Pravidla pro vkládání příspěvků

Vkládání obrázků

Obrázky, které vkládáte na server musí být Vaším autorským dílem nebo musíte získat prokazatelné povolení třetí strany.
Není povoleno obrázky odkudkoliv kopírovat!!!

Obrázky vkládejte v předepsané kvalitě, rozměru a formátu, která je definována zpravidla vždy u typu obrázku. Hlavní obrázek musí být vždy na šířku.

Dále platí následující pravidla pro hlavní skupinu obrázků

  1. Ozdrojování obrázku - U každého obrázku je nutné z autorského zákona uvést autora. Pokud čerpáte ze free databází, uveďte vždy její název nikoliv název serveru. A případně licence pod jakou dílo spadá.
  2. Do plochy obrazu nevkládejte žádné informace. (loga, značky, časový údaj, nevytvářejte v obrázku rámeček, (server vytváří rámeček kolem obrázků sám, podle potřeby může v některých případech zvětšit jeho šířku a obrázky pak nebudou vypadat dobře),
  3. nevkládejte obrázky, kde je dominantou nějaká osoba,
  4. pokud na obrázku padá perspektiva, snažte se ji ve vhodném graficékm programu narovnat (pokud to neumíte, netrapte se tím). S tím je dobré počítat už při focení.
  5. obrázek, který chce zvolit jako hlavní by měl být barevný a na šířku s rozměrem šířky min. 900px, pokud se jedná o obrázky ze současnosti. Pokud je místo zaniklé může obrázek být i čenobílý, do pole popis (titulek) popište co je obsahem obrázku,
  6. u historických obrázků jako autora uvádějte původního autora případně tiskárnu která obrázek vydala. Rozhodně by tam nemělo být Vaše jméno pokud nejste autorem obrázku. Do poznámky pak můžete uvést že obrázek pochází z Vaší sbírky.
Do všech obrázků je možné vkládat vodoznak serveru hrady.cz pro ochranu proti kopírování, tuto volbu si určujete sami.
Chcete-li si obrázky sami chránit, vkládejte do obrázků ochranu (http://www.digimarc.com), případně využívejte META dat.