděná ruda.
stará radnice
ostatní - palác, dům, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Česká republika, Královéhradecký kraj,
Broumov
,
Broumov
Radnice na tomto místě stávala od r. 1419. Poničena požáry 1452 a 1565, zásadně přestavěna 1542 a 1838, poslední významné stavební úpravy proběhly v roce 1994.
Svatovítský zámek
zámek, zachovalý, nepřístupno, Česká republika, Plzeňský kraj,
Broumov
,
Broumov
Nevelký barokní patrový zámek s mansardovou střechou postavený Zikmundem Heimhausenem v 1. pol. 18. stol. využívaný též jako objekt lesního a báňského úřadu v době, kdy byla v okolí Broumova těžena a zpracovávána železná a měděná ruda.
špitál s kostelem sv. Ducha
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, nepřístupno, Česká republika, Královéhradecký kraj,
Broumov
,
Broumov
Špitál a kostel sv. Ducha ze 14. stol., doložen r. 1407. Zničen husity 1421, obnoven 1450. Barokně přestavěn r.1689 a r.1735.
1
Zavřít reklamu