Zámek přestavěný z hradu. Staré dřevěné sídlo z 13. st. přestavěno kol. r. 1357 na kamenný hrad. Po r. 1478 přestavba na výstavné sídlo již zámeckého charakteru. Po požáru r. 1583 přestavěn renesančně. Po r. zpustlý zámek opraven, dnes sídlem muzea.
Hlavní obrázek místa
východní křídlo
© Pavel Zany Komárek 5/5/2005

dějiny hradu

Graficke pismenko Nejstarší panské sídlo v Dębnie bylo postaveno rodinou erbu gryfa již ve 13. století, snad wislickým kastelánem Swietoslawm (1284-88). Mělo jen zemní dřevohlinité opevnění, v první polovině 14. století patřilo sídlo Mszcujowi z rodu Pobogów a jeho synovi Jakubovi, za nichž bylo dřevěné sídlo vypáleno. Před rokem 1357 přinesla starší Jakubova dcera Kenna Drbno věnem Petrovi erbu Odrowąż, který postavil nové sídlo, snad v podobě obytné věže s kaplí zmiňovanou roku 1362. Za Petrových potomků poněkud upadala rodová prestiž, pozvednul ji až jeho pravnuk Jakub, který se ve službách Jagellovců dosáhl vysokých zemských úřadů až roku 1478 získal ten nejvyšší, úřad ...
Zany, 5.6. 2005

  historie

  popis hradu
  Pouze palisádou lehce opevněná rezidence využila pozůstatků po svém raně gotickém předchůdci. Na nízkém oválném návrší o osách 30 a 60 m obtočeném příkopem byl postaven nepravidelný čtverhran o rozměrech cca 25x40 m. Lichoběžné nádvoří obklopovaly čtyři nepravidelně rozmístěné jednopatrové podsklepené paláce dotýkající se navzájem nárožími. Do výše poloviny přízemí je zdivo kamenné, výše je z červených cihel členěných kosými a šikmými pruhy

  Zany, 5.6. 2005
  hrad
  zachovalý
  přístupno v návštěvních hodinách
  Polsko
  małopolskie