Hledání turisticky zajímavých míst

Klíčové slovo
Hledání podle klíčového slova.

Počáteční písmeno
Země
Typ místa
Stav místa
Přístupnost místa
Služby spojené s místem

Nalezeno celkem 10 záznamů, 1 / 1 stran, vyhledáno za 0.31 sec
 Dolní
Kounice
zámek - hrad přestavěný na zámek, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Jihomoravský kraj, Dolní
Kounice
Původně gotický hrad italského kastelového typu (14. stol.) sloužil k ochraně premonstrátského kláštera pod ním. V 16. stol. renesančně přestavěn, s drobnými barokními úpravami. Výrazná dominanta nad městem.
 dvůr Alinkov
Allingau
ostatní - palác, dům, chátrající, nepřístupno, Jihomoravský kraj, Horní
Kounice
Na břehu řeky Rokytná nedaleko Čermákovic stával středověký mlýn zmiňovaný již v r. 1270. Na jeho místě byl později postaven vrchnostenský dvůr. V průběhu 16. století obýván komunitou novokřtěnců (habánů).
 Horní
Kounice
tvrz, zachovalý, nepřístupno, Jihomoravský kraj, Horní
Kounice
Tvrz je součástí komplexu budov, který založili v první pol. 13. stol. johanitští rytíři. Poč. 15. stol. zastavili Kounice Janu Suchému Čertovi z Kunštátu. Během uherské nadvlády byly Bočkovi z Kunštátu zabaveny Matyášem Korvínem, po r. 1470 vráceny. Od poč. 16. stol. sloužily hospodářským účelům.
 kaple sv. Antonína Paduánského s křížovou cestou
263.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, volně přístupno, Jihomoravský kraj, Dolní
Kounice
Barokní stavba knížete K. Max. Dietrichsteina z r. 1757 podle plánů Fr. Ant. Grimma nahradila nedostačující zbořenou dřevěnou kapli téhož zasvěcení z r. 1654. K dominantní kapli na návrší vedou z města zastavení křížové cesty z 2. poloviny 18. století, obohacená koncem 19. století o litinové prvky.
 klášter premonstrátek Rosa coeli s kostelem P. Marie
193.0 m. n.m.
sakrální památky - klášter, zřícenina, volně přístupno, Jihomoravský kraj, Dolní
Kounice
Původně klášter premonstrátek z 12.st. V druhé pol. 14.st. gotická přestavba. Vypálen husity, r.1434 však již opraven. Poč. 16. st. klášter opuštěn, r.1537 opraven, ale pak i nadále pustnul. R. 1703 dovršil zkázu požár a klášter zůstal zříceninou.
 kostel sv. Jakuba Většího
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Středočeský kraj,
Kounice
Kostel v Kounicích doložen jako farní r. 1352. Roku 1769 byla věž snížena o jedno patro. Gotická loď kostela r. 1834 stržena. V letech 1834–1836 vystavěna nová loď v novorománském slohu.
 
Kounice
zámek, zachovalý, nepřístupno, Středočeský kraj,
Kounice
Jan Rudolf Trčka z Lípy v letech 1612 - 1634 postavil renesanční zámek. Za Václava z Morzina r. 1719 úpravy v barokním stylu. Další adaptace až v letech 1912 – 1913 a v letech 1949 až 1965. R. 1990 zámek vyhořel. Od r. 2004 postupná rekonstrukce.
 
Kounice
zámek - tvrz přestavěná na zámek, chátrající, nepřístupno, Středočeský kraj,
Kounice
Renesanční tvrz založená r 1574 pány z Lukavce, přestavěna barokně na zámek roku 1624 Trčky z Lípy. Mansardová střecha vznikla po roce 1700, arkády jsou z poloviny 18. století. Zdevastován ve vlastnictví JZD, dnes opět v soukromých rukou.
 nový židovský hřbitov
sakrální památky - židovské památky, chátrající, volně přístupno, Jihomoravský kraj, Dolní
Kounice
Nový židovský hřbitov založen v r. 1680, naposledy byl rozšířen v 19. století. Na severní straně se nachází ruina klenuté obřadní síně a původního hřbitovního vchodu. Dochovalo se na něm asi 1500 barokních, klasicistních i moderních náhrobků. Nejstarší pochází z roku 1688, nejmladší z roku 1940.
 synagoga
sakrální památky - židovské památky, zachovalý, přístupno příležitostně, Jihomoravský kraj, Dolní
Kounice
Barokní synagoga, postavena v letech 1652–1656 po zničení staré synagogy švédskými vojsky za třicetileté války. Bohoslužby zde probíhaly do 40. let 20. století. Po válce sloužila budova jako sklad podniku Fruta Modřice. V r. 1991 byla vrácena ŽNO v Brně, slouží jako výstavní a koncertní síň.
  • 1