Kozákov je místo, kde můžete najít drahé kameny a jiné poklady

Kozákov je znám především díky drahokamům a polodrahokamům, které se na něm již od dávných dob nacházejí. Vyskytují se tu ametysty, záhnědy, citříny, chalcedony, acháty, jaspisy i karneoly. Kolem nálezů těchto pokladů se přirozeně vytvořila celá řada pověstí a mýtů.

Zdroj: Hadonos / CC BY-SA 3.0

Jak vlastně Kozákov přišel ke svému jménu?

Pověst se pojí právě s drahými kameny, které zde byly objeveny a jak jinak, nedopatřením nebo spíše náhodou.

Kdysi dávno prý malý pasáček na svahu kopce, jemuž se do té doby říkávalo všelijak, pásl kozy. Kozy, ale leckdy mají svou hlavu, ne a ne upolechnout. Když se některá z nich rozhodla spásat trávu zrovna tam, kam chodit neměla, měl s nimi chlapec časté problémy. Jednoho dne, kdy se jedna koza již po několikáté zaběhla, pasáček zlostně hodil kámen, kozu trefil a zabil. Polekal se, protože věděl, že hospodář bude hubovat, ale už bylo pozdě. Pocestný, který šel kolem, celou příhodu viděl. Ten šel ke koze a uviděl rozpadlý kámen, ve kterém byl vidět drahocený obsah. Pocestný hned pochopil, co našel, běžel s kamenem do vsi a do večera již celé okolí vědělo, že hora ukrývá poklad. Zjistili to vlastně jen díky zaběhnuté koze. Z tohoto důvodu dostala hora jméno Kozákov.

Naleziště polodrahokamů

Na západním svahu hory si můžete prohlédnout například masiv Drábovny s komorou vytesanou do skály nebo o něco níže ležící zajímavé pseudokrasové jeskyně. Naopak na jihovýchodní straně Kozákova, na modré stezce, se nachází ono vyhlášené naleziště polodrahokamů, zvané Votrubcův lom a nedaleko též Radostná studánka, prý s věčně ledovou vodou.

Zdroj: Moták / CC BY 3.0

Kdysi se poblíž ní podle pověsti usadili tři železní muži, kteří velmi škodili zdejším lidem. Měli kouzelnou moc, a když foukli do studánky, hned zamrzla a to i v nejparnějším létě. Rozdrcený led z ní v podobě krup házeli do údolí pod horou, aby lidem zničili úrodu a vyhnali je tak z kraje. Místní údajně zachránil obraz Panny Marie Radostné, který kdosi u studánky pověsil a železným mužům tak zabránil v kouzlech.

V malém lomu patřícím jednomu ze starých zdejších usedlíků, si dodnes můžete za mírný poplatek zkusit najít nějaký ten drahokam, nebo si nějaké, v tamní výstavní síni, alespoň prohlédnout.

Autor: Jana Dvořáková