O soutěži, hlavní strana
Soutěžní ceny
Pravidla soutěže
Jan Konůpek - malíř, grafik, ilustrátor, rytec
Narozen 10.10.1883 v Mladé Boleslavi, zemřel 13.3.1950 v Praze. Studoval u prof. Kouly a Schultze na FA ČVUT v Praze (1903 - 1906), kde se spřátelil s P. Janákem a V. V. Štěchem. Ti do značné míry ovlivnili jeho rozhodnutí věnovat se studiu na umělecké škole. Studoval u prof. V. Bukovace, M. Pirnera a grafika A. de Pian na AVU v Praze (1906 - 1908). Spolu s malířem E. Pacovským zde založil grafickou revui Veraikon, později se stal členem SČUG Hollar a spoluzakladatelem spolků Sursum (1911) a Artěl. Člen SVU Mánes. Po studiích žil krátce v Praze, pak působil jako středoškolský profesor kreslení na průmyslové škole v Plzni, 1923 se vrátil do Prahy, kde vyučoval do 1932 na Státní grafické škole. Těžiště jeho tvorby spočívá v grafice. Duchovní zázemí nacházel v mystice a vizionářství, stylově vycházel ze secesní klimtovské stylizace, později ho zaujal německý a severský expresionismus a kubismus. Některé kubizující prvky se staly součástí jeho výtvarného projevu, až ke koloristické variantě - orfismu. , později do svých grafik vnesl prvky odvozené ze skutečnosti. Jeho grafické dílo je úzce spjato se symbolistní a klasickou literaturou. Vedle volné grafiky vytvořil řadu knižních ilustrací (K. J. Erben: Kytice, K. H. Mácha: Máj aj.) i samostatných grafických cyklů, pokrývajících velkou část české a světové literatury. Řada jeho prací byla inspirována architekturou (gotika a barok, mystika středověku). Již během studií vytvořil sérii pohlednic ze staré Prahy (1903 - 1906), které nebyly vydány, věnoval se také tvorbě exlibris. Zastoupen v Národní galerii a Galerii hlavního města Prahy, Památníku národního písemnictví, Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou, v Moravské galerii Brno ad.
Zdroj: Slovník Českých a slovenských výtvarných umělců, Ostrava, 1999

fotosoutěž
pořádá server Hrady.cz a Národní muzeum

Pravidla soutěže

Pravidla soutěže "Putování s Janem Konůpkem"
ver.20100420-1
 1. Soutěž "Putování s Janem Konůpkem" (dále jen "soutěž") pořádá provozovatel serveru www.hrady.cz se sídlem V Olšinách 1128/62, 100 00 Praha 10 IČ: 61377864 a Národní muzeum se sídlem Václavské nám. 68, 115 79 Praha 1 (dále jen "pořadatel").
 2. Soutěže se může zúčastnit každý návštěvník serveru www.hrady.cz, starší 15-ti let, který v období od 1.4.2010 do 20.6.2010 splní podmínky soutěže.
 3. Soutěžící se může zúčastnit soutěže zasláním jedné fotografie k libovolnému počtu grafik.
 4. Po ukončení soutěže budou vylosováni výherci, kteří obdrží informaci SMS zrávou a jejich jména budou uveřejněny na stránkách serveru www.hrady.cz v oblasti soutěže.
  Hodnotící porota bude složena ze zástupců Nár. muzea a zástupců serveru Hrady.cz.
 5. Zasláním obrázků vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a poskytuje pořadateli dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů - jména, příjmení, adresy, telefonního čísla a dalších údajů, které budou získány v rámci soutěže, pro účely organizace soutěže.
  Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla společnosti; odvolání souhlasu však může mít za následek nemožnost předání případné výhry.
  Soutěžící má právo na přístup k osobním údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho údajů a další práva uvedená v z. č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).
 6. Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při odesílání nebo zpracování soutěžních podkladů a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení.
  Pořadatel je oprávněn kdykoliv změnit tato pravidla, a to zveřejněním změny na www.hrady.cz v oblasti této soutěže.
  Pravidla jsou z tohoto důvodu verzovány.
 7. Soutěžící souhlasí s uveřejněním svého obrázku na tematicky zaměřené výstavě.
 8. Zasláním nebo vložením fotografe soutěžící bere na vědomí tato pravidla a bez výhrad s nimi souhlasí.
 9. Tato pravidla jsou platná a účinná od 1.4.2010.