Rozsáhlý hrad na pobřeží Severního moře v hrabství Northumbria na severu Anglie. Původně keltská a od roku 547 anglosaská pevnost. Po roce 1066 normanský hrad, od roku 1095 až do začátku 17. století královský. Dnes v majetku rodu Armstrongů.
Hlavní obrázek místa
Pohled na hrad od JZ z vesnice Bamburgh.
© Pavel Semple, 08/2013
Graficke pismenko Rozsáhlý hrad Bamburgh [Bambura] stojí na nevysokém skalnatém kopci na pobřeží Severního moře v hrabství Northumbria na severu Anglie. Stopy osídlení na hradním kopci spadají již do doby kamenné, bronzové a železné. První písemná zmínka o pevnosti na místě dnešního hradu pochází z roku 547, kdy ji na úkor původního keltského obyvatelstva dobyli Anglosasové pod vedením Idy z Bernicie. Ida si zde zřídil hlavní sídlo svého nového království Bernicia. Keltové se pak pevnosti nakrátko zmocnili v roce 590 v době vlády Idova syna Hussa. V době vlády svatého krále Osvalda (634-643) se Bamburgh stal centrem nového království Northumbria po sjednocení dvou ...
Pavel Semple, zdroj: (Bamburgh Castle Handbook, Heritage House Group, Ketteringham Hall, Wymondham, Norfolk, 2010)., 5.12. 2015

  popis

  Protáhlá hradní dispozice o délce přibližně 350 m má celkem tři díly, jádro hradu na nejvyšším východním konci kopce, střední předhradí a nejnižší západní předhradí. Přístupová cesta stoupá do středního předhradí po východním a severním úbočí kopce pod jádrem hradu. Západní předhradí je přístupné z předhradí středního a na hlavní komunikační trase do hradu tak neleží. První brána stojí na východním úpatí kopce. Má podobu drobného dvouvěžového

  Pavel Semple, 5.12. 2015
  hrad
  zachovalý
  přístupno v návštěvních hodinách
  Spojené království
  Anglie