zámek Smolenice

Smolenický zámok
Původní hrad ze 14. stol. zchátral a změnil se ve zříceninu. Od 80. let 19. stol až do r. 1953 vystavěn nový hrad v pseudogotickém stylu. Od r. 1953 v majetku Slovenské akademie věd.
Hlavní obrázek místa
© Luděk Vláčil 08/2016
Graficke pismenko V současné době slouží hrad jako kongresové centrum Slovenské akademie věd s možností ubytování a pronájmu prostor. V období letních prázdnin je přítupné nádvoří a v části hradu se konají prohlídky. Nečekejte však klasickou prohlídku s historickým vybavením. Navštívíte vyhlídkovou terasu na věži, cestou si prohlédnete prostory ve věži a část komunikačních prostor. Na nádvoří je malá prodejna občerstvení s možností posezení. Okolí zámku je parkově upravené a navazuje na souvislý lesní porost blízkých karpatských vrchů. Mimo období letních prázdnin je možné si prohlédnou hrad jen z exteriéru. Hrad se nachází na úpatí Malých Karpat na okraji obce ...
David Hamza , 29.11. 2009

  historie

  Hrad Smolenice vznikl pravděpodobně v polovině 15. století. Patřil pezinským a svatojurským hrabatům a od počátku 16. století rodu Ország a od konce 16. stol. rodu Erdödy. Roku 1777 kupuje hrad Ján Pálffy. V této době již byl hrad zpustlý, protože Erdödyové měli velké dluhy a neměli finance na údržbu hradu. Pálffiové na hradě nesídlili, takže chátrání dále pokračovalo. Zkáza hradu byla završena v období napoleonských válek, kdy hrad vyhořel a

  David Hamza , 28.11. 2009

  popis

  Při novodobé opravě hradu bylo vycházeno z francouzských vzorů, proto jeho podoba může připadat někomu nezvyklá. Při opravě bylo využito mnoho původních prvků – například hradby s půlkruhovými baštami. Při bližším ohledání někoho může překvapit, že věž, klenby a mnohé další prvky jsou provedeny ze železobetonu. Je nutné si však uvědomit, že se jedná o nejnovější hrad na území bývalého Československa dostavěný až v roce 1953. Tomu odpovídá i

  David Hamza , 29.11. 2009
  Slovem zámok je ve slovenském prostředí v odborné literatuře označován zachovalý a upravený hrad [zřejmě vlivem působení češtiny v době společného státu se mezi českou, ale i slovenskou laickou veřejností rozšířil názor, že slovenské slovo ,,zámok" je synonymem českého slova ,,zámek", což do této problematiky vnáší zmatek].
  Luděk Vláčil, 28.12. 2017

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Slovensko 1:50 000

  Slovenská republika, turisické mapy 1:50 000, VKÚ Harmanec
  zámek
  hrad přestavěný na zámek
  zachovalý
  přístupno v návštěvních hodinách
  Slovensko
  Trnavský
   Trnava  ( TT, TA )