Město v parku nebo park ve městě? Poznejte historii Mariánských Lázní

Ještě před dvěma sty lety se na místě dnešních Mariánských Lázní nacházelo jen špatně přístupné údolí, o němž bylo již dlouho předtím známo, že v něm vyvěrají léčivé prameny. Patřilo tepelskému klášteru a mniši se již ve středověku pokoušeli ze slaného pramene uprostřed těžit sůl, která se pak později osvědčila a prodávala se jako projímadlo.

Wikipedia

Za léčivou vodou postupně začínali putovat nemocní a vedení kláštera nechalo prameny vyčistit a upravit cesty do jejich blízkosti, nicméně k založení samotných lázní došlo kvůli nedůvěře místních až později, na sklonku vlády Marie Terezie. Tehdy klášterní lékař Jan Josef Nehr oficiálně odhalil blahodárné působení zdejší vody a roku 1808 nechal vybudovat první lázeňský dům, k němuž pak rychle přibývaly další budovy.

 

Wikipedia

Rodící se město dostalo název Mariánské Lázně, ovšem nikoliv podle zmíněné panovnice, ale podle Mariánského pramene, původně nazývaného Smradlavý. Nové jméno dostalo podle mariánského obrazu, který zde kdysi pověsil jakýsi voják vracející se z války z vděčnosti za to, že voda z pramene vyléčila jeho zranění.

Zlatou érou zdejšího lázeňství se stal konec 19. a začátek 20. století, kdy sem přijížděly významné osobnosti z celé Evropy, mimo jiné i básník Johann Wolfgang Goethe, skladatel Richard Wagner či britský panovník Eduard VII. Naopak po druhé světové válce se lázně staly jakousi zotavovnou pro pracující lid a většina areálu zchátrala. Teprve po roce 1989 začaly lázně opět získávat svůj někdejší lesk a roli vyhlášeného léčebného a kulturního centra.

A jaký byl vývoj známé kolonády?

Wikipedia

Původně se lázeňští hosté procházeli Promenádním sálem, vybudovaným v letech 1823-1826 za opata Karla Kašpara Reitenberga, navazujícím na kolonádu u Křížového pramene. V letech 1888-1889 vyrostla na tomto místě nová kolonáda, která měřila úctyhodných 180 metrů, čímž se stala nejdelší kolonádou v českých lázeňských městech. Při rekonstrukci v 70. letech 20. století došlo ke zboření staré části kolonády a celková délka se tak zkrátila na 135 metrů.

Galerie