Zřícenina hradu, který byl do konce 15. stol. sídlem majitelů rożnówského panství. Poč. 16. stol. přešlo sídlo sňatkem do rodu Tarnowskich, kteří ho k bydlení nevyužívali. Až v pol. 16. stol. rozhodl Jan Amor Tarnowski o definitivním opuštění hradu nevyhovujícího z hlediska obytného i obranného.
Hlavní obrázek místa
pohled od severozápadu
© Pavel Zany Komárek 5/5/2005

popis hradu

Graficke pismenko Hrad nebyl nikdy archeologicky zkoumán. Postaven byl na výhodném místě, které zajišťovalo dokonalou kontrolu toku Dunajce. Dnes je situace zcela odlišná, hladinu řeky výrazně vzedmula roznowská přehrada a výhled zastiňují vysoké stromy, kterými jsou porostlé svahy hřebene. Předchůdcem hradu snad bylo nějaké dřevozemní opevnění.
Podle dochovaných zbytků šlo o jednoduchou stavbu na obdélném půdorysu o stranách cca 44 x 20 m orientovanou ve směru sever-jih. Z ní se dochovala severní a západní zeď a fragment jihovýchodního nároží od jihu a východu zesílené opěrnými pilíři. Obdélník hradu rozdělovala na dvě nestejně části zčásti dochovaná příčka.
Zany, 26.5. 2005

  historie

  dějiny hradu
  Nevelký hrad založil na hřebeni obtáčeném tokem Dunajce někdy ve druhé třetině 14. století příslušník rodu erbu gryfa neznámého jména, otec Petra a Klementa z Rożnówa. První zmínka o hradu pochází z roku 1370, páni z Rożnówa na něm sídlili až do počátku 15. století. Poté jej krátce držel krakovský arcibiskup Mikuláš Kurowski a po jeho smrti roku 1411 jeho bratr Petr. Ten se dostal do finančních potíží a roku 1426 hrad prodal slavnému polskému

  Zany, 26.5. 2005
  hrad
  zřícenina
  volně přístupno
  Polsko
  małopolskie