Megiddo bylo starověké město, významné středisko Galileje. Mohutná pevnost a stáje. Megiddo je ztotožňováno s místem zvaným Armagedon. Důležitá archeologická lokalita. Roku 2005 zapsána jako památka světového dědictví UNESCO.
Hlavní obrázek místa
Zříceniny pevnosti Mediggo v Izraeli
© Pavel Vítek 10/2019
Graficke pismenko Pozůstatky města Megiddo leží 35 km jihovýchodně od přístavního města Haifa, 24 km jihozápadně od města Nazaret a 130 km severně od Jeruzaléma. Zříceniny najdeme severovýchodně od města Megiddo na malém návrší.
Pavel Vítek, 11.2. 2020

  historie

  Megiddo bylo starověké město a v letech 1800–600 př. n. l. významné středisko Galileje. Bylo umístěno na strategickém místě. Stála zde mohutná pevnost a stáje. Díky jim se město stalo centrem chovu koní pro vojsko. Megiddo bývá také ztotožňováno s místem zvaným Armagedon, kde se mají podle knihy Zjevení shromáždit všechna vojska k poslední bitvě na konci světa.
  Pavel Vítek, 11.2. 2020

  popis

  Dnes je místo důležitou archeologickou lokalitou, jednou z nejvýznamnějších a nejpůsobivějších v Izraeli. Roku 2005 byla lokalita zapsána spolu s dalšími jako památka světového dědictví na seznam UNESCO.
  Pavel Vítek, 11.2. 2020
  pevnost, bunkr
  zřícenina
  volně přístupno
  Izrael

  Načítám seznam míst