*

Hrady z Karlovarského kraje a jejich pověsti

Je dobře známo, že hrady patří k nejoblíbenějším a nejnavštěvovanějším výletním cílům. Co nás na nich vlastně přitahuje? Možná to jsou dramatické osudy jejich bývalých majitelů, nebo dávné příběhy, které se s různými obměnami předávají z generace na generaci. Některé hrady skrývají různé záhadné informace a tajemství, které je těžké rozluštit.

Wikipedia

Hauenštejn (Horní hrad)

Autor: Wikipedia

Původně gotický hrad, pak zámek Hauštějn, česky zvaný Horní hrad, jedno z nejromantičtějších panských sídel u nás. Stojí na výběžku skalnatého ostrohu nad potokem nedaleko obce Krásný Les v Krušných horách. Vznikl přibližně v 2. polovině 13. století. jako královský,Byl několikrát přestavován - pozdně goticky, renesančně i barokně. V roce 1642 byl na úpatí věže zabit švédský voják. Od té doby tu prý skála vyzařuje energii, kterou může vnímavý návštěvník hradu registrovat. Svědci na hradě v noci slyšeli kroky, skřípání, vrzání, ale žádná silueta nebyla viděna.

Himlštejn (Nebeský kámen)

Autor: Wikipedia

První zmínka o daném hradu se datuje k roku 1434. V 90. letech 15. století byl hrad goticky přebudován a po roce 1528 opuštěn. Z hradu se dnes zachovaly zbytky zdiva dvou bran, parkánové hradby, rozměrné hranolové obytné věže a základy paláce. Ale teď si povíme něco k dané pověsti hradu. Údolí a vísce pod hradem se říkalo Peklo. Čerti tudy z hluboké díry vycházeli ven, valil se hustý dým a pekelný smích se nesl daleko krajinou. Jednou jel kolem bohatý rytíř a místo a pověsti o čertech ho zaujali, proto se rozhodl zůstat. Rozhodl se, na vrcholu kopce vystavět hrad, kterému dal jméno Nebeský kámen. Čerti se polekali a už nebyli nikdy spatřeni. Hrad prý ale stále obývá duch mladé manželky bohatého rytíře, kterou zabila zlá čarodějnice.

Bečov nad Teplou

Autor: Wikipedia

Hrad byl založen kolem roku 1300 pány z Oseka v rámci kolonizace zdejšího kraje, který zažil největší rozkvět v 1. polovině 16. století za vlády Pluhů z Rabštejna, kteří velmi zbohatli díky těžbě kovů, hlavně stříbra. Největší záhadou tohoto objektu se stalo hledání (dnes druhé nejvýznamnější) movité kulturní památky v Česku. V r. 1984 kontaktoval občan USA Danny Douglas, československý zastupitelský úřad ve Vídni, který chtěl zakoupit nějaký předmět, dokonce za 250 000 dolarů. Nechtěl ale prozradit, o jakou památku má zájem, ani kde se nachází. Do vyšetřování byli povoláni psychologové i kriminalisté a až po dlouhé době vyšlo najevo, že se jedná o dutý kovový předmět, zakopaný na místě vzdáleném asi sto kilometrů od Norimberku, kam byl ukryt na konci 2. svět. války. Pod nátlakem se Douglas přiznal, že má kupce a prodejní cena by byla kolem 4 milionů dolarů. Pár dní před podpisem smlouvy byla nalezena písemná zpráva Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, kde bylo psáno, že předmět má nevyčíslitelnou cenu. Smlouva se nepodepsala, předmět byl restaurován a uložen právě na Bečovském hradě.

Nejdek (Černá věž)

Autor: Wikipedia

Dnes se ve městě Na Žulové Ostrožně nad ohybem řeky Rolavy, tyčí Černá věž jako hlavní pozůstatek zajímavého zřejmě panského strážního hradu ze 13. století. Prvním historicky známým majitelem byl Konrád Plick, v roce 1602 koupil hrad Nejde Bedřich Colon z Felsu a posléze byl hrad zničen, s výjimkou Černé věže. Kromě věže dnes můžeme vidět i malé pozůstatky dalších hradních konstrukcí. Hradní pověst se týká starého muže, hrajícího na harfu. Poprosil u hradu o nocleh, odmítli ho ale vpustit na hrad. Muž si ustlal vedle brány a usnul. V noci, když vše utichlo a vynořili se duchové lesa, sličná víla si od muže vzala harfu, aby zahrála pár tónů, ten si myslel, že sní a natahoval k víle ruku, aby harfu získal zpět. Víla harfu vrátila. Ráno pustili muže do hradu a chtěli, aby je poveselil hrou na harfu. Začal hrát a najednou nebe zčernalo, oblohu začaly křižovat blesky, zahřmělo se, zdivo se otřáslo. V té chvilce, kdy vojáci nedávali pozor, toho využila ozbrojená družina, která hrad zničila. Zůstala tam jen Černá