šance Dolina

V Dolině, Na Dolině, Dolinaschanz
Terénní pozůstatky bývalé pohraniční vojenské pevnosti tzv. šance – typu reduta, tj. čtvercového zemního tělesa. Šance byly součástí systému tzv. Jablunovských šancí. Rozkládají se nejblíže údolí, kterým vedla úzkým průsmykem cesta z bývalých Uher do Českých zemí.
Hlavní obrázek místa
Jihozápadní vnější svah zemního tělesa šancí a již málo znatelný mělký příkop před ním
© Jan P. Štěpánek 12/2009
Graficke pismenko Lokalita drobné renesančně-barokní vojenské pevnůstky – tzv. šancí – na samé česko-slovenské hranici. Šance nazývané Dolina, se v podobě zemního tělesa tzv. reduty nacházejí necelých 300 m od hlavní silnice Mosty u Jablunkova – Svrčinovec (hlavní silnice mezi ČR a SR), těsně při samotné státní hranici, ve svahu nad zářezem nejužšího místa Jablunkovského průsmyku s objekty bývalého hraničního přechodu. Místo je nejsnáze přístupné od začátku cesty na Hrčavu, kde lze odstavit auto a přes louku jít přímo k JV, kde po cca 300 m nelze objekt minout.
© Jan P. Štěpánek 03/2013, 3.3. 2013

  historie

  Systém Jablunkovských šancí
  Systém renesančně-barokních pevností a pevnůstek podél hraničního hřebene CZ – PL – SK je v obecném povědomí znám jako Jablunkovské šance. Kromě proslulé renesančně-barokní pevnosti v Mostech u Jablunkova, která se v podobě mohutného torza zachovala dodnes, byly součástí tohoto vojenského systému i drobnější solitérní objekty vystavěné těšínskými knížaty s vědomím panovníka podél historické zemské hranice mezi Horním Uherskem (Slovenskem) a

  Jan P. Štěpánek: Šance Dolina (V Dolině, Na Dolině, Dolinaschanz)u, in Archeologie Moravy a Slezska, Informační zpravodaj ČAS, IX. ročník, 2009, 3.3. 2013
  Lokalizace a zobrazení šancí
  Šance zvané Dolinaschanz či šance Dolina, byl drobný vojenský objekt vystavěný nejblíže vlastní komunikaci v údolí. Měl tu výhodu, že byl přímou viditelností napojen nejen na tzv. Staré šance (Alteschanz), vzdálené cca 1,5 km jižním směrem (v terénu poměrně dobře zachovány jako zemní těleso na území dnešního Slovenska), ale především na známou centrální pevnost zvanou Velké šance či Jablunkovské šance (vzdálené cca 1,7 km západním směrem na

  Jan P. Štěpánek: Šance Dolina (V Dolině, Na Dolině, Dolinaschanz)u, in Archeologie Moravy a Slezska, Informační zpravodaj ČAS, IX. ročník, 2009, 3.3. 2013

  popis

  Drobná pevnůstka se v terénu do dnešních dnů velmi dobře zachovala jako zemní těleso klasické reduty. Je přibližně čtvercového půdorysu o délce strany cca 15 m (v koruně tělesa valu) s osou stočenou ve směru severovýchod-jihozápad. V celém svém obvodu je zemní těleso velmi dobře zachováno a jeho výška od okolního terénu se pohybuje v rozmezí jednoho až dvou metrů (v závislosti na sklonu okolního terénu). Šíře koruny valu se pohybuje kolem půl

  Jan P. Štěpánek: Šance Dolina (V Dolině, Na Dolině, Dolinaschanz)u, in Archeologie Moravy a Slezska, Informační zpravodaj ČAS, IX. ročník, 2009, 3.3. 2013

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.
  pevnost, bunkr
  terénní náznaky
  volně přístupno
  Česká republika
  Moravskoslezský kraj
   Frýdek-Místek  (FM)
  Mosty u Jablunkova