Zříceniny král. hradu z přelomu 13. a 14. stol. postaveného k ochraně uherské hranice a celní stanice. Přestavěn koncem 14., v 15. a na poč. 16. století. Během 16. st. opuštěn, v pol. 17. st. již pustý. Obnova v 18. století z fin. důvodů zrušena.
Hlavní obrázek místa
celkový pohled od západu
© Pavel Zany Komárek 5/5/2005
Graficke pismenko Podle výsledků archeologického průzkumy byl hrad na hoře zvané Baszta nad údolím Dunajce založen někdy na přelomu 13. a 14. století. První zmínka pochází z roku 1356, kdy je uváděn zdejší purkrabí Imram. Hrad byl postaven k ochraně uherské hranice a celní stanice uváděné v pramenech od roku 1327. Na další zmínky o hradu jsou dějiny skoupé, obvykle se zde zastavili panovníci či jiní významní hodnostáři cestou do Uher – tak to roku 1372 byla královna Jadwiga, roku 1397 král Vladislav Jagello. Po celou svou dobu své existence byl Czchów korunním majetkem spravovaným královskými hejtmany. V 15. a první polovině 16. století zde hejtmani nesídlili ...
Zany, 28.5. 2005

  historie

  popis hradu
  Pro stavbu hradu byl vybrán dominantní vrch tyčící se vysoko nad tok Dunajce. Nejstarší stavbou je okrouhlá věž o průměru 12,5 m a síle zdiva 4,5 m dosahující dnes výšky 20 m. Věž je dnes čtyřpodlažní, nad přízemím je ve výšce cca 4 m odstupněna soklovou římsou nad níž se v úrovni 2. podlaží z jižní strany obdélný otvor původního vstupu. Věž má nepravidelný tvar, v dolní polovině je okrouhlá, od 3. podlaží kónická a 4. podlaží je zevně osmiboké.

  Zany, 28.5. 2005
  hrad
  zřícenina
  přístupno v návštěvních hodinách
  Polsko
  małopolskie