Hrobky rodu ze Saint Genois ze 40. let 18. stol. a rodu Shrbenských a Coelestů z roku 1802 s aliančními znaky těchto rodů. Hrobky jsou součástí ohradní zdi ropického farního kostela.
Hlavní obrázek místa
Hrobka rodu Coelestů a Skrbenských
© Jan P. Štěpánek 2005, Šlechtická sídla na Frýdecko - Místecku (J. Tichánek a kolektiv)
Graficke pismenko Obec Ropice, zdejší zámek a farní kostel byli odedávna spojeny se jmény šlechtických rodů Coelestů z Coelestynu, Skrbenských z Hříště a svobodných pánů ze Saint Genois. Tyto rody výrazně zasáhly do historie obce, daly podobu zdejšímu neslavně proslulému zámku i farnímu kostelu. Upomínkou na tyto rody jsou dvě jednoduché stavby hrobek zakomponovaných do nároží ohradní zdi hřbitova, jež obklopuje kostel Zvěstování Panny Marie. Obě hrobky tvoří obdélné jednoduché stavby s valbovou střechou. Hrobka nalevo od vstupu patří rodině pánů ze Saint Genois, jejichž alianční znak je nad vstupem do hrobky umístěn. Budova hrobky napravo od vstupu patří příslušníkům rodiny ...
Jan P. Štěpánek, Šlechtická sídla na Frýdecko - Místecku (J. Tichánek a kolektiv, 2006), 11.4. 2006

  historie

  Hrobka Coelestů z Coelestynu a Skrbenských z Hříště
  Hrobka s aliančním znakem pánů Celestů z Celestynu a Skrbenských z Hříště se nachází zakomponovaná do ohradní zdi hřbitova vpravo od vstupu do do farního kostela. Jedná se o klasicistní hrobku z roku 1802. Budova čtvercového půdorysu s jehlancovou střechou tvoří součást ohradní zdi. Hladkou fasádu průčelí prolamuje obdélný vstup s lomenou profilovanou římsou. Nad vstupem kamenný alianční znak Coelestů z Coelestynu a Skrbenských z Hříště s

  Jan P. Štěpánek, Šlechtická sídla na Frýdecko - Místecku (J. Tichánek a kolektiv, 2006), web, 11.4. 2006
  Hrobka sv. p. ze Saint Genois
  Hrobka s aliančním znakem pánů ze Saint Genois, nachází se v ohradní zdi vlevo od vstupu do farního kostela, je barokní stavbou z roku 1742. Tvoří jí budova čtvercového půdorysu s jehlancovou střechou, jež je součástí ohradní zdi. Hladkou fasádu průčelí prolamuje obdélný vstup. Nad ním je kamenný alianční znak pánů ze Saint Genois, s oválnými medailóny a letopočtem 1742, zdobený rozvíjeným ornamentem. Po obvodu medailónů, zdobených perlovcem,

  Jan P. Štěpánek, Šlechtická sídla na Frýdecko - Místecku (J. Tichánek a kolektiv, 2006), web, 11.4. 2006

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.
  pomník, památník
  zachovalý
  volně přístupno
  Česká republika
  Moravskoslezský kraj
   Frýdek-Místek  (FM)