Benito Mussolini: Krutý Ital, který spojil síly s Hitlerem

Jedna z nejvýznamnějších osob italských dějin Benito Mussolini je spojována s obrovskou krutostí a nenávistí. Jeho ambice ho dovedly dokonce až ke spolupráci s Adolfem Hitlerem. Kvůli tomu se stal pro mnohé ještě více zavrženíhodným.

Eva Braun / Commons.wikimedia.org

Jenomže podíváme-li se na jeho historii, mnohé možná pochopíme. Jeho činy se sice pouze velmi těžko ospravedlňují, každopádně je jisté, že ke svému chování, povaze a charakteru, měl jisté předpoklady dříve, než se je naučil sám používat.

Jako malý měl problémy v rodině

Už jako mladý chlapec byl velmi temperamentní, aktivní a těžko zvladatelný. Ve škole napadal spolužáky, byl známý svým hrubým chováním k autoritám. Když mu bylo dvanáct let, zemřela mu matka, což je podle mnohých jedním z hlavních důvodů jeho chování v té době.

Jeho otec ho navíc velmi silně ovlivňoval, pokoušel se mu vnutit kovářské řemeslo a ovlivňoval ho také komunistickými myšlenkami. Mladý chlapec Benito se všem těmto věcem velmi bránil. Ať už se jednalo o jeho vlastní názor, nebo jen dětskou zatvrzelost vůči názoru rodiče, jakmile přišla povinnost nástupu do armády, Benito Mussolini utekl do Švýcarska, aby se vojně vyhnul.

Po 1. světové válce

Pro Itálii byla ta doba obdobím chaosu. Benito Mussolini se rozhodl toho využít pro propagaci a šíření fašistických myšlenek. Chopil se místa chybějícího vůdce, z organizace Fasci di Combattimento vytvořil politickou stranu a začal prosazovat fašismus všemi směry. Pro tyto účely zavedl uskupení Černé košile, jehož členové byli schopni pro prosazení fašismu v podstatě čehokoli.

Mezi dny 27. a 28. října 1922 ovládl Itálii tím, že pronikl do Říma. Moc mu byla nakonec udělena dobrovolně samotným králem Viktorem Emanuelem II., který se obával občanské války. V roce 1925 se Mussolini stává oficiálním vůdcem Itálie a diktátorem.

Bundesarchiv, Bild 102-09844 / CC-BY-SA 3.0

2. světová válka

Itálie se pod vedením Mussoliniho přidala na stranu fašistického Německa. Ze spojenectví nakonec vyšla velmi výhodně. Zatímco Německu se dařilo, Itálie téměř v každé bitvě potřebovala pomoc svého spojence, bez kterého by dopadla zle. V roce 1943 byl Mussolini na rozkaz zatčen. Následně ho ale osvobodilo Hitlerovo komando.

Mussolini nakonec doplatil na lstivost italského komunisty Waltera Audisia. Ten ho 28. dubna roku 1945 vylákal přímo z jeho ložnice a odjel s ním i jeho milenkou k vile Belmonte. Zde byl Benito Mussolini zastřelen pravděpodobně pěti partyzány. Jeho mrtvola byla společně s dalšími mrtvými fašisty pověšena na čerpací stanici u města Piazzale Loreto, kde ji znetvořil dav odpůrců.