Dodnes dochované hradby s 19ti baštami byly postaveny po celém obvodu města Poličky v 1. pol. 14. stol. a dosahovaly celkově délky 1220 m. Hlavní hradba byla šířky 2,5 m, před ní byla 4 m vysoká parkánová hradba a příkop, který se napouštěl vodou.
Hlavní obrázek místa
Pohled od Synského rybníka
© Ivo Rozehnal 08/2018
Graficke pismenko Opevnění Poličky patří co do půdorysné celistvosti k nejlépe dochovaným městským fortifikacím v České republice. Hlavní hradba s 19 věžemi je téměř kompletní, všechny čtyři brány však zanikly již před polovinou 19. století, podobně jako příkopy. Některé části hradeb si uchovaly značnou vypovídající schopnost. Ochozy rekonstruované partie hlavní hradby s několika věžemi jsou zpřístupněny pro veřejnost s průvodcem z Informačního centra.
J. Hájek, 12.8. 2006

  historie

  Popis a dějiny fortifikace
  Přemysl Otakar II. Poličku zakládá r. 1265; pro nedostatek finančních prostředků se v prvotní fázi buduje pouzep provizorní – nikoliv však neúčinné – opevnění ve formě valu. Ten byl asi 4 metry široký, nedosahoval však velké výšky. Vrcholová část byla osazena palisádou. Důležitým obranným prvkem byl již v této době rybník při jižní hraně města. Ten v podstatě suploval tok řeky – oblíbeným to obranný prvek podobných hrazených měst. Roku 1307

  Mass, Turyna Petr, 17.8. 2006

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm
  ostatní
  brána, opevnění
  zachovalý
  volně přístupno
  Česká republika
  Pardubický kraj
   Svitavy  (SY)
  Polička