Tvrz připomínána až v r.1581. Koncem 17.st. postaven barokní zámek. R.1824 přestavěn, průčelí budovy dostalo empírové fasády. Po r.1989 zámek prodán soukromým držitelům. Objekt nebyl udržován. V r.2004 se část zřítila a byla provedena jeho demolice.
Hlavní obrázek místa
Zámecká budova od jihovýchodu. Stav z r. 1985. Foto J. Úlovec
© J. Úlovec, M. Plaček, F. Musil: Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska po roce 1945, Libri, Praha 2005
Graficke pismenko Obora, část obce Chomutice leží 8 km západně od Hořic. Zámek stával ve východní části osady Obora.
V současné době již zámek neexistuje, v roce 2004 byla provedena úřední demolice. Bývala to jednopatrová budova obdélníkového půdorysu s valbovou střechou. Rovněž bývalý zámecký park je značně zdevastovaný.
Pavel Vítek, 24.9. 2006

  historie

  V místech dnešní Obory stávala ves Radeč, z níž pocházel význačný zemanský rod Radečských z Radče. Tvrz se zde výslovně připomíná až v r. 1581. R. 1623 koupil dvůr a ves Radeč Albrecht z Valdštejna a založil na pozemcích náležejících k Radči rozsáhlou oboru určenou pro chov hřebců. Tvrz se změnila v hospodářskou budovu, náležející jako součást dvora k hřebčinci. Po konfiskaci statků Albrechta z Valdštejna byla v r. 1635 obora u Radče darována

  Pavel Vítek, 24.9. 2006

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy 1:100 000, Kartogradie

  Edice Kartografie
  zámek
  zaniklý
  volně přístupno
  Česká republika
  Královéhradecký kraj
   Jičín  (JC)
  Chomutice