Sousoší ukřižování v kladském Niemojówě (něm. Marienthall) pochází z r. 1808. Jde o dílo místního kameníka vyznačující se neobvykle bohatou ikonografií (nejen skupina postav kolem kříže, ale i mnoho reliéfů na podstavci).
Hlavní obrázek místa
Celkový pohled.
© Jan Pížl, 08/2007

Ukřižování v Niemojóvě

Graficke pismenko V severní části napůl zaniklé obce Niemojów (německy Marienthall) skrývá roští při silnici krásný příklad zdejšího lidového sochařství. Je jím barokní sousoší Ukřižování. Letopočet vyrytý na podstavci datuje památku do roku 1808 (nebo 1806). Základní rozvržení statue odpovídá tomu, co známe z řady podobných památek. Na mohutném podstavci se tyčí kříž s Ukřižovaným, po jeho stranách naříká Panna Marie a sv. Jan. Místní kameník však projevil nezvyklou invenci při výzdobě podstavce statue a sloupků zábradlí kolem ní. Spatřujeme zde v nízkém reliéfu provedené výjevy z utrpení Krista. Je tu anděl s kalichem hořkosti, korunování trním, bičování ...
Jan Pížl , 22.11. 2009
  sakrální památky
  socha, monument
  chátrající
  volně přístupno
  Polsko
  dolnośląskie