palác Karla V.

Granada, Alhambra
Palác uprostřed královského města Alhambry. Stavbu zadal císař Karel V. v roce 1526. Unikátní čtvercový půdorys s kruhovým nádvořím. K dokončení interiérů nikdy nedošlo. Využit teprve od 2. pol. 20 stol. pro účely muzea. Dnes jako součást Alhambry památka UNESCO.
Hlavní obrázek místa
Hlavní vstup v západním průčelí.
© Pavel Semple 09/2018
Graficke pismenko Palác Karla V. stojí uprostřed Alhambry (královského města) nad Granadou. Nádvoří paláce je spolu se sousední bránou Spravedlnosti a bránou Vína volně přístupné v běžnou denní dobu. Návštěvníci, kteří nemají vstupenku do Alhambry, mohou volně projít bránou Spravedlnosti na jižní straně Alhambry. Tento vstup je také pro ty, kteří již vstupenky do Alhambry mají u sebe a nemusí tak jít do pokladny na východním konci Alhambry. V přízemí paláce Karla V. je dnes muzeum Alhambry (Museo de la Alhambra). To je zaměřeno na španělskomuslimské umění s expozicí nálezů z vykopávek. V prvním patře je muzeum výtvarného umění (Museo de Bellas Artes de Granada), ...
Pavel Semple, 16.5. 2019

  historie

  Na široké ostrožně nad Granadou nechal Muhammad I. (1232-1273) založit opevněné královské město, dnes známé jako Alhambra. Nasridští sultáni odtud vládli jihu Španělska až do mírového obsazení Granady křesťany 2. ledna 1492. Římský císař Karel V. (1519-1556) navštívil Granadu po svém sňatku s Izabelou Portugalskou v roce 1526. Při této příležitosti byl ubytován v Alhambře. Protože z ní chtěl udělat své hlavní sídlo, bylo zapotřebí provést

  Pavel Semple, zdroj: (Aurelio Cid Acedo, The ALHAMBRA and Granada in FOCUS, Edilux S.L., 2008)., 16.5. 2019

  popis

  Palác je jednopatrová čtvercová stavba s centrálním kruhovým nádvořím. Délka jeho stran je 63 m. Na výšku má 17 m. Vnější průčelí paláce jsou zhotovena z neomítnutých kamenných kvádrů. Přízemí zdobí výrazné bosování. První patro je od přízemí odděleno římsou. Ve středu západního a jižního průčelí jsou rizality s dvojitými pilastry na úrovni obou podlaží. Pilastry zdobí také celé první patro tří průčelí a část průčelí severního. V přízemí jsou

  Pavel Semple (zdroj: Aurelio Cid Acedo, The ALHAMBRA and Granada in FOCUS, Edilux S.L., 2008)., 16.5. 2019
  ostatní
  palác, dům
  zachovalý
  přístupno v návštěvních hodinách
  Španělsko
  Andalucía