Klíčové slovo
Hledání podle klíčového slova.

Počáteční písmeno
Země
Typ místa
Stav místa
Přístupnost místa
Služby spojené s místem

Hledání turisticky zajímavých míst

Nalezeno celkem 3561 záznamů, 1 / 238 stran, vyhledáno za 0.79 sec
 Alfrédov
zámek, zachovalý, nepřístupno, Plzeňský kraj,
Kost
elec
,
Kost
elec
Zámek postavený v 2. pol. 18. stol. Za Alfréda Windischgrätze uváděn jako zpustlý po rozsáhlém požáru. Alfréd ho nechal opravit a přejmenovat spolu s přilehlou obcí na Alfrédov.
 anglikánský
kost
el sv. Albana (St. Alban's Englisch Church)
København (Kodaň)
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Dánsko
Kostel sv. Albana byl postaven v l. 1885–87 pro potřeby rozrůstající se anglikánské komunity města. Kostel podle návrhu renomovaného architekta Arthura Blomfielda je postaven z vápence a křemene v tradičním novogotickém slohu, inspirovaným raně anglickým stylem, známým také jako lancetová gotika.
 artikulární
kost
el
starý evangelický
kost
el, Kežmarok
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Slovensko, Prešovský
Polodřevěný kostel z roku 1687 ležící vně obvodu historického jádra města. Barokně přestavěn v roce 1717. Stavba je postavena na půdoryse řeckého kříže.
 Božetín, Fasattengrün
tvrz, zaniklý, volně přístupno, Karlovarský kraj, Nový
Kost
el
, Nový
Kost
el
O bývalé gotické tvrzi není nalezena písemná zmínka. Založena byla zřejmě na přelomu 13. a 14. st. Zachováno je okrouhlé tvrziště o průměru asi 16m. Jako opevnění sloužil vodní příkop, jehož zbytky zůstaly dodnes.
 budova vel
kost
atku
387.0 m. n.m.
ostatní - palác, dům, zachovalý, nepřístupno, Středočeský kraj, Kladno, Kladno
Roku 1898 postavena budova velkostatku. Původně provozní budovy. Postaveno v novorománském slohu. Od roku 1958 v seznamu památkově chráněných míst.
 Bzovík
360.0 m. n.m.
klášter benediktínů s
kost
elem sv. Štěpána, premonstrátský klášter
hrad - klášter, zřícenina, přístupno příležitostně, Slovensko, Banskobystrický
Klášter založil kolem r. 1130 Lampert Hunt-Poznan. Později byl několikrát vypálen a následně opraven. V r. 1530 jej Zikmund Balaša obsadil a přestavěl na hrad. V r. 1678 hrad obsadil Imrich Thököly. V r. 1945 byly vnitřní budovy poničeny a následně zbořeny. Od r. 1969 probíhá rekonstrukce.
 Černo
kost
elecký zájezdní pivovar
391.0 m. n.m.
technická památka, zachovalý, přístupno příležitostně, Středočeský kraj,
Kost
elec nad Černými lesy
,
Kost
elec nad Černými lesy
První pivovar v Kostelci je uváděn již v roce 1482, dnešní stavba pochází z let 1836–39. V areálu chráněná technická památka – unikátní osmiboký žentourový mlýn. Od roku 2001 je v areálu pivovarské muzeum.
 domek Boženy Němcové
426.0 m. n.m.
kupecký dům Augustina Hůlka
ostatní - palác, dům, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Královéhradecký kraj, Červený
Kost
elec
, Červený
Kost
elec
Kupecký dům Augustina Hůlka, v letech 1837–1838 v něm pobývala Božena Němcová. V současné době je v něm umístěna expozice dobového zařízení.
 dřevěný evangelický
kost
el
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Zlínský kraj, Rožnov pod Radhoštěm, Rožnov pod Radhoštěm
Dřevěný evangelický kostel postavený v typicky valašském lidovém stylu v letech 1950 až 1953 podle projektu pražského architekta Bareše. Dnes slouží Českobratrské církvi evangelické.
 dům pasíře Prokopa
Kost
nický dům
ostatní - palác, dům, zachovalý, není známo, Jihočeský kraj, Tábor, Tábor
Původně gotický dům čp. 220, poprvé zmiňován roku 1521. Renesančně přestavěn po požáru v r. 1559. Od roku 1994 nese budova název "Kostnický dům", připomínající partnerství měst Kostnice a Tábor.
 dvě barokní kaple za
kost
elem sv. Jiljí
Chvalkovice
sakrální památky - kaple, zachovalý, přístupno příležitostně, Královéhradecký kraj
Dvě barokní souměrně umístěné a obdobně vystavěné kaple za presbytářem kostela byly postaveny kolem r. 1740. Jižní kaple zasvěcena sv. Janu Nepomuckému.
 evangelický
kost
el
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Moravskoslezský kraj, Komorní Lhotka, Komorní Lhotka
Evangelický kostel byl postaven v l. 1782-83 v klasicistním stylu nejprve jen jako modlitebna bez věže, věž byla přistavěna r. 1850. V 1. pol. 19. stol. byly v kostele vybudovány galerie. Mobiliář kostela je barokní. U kostela se rozkládá hřbitov, na kterém vyniká náhrobek rytíře J. B. Tschammera.
 evangelický
kost
el
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Moravskoslezský kraj, Bystřice, Bystřice
Empírový evangelický kostel byl postaven v l. 1811-1817. Interiér kostela byl dokončen poč. 30. let 19. stol. Zděná věž nahradila provizorní dřevěnou v l. 1849-1850. Původní varhany z r. 1824 byly r. 1923 nahrazeny stávajícími. Na přel. 60. a 70. let 20. stol. prošel kostel celkovou rekonstrukcí.
 evangelický
kost
el
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Moravskoslezský kraj, Bruntál, Bruntál
Novogotický kostel byl postaven r. 1887 za přispění Karla Benjamina Schneidera, majitele blízké přádelny. Tento evangelický kostel je jednou z nejstarších evangelických staveb na Bruntálsku. Později byl pod kostelem vybudován shromažďovací sál evangelické obce.
 evangelický
kost
el
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Moravskoslezský kraj, Havířov-Bludovice, Havířov-Bludovice
Kostel Slezské církve evangelické augsburského vyznání pochází z let 1782 až 1784 od P. Klosse představuje v dané oblasti typ největšího potolerančního Evangelického kostela. Jednoduchá klasicistní stavba leží severně od zámku.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |