Paphos a všechny jeho zajímavosti včetně muzea a archeologického naleziště

Pokud při dovolené na Kypru zvolíte jako cíl cesty někdejší hlavní město Paphos, nebudete litovat. Přístavní město s bohatou historií a krásnými výhledy má mnoho co nabídnout po celý rok, počasí je zde příznivé pro návštěvu památek i po skončení sezóny.

Zdroj: Dickelbers / CC BY-SA 3.0

Město Paphos

Město, které bylo dříve venkovského typu je dnes oblíbeným cílem turistů a proto v sezóně pravidelně ožívá cestovním ruchem. I mimo sezónu je zde hodně co k vidění. Antické památku tu číhají téměř na každém kroku a byla by škoda nedozvědět se o nich více.

V přístavu města Paphos to začíná, ale rozhodně nekončí. Hrad měl nahradit původní byzantský strážní hrad Saranta Kolones, který nepřežil zemětřesení v roce 1222.

Dominantou přístavu je od jeho nového vystavění v roce 1222 středověký přístavní hrad Paphos. Vystavěn byl rodem Lusignanů avšak v roce 1570 byl úmyslně rozebrán Benátčany, kteří se jej snažili takto snažili chránit před vojsky Turků. O rok později Turci přesto získali nadvládu nad celým ostrovem Kypr.

Hrad se poté dal znovu vystavět a zpevnit Osmany, kterým se pozice hradu zamlouvala. To dodnes připomíná brána na které je vepsán iniciátor výstavby. V minulosti, za britské nadvlády pak hrad sloužil také jako skladště soli a v roce 1935 se poprvé stal chráněnou historickou pamětihodností.

Zdroj: Georgeg / Commons.wikimedia.org

Pevnost dnes

Pevnost má obdélníkový tvar a z bezpečnostních důvodů jí byl vybudován pouze jeden vchod, který vedl přes kamenný most a padací most a pouze malá okna s otvory pro střelbu kanony. Uprostřed je čtvercová věž a přízemí hradu je tvořeno hlavní chodbou s malými místnostmi na koncích, které sloužívaly jako vězení. V prostorách hradu se nyní nachází malé muzeum, ve kterém se dozvíte celý historický vývoj pevnosti i celého města Paphos.

Pokud se chcete pokochat výhledem z výšky, na střeše pevnosti se vám taková možnost naskytne. Výhled budete mít na celé město i s přístavem a pobřežím.

Okolní zajímavosti

Celé město dýchá mýtickou historií a pokud Vás procházky po dlouhé promenádě omrzí, můžete se zajít zchladit do stínu historických pozůstatků kousek od pevnosti.

Po návštěvě hradu je možné v těsné blízkosti navštívit velké archeologické naleziště zvané Kato Paphos, kde je možno zahlédnout množství starověkých antických i středověkých památek zapsaných v seznamu dědictví UNESCO.

Za zmínku stojí například staré římské podlahové mozaiky, které jsou jedny z nejlépe dochovaných v Evropě. Na mozaikách jsou vyobrazeny výjevy z řecké mytologie i květinové motivy a obrázky zvířat. To vše si můžete prohlédnout ve třech vilách – Dionýsově, Théseově a Aionově.

Autor: Šárka Sedláková

Sdílet

Mohlo by vás zajímat