Trnava bývá nazývána „slovenským Římem“ a podíváme se na klasicistní zámek Dolná Krupá

Trnava je nejstarším svobodným královským městem na Slovensku. Dnešní krajské město Trnava je významným centrem bohatého regionu mezi Malými Karpatami a Povážským Inovcem. Je to město baroka, jeho největší stavební rozkvět nastal v 17. a 18. století a je do značné míry spojen se založením univerzity a přítomností arcibiskupství. Ve městě stojí barokní paláce, univerzitní a církevní stavby a je zde taky několik kostelů. Zámek Dolná Krupá je krásné klasicistní šlechtické sídlo a je proslulý tím, že zde pobýval světově proslulý hudební skladatel Ludwig van Beethoven. Na zámku má sídlo Muzeum hudby.

Autor:© Pavel Semple, 04/2016

Starobylé město Trnava leží v úrodné rovině Podunajské nížiny. Trnavě udělil městská práva již v roce 1238 uherský král Béla IV. a Trnava se tak stala nejstarším svobodným královským městem na Slovensku.
Trnava má výstižnou přezdívku „slovenský Řím“ a je tradiční baštou katolické církve na Slovensku. Město se běžně nazývá „slovenským Římem“ rovněž proto, že právě zde po nějaký delší čas v době turecké nadvlády sídlilo ostřihomské arcibiskupství. Z této skutečnosti se bezesporu vycházelo v roce 1978, kdy se Trnava stala prvním slovenským arcibiskupským sídlem. V renesančním arcibiskupském paláci, který stojí nedaleko kostela sv. Mikuláše, sídlí arcibiskup – metropolita slovenské církevní provincie.
Trnava je známá svým kvalitním školstvím
Ve městě má dlouhou tradici kvalitní školství. Již v roce 1635 zde arcibiskup Peter Pozmány založil katolickou Trnavskou univerzitu, která se stala významným centrem kultury a vzdělanosti. Původní barokní univerzitní budovy najdete na ulici Hollého. Taky dnešní Trnavská univerzita, nedaleko katedrálního chrámu sv. Jana Křtitele, je vyhledávaným centrem vzdělanosti.

Historické a kulturní památky

Dominantou Trojičného náměstí je městská věž, která je veřejnosti přístupná a je odtud pěkný pohled na město. Na náměstí stojí taky barokní sloup Nejsvětější Trojice, dále pak empírové Divadlo Jána Palárika a renesanční měšťanské domy. Trnava má taky jednu zvláštnost. Radnice stojí ve slovenských a jiných evropských městech většinou na náměstí, ale v Trnavě stojí radnice na Hlavné ulici. Je to původně středověká stavba, která byla klasicistně přestavěna.
Katedrální chrám sv. Jana Křtitele je jednou z nejstarších barokních staveb na Slovensku. V kostele je krásný hlavní dřevěný oltář a návštěvníky dozajista zaujme taky malířská a štukatérská výzdoba kostela. Gotický kostel sv. Mikuláše je charakteristický dvojicí mohutných věží. K tomuto kostelu byla přistavěna osmiboká barokní kaple, ve které se nachází obraz žehnající Panny Marie, známé jako „milostivá trnavská Panna Maria.“ Zdejší chrám je tedy rovněž významným mariánským poutním místem.
V části obvodu historického jádra města se dochovalo městské opevnění o délce 1,5 km z 13. až 16. století. jsou zde cihlové hradby s baštami. Toto městské opevnění se řadí mezi nejvýznamnější památky svého druhu ve střední Evropě.
Západoslovenské muzeum
Západoslovenské muzeum na Muzejním náměstí má sídlo v bývalém gotickém klášteře klaristek a patří mezi největší muzea na Slovensku. Zajímavé expozice jsou věnované například dějinám Trnavy, dále pak sakrálním památkám, lidovému hrnčířství, lidovému oděvu západního Slovenska a přírodě Malých Karpat.

Zámek Dolná Krupá

Zámek Dolná Krupá
Zámek Dolná Krupá Autor: © Luděk Vláčil 05/2016

Jen 10 km severně od Trnavy v obci Dolná Krupá stojí pěkný zámek. Zámek nechal koncem 18. století postavit hrabě Josef Brunswick a tento zámek patří mezi nejkrásnější příklady venkovské klasicistní architektury na Slovensku.
Na zámku pobýval Ludwig van Beethoven
Na zdejším zámku pobýval světově uznávaný hudební skladatel Ludwig van Beethoven. Tento hudební skladatel byl ubytován v zámeckém hudebním pavilonu v letech 1800 a 1801 a pravděpodobně rovněž v letech 1806 a1810 jako host hraběte Brunswicka. Na zámku vyučoval hudbě neteře hraběte Brunswicka Josefinu a Terezii. Podle ústní tradice měl Beethoven právě na zámku v Dolné Krupé zkomponovat svoje nejznámější hudební dílo Sonátu měsíčního svitu.
Na zámku sídlila rovněž hraběnka Marie Henrieta Chotková, pravnučka hraběte Josefa Brunswicka. Byla nazývána „růžovou hraběnkou,“ neboť na velkém pozemku pěstovala ušlechtilé růže.

Muzeum hudby

Na zámku má sídlo Muzeum hudby, které je součástí Slovenského národního muzea. Je zde expozice archivních muzejních dokumentů a pěkná sbírka historických hudebních nástrojů. V zámeckém hudebním salonu je Památník Ludwiga van Beethovena. Zdejší expozice dokumentuje život a dílo světově proslulého hudebního skladatele Ludwiga van Beethovena se zaměřením na jeho pobyt na zdejším zámku a na Slovensku.
V krásném zámeckém anglickém parku můžete navštívit umělou jeskyni, takzvanou Grottu, nebo třeba obdivovat Velké jezero s Luisiným ostrovem, nově vybudovanou zámeckou fontánu a také zdejší staré stromy.

Diskuze u článku 0 příspěvků
Sdílet článek:

Mohlo by vás ještě zajímat