Ženy antického Říma, jež měly velkou politickou moc

Ačkoliv měly ženy omezenější práva než muži, některým ženám se podařilo vybojovat značný politický vliv, a to nejen prostřednictvím svých manželů. Hodnota žen byla v Antickém Římě posuzována na základě jejich krásy, úspěchu v mateřství, důstojnosti, konverzačních dovedností.

Autor:Wikipedia

Ideální matrona nebo manželka ctihodného muže, byla popsána celkem stručně na náhrobním kameni ženy se jménem Amymone: ,,Zde leží Amymone, manželka Marcuse, nejlepší a nejkrásnější, přadlena, svědomitá, skromná, šetrná s penězi, počestná a žena v domácnosti.

Lucretia

Autor: Wikipedia

Semi-mytická osobnost, Lucretia byla vydírána synem etruského krále Říma vydírána k sexu. Kvůli tomu spáchala sebevraždu. Tato událost byla startovacím bodem revoluce, která vedla ke zrození Římské republiky. Lucretia byla zároveň symbolem ideální cudné a ctnostné Matrony s antimonarchistickým cítěním k Republice, do které byl jako první ze dvou konzulů dosazen její manžel.

Cornelia Africana

Autor: Wikipedia

Cornelia dcera Scipia Africanuse a matka populárních reformátorských bratrů Gracchi, byla tradičně považována za ideální Matronu Říma. Byla velmi vzdělaná, respektovaná a přitahovala vzdělané muže. Nakonec odmítla žádost o ruku faraóna Ptolemaia VIII Physcona. Úspěch jejích synů spočíval více než v jejich původu, ve vzdělání, které jim Cornelie poskytla po smrti jejího manžela.

Clodia Metelli

Clodia byla neblaze známá anti-Matrona, byla totiž považována za cizoložnici, básnířku a gamblerku. Byla vzdělaná v řečtině a filozofii, ale mnohem více byla známá pro své skandály s ženatými muži a otroky. Dokonce se dostala do podezření z otrávení svého manžela a navíc byla také veřejně obviněna z pokusu o otrávení bývalého milence Marcuse Caeliuse Rufuse. U soudu byly její činy označené za nechutné.

Fulvia

Autor: Wikipedia

Ambiciózní a politicky aktivní žena si vzala tři významné vůdce, včetně Marka Antonia. Během manželství s Antoniem, po Caesarově vraždě, byla Fulvia kontrolována římskou politikou. V době, kdy byl její manžel, Mark Antonius v Egyptě a na Východě, napětí mezi Fulvií a Augustusem se vystupňovalo až k válce, která proběhla v Itálii. Antony obvinil Fulviu za tento konflikt a s Augustusem se dohodl na dočasném odškodnění, hned po tom, co Fulvia ve vyhnanství zemřela.

Sempronia

Byla vdaná za Decimuse Juniuse Brutuse, který byl roku 77 př. n. l. konzulem a zároveň byla matkou jednoho z úkladných vrahů Juliuse Caesara. Sempronia, jako mnoho římských žen vyšší třídy, byla velmi vzdělaná a zkušená hráčka. To ale bylo vše, co měla s ostatními ženami společné. Bez vědomí svého manžela, byla účastnicí politického spiknutí Catiline, jenž mělo za cíl zavraždit konzuly. Sempronia byla velmi impulzivní, extravagantní, otevřená a nezávislá, a díky tomu byla zřejmě považována za anti-Matronu.

Livia

Manželka a rádce Augustuse, Livia byla ideální Matrona, která dokonce, na rozdíl od jejích předchůdkyň trpěla manželovi jeho aféry. Jejich manželství bylo dlouhé a Livia žila déle než Augustus. Ten, ale nezemřel dříve než ji předal kontrolu nad jeho financemi, což bylo toho času pro císaře neslýchané. Livia, nejprve žena Augustuse, později matka císaře Tiberia, byla neoficiální vedoucí skupiny vlivných manželek politiků, pojmenovaná jako Ordo matronarum, jež byla v podstatě elitní ženská politická skupina té doby.

Helena Augusta

Manželka císaře Constantiuse Chloruse a matka Constantina Velikého, Heleně je připsán velký vliv na vzniku a růstu křesťanství v západním světě. Než se Sv. Helena stala císařovnou Říma, zřejmě pocházela z velmi skromného prostředí.

 

Diskuze u článku 0 příspěvků
Sdílet článek:

Mohlo by vás ještě zajímat