O soutěži, hlavní strana
Soutěžní ceny
Pravidla soutěže
Jan Konůpek - malíř, grafik, ilustrátor, rytec
Narozen 10.10.1883 v Mladé Boleslavi, zemřel 13.3.1950 v Praze. Studoval u prof. Kouly a Schultze na FA ČVUT v Praze (1903 - 1906), kde se spřátelil s P. Janákem a V. V. Štěchem. Ti do značné míry ovlivnili jeho rozhodnutí věnovat se studiu na umělecké škole. Studoval u prof. V. Bukovace, M. Pirnera a grafika A. de Pian na AVU v Praze (1906 - 1908). Spolu s malířem E. Pacovským zde založil grafickou revui Veraikon, později se stal členem SČUG Hollar a spoluzakladatelem spolků Sursum (1911) a Artěl. Člen SVU Mánes. Po studiích žil krátce v Praze, pak působil jako středoškolský profesor kreslení na průmyslové škole v Plzni, 1923 se vrátil do Prahy, kde vyučoval do 1932 na Státní grafické škole. Těžiště jeho tvorby spočívá v grafice. Duchovní zázemí nacházel v mystice a vizionářství, stylově vycházel ze secesní klimtovské stylizace, později ho zaujal německý a severský expresionismus a kubismus. Některé kubizující prvky se staly součástí jeho výtvarného projevu, až ke koloristické variantě - orfismu. , později do svých grafik vnesl prvky odvozené ze skutečnosti. Jeho grafické dílo je úzce spjato se symbolistní a klasickou literaturou. Vedle volné grafiky vytvořil řadu knižních ilustrací (K. J. Erben: Kytice, K. H. Mácha: Máj aj.) i samostatných grafických cyklů, pokrývajících velkou část české a světové literatury. Řada jeho prací byla inspirována architekturou (gotika a barok, mystika středověku). Již během studií vytvořil sérii pohlednic ze staré Prahy (1903 - 1906), které nebyly vydány, věnoval se také tvorbě exlibris. Zastoupen v Národní galerii a Galerii hlavního města Prahy, Památníku národního písemnictví, Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou, v Moravské galerii Brno ad.
Zdroj: Slovník Českých a slovenských výtvarných umělců, Ostrava, 1999

fotosoutěž
pořádá server Hrady.cz a Národní muzeum

Ceny v soutěži

Výstava České hrady v díle Jana Konůpka
Chvalský zámek (Praha 20 - Horní Počernice), 30. června až 5. září 2010

Fotografická internetová soutěž ve spolupráci se serverem Hrady.cz – Putování s Janem Konůpkem.
Ceny do soutěže věnovalo Národní muzeum

1.místo

Vladimír Brych - Věra Přenosilová: České hrady a tvrze ve starých vyobrazeních.
Praha, Národní muzeum 2002 Barevný výběrový katalog sbírky grafiky a drobné kresby Národního muzea v Praze, který představuje české hrady a tvrze ve věrném zachycení od řady umělců (K. Postl, F. A. Heber, V. Morstadt, K. Bušek atd.).

2.místo

Luboš Antonín: Libri architectonici - architektura v tiscích ze zámeckých knihoven. Praha, Národní muzeum, 2009
Kvalitně připravené CD s bohatým obrazovým obsahem, které vzniklo u příležitosti stejnojmenné výstavy v Muzeu knihy v roce 2009.

3.místo

Drahomíra Březinová a kol.: Praha kamenná. Přírodní kameny v pražských stavbách a uměleckých dílech. Praha, Národní muzeum 1996
Kniha na více jak 280 stranách seznamuje s památkovými objekty v Praze z pohledu užití kamenů při stavbě (např. kapitoly v knize - Historické domy a paláce, Kostely a kláštery, Hřbitovní architektura a plastika, Pražský hrad).

4.místo

Evženie Šnajdrová: Palné zbraně ze sbírky Národního muzea. Praha, Národní muzeum, 1998
Tato obrazově bohatá publikace detailně seznamuje se sbírkou zbraní Národního muzea od 15. až do 20. století.

5.místo

Petr Mašek - Helga Turková: Zámecké, hradní a palácové knihovny v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha, Národní muzeum 2004
Tento soupis hradních, zámeckých a palácových knihoven s užitečnými odkazy na odbornou literaturu vznikl u příležitosti výstavy 50 let oddělení zámeckých knihoven Knihovny Národního muzea v Muzeu knihy v roce 2004.

6.místo

Martin Gojda: Lety do minulosti. Praha, Národní muzeum 2007
Barevný katalog ke stejnojmenné výstavě, která se uskutečnila v hlavní budově NM od října 2007 do ledna 2008. Katalog seznamuje s tzv. leteckou archeologií u nás a v zahraničí, včetně konkrétních lokalit.

7.- 30. místo

Karel Sklenář: Společnost Národního muzea v dějinách i v současnosti. Praha, Společnost Národního muzea 2007
Kniha přitažlivou formou seznamuje s pohnutými dějinami Národního muzea a především Společnosti Národního muzea, která mj. až do poloviny 20. století řídila naši největší muzejní instituci.

Výše uvedené ceny budou předávány osobně dne 30. června v 17 hod., tj. v den vernisáže výstavy, v obřadní síni Chvalského zámku. Všichni vybraní výherci soutěže budou o této skutečnosti informováni e-mailem nebo poštou.