Gotický trojlodní chrám postavený v letech 1250–1400 na místě románské basiliky. Po roce 1423 doplněn o Knížecí kapli, na konci 15. století o druhé patro západního dvojvěží, kapli Všech svatých a sakristii. V l. 1903–08 dostavěno západní dvojvěží.
Hlavní obrázek místa
Dóm od západu
z hradního nádvoří.
© Ivan Grisa, 09/2008
Graficke pismenko Přístup do dómu vede z jihu, z uličky od nádvoří hradu k biskupskému zámku. Volně lze projít dvěma rameny ambitu a do kaple Všech svatých, vstup do dalších prostor je zpoplatněn. Lze zakoupit buď samostatnou vstupenku, nebo tzv. Kombiticket do kostela i sousedního Albrechtsburgu. Za příplatek je možno s průvodcem vystoupit na západní dvojvěží.
Ivan Grisa, 7.9. 2008

  historie

  Dóm svatých Jana Evangelisty a Donáta v Míšni
  Nejstarším předchůdcem dnešního kostela byl otónský sálový kostelík z konce 10. století. Na jeho místě byla ve 12. století postavena trojlodní románská basilika se čtyřmi věžemi. Od poloviny 13. století začala její náhrada současným gotickým kostelem: nejprve byl východně od ní postaven nový chór (presbytář), poté začala její demolice a stavba příčné lodi a trojlodí. Gotický kostel byl dokončen kolem roku 1400 s tím, že z původně zamýšlených

  Ivan Grisa, dle C. D. Langer, Architekturführer Meissen, 7.9. 2008

  popis

  Trojlodní síňový kostel s příčnou lodí uzavírá na východě vysoký chór, oddělený od trojlodí lettnerem. Pod chórem se nachází vstup do románské krypty. Celá stavba je zaklenuta křížovými klenbami, jejichž utváření ovlivnila cisterciácká tradice. Před západní dvojvěží, postavené ve třech etapách (před 1371, 1470–1482, 1903–1908), byla představena Knížecí kaple se síťovou klenbou, kryjící původní figurálně zdobený západní portál a knížecí

  Ivan Grisa, 7.9. 2008
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zachovalý
  přístupno v návštěvních hodinách
  Německo