Poznejte šumavská města a jejich půvabnou historii

Šumava je pohoří, které svou rozlohou obklopuje hranice Česka, Rakouska a německého Bavorska. Pyšní se velkým množstvím jezer, nádrží, potoků, řek, ale také vysokým počtem měst, které jsou hrdé na své bohatství.

Wikipedia

Železná Ruda

Wikipedia

Horské město, dnes nejznámější šumavské letovisko, dostalo jméno podle železářské huti, v níž se v 17. století zpracovávala místní železná ruda. Zajímavou památkou je kostel Panny Marie Pomocné, barokní centrála na půdorysu šesticípé hvězdy s mohutnou cibulovitou bání krytou šindelem z let 1727-1732 a věží z roku 1777.

Zvíkov

Malá osada v kopcích, jižně od Velhartic, ukrývá jedno z nejkrásnějších stavení na Šumavě. Přes dvě stě let starou roubenou usedlost, která má dokonce zachovalou vnitřní dispozici. Ve štítě domu je pavláčka s balustrádou a na polovalbové šindelové střeše je zvonička. Stodola má bedněné patro a areál doplňuje vidlicovitá zvonička.

Stachy

 

Wikipedia

Podhorské městečko a jedno z center rázovitého Podlesí, zabírá rozlohu přes dva tisíce hektarů, což zahrnuje dalších šestnáct osad a samot. Je jednou z nejrozsáhlejších obcí v republice. Ukázkou původní venkovské zástavby je mimořádně hodnotný soubor roubených šumavských domů z 18. a 19. století, chráněný jako vesnická památková rezervace.

Vimperk

Wikipedia

Výraznou dominantou horského města na řece Volyňce, kterým po staletí procházela vedlejší větev Zlaté stezky, je areál bývalého hradu, dnes zámku. Rázně gotický hrad ze 13. století byl rozšířen pozdně goticky v 15. století a renesančně v letech 1530-1560. Současný vzhled získal při barokních přestavbách v 17. a 18. století, ale i při renovaci po požáru z roku 1857.

Kašperské hory

Wikipedia

Bohatství bývalého hornického města, které bylo založeno na přelomu 13. a 14. století ve zlatorudném revíru, se časem vzmohlo natolik, že si v roce 1617 mohlo dokonce dovolit koupit blízký hrad Kašperk. Dokládá to i honosná radnice, renesanční budova z roku 1597 se třemi štíty, upravená barokně koncem v 1.pol.18. století, jež je považována za jednu nejhezčích v Čechách.