Historická místa z dávných dob: Podzemní města čí místa, která slouží k odpočinku pro tisíce mnichů

Seznam historických míst celého světa, je opravdu velmi dlouhý. Řadí se do něj místa velmi známá jako Velká čínská zeď, Machu Picchu nebo Taj Mahal. Také tam patří místa, o kterých ví málokdo. Divy světa se pyšní chrámy, náboženskými věžemi nebo podzemními městy, které byly postaveny před tisíci lety.

Zdroj: Wimukthi Bandara / CC BY-SA 4.0

Jetavanaramaya, Srí Lanka

Ve 3. století, kdy byla stavba dokončena, se jednalo o jednu z nejvyšších v antické době. Budova byla využívána jako místo odpočinku pro budhistické mnichy. Na její zhotovení bylo použito více než 93 milionů pálených cihel, pyšní se rozlohou kolem 232 tis. m2 a uvnitř může pobývat odhadem 10 tis. mnichů. Stavba byla po objevení v 19. století vyhlášena světovým kulturním dědictvím starobylého města Anuradhapura. Město bylo v roce 993 opuštěno kvůli útočníkům z jižní Indie.

Maják Hercules, Španělsko

Zdroj: Alessio Damato / CC BY-SA 3.0

Tento téměř 55 metrů vysoký maják, nacházející se na pobřeží Španělska, je dnes jediným, který je neustále v provozu pro námořní signalizaci. Byl postaven v 1. století a zaujímá strategickou obrannou pozici. Římané pojmenovali okolní pobřeží majáku jako „Pobřeží smrti“, kvůli tomu, že na těchto útesech ztroskotalo plno lodí. V průběhu svého života, musela být několikrát provedena rekonstrukce.

Katedrála Etchmiadzin, Armenie

Zdroj: Areg Amirkhanian / CC BY-SA 3.0

Byla postavena ve 4. století a patří mezi světově nejstarší státní kostely. Katedrála a sousední náboženské stavby včetně archeologických pozůstatků, byly prohlášeny světovým dědictvím UNESCO. Svým architektonickým řešením ovlivnila krajinu celého regionu. V roce 301 př. n. l. se Armenie stala první zemí světa, kde bylo křesťanství nařízeno jako oficiální náboženství.

Derinkuyu podzemní město, Turecko

Zdroj: © Nevit Dilmen / CC BY-SA 3.0

Při ponoření se pod povrch země, města Derinkuyu, přibližně 61 metrů hluboko, zjistíme, že se tam nachází další město, kde se dokáže zabydlet populace velká kolem 20 tis. obyvatel, což je mnohem větší než město nadzemní. Není pořádně známo, kdo vytvořil tento prostor. Podzemní město, včetně pozůstatků domů, obchodů, sklepů, ploch pro dobytek, nebo přístup k čerstvé vodě, bylo objeveno v roce 1960. V Turecku je k vidění takovýchto objektů plno, ale Derinkuyu je pozoruhodný kvůli prostorné místnosti, která byla využívána nejspíš jako náboženská škola nebo prostor pro studium.

Hal Saflieni Hypogeum, Malta 

Zdroj: Richard Ellis / En.wikipedia.org

Odhaduje se, že tento objekt byl vystaven v roce 2500 před naším letopočtem a jedná se o jediný podzemní prehistorický klášter na světě. V roce 1902 při běžné práci na domech, objevil tuto podzemní stavbu jeden kameník. První část Hypogeum je totiž pouze 9,7 metrů pod zemí a slouží jako místo posledního odpočinku pro nejméně 7000 lidí z doby bronzové. Druhá část zahrnuje místnosti se specifickým účelem, jako např. hlavní kaple, nebo věštecký pokoj s podivným akustickou ozvěnou. Třetí část sloužila jako úložiště obilí.

Qutub Minar, Dillí, Indie

Zdroj: Deepak gupta / CC BY-SA 3.0

Objekt se tyčí do výšky 70 metrů nad městem Dillí a byl inspirován Minaret Jam v Afghánistánu. Došlo k mnohonásobným rekonstrukcím a opravám, jelikož pochází již z 12. století, nicméně opravy byly nutné i z důvodu přírodních katastrof jako bylo zemětřesení nebo úder blesku. V roce 1981 došlo na věži k výpadku proudu v okamžiku, kdy se uvnitř nacházelo kolem 300 až 400 návštěvníků. 45 dětí bylo v panice, během náhlého úprku po schodišti, ušlapáno. Od té doby je přístup na schody uzavřen.

Klášter Batalha, Portugalsko

Zdroj: Manuel González Olaechea / CC BY-SA 3.0

Tento klášter postavený ve 14. a 15. století má bohatou architekturu. Nabízí kombinaci portugalského a pozdně gotického stylu. Výstavba trvala jeden a půl století a to přesně od roku 1386 do 1517. Batalha, v překladu ,,Památník boje”, připomíná vítězství Portugalského království v bitvě u Aljubarrota v roce 1385.

Autor: Denisa Nová