Opevněné královské sídlo vybudované ve 12 stol. Janem II známým s přízviskem Jan Dobrotivý. Na hradě byl vězněn Markýz de Sade.
Hlavní obrázek místa
Vincennes Castle
© Jiří Čížek 02/2008

Opevněné královské sídlo

Graficke pismenko Ve 12. století postavili panovníci dynastie Capet v lese Vincennes loveckou chatu. Na počátku stoleté války Jan II, zvaný Dobrotivý, (panoval v l.1350 – 1364) zahájil práce na tvrzi v její blízkosti, které jeho syn Karel V (1364 – 1380) dokončil někdy kolem roku 1370. Kolem tvrze a panství pak byla vybudována ochranná zeď s devíti věžemi. V době smrti Karla V byly zahájeny práce na Kapli všech svatých, jejíž portál byl jedním z prvních mistrovských děl vrcholné gotiky. V průběhu nepokojných let 16. a 17. století hledali vládci útočiště za mohutnými hradbami hradu. Další stavební práce nesou známky sporadické přítomnosti Ludvíka XIV. ...
5.4. 2008

  historie

  Slavní vězni na hradě Vincennes
  *Jindřich Navarský (později Jindřich V) (1) a vévoda Alencon, královnin bratr, se museli podřídit rozhodnutí Kateřiny Medicejské a soudu ve Vincennes. Pokusili se o útěk, aby se mohli připojit k povstání strany nespokojených. Byli vyslýcháni a odsouzeni a jejich komplicové byli dopadeni a sťati. Oba princové zůstali uvězněni na hradě Vincennes až do smrti Karla IX v roce 1574. *Opat Svatý Cyprián (2), zakladatel jansenistického hnutí,

  8.4. 2008

  popis

  Od roku 1948 sloužil hrad historickým oddělením francouzské armády, leteckých sil a námořnictva a poté četnictva. V roce 2005 se tato oddělení spojila s historickým oddělením ministerstva obrany a vznikl tak rozsáhlý soubor archivů a knihoven, který je třetí největší sbírkou ve Francii hned po sbírkách národního archivu a národní knihovny. Přítomnost archivů ministerstva obrany v této památce, která je otevřena pro veřejnost, dělá z hradu

  8.4. 2008
  hrad
  zachovalý
  přístupno v návštěvních hodinách
  Francie