Korint byl jedním z center v době mykénské kultury. Chrám zasvěcen bohyni lásky Afrodité. V 7. stol. př. n. l. raženy první mince. Korint patří k nejzajímavějším archeologickým nalezištím na Peloponésu. Zbytky Apollónova chrámu z r. 550 př. Kr. V archeologickém muzeu lze spatřit vykopané předměty.
Hlavní obrázek místa
Zříceniny antického Korintu v Řecku
© Pavel Vítek 09/2012
Graficke pismenko Zříceniny antického Korintu leží asi 6,5 km jihozápadně od centra současného města Korint a 100 km západně od Atén. Korint leží na spojnici Řecka a poloostrova Peloponés, na tzv. Korintské šíji. Antický Korint je z města Korint dostupný autobusy. U antických zřícenin je také několik parkovišť pro osobní vozidla.
Pavel Vítek, 23.7. 2020

  historie

  První rané sídlo zde vzniklo zřejmě někdy v mladší době kamenné. Někdy na přelomu druhého a třetího tisíciletí př. n. l. mělo zdejší osídlení přechodně zaniknout. Trvalo dalších téměř 1000 let, než se zde na konci mykénského období usadili Dórové. Korint byl zřejmě podobně jako Mykény, Tiryns nebo Pylos jedním z palácových center v době mykénské kultury. Korint byl ve starověku bohatým a důležitým městským státem Kórinthos. Díky své poloze mohl

  Pavel Vítek – zdroj: www.greecetravel.com/peloponnesos/corinth/index.html, 23.7. 2020

  popis

  Antický Korint dnes patří k nejzajímavějším archeologickým nalezištím na Peloponésu. Najdeme tady zbytky chrámu boha Apollóna z roku 550 př. Kr., zachovaly se dórské sloupy. Z Oktaviina chrámu také zůstaly sloupy. Římská agora má zachovalé prostory obchodnických a řemeslnických krámků. Z agory vedou schody ke starověké cestě do přístavu Lechaion. Na mramorové kašně Peirene se zachovaly římské nástěnné malby. Vedle muzea zůstala studna ve skalní

  Pavel Vítek – zdroj: www.greecetravel.com/peloponnesos/corinth/index.html, 23.7. 2020
  ostatní
  palác, dům
  zřícenina
  volně přístupno
  Řecko
  Peloponés
  Korinthie
  Načítám seznam míst