Výlet do nejstaršího anglického parku v českých zemích

Nejstarší zámecký park anglického typu na českém území vznikl koncem 18. století na panství Jana Rudolfa Czernina a na dnešním rozhraní Ústeckého a Karlovarského kraje

Zámek Krásný Dvůr
Zámek Krásný Dvůr
Autor:Tomáš Vavrein 04/2021

Tento výlet je vlastně jen nedlouhou pohodlnou procházkou po neobyčejném zámeckém parku. Ten park se nachází v Krásném Dvoře na Podbořansku v těsném sousedství barokního zámku. Zámek leží na okraji obce a je během turistické sezóny přístupný veřejnosti. Jeho návštěva je vhodným doplňkem na začátek nebo konec vycházky. U zámku najdeme velké parkoviště (50.2515889N, 13.3711981E), které bude naším východištěm.

Krásný Dvůr je starobylá ves. Vilém z Krásného Dvora, zmiňovaný v roce 1295, je považován za zakladatele rodu Fremutů, který sídlil na tvrzi při potoce nedaleko mlýna. V polovině 15. století byla ves rozdělena na dvě části a na místě dnešního zámku byla proto postavena druhá, horní tvrz. O století později byl majetek opět spojen, stará dolní tvrz přestala být obývána a postupně zanikla.

Když počátkem 16. století panství získal Václav Pětipeský z Chyš, začal horní tvrz přestavovat na renesanční vilu. Zapletl se však do spiknutí proti císaři Ferdinandu I. a roku 1547 byl popraven. Stavbu dokončil až nový majitel Jan Mašťovský z Kolowrat. V držení zadluženého panství se pak vystřídalo několik vlastníků, z nichž Šimonu Karlovi Údrčskému z Údrče byl Krásný Dvůr zkonfiskován pro účast na stavovském povstání. Po třicetileté válce roku 1649 panství získal tehdy již 70letý Heřman Czernin z Chudenic a v majetku jeho rodu zůstalo téměř 300 let. Tady je na místě poznámka, že jméno rodu se sice nyní běžně uvádí podle současného pravopisu jako Černín, ale jeho příslušníci od známého počátku ve 12. století až do současnosti, kdy ještě žijí dvě rodové větve, stále používají pro své příjmení staročeskou formu se spřežkou, tedy zásadně Czernin.

Heřman Czernin byl mocný a bohatý muž. Jako 19letý mladík podnikl roku 1598 s Kryštofem Harantem z Polžic a Bezdružic dobrodružnou cestu do Benátek, Svaté země a Egypta, ale pak se jejich cesty rozešly. Zatímco Harant jako protestant skončil roku 1621 na staroměstském popravišti, věrný katolík Czernin se stal oblíbencem tří habsburských císařů. Jako obratný diplomat vedl dvakrát úspěšné poselstvo do Cařihradu, stal se hejtmanem Starého Města pražského, za své služby byl odměněn dalšími vysokými úřady a nabyl velkého majetku. Když roku 1651 bezdětný Heřman zemřel, majetek zdědil jeho synovec Jan Humbert. Neobývaná tvrz v Krásném Dvoře začala chátrat a po 30 letech byla užívána už jen sýpka, která také hrozila zřícením. Panství bylo zdecimováno třicetiletou válkou tak, že téměř polovina selských gruntů byla neobydlena a pole neměl kdo obdělávat. V té době sem proto přicházejí přistěhovalci z Bavorska a Saska, takže došlo k silné germanizaci kraje a z Krásného Dvora se stal Schönhof.

Stavbu tvrze zachránil na přelomu 17. a 18. století František Josef Czernin, který si tu chtěl zřídit hlavní sídlo. V roce 1718 sem přišel jeho osobní stavitel, věhlasný František Maxmilián Kaňka, aby zhotovil plány přestavby tvrze na barokní zámek. Práce na přestavbě začaly s počátkem roku 1720 a Czernin na ně osobně dohlížel. V roce 1722 byly plány přepracovány dokonce za cenu stržení některých nedokončených staveb, protože se stavebníkovi nelíbily. Práce byly ukončeny v roce 1725. Čestný dvůr tehdy doplnila nižší boční křídla. V jednom z nich byla zřízena zámecká kaple sv. Huberta.

Goethův dub v Krásném Dvoře
Goethův dub v Krásném Dvoře Autor: Petr Wied 05/2022
Dalším významným stavebníkem byl Jan Rudolf Czernin, který po roce 1780 nechal vybudovat schodiště z nádvoří do patra a vylepšit interiéry. Právě tento příslušník rodu se za své cesty po západní Evropě v roce 1779 zhlédl v nové módě, která přicházela z Anglie a spočívala v přeměně geometricky řešených francouzských zahrad v přírodně krajinářské parky, kterým se začalo říkat anglické. Jan Rudolf proto vyslal zámeckého zahradníka Rudolfa Födische do Anglie na zkušenou a v roce 1783 začala přeměna původní bažantnice v lužním lese na park. Během deseti let byl nevelký potok Leska upraven tak, že napájel pět rybníků a také umělý vodopád, který se stal velkou atrakcí. Park tvoří výhradně listnaté stromy domácího původu, mezi nimiž dominují staleté duby. Podle začínající módy byl postupně doplněn řadou romantických stavbiček a jeho nádhera brzy přilákala dlouhou řadu významných návštěvníků. Mezi nimi byl i proslulý německý básník, přírodovědec a politik Johann Wolfgang von Goethe, s jehož jménem se přímo v parku ještě setkáme. A nyní přichází čas, abychom se do něj vypravili i my.

Na prostranství před zámeckým nádvořím najdeme plán parku i turistickou orientaci. Parkem procházejí dva okruhy, kratší modrý a delší červený. Ten červený, značený červeno-bílým úhlopříčně děleným čtvercem obchází všechna zajímavá místa parku a bude trasou naší vycházky. U vchodu do parku zjišťujeme, že červené a modré značení jde zpočátku společně. Sejdeme tedy podle něj pod zámek k potoku a rybníku, kde je první památné místo. Zdaleka je totiž patrné torzo prastarého stromu. Stáří stromu, kterému se říká Goethův dub na počest básníkovy návštěvy roku 1810, je odhadováno na tisíc let. V současné době je již zcela odumřelý, ale odborníky je stále považován za nejstarší dub na našem území.

Stezka se vine kolem potoka Leska, který budeme několikrát přecházet. Když mineme rybníček, vpravo na malé loučce brzy uvidíme další pozoruhodnost. Stojí tu voliéra, osmiboká dřevostavba, v níž bylo dříve chováno několik papoušků. Po opravě dřevěné konstrukce, která byla dokončena roku 2023, v ní má být umístěno zpěvné ptactvo.

Panův templ
Panův templ Autor: Michal Svěrák 07/2023

Když překročíme potok, uvidíme poblíž rozcestí velkou pamětní desku slavných návštěvníků, kterou nechal v roce 1906 instalovat hrabě Jaromír Czernin. Na ní můžeme mezi 22 jmény nalézt jména tří císařů, Františka I., jeho syna Ferdinanda Dobrotivého a také Františka Josefa I. ještě jako arcivévody. Byla tu i habsburská princezna Marie Louisa, provdaná za Napoleona, a z německých básníků kromě Goetha ve své době slavný Theodor Körner.

Vrátíme se na levý břeh potoka a mineme odpočívadlo v podobě kamenné lavice pod dubem, starým asi 500 let, k němuž vede sedm schodů. Pak přicházíme k první romantické stavbě. Má podobu antického chrámku a říká se jí Panův templ. Ten pochází z let 1783-1786, byl zasvěcen řeckému bohu pastevců a stád a je považován za nejstarší ze zdejších ozdobných stavbiček. Přímo naproti templu přes louku na úpatí lesní stráně vidíme zvláštní kamennou stěnu. Tady bývala jedna z největších atrakcí parku z r. 1785, kaskády umělého vodopádu, bohužel již dávno nefunkční. Po několika krocích odtud přicházíme k místu, kde se značky rozcházejí a poblíž stojí kamenná boží muka z roku 1749. Modrá tu odbočuje vlevo vzhůru do stráně, my však pokračujeme po červeném značení dále údolím.

Gloriet
Gloriet Autor: Kateřina Hekrdlová 10/2022

Červené značení vede vytrvale údolím potoka až k hrázi Velkého rybníka, před níž se stočí vlevo a začne stoupat do stráně. Brzy dojdeme k místu, kde stojí Gloriet, někdy zvaný též Sluneční templ. Byl vybudován v roce 1784 jako volná kopie stavby umístěné v zahradě Malého Trianonu ve Versailles nazývané Temple de l'amour, tedy Chrám lásky. Také tato stavba prošla v posledních letech drobnou opravou.

Obelisk u Krásného Dvora
Obelisk u Krásného Dvora Autor: Kateřina Hekrdlová 10/2022

Cesta dále stoupá a zanedlouho se před námi objeví dominantní stavba zámeckého parku. Na okrouhlém palouku tu stojí 26 metrů vysoký, štíhlý kamenný obelisk (50.2454725N, 13.3486033E). Pochází z roku 1801 a byl postaven na paměť vítězství Rakušanů nad Napoleonem v roce 1796 u Ambergu. Předlohou pro stavbu byl římský obelisk na Piazza del Popolo. Je tu turistický rozcestník, u něhož končí zelená značka od zchátralého zámku v Brodech. Od obelisku pak vychází přímá a široká lesní alej zvaná Mílovka. Kočárová promenádní cesta je rovná jako pravítko v délce přes kilometr, protíná napříč téměř celý park a pak se stáčí k zámku.

Mílovka
Mílovka Autor: Dušan Cibulka 07/2016

Naše červené značení si však pohodlné aleje nevšímá a dále stoupá do nejvyšších partií parku. Na vrcholu vyjdeme na rozlehlou louku, která nyní slouží jako golfové hřiště. Na samém horním okraji tu stojí stavba z červených cihel, zvaná původně Holandský statek a později Červená hájovna. Pochází z roku 1793 a dnes slouží hráčům golfu.

Novogotický templ
Novogotický templ Autor: NN 08/2020

Na opačném, východním okraji louky stojí zvláštní dominantní stavba v tehdy módním novogotickém slohu. Byla postavena v letech 1793-1796 a je označována jako novogotický templ nebo též rozhledna. Stavba, která sloužila jako památník vojevůdce z napoleonských válek Karla Filipa Schwarzenberga (1771-1820), byla r. 1847 vybavena jeho sochou od Josefa Maxe, jejíž podstavec je dílem Josefa Krannera. Byla sice rekonstruována v letech 1982-1985, ale přesto zůstala pro nepříznivý stav nepřístupná a přístup ke dvěma šroubovitým schodištím rozhledny byl oplocen. Další rekonstrukce proběhla v letech 2015-2017, ale ani ta se nezdařila. V r. 2020 byl objekt pro zatékání do konstrukce opět uzavřen.

Za rozhlednou z vrcholových partií parku klesáme k pozoruhodné stavbě čínského pavilónu, zvaného též zvonkohra podle soustavy zvonků na špičce věže. Pod stavbou z let 1788-1790 je viditelný sklepní prostor a před ní rozlehlý kamenný, zvolna zarůstající bazén. Tady byla původně nádrž, která napájela umělý vodopád (velké kaskády) v údolí.

Čínský pavilon
Čínský pavilon Autor: Kateřina Hekrdlová 10/2022

Od čínského pavilónu stezka ještě kousek klesá a vyvede nás na již zmíněnou alej Mílovku. Půjdeme po ní jen chvíli, mezitím se k nám opět připojí modré značení kratšího okruhu, které nás opustilo v údolí u Panova templu. Obě značky nás zavedou k poslední zajímavosti na trase.

Přicházíme k parkové stavbě zvané Lusthaus (Letohrádek) nebo též Goethův pavilón. Je to polygonální stavbička z let 1784-1786, v podstatě kopie pavilónu Belvedere, který dala postavit Marie Antoinetta, dcera Marie Terezie a manželka francouzského krále Ludvíka XVI., v zahradě Malého Trianonu ve Versailles podle návrhu architekta Richarda Mique. Po Goethově návštěvě Krásného Dvora v roce 1810 byla na paměť této události do pavilónu umístěna jeho busta. Dnes tam však uvidíme jen prázdný sokl. Po pokusu o její odcizení byla přemístěna na bezpečnější místo v zámku.

Lusthaus neboli Goethův pavilon
Lusthaus neboli Goethův pavilon Autor: Kateřina Hekrdlová 10/2022

Od Goethova pavilónu nás už cesta vede zpět do známých míst. Přes potok znovu spatříme voliéru a brzy vyjdeme k rozcestí na okraji parku. Pro zajímavost je třeba dodat, že jsme nemohli vidět celý park. V jeho jihovýchodní části se totiž ještě nachází tzv. Poustevníkova rokle s poustevnou a umělou jeskyní, objekty z roku 1786. V minulosti k nim vedl žlutě značený okruh. Z bezpečnostních důvodů je však nyní tato oblast nepřístupná a značení bylo zrušeno.

Pohodlnou procházkou jsme ušli 5 km a nyní stojíme opět před vstupem na zámecké nádvoří. Je tedy čas povědět si ještě několik slov o historii zámku po založení parku.

Bývalý umělý vodopád
Bývalý umělý vodopád Autor: Jaroslav Bartoš 01/2019
Zámek s pozemky někdejšího panství zůstal v majetku Czerninů i po pozemkové reformě po vzniku samostatného Československa. Tehdejší majitel František Czernin však neměl přímého dědice, po jeho smrti v roce 1932 proto veškerý majetek zdědil adoptovaný prasynovec Eugen Czernin Morzin (1892-1955). Zajímavou podmínkou převzetí dědictví bylo, že se s celou rodinou naučí česky a že čeština zůstane jednací řečí na panství. Těžko říct, jak se s touto podmínkou vyrovnal. Eugen totiž přímo nenáviděl všechno české a uvedl se tím, že všechny české zaměstnance propustil. Po mnichovské dohodě se Krásný Dvůr stal součástí Říše, zámek nacisté zabrali a stalo se z něj dokonce letní sídlo hitlerovského ministra zahraničí. Eugen Czernin Morzin ve snaze zachránit ohromný majetek, vždyť kromě Krásného Dvora mu patřila velká panství Petrohrad, Chudenice a Jindřichův Hradec, přijal říšské, tedy německé státní občanství. Po válce mu byl proto jako Němci všechen majetek zabaven. Zámek nejprve sloužil lesní správě a jako archiv, v roce 1967 však byl převeden mezi památkové objekty a poté zpřístupněn veřejnosti.

K historii zámku patří ještě skutečnost, že po válce Eugen Czernin Morzin požádal o obnovení československého občanství s tím, že nikdy nesouhlasil s odtržením Sudet ani s obsazením Československa a k přijetí německého občanství byl veden jen majetkovými důvody. Žil v Rakousku, ale do své smrti v roce 1955 se odpovědi na svou žádost nedočkal. Jeho syn Rudolf (1924-2004) po změně poměrů žádost o vyřízení obnovil a zároveň vznesl restituční požadavek na všechna znárodněná panství. Ve sporu, v němž pokračoval ještě vnuk Karel Eugen, však neuspěl.

Pro zajímavost je dobré se podívat na chování druhé žijící větve Czerninů, tzv. vinořské, které patřilo především panství Dymokury na Nymbursku. Rudolf Theobald Czernin (1904-1984) z této větve jako vlastenec roku 1939 bez váhání podpořil prohlášení historické české šlechty, které potvrzovalo věrnost republice a prezidentu Benešovi. Czerninovi to vyneslo nacistické vězení. Po válce mu byl komunisty majetek stejně zabaven, on ani jeho děti však vlast neopustili, i když mohli vykonávat jen dělnická povolání. Jeho syn Děpold neboli Theobald (1936-2015) s vnukem Tomášem (*1962) proto dostal majetek v Dymokurech v restituci bez potíží zpět. Tomáš Czernin je politicky činný a je senátorem.

Zámecký park v Krásném Dvoře (1783-1793) bez ohledu na historické peripetie zůstává skutečně krásný. Zůstane mu i prvenství mezi anglickými parky u nás. Jan Rudolf Czernin předběhl dobu v budování parku i romantických staveb. O několik let později se tato móda rozmohla a vznikla celá řada dalších krásných krajinářských parků s romantickými stavbami, především lednicko-valtický areál zásluhou Liechtensteinů, nebo v Čechách Veltrusy hraběte Chotka.

Máme za sebou krásnou a pohodlnou procházku, která měřila 5 km a je vhodná i pro děti. Pokud jsme tak neučinili před vycházkou, zbývá ještě navštívit zámek, který je v majetku státu. Ve svých interiérech nabízí kromě pozoruhodné architektury francouzského typu a dobového zařízení také sbírky skla, keramiky a hodin, cennou knihovnu a jako raritu barokní obrazový soubor 42 psích portrétů.

 

 

Použité zdroje:

  • Kol: Hrady-zámky-zříceniny, SW Travel 2007
Sdílet článek:

Mohlo by vás ještě zajímat


Pod příkrovem temného podzemí: Objevování tajů Punkevní jeskyně
Punkevní jeskyně, nacházející se v malebném koutu jižní Moravy, jsou fascinující destinací pro všechny, kdo mají zájem prozkoumávat přírodní krásy a tajemství.

Kam na výlet v Moravskoslezském kraji - část IV.
Skanzen, dřevěný kostel, zámek nebo arboretum. Dnešní díl vás provede mnoha zajímavými a rozličnými místy, kdy zde v tomto článku je popsáno nejen něco málo z historie, ale také...

Trochu nevšední procházka Táborem okolo hradeb až do centra vhodná i pro rodiny s dětmi
Tipů na zajímavá místa v historickém Táboře je jistě bezpočet, nabídneme tudíž trochu netradiční procházku, kterou lze absolvovat i s dětmi, které se mohou na chvíli zabavit na...

Výlet do nejstaršího anglického parku v českých zemích
Nejstarší zámecký park anglického typu na českém území vznikl koncem 18. století na panství Jana Rudolfa Czernina a na dnešním rozhraní Ústeckého a Karlovarského kraje

Malá zastávka na hradě Valečov
Při toulkách Českým rájem stojí určitě za návštěvu zřícenina hradu Valečov a přilehlá skalní obydlí nacházející se na okraji chráněné krajinné oblasti Český ráj, 6 km...

Kam na výlet v Moravskoslezském kraji - část VI.
Vagonářské muzeum v zámku, dřevěné kostely, nejhlubší propast jako přírodní památka, hrad i zámek. To všechno skýtá tento díl série Kam na výlet v Moravskoslezském kraji. Text je...

Milujete prostředí nahánějící strach a hrůzu? Nahlédněte do útrob hradu Kost, který vám představí svoji středověkou mučírnu
Náš nejzachovalejší gotický hrad Kost se ukrývá v Českém ráji v malebném údolí Plakánek. Po prohlídce hradu je ideální procházka tímto údolím ke mlýnu Doroty Máchalové...

Kouzelným Maloskalskem na hrad Frýdštejn a Vranovský hřeben
Putování z Malé Skály přes skalní hrádek Drábovna a hrad Frýdštejn na Vranovský hřebem se zbytky hradu Vranova, na nichž průmyslník Römisch vybudoval v 19. století pozoruhodný...

Kam na výlet v Moravskoslezském kraji - část III.
Dnešní díl nás provede nejrůznějšími místy. Od obce Bílá, která skýtá mnoho aktivit pro všechny lidi věkové kategorie, přes zachovalý důl, zoologickou zahradu, lidovou dřevěnku...

Za zapomenutým hradem a jihočeskými písničkami
Putování krajem hezkých písniček od Pohádkové kovárny kolem Tálínského rybníka k zapomenutému hradu v Myšenci a podle řeky Blanice k renesanční tvrzi Klokočín a do Maletic