Hledání turisticky zajímavých míst

Klíčové slovo
Hledání podle klíčového slova.

Počáteční písmeno
Země
Typ místa
Stav místa
Přístupnost místa
Služby spojené s místem

Nalezeno celkem 15 záznamů, 1 / 1 stran, vyhledáno za 1.05 sec
 
Broumov
Neu Heimhausen, Nový Heimhausen
zámek - lovecký, zachovalý, nepřístupno, Plzeňský kraj,
Broumov
Lovecký zámeček v bývalé osadě Nový Haimhausen postavený v letech 1875-1876 Janem Arnoštem Berchem-Heimhausenem k sezónním pobytům.
 
Broumov
ské stěny - skalní bludiště
671.0 m. n.m.
přírodní scenerie, zachovalý, volně přístupno, Královéhradecký kraj, Hlavňov
Broumovské stěny jsou skalní útvary s vyhlídkami na okolí. Broumovské stěny se také nazývá skalní bludiště a to proto,že se prolézá mezi skalami,které připomínají bludiště.
 Jánský zámek
Kastnerův zámek
zámek, chátrající, volně přístupno, Plzeňský kraj,
Broumov
Pozdně barokní, částečně klasicistní zámek postavený nejspíše za Zikmunda Heimhausena koncem 18. stol. chátrající uprostřed zanikajícího parku. Jeden ze třech zámků postavený v této oblasti za Heimhausenů.
 klášter benediktinů s kostelem sv. Vojtěcha
sakrální památky - klášter, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Královéhradecký kraj,
Broumov
Původně gotický hrad, přestavěný ve 14. stol. na opevněný klášter benediktinů s kostelem sv. Vojtěcha. Současná podoba je výsledkem vrcholně barokní přestavby podle plánů K. I. Dienzenhofera. Objeven unikátní otisk tzv. turínského plátna z r. 1651.
 kostel Nanebevzetí Panny Marie
400.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Královéhradecký kraj,
Broumov
Nejstarší dochovaný dřevěný kostel v Česku spolehlivě doložen počátkem 15. stol. Po požárech 1421 a 1449 úpravy, přesto podstatné části stavby předhusitské. Od počátku hřbitovní, což ho spolu s polohou mimo vlastní město uchránilo od dalších požárů.
 kostel sv. Anny
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Plzeňský kraj,
Broumov
Kostelík sv. Anny byl postaven v letech 1929 – 1931 (podle jiných zdrojů 1934-1935).
 kostel sv. Petra a Pavla
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Královéhradecký kraj,
Broumov
Děkanský kostel sv. Petra a Pavla připomínán r. 1258, vvyhořel 1452, obnoven 1456, v r. 1679–82 barokně přestavěn. Zařízení většinou po požáru r. 1757, na oltáři gotická madona ze 14. století.
 kostel sv. Václava
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Královéhradecký kraj,
Broumov
Barokní kostel sv. Václava postaven podle projektu K. I. Dienzenhofera po r. 1729 na místě kostela broumovských protestantů. Stavba s křížovým půdorysem s polokruhovým kněžištěm. Noncem 18. stol. zrušen a ve druhé pol. 19. století opraven a obnoven.
 mariánský sloup
sakrální památky - socha, monument, zachovalý, volně přístupno, Královéhradecký kraj,
Broumov
Sloup vytvořil r. 1706 Jan Brokoff s podílem syna Michala Jana Josefa. Na sloupu sochy sv. Scholastiky, sv. Benedikta, sv. Vintíře, sv. Prokopa, sv. Václava, sv. Vojtěcha, sv. Markéty a sv. Hedviky. Na vrcholu Panna Marie s Ježíškem z r. 1728.
 městské opevnění
ostatní - brána, opevnění, zřícenina, volně přístupno, Královéhradecký kraj,
Broumov
Hradby vybudované v letech 1357 – 1359. Kromě fragmentů hradební zdi se zachovaly zbytky hradební věže chránící fortny na východní i západní straně.
 Měšťanský pivovar
technická památka, chátrající, nepřístupno, Královéhradecký kraj,
Broumov
Městský pivovar vedený městským sládkem byl v Broumově založen v 16. století. V letech 1866–1867 byl zmodernizován. Maximální výroba v letech 1910–11. V roce 1943 ukončena výroba.
 sousoší sv. Víta v kotli
pomník, památník, zachovalý, volně přístupno, Plzeňský kraj,
Broumov
Sousoší sv. Víta v kotli z roku 1749 při zámku, který po něm nese název Svatovítský. Sv. Vít patron mimo jiné také kovářů, z doby kdy byla v okolí Broumova těžena a zpracovávána železná a měděná ruda.
 stará radnice
ostatní - palác, dům, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Královéhradecký kraj,
Broumov
Radnice na tomto místě stávala od r. 1419. Poničena požáry 1452 a 1565, zásadně přestavěna 1542 a 1838, poslední významné stavební úpravy proběhly v roce 1994.
 Svatovítský zámek
zámek, zachovalý, nepřístupno, Plzeňský kraj,
Broumov
Nevelký barokní patrový zámek s mansardovou střechou postavený Zikmundem Heimhausenem v 1. pol. 18. stol. využívaný též jako objekt lesního a báňského úřadu v době, kdy byla v okolí Broumova těžena a zpracovávána železná a měděná ruda.
 špitál s kostelem sv. Ducha
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, nepřístupno, Královéhradecký kraj,
Broumov
Špitál a kostel sv. Ducha ze 14. stol., doložen r. 1407. Zničen husity 1421, obnoven 1450. Barokně přestavěn r.1689 a r.1735.
  • 1