Pravidla pro vkládání příspěvků

Vkládání textových informací

POZOR! Textové informace musejí být Vaším autorským dílem. Není povoleno nic kopírovat z žádných zdojů vjyma citace!

Jak psát text?
Přečtěte si informace z dostupných zdrojů, převyprávějte je vlastními slovy, doplňte vlastní zkušenosti, postřehy.V poli autor za svým jménem uveďte odkud bylo čerpáno. Tím se dílo stane Vaším autorským dílem.
 • Citace — doslovné uvedení cizího výroku nebo textu v rámci vlastního dokumentu doprovázené obvykle přesnou identifikací pramene, ze kterého daný výrok nebo text pochází, tedy bibliografickou citací. V textu je obvykle uvedena uvozovkami, odsazením nebo jiným typem písma.
  Citace mohou být maximálně do 10% vašeho textu. To znamená, že citovat můžete ale je nutné aby Váš autorský text byl 9x delší než to co chcete přebrat a citovat. V poli autor uveďte odkud jste čerpali.
  Příklad uvední zdroje : Ludovít Janota. Slovenské Hrady, díl první 1937

Vkládání podle typu textu
 1. anotace
  Je důležitý krátký autonomní text vystihující co nejstručněji podstatu místa. Je dobré podchytit i významné majitele a jiné dějinné či architektonické zvláštnosti místa. Anotace musí být oproštěny od osobního hodnocení ("jeden z nejkrásnějších zámků"), místopisných informací (vedle silnice, na kopečku, atp.) a jakýchkoliv odkazů na jiné informace. Zkratky používejte střídmě. Maximální délka je 300 znaků.
  Stáhněte si návod jak psát anotace.
 2. turistické
  Obecný turistický text, který postihuje obecné věci týkající se daného místa. Jak se na místo nejlépe dostat, zajímavosti, upozornění atp. (Např: Nedaleko je splav, kde se dá skvěle koupat,... )
 3. popis
  Popis místa, vše co se týká fyzického stavu místa, jeho okolí a další věci, které nejsou nebo nemůžou být zmíněny jinde.
 4. historie
  Historické informace místa. Vznik, založení, držitelé, zvraty ve vývoji místa a tak podobně.
 5. pověsti
  Posbírané pověsti povídačky nebo báchorky týkající se místa. I to co se posbírá při rozhovorech mezi místními lidmi a není podložené.
Text vkládejte bez html formátovacích znaků, scriptů atp.
Text lze formátovat pouze odstavcově odřádkováním. Každá textová informace má svá specifika, která jsou definována ve vstupním formuláři textu.