Notice: Undefined index: in /var/www/hrady/https/index.php on line 318 Válečné štíty, které byly použity v historických bitvách

Válečné štíty, které byly použity v historických bitvách

Použití štítů v boji pochází již z prehistorického období, kdy se objevily první známky lidské civilizace. V průběhu staletí se štíty v ozbrojeném boji používaly k obraně před zbraněmi, jako byly meče, šípy nebo dokonce střelné zbraně. Štíty byly vyrobeny z různých materiálů, např. ze dřeva, zvířecích kůží či později kovu.

Wikipedia

Jaké byly štíty antického Řecka?

Římští vojáci a legionáři byly dobře chráněni díky železnému brnění, přilbám či štítům, které nazývali tzv. scuta. Tvary a styly římských štítů se lišily podle účelu použití a časového rámce boje. Mnoho štítů bylo kulatých, nebo vypouklých. Některé byly dřevěné, další byly pokryté bronzem, nebo jejich okraje byly posíleny kováním ze slitiny mědi, ačkoliv od tohoto typu bylo časem upouštěno a nahrazovalo se sešitou surovou kůží, která byla účinnější.

Štít Legionaire Scutum

Wikipedia

Jedná se o nejznámější římský velký štít obdélníkového nebo oválného tvaru. Z oválného byl vyvinut štít obdélníkový vypouklý, které nejvíce používaly pěšáci, kterým měly zajistit ochranu při bojích, ale zároveň měli vojáci poněkud omezenější pohyb paží. Nejvíce byly štíty využívány při formaci ve tvaru želvy, kdy byli díky nim vojáci schovaní téměř ze všech stran. Využívání tohoto typu štítů skončilo ve 3. stol. n. l., ale všeobecně přežil až do období Byzantské říše.

Štít Parma

Wikipedia

Z důvodu pohybu a rovnováhy vojáci na koních používali menší kulaté štíty s názvem Parma. Ty měřily maximálně 91,5 cm v průměru a měly silný ocelový rám, od kterého bylo nakonec upuštěno, kvůli oválným dřevěným a koženým štítům. Během republikánského období byly Parmy použity pěšáky, ale následně byly nahrazeny štíty jinými, z důvodu vyšší ochrany.

Štít Clipeus

Wikipedia

Clipeus byla římská verze řeckého Aspis. Ačkoliv byl Clipeus použit spolu s obdélníkovým legionářským štítem, po 3. století se oválný a kulatý štít Clipeus stal pro římské vojáky standardně používaným. Podle archeologických nálezů se zjistilo, že Clipeus byl vyroben ze slepených vertikálně poskládaných prken, které byly pokryté malovanou kůží a okraje štítu kůží surovou.