zámek Bocian

kaštieľ Bocian - Markušovce
Pozdně barokní zámek (kaštieľ) z r. 1790 vystavěn rodinou Vielandovců. Obdélná budova na zvýšeném přízemí, s mělkými trojosými rizality s tympanony v delších průčelích, jižní fasáda zdobená lizénami a pilastry s hlavicemi. Po r. 2013 se propadla mansardová střecha a urychlila destrukci zámku.
Hlavní obrázek místa
jižní průčelí od jihovýchodu
© Jan P. Štěpánek 09/2016
Graficke pismenko Zchátralý a rozpadající se objekt pozdně barokního zámečku - kaštieľa - v centru obce při hlavní silnici, nedaleko známějšího renesančního zámku.
Budova byla vystavěna snad kolem roku 1790 jako rodové sídlo rodiny Vielandovců. Ve 2. polovině 20. století sloužil objekt i jako restaurace a kuchyně státního statku, což přineslo nemálo negativních účelových zásahů. Několik posledních desetiletí je však nevyužívaný a výrazně chátrá. Obec, jež je vlastníkem objektu, v posledních letech představila několik projektů, počítajících s obnovou objektu a jeho začleněním do většího architektonického plánu. Prozatím však zámek stále chátrá. Někdy po roce 2013 došlo ke zřícení mansardové střechy a urychlení destrukce objektu.

Jan P. Štěpánek s využitím www.krizom-krazom.eu, 4.9. 2016

  popis

  Zámek Bocian má obdélnou trojtraktovou dispozici. Hlavním průčelím je orientován k jihu, do řadové uliční zástavby. Budova je podsklepena. K jihu se zámek obrací devítiosým průčelím se zvýšeným přízemím s mělce vystupujícícm osovým trojosým rizalitem. Nádvorní severní fasáda je podobná a obsahuje v ose rizalitu hlavní vstup do budovy. Jižní fasádu člení lizénové rámy s pilastry, ukončenými v rizalitu ve štuku provedenými korintskými hlavicemi.

  Jan P. Štěpánek s využitím www.krizom-krazom.eu, 5.9. 2016

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Slovensko 1:50 000

  Slovenská republika, turisické mapy 1:50 000, VKÚ Harmanec
  zámek
  zřícenina
  nepřístupno
  Slovensko
  Košický
   Spišská Nová Ves  ( SN )