hrad Kildare

Cill Dara
Původně dřevěný hrad postaven Normany nejpozději v roce 1185. Od začátku 13. stol. kamenný. V roce 1316 neúspěšně obléhán skotským vojskem. Od té doby v rukou FitzGeraldů, hrabat z Kildare. V 15. stol. upraven na tvrz. Dosud stojí věž tvrze, původní branská věž hradu.
Hlavní obrázek místa
Druhé patro věžového domu. Pro tento druh stavby jsou příznačné nárožní štěrbinové střílny.
© Pavel Semple 04/2017
Graficke pismenko Bývalá branská věž hradu v Kildare stojí na okraji parkoviště hotelu a restaurace Silken Thomas. Interiér věže není přístupný. Část hradního vrchu za věží přístupná je. Většinu vnitřního prostoru hradu ale zabírá oplocené skladiště komunálních služeb. Na náměstí je třeba najít restauraci Silken Thomas a vjezd do parkoviště za ní. Ve městě stojí dále za návštěvu především klášterní kruhová věž z 12. stol. Ta stojí spolu s katedrálou sv. Brigity na sousedním vrchu.
Pavel Semple, 23.11. 2019

  historie

  Zakladatelem hradu mohl být Richard de Clare, přezdívaný Strongbow (Silný luk). Ten je dnes známý jako dobyvatel Irska. Normani zahájili okupaci Irska v roce 1169 na základě pozvání od krále Leinsteru Dermota McMurrough. Richard se oženil s Dermotovou dcerou Aoife a po králově smrti v roce 1171 se stal vládcem Leinsteru. Tím získal také oblast, v níž stál starobylý klášter Cill Dara (dubový kostel), dnešní Kildare. Právě zde měl svou základnu

  Pavel Semple, zdroj: (https://www.archaeology.ie/archaeological-survey-ireland a další), 23.11. 2019

  popis

  Hrad zaujal vrchol nevysokého návrší. Původně dřevěný hrad získal na začátku 13. stol. kamenné opevnění. Vrchol kopce byl obehnán dosud částečně zachovalou polygonální obvodovou hradbou. Na jihovýchodní straně se do hradu vstupovalo dosud stojící obdélnou branskou věží. Ta zároveň poskytovala flankování (boční ostřelování) hradby. V hradbě byly minimálně další tři flankovací věže. Vnitřní prostor hradu převyšoval okolní terén přibližně o 3 m.

  Pavel Semple, zdroj: (https://www.archaeology.ie/archaeological-survey-ireland), 23.11. 2019
  hrad
  zřícenina
  volně přístupno
  Irsko