Turistické cíle v okolí obce Malonty

Vyhledání a výpis turistických míst podle krajů a okresů. Chcete-li získat výpis míst v okolí některé obce, můžete v levém menu hledat podle části názvu obce nebo přímým výběrem kraje a poté okresu.

Na úvod výběru kraje
Hledání měst a obcí
Hledání obcí podle klíčového slova.


Seznam míst ve vabrané obci

Jihočeský kraj,  Český Krumlov  (CK)
Nalezeno celkem 39 záznamů, 1 / 4 stran, vyhledáno za 0.02 sec
 Buquoyská rezidence
ostatní - palác, dům, zachovalý, přístupno příležitostně, Jihočeský kraj, Nové Hrady
Buquoyská rezidence vznikla v l. 1634–44 přestavbou rožmber. panského domu, kterou zadala hraběnka Marie Magdalena Buquoyová. Rezidence v l. 1636 a 1644 rozšířena, r. 1718 zvýšena. Po dostavbě zámku (1806) rezidence upravena na kanceláře a byty úředníků. Později sídlo okresního soudu, dnes hotel.
 Cuknštejn
tvrz, zachovalý, přístupno příležitostně, Jihočeský kraj, Nové Hrady
Tvrz Cuknštejn vystavěl v letech 1489–1491 vladyka Vilém Pouzar z Michnic. Za českého stavovského povstání 1618–20 zpustošena císařskými vojáky a darována generálu hraběti Karlu Bonaventurovi Buquoyovi. Dnes probíhá postupná rekonstrukce.
 Černá
585.0 m. n.m.
Soběnovská přehrada
vodní plocha - přehrada, zachovalý, nepřístupno, Jihočeský kraj, Děkanské Skaliny
Nejstarší jihočeská přehrada přehradila v letech 1924–5 říčku Černou na hranici katastrů Děkanských Skalin a Blanska. Slouží k vyrovnávání stavů a jako akumulační nádrž vodní elektrárny. Roku 2002 prolomena povodní, do roku 2005 opravena.
 Čížkrajice
550.0 m. n.m.
tvrz, zachovalý, volně přístupno, Jihočeský kraj, Čížkrajice
Zprvu snad gotická, poté renesanční tvrz upravená v 19. století na domy čp. 31 a 33. Byla součástí rozparcelovaného dvora, jehož zahradu ohrazovala dochovaná zeď, která však nesloužila k opevnění tvrze. S tvrzí nesouvisí ani blízký statek s bránou.
 kaple Panny Marie Pomocné
sakrální památky - kaple, zřícenina, nepřístupno, Jihočeský kraj, Rožmitál na Šumavě
Barokní poutní kaple Panny Marie Pomocné vznikla na místě starší kapličky v letech 1732–1733. Naposledy opravena v roce 1933, od konce 80. let 20. století zřícenina. V okolí trosky kapliček křížové cesty.
 klášter Božího Milosrdenství s kostelem sv. Petra a Pavla
klášter servitů
sakrální památky - klášter, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Jihočeský kraj, Nové Hrady
Konvent servitů v Nových Hradech založený Ferdinandem Buquoyem v roce 1677 při kostele sv. Petra a Pavla. V 50. – 80. letech 20. století kasárna pohraniční stráže. R. 1991 vrácen řádu servitů, po smrti posledního řeholníka r. 2005 klášter převzalo společenství papežského práva Rodina Panny Marie.
 kostel Narození Panny Marie
652.0 m. n.m.
Cetviny
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Jihočeský kraj, Dolní Dvořiště
Jediným pozůstalým historickým objektem městečka Cetviny je kostel, vzniklý před pol. 14. století. Stavba, rozšířená o trojlodí ve II. pol. 15. století a barokně upravená v letech 1735–6 přečkala zánik městečka po zřízení hraničního pásma roku 1956.
 kostel Panny Marie Dobré rady
710.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Jihočeský kraj, Dobrá Voda
Barokní poutní kostel v dominující poloze nad okolím Nových Hradů nad pramenem, považovaným za léčivý.
 kostel sv. Anny
799.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zřícenina, volně přístupno, Jihočeský kraj, Hojná Voda
Z kostela, postaveného Vilémem z Rožmberka ve II. polovině 16. století nad léčivým pramenem, zbyla po demolici v 60. letech 20. století pouze hranolová věž. Zasvěcení stavby vycházelo z údajného zjevení světice raněnému dřevorubci, jemuž poradila léčení vodou z pramene.
 kostel sv. Bartoloměje
686.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Jihočeský kraj, Malonty
Gotický kostel se zajímavým stavebním vývojem ve 14. a 15. století je jedním z mála pozůstatků původní zástavby obce Malonty, která byla v rámci odčinění Bílé hory nahrazena většinou panelovými domy.
 kostel sv. Floriána
534.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Jihočeský kraj, Kaplice
Součást výjimečného kaplického areálu dvou těsně sousedících kostelů. Menší kostel vznikl zřejmě po požáru roku 1507 na místě původního kostelíka ("kaplice"), který po vzniku města sloužil českým obyvatelům.
 kostel sv. Jakuba Většího
659.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Jihočeský kraj, Benešov nad Černou
Původně gotický farní kostel v Benešově nad Černou vznikl počátkem 30. let 14. století údajně přestavbou starší kaple. Barokně byl upraven roku 1630, naposledy rekonstruován v 90. letech 20. století.